Ekologija

18.4.2008.
Posavska Hrvatska

2,6 MILIJUNA TONA OTPADA GODIŠNJE

Ekologija : 2,6 MILIJUNA TONA OTPADA GODIŠNJE

Početkom travnja na snagu je stupio Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom. Donijelo ga je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva s ciljem

da se uspostavi cjelovit sustav koji će osigurati da se 80 posto građevinskog otpada reciklira. Tako je pavilnikom određeno da se građevni otpad mora odvojeno skupljati, a zatim oporabiti, odnosno reciklirati ili zbrinjavati na druge ekološki prihvatljive načine. Procjenjuje se da godišnje u Hrvatskoj nastane 2,6 milijuna tona građevnog otpada. Iako se ponovno može upotrijebiti oko 80 posto građevinskog otpada, ukupno se reciklira samo 7 posto, a 11 posto se izdvoji kao sekundarna sirovina i većina građevinskog otpada završava na odlagalištima komunalnog otpada.

Novim se Pravilnikom zabranjuje odlaganje građevinskog otpada na mjestu nastanka ili na lokacijama koje nisu za to predviđene. Posjednik građevnog otpada, a to može biti vlasnik, investitor ili izvođač, dužan je snositi sve troškove gospodarenja građevnim otpadom. Dužan je osigurati uvjete za njegovo odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje, a odvojeno skupljeni otpada mora se predati tvrtki ili obrtniku koji ima dozvolu i koncesiju za gospodarenje građevnim otpadom. Gospodarenje građevnim otpadom moguće je obavljati u reciklažnim dvorištima na stacionarnim uređajima za oporabu, odnosno na gradilištu gdje nastaje građevni otpad pomoću mobilnog uređaja. Proizvod nastao materijalnom oporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u građevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom.

Sve tvrtke i obrtnici koji gospodare građevnim otpadom moraju do kraja ove godine uskladiti taj dio posla s novim Pravilnikom.

NI BROD NEMA LOKACIJU ZA GRAĐEVNI OTPAD

 - Gradskom poglavarstvu ćemo uputiti prijedlog da se donese odluka o nasipanju postora na dijelu iz Vrazove ulice prema deponiju, odnosno između te ceste i naselja hrvatskih branitelja kako bi se popunila depresija, jer se na takav način bolje može kontrolirati nasipanje i dovoženje materijala, objašnjava pročelnik Bodrožić-Džakić

Upravo je zbog nepostojanja kontrole uz Sjevernu veznu cestu i niklo divlje odlagalište. Počelo je s dovoženjem građevinskog materijala, da bi onda malo-pomalo građani tu istresali i sav ostali otpad te je vrlo brzo nastalo divlje odlagalište

Na pitanje kako je riješeno odlaganje građevnog otpada u Slavonskome Brodu i pročelnik gradskog Upravnog odjela za zaštitu okoliša Josip Bodrožić-Džakić i voditelj Radne jedinice Higijena - Komunalac Ilija Žanko jednako su odgovorili — Nikako!

Prešutno je dozvoljeno odlaganje građevnog otpada uz cestu prema Poloju kako bi se taj prostor poravnao. — Gradskom poglavarstvu ćemo uputiti prijedlog da se donese odluka o nasipanju postora na dijelu iz Vrazove ulice prema deponiju, odnosno između te ceste i naselja hrvatskih branitelja kako bi se popunila depresija, jer se na takav način bolje može kontrolirati nasipanje i dovoženje materijala, objašnjava pročelnik Bodrožić-Džakić.

Upravo je zbog nepostojanja kontrole uz Sjevernu veznu cestu i niklo divlje odlagalište. Počelo je s dovoženjem građevinskog materijala, da bi onda malo-pomalo građani tu istresali i sav ostali otpad te je vrlo brzo nastalo divlje odlagalište.

Josip Bilić, vlasnik tvrtke Calor, do sada je građevni otpad vozio na gradsko odlagalište na Vijušu za što su plaćali oko stotinu kuna po kubiku. Druga mogućnost je odvesti otpad u dogovoru s vlasnikom na čijem zemljištu treba zatrpati depresije ili neke rupe, a sada će ipak morati to rješavati na drugačiji način, sukladno Pravilniku.

- Za odlaganje građevinskog otpada na gradskom deponiju plaćalo se samo ako se dovozi s komunalnim otpadom, ali za čisti građevni otpad se nije plaćalo. Naime, građevni otpad smo primali na deponij Vijuš samo onda kada je bilo potrebno za nasipanje platoa za istovar ili za popunjavnaje cesta na odlagalištu. Stanje je sada takvo da ne možemo više primati građevinski otpad, objašnjava voditelj Žanko.

Komunalac inače dva puta godišnje, u proljeće i u jesen, odvozi krupni otpad iz domaćinstava, ali ni tada ne odvoze građevni otpad, nego namještaj i, još samo ovoga proljeća, bijelu tehniku. Naime, otpad bijele tehnike također može prikupljati samo koncesionar.

Posavska Hrvatska : Važnost bioraznolikosti
Važnost bioraznolikosti

Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem Slavonski Brod od 2. ožujka 2020. godine provodi projekt Dobra klima za turizam u sklopu kojega je 3. veljače 2021. godine održan stručni skup i okrugli ...

Posavska Hrvatska : Besplatno odložite u reciklažno dvorište
Besplatno odložite u reciklažno dvorište

Da je kupnja stare robe posljednjih godina trend, dobro je znano, a i vidljivo svakodnevno na buvljaku i po tome koliko je otvoreno second hand trgovina u gradu. No, kako se riješiti stare robe zna bi ...

Posavska Hrvatska :  Nosite vrećice za višekratnu upotrebu
Nosite vrećice za višekratnu upotrebu

Vjerojatno već svi u Hrvatskoj znaju da od početka ove godine plastične vrećice za nošenje, debljine od 15 do 50 mikrona više nisu u uporabi sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom usvojenom u srpnju p ...

Posavska Hrvatska : Dimnjačara ni za dugme
Dimnjačara ni za dugme

Tek što završi sezona grijanja mnogi od onih koji se griju na drva odmah ih nabavljaju za sljedeću sezonu, tako da smo nerijetko tijekom ovog ljeta pod temperaturama od oko 40 viđali kako se režu drva ...

Posavska Hrvatska : Ploče koje glavu (ne) čuvaju
Ploče koje glavu (ne) čuvaju

- Sljedeći tjedan skidamo azbestne ploče s krova na šupi, ima otprilike 50 kvadrata, pa sam zvala Komunalac mogu li to odvesti i oni su mi rekli da više to ne rade jer su njihovi kapaciteti za zbrinja ...

Posavska Hrvatska : Najviše se dovozi ambalaža s povratnom naknadom
Najviše se dovozi ambalaža s povratnom naknadom

Prema zakonu o održivom gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave, dakle općine i gradovi, koja ima više od 3.000 stanovnika dužna je osigurati najmanje jedno reciklažno dvorište, a one s 3.000 ...

Posavska Hrvatska : Postavili spremnike, a ljudi ne znaju što s njima
Postavili spremnike, a ljudi ne znaju što s njima

Odnedavno su i u središtu Slavonskog Broda postavljeni smeđi kontejneri za biorazgradivi otpad, pa je tako stanovnicima omogućeno dodatno smanjenje količine komunalnog otpada. Upravo je i osnovni cilj ...

Posavska Hrvatska : Odvojeno prikupljanje otpada
Odvojeno prikupljanje otpada

Jesmo li napredovali u ekologiji? Više u tiskanom izdanju Posavske Hrvatske! ...

Posavska Hrvatska : Lijep dan za obilazak pročistača
Lijep dan za obilazak pročistača

Riječima iz naslova, u povodu Svjetskog dana voda, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić, ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, ministar zaštite okoliša i prirode M ...

Posavska Hrvatska : Kanta, klupa, koš - toga treba još
Kanta, klupa, koš - toga treba još

Recimo da žurite Zrinskom ulicom i doručkujete u hodu zato što kasnite na posao. Omot od čokoladice ili papirnatu vrećicu od kroasana nećete imati gdje baciti jer duž čitave ulice nema niti jednog ...

Posavska Hrvatska : Razgovorom, a ne silom riješiti problem
Razgovorom, a ne silom riješiti problem

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović jučer je, vraćajući se iz Osijeka, posjetio Slavonski Brod i razgovarao s gradonačelnikom Mirkom Dusparom o problemu zagađenja zraka. Na sastanak je bi ...

Posavska Hrvatska : Obnavljanje napuštenog staništa bregunica
Obnavljanje napuštenog staništa bregunica

Od 2009. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije u suradnji s ornitolozima Mirkom Šetinom i Nenadom Šetino ...

Posavska Hrvatska : Nema potpisa bez definiranih cijena i financijskih obveza
Nema potpisa bez definiranih cijena i financijskih obveza

Niti prije desetak dana održana sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije na kojoj se nadugačko raspravljalo o izvješću županijskog Centra za gospodarenje otpadom nije dala odgovor na ...

Posavska Hrvatska : U Oprisavcima i na Gajni obilježen Svjetski dan voda
U Oprisavcima i na Gajni obilježen Svjetski dan voda

Hrvatske vode Vodnogospodarske ispostave Brodska Posavina, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije, Državni zavod za zaštitu prirode i Općina Opr ...

Posavska Hrvatska : SLAVONSKI ORLOVI RANO LETE
SLAVONSKI ORLOVI RANO LETE

Tijekom vožnje autocestom često na stupovima ograde možemo vidjeti neugledne ptičurine kako promatraju mogući plijen. Većina od nas nije sigurna o kojoj se vrsti ptice radi, a mnogi su spremni okladit ...

Posavska Hrvatska : BROĐANIMA DOSTUPNI PODACI O KVALITETI ZRAKA
BROĐANIMA DOSTUPNI PODACI O KVALITETI ZRAKA

Automatska mjerna postaja za kvalitetu zraka postavljena u krugu meteorološke posataje na Jelasu, 1. siječnja ove godine puštena je u probni rad. Probni rad će trajati mjesec dana tijekom kojeg će pos ...

Posavska Hrvatska : GOVEDA SPAŠENA NADLJUDSKIM NAPORIMA VOLONTERA
GOVEDA SPAŠENA NADLJUDSKIM NAPORIMA VOLONTERA

Za Gajnu, zaštićeni krajobraz 20-ak km nizvodno od Slavonskog Broda, čula je većina žitelja Brodsko-posavske županije. Taj poplavni prisavski pašnjak je u protekle tri godine zahvaljujući trudu Brodsk ...

Posavska Hrvatska : OTKUPOM PROTIV PLASTIČNE AMBALAŽE I ZLOGLASNIH VREćICA
OTKUPOM PROTIV PLASTIČNE AMBALAŽE I ZLOGLASNIH VREćICA

Uredništvo: 035 446 477, 035 446 461

Marketing: 035 443 510, 035 446 477

E-mail: ph@posavskahrvatska.hr, posavska@gmail.com