Aktualno

31.1.2020.
Posavska Hrvatska

Skrb o starijima

Doživotno ili dosmrtno uzdržavanje? - pazite što potpisujete

Aktualno : Doživotno ili dosmrtno uzdržavanje? - pazite što potpisujete

- Za ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju čulo je 70 posto starijih osoba, ali samo ih sedam posto zna u čemu je glavna razlika između ugovora o dosmrtnom i ugovora o doživotnom uzdržavanju. Većina ih, 59 posto, tu razliku ne zna, a ostali koji su izjavili da znaju razliku ili je ne znaju objasniti ili je tumače pogrešno - podaci su dobiveni u istraživanju "Znate li što potpisujete? – Starije osobe i rizici dosmrtnog uzdržavanja", koje je 2018. godine proveo Ured pučke pravobraniteljice na 500 osoba starijih od 65 godina. Pojednostavljeno rečeno, ugovor o doživotnom uzdržavanju znači da će onaj tko skrbi o starijoj osobi njezinu imovinu dobiti tek nakon smrti te uzdržavane osobe, a dosmrtno uzdržavanje podrazumijeva da se uzdržavatelj trenutačno, čim potpišu ugovor o uzdržavanju, upisuje kao vlasnik na imovinu te starije osobe o kojoj skrbi.

Puno je zlouporaba ugovora

- Ono što se kod nas najčešće događa radi se o starijim osobama koje ostaju same u kućanstvu i nakon određenog vremena ne mogu skrbiti same o sebi i trebaju nekoga tko će brinuti o njima. Uglavnom se njihova djeca ne angažiraju oko toga i oni dolaze u Centar za socijalnu skrb, odnosno uvijek je to prijava susjeda ili nekog trećeg da u kućantsvu boravi starija osoba koja ne može zadovoljiti minimum svojih potreba. Sve njih koji žele ići u smještaj, obično smještamo u udomiteljske obitelji, a ako te starije osobe imaju djecu onda nastaje obveza i za djecu što bude dvosjekli mač, jer oni ne žele ni reći adresu svoje djece, niti žele bilo kakvu obvezu djeci nametati, pa odustaju i od organiziranog smještaja, radije ostaju sami živjeti u kući i tako životariti da ne bi izložili svoju djecu. No, od prošle godine imamo zakon kojim su djeca obvezna uzdržavati svoje roditelje, brinuti o njihovim osnovnim životnim potrebama, a ako to ne čine trebali bi i kazneno odgovarati, ali roditelji za tim nikada ne posežu - ističe Anica Gusak-Krajnović, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod.

Dodaje da starije osobe koje nemaju djecu, ni obveznike uzdržavanja najčešće zaključuju ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju: - Tu se događaju neadekvatne brige o starima i manipulacije. Često imamo slučajeve da je jedno u ugovoru, a nešto drugo na terenu. Kad u Centru saslušavamo jednu i drugu stranu onda imate stariju osobu koja ima skromnije želje, a ni te želje nisu ispunjene, dok davatelj uzdržavanja ima svoj redovni, svakodnevni život i ovo je njemu nešto usput. Upravo smo zbog toga raznim edukacijama među starijom populacijom i kroz projekte pokušavali objasniti im da ukoliko takva skrb ne ide, ako se nešto ne poštuje, da se uvijek mogu javiti u Centar i takav ugovor se može poništiti, raskinuti i ići ispočetka, odnosno naći adekvatnu skrb. No, rijetko dođe do raskida ugovora, ali ima jako puno zlouporaba tih ugovora. Dugotrajan je to i sudski proces, pa kad organiziramo smještaj za te ljude, dugo vremena treba da se ugovor raskine i da dođe do toga da ta stara osoba može samostalno plaćati smještaj.

Djeca su zakonski obvezna skrbiti o roditeljima

Primjećuje se kako u posljednje vrijeme ima dosta zapuštenih starih osoba koje su sa svojom djecom zaključila ugovor o uzdržavanju, što je baš žalosno. - Ukoliko ljudi žele zaključiti ugovore mi ih kao Centar ne možemo spriječiti. Uglavnom za te starije osobe je i ono malo što dobiju u domu kod pružatelja usluge puno u odnosu na ono što su imali kad su bili sami, pa se boje da će izgubiti i to malo što imaju. U toj dobi promjene su teške, problem je premještaj iz jedne udomiteljske obitelji u drugu, kod starih je to navika i sigurnost. Zato nisu ni motivirani da uopće o tome razgovaraju, imaju minimum i to je to - zaključuje ravnateljica Gusak-Krajnović.

Na području slavonskobrodskog Centra za socijalnu skrb 70 je udomiteljskih obitelji za odrasle osobe i prije dvije godine je napravljena revizija tih udomiteljskih obitelji i tamo gdje je bilo više korisnika od dopuštenog ili su stari izmješteni ili su ukinute dozvole za te udomiteljske obitelji. Određeni dio bivših udomitelja nastavio je brinuti o tim starim osobama, ali onda su to njihovi privatni aranžmani.

- Istina je da je briga o starima nekima i plaća, to i treba shvatiti kao posao, ali dio toga posla je kvalitetno pružanje usluga. Ako se događa da je loša higijena, da su zapušteni nemamo što razgovarati više, propisano je koliko trebaju imati obroka. Uvijek bi se trebalo konzultirati pri potpisivanju tih ugovora. Problem je kad stari zaključuju ugovore s osobama koje su nedavno upoznale i one im se u mjesec, dva predstave kao dobre, kvalitetne osobe. Ne događaju se tako često problemi kod ljudi koji se poznaju dugo godina, onda je i logičan slijed zaključenje ugovora. Imali smo primjer psihički bolesne osobe koja ima vrijednu imovinu, a upoznala je osobu prije nekoliko mjeseci koja jako dobro brine o njoj i zauzvrat će dobiti tu njezinu imovinu. Našom procjenom i i radom utvrdili smo da ta osoba mora biti lišena poslovne sposobnosti, a osobu koja brine o njoj mi onda obrađujemo za skrbnika. Ukoliko je netko skrbnik ima manju mogućnost za nekakvu prevaru ili bilo što slično, jer za svaku važniju radnju mora dobiti odobrenje Centra za socijalnu skrbi - ističe ravnateljica slavonskobrodskog Centra za socijalnu skrb. Dodaje kako je projekt Zaželi velika pomoć što se tiče terena jer znaju da starije osobe netko redovito obilazi i pruža im usluge koje ne mogu sami obaviti, iako i tu bude problema, ali se oni odmah i rješavaju.

Svaka druga starija osoba živi sama

Problemi s kojima se suočavaju stariji jedan su od prioriteta rada Ureda pučke pravobraniteljice, a u Uredu ističu kako je jedna od najvećih poteškoća s kojima se suočavaju starije osobe u Hrvatskoj neimaština: - Prosječna mirovina je tek 100 kuna iznad granice siromaštva, a najniža je značajno ispod toga, pa i ne čudi da gotovo svaka treća osoba iznad 65 godina živi u riziku od siromaštva, dvostruko više od prosjeka EU, a u toj situaciji je čak svaka druga starija osoba koja živi sama. U isto vrijeme, socijalne naknade su preniske i ne omogućuju zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, a mreža socijalnih usluga nije dovoljno razvijena pa one nisu dostupne u brojnim dijelovima zemlje, primjerice pomoć u kući ili dnevni boravak. Zato smo tražili da se ubrza uvođenje nacionalne mirovine, a izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi poveća iznos zajamčene minimalne naknade za starije, proširi ponuda socijalnih usluga i ublaži prihodovni cenzus za pomoć u kući, što može pomoći starijima da što duže ostanu u svojim domovima. Nadamo se da će ove preporuke biti ispunjene, što bismo trebali uskoro doznati, nakon što je najavljeno donošenje novog Zakona o socijalnoj skrbi. Također, godinama tražimo i sustav podrške za sve koji brinu o svojim starijim članovima obitelji koji ne mogu, primjerice, uzeti bolovanje ili raditi po prilagođenom radnom vremenu da bi se o njima skrbili, kao što mogu roditelji malodobne djece. Zbog toga ovise o dobroj volji svojih poslodavaca ili se, zbog dugih lista čekanja, okreću crnom tržištu i smještaju roditelje tamo gdje ima mjesta, a ne tamo gdje će biti adekvatno zbrinuti.

Stari ostaju bez imovine i bez skrbi

 Poseban problem, ističu u Uredu pučke pravobraniteljice, su i zlouporabe ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, kada stariji često ostaju i bez imovine i bez skrbi u trenucima kada im je ona najpotrebnija: - O ovom problemu smo i proveli istraživanje koje je pokazalo da tek 7 posto starijih, koji su čuli za ugovore o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, zna koja je razlika između njih. Također, čak 63 posto starijih, koji su potpisali ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, nije se nikome obratilo za dodatne informacije u vezi s njihovim pravima iz ugovora. Ovi podaci pokazuju koliko je veliki prostor za zlouporabe ugovora, kao i potrebu da se propišu dodatni zaštitni mehanizmi. Upravo je na našu preporuku zabranjeno sklapanje ovih ugovora pružateljima socijalnih usluga, članovima njihovih obitelji te njihovim zaposlenicima, što svakako predstavlja zaštitni mehanizam, no to nije dovoljno. Potrebno je i osnovati registar pružatelja uzdržavanja, ograničiti broj ugovora koje oni mogu sklopiti, snažnije educirati i informirati građane, zatim žurno rješavati sudske procese vezane uz raskid ovih ugovora, kao i osigurati socijalne usluge starijima koji su takve postupke pokrenuli. Nažalost, kada i hoće li uopće ove preporuke biti usvojene, ne znamo, no svakako ćemo nastaviti inzistirati na boljoj zaštiti od zlouporaba ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. 

Od pozitivnih pomaka koje je Ured pučke pravobraniteljice postigao ističu i izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, prema kojima su stariji, na njihov prijedlog, prepoznati kao posebno ranjiva skupina pa se nasilje prema njima strože kažnjava, dok je kažnjivo po prvi puta postalo i njihovo zanemarivanje, primjerice neredovito hranjenje ili nedavanje terapije.

(Više u tiskanom izdanju Posavske Hrvatske)

Posavska Hrvatska : Rano otkrivanje raka je potencijalno izlječenje
Rano otkrivanje raka je potencijalno izlječenje

Maligne bolesti drugi su najčešći uzrok smrti (odmah iza srčano-žilnih bolesti), odgovorne za 27 posto svih smrti u Hrvatskoj u 2018. godini - piše na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda ...

Posavska Hrvatska : Otkriveno i stupište Osječkoga mosta
Otkriveno i stupište Osječkoga mosta

Tijekom iskopa koridora za komunalnu infrastrukturu otkriveni ostaci tvrđavskoga mosta kod Osječkih vrata

Posavska Hrvatska : "Sava" puna Brođana
"Sava" puna Brođana

Akvarelistička kolonija "Sava" svoj 41. saziv, organiziran u epidemiološkim okolnostima, posvetila je Brođanima i tako vratila dug gradu u kojem je niknula i traje puna četiri desetljeća

Posavska Hrvatska : Podaci o 174.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Podaci o 174.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Ovoga ponedjeljka, 14. rujna 1.700 stručno osposobljenih popisivača Državnog zavoda za statistiku krenulo je po hrvatskim selima i u poljoprivrednim domaćinstvima metodom osobnog intervjua uz pomoć pr ...

Posavska Hrvatska : Ime se djetetu mora dati 30 dana od rođenja
Ime se djetetu mora dati 30 dana od rođenja

Svatko od nas razmišljao je sigurno nekad o imenu, svejedno je li to bilo o svom ili nečijem tuđem. Ime nas, unatoč zaštiti osobnih podataka, na neki način određuje i svakako identificira. Svakome od ...

Posavska Hrvatska : Svijet je dostupniji, egzistencija sigurnija
Svijet je dostupniji, egzistencija sigurnija

Novo normalno u svakoj državi na svijetu su epidemiološke i gospodarske mjere uz koje bi države trebale lakše prebroditi koronakrizu. Svaka država ih provodi i podnosi na svoj način, a mi smo doznali ...

Posavska Hrvatska : Čuvajte imovinu i jedni druge
Čuvajte imovinu i jedni druge

Nedavno je iz Policijske uprave brodsko-posavske građanima upućen apel da zaključavaju svoje automobile s obzirom na to da su zabilježeni slučajevi krađa novčanika, torbi i osobnih vrijednosti iz otkl ...

Posavska Hrvatska : Iskušavanje vlastitih sposobnosti počinjenjem kaznenih djela
Iskušavanje vlastitih sposobnosti počinjenjem kaznenih djela

Godišnji odmori su doba koje, osim onih koji odlaze na odmor, vole i počinitelji kaznenih djela krađe. Prazne obiteljske kuće i stanovi, zajedničke prostorije bez uobičajenog nadzora stanara i susjeda ...

Posavska Hrvatska : Osamnaest zaposlenih žena, 108 korisnika
Osamnaest zaposlenih žena, 108 korisnika

"Zaposli se, osnaži se 2" trajat će godinu dana a iz programa Europske unije financira se s milijun i pol kuna

Posavska Hrvatska : Dobili smo pomoć i prijateljicu
Dobili smo pomoć i prijateljicu

Proteklog četvrtka, 30. srpnja, u općini Klakar novinarima su predstavljene žene zaposlene putem projekta Žene - snaga zajednice te korisnici za koje su skrbile. Rezultati projekta koji je provodila O ...

Posavska Hrvatska : Mjeru samoizolacije prekršilo 97 građana
Mjeru samoizolacije prekršilo 97 građana

Član Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije, uz ravnatelje zdravstvenih institucija, je i načelnik Policijske uprave brodsko-posavske Antun Valić. Prema njegovim riječima u utorak (28. srpn ...

Posavska Hrvatska : Općinu brani 45 novih vatrogasaca
Općinu brani 45 novih vatrogasaca

U Donjoj Bebrini 19. listopada 2019. utemeljeno je Dobrovoljno vatrogasno društvo koje će djelovati na području cijele općine Klakar, a 27. srpnja 2020. većina članova pristupila je i položila vatrogasni ispit.

Posavska Hrvatska : Kolekcionarstvo je neutaživa strast
Kolekcionarstvo je neutaživa strast

Jednu od svojih zbirki, porculanske figurice, ovaj član HFD Slavonski Brod upravo izlaže u brodskoj Gradskoj knjižnici

Posavska Hrvatska : Velika briga, ali još veći užitak
Velika briga, ali još veći užitak

Obitelj Marijić ove godine nagradila je gradska Turistička zajednica

Posavska Hrvatska : Trajni spomen i zahvala tenkistima
Trajni spomen i zahvala tenkistima

Obilježavajući 29. obljetnicu osnivanja prve oklopne postrojbe slavonskobrodski tenkisti postavili su spomen-ploču poginulim suborcima na mjestu formiranja brigade

Posavska Hrvatska : Leino srce dobrim ljudima
Leino srce dobrim ljudima

Mnogi su se uključili u akciju "Svi za Leu" i novac potreban za dvije operacije prikupljen je vrlo brzo. Dvanaestogodišnjakinja je tako nedavno operirana, lijepo se oporavlja, narasla je pet centimetara i od srca zahvaljuje svima

Posavska Hrvatska : Vidljiv napredak u cijeloj općini
Vidljiv napredak u cijeloj općini

Iako su izostali programi koji okupljaju veliki broj sudionika, Dan općine Velika Kopanica obilježen je sjećanjem na poginule branitelje, svečanom misom u župnoj crkvi i svečanom sjednicom Općinskoga vijeća

Posavska Hrvatska : Stigla dva nova respiratora
Stigla dva nova respiratora

Dva nova respiratora, vrijedna gotovo pola milijuna kuna stigla su u Opću bolnicu "Dr. Josip Benčević"

Posavska Hrvatska : Mi djeca s kolodvora Zoo
Mi djeca s kolodvora Zoo

Prema tekstu Borisa Kovačevića predstavu je režirao Silvio Stilinović uz pomoć Saše Kariča, a premijerno je odigrana u Centru mladih 16. srpnja. Zbog tehničkih uvjeta igralo se u dvorani, pa je publika cijelo vrijeme bila pod maskama