Aktualno

27.7.2018.
Posavska Hrvatska

Probacija - uvjetovana sloboda isplativija od zatvorske kazne(?)

Mreža potpore za povratnike u normalan život

Aktualno : Mreža potpore za povratnike u normalan život

Kod uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom, nadzor probacijske službe može trajati najviše pet godina.U probaciju su uključeni uglavnom muškarci, najčešće u dobi između 25 i 38 godina.Dan pod probacijom stoji oko 10 kuna, dok je "cijena" dana u zatvoru 400 kuna

Resocijalizacija i reintegracija počinitelja kaznenog djela ciljevi su probacije. Jer, probacijom se osuđeniku kojem je umjesto zatvorske kazne izrečena uvjetovana i nadzirana sloboda ili je uvjetno otpušten s izdržavanja kazne zatvora pokušava omogućiti da kaznu "odradi" u poznatom okruženju, bez gubitka posla i društvenih kontakata, a stručnom pomoći nastoji se utjecati na njegovo ponašanje.

 

Godišnje 7.587 predmeta

Prema podacima iz Ministarstva pravosuđa probacijska služba je tijekom 2017. godine radila na ukupno 7.587 predmeta od kojih se neki još izvršavaju. Njih 596 od ukupnog broja predmeta ili 7,8 posto odnosi se na osobe ženskog spola. Tijekom 2017. godine probacijska služba je na nadležno postupanje zaprimila 4.122 nova predmeta dok ih je do sredine svibnja 2018. godine zaprimljeno 1.816. Do početka lipnja probacijska služba imala je u radu 4.020 predmeta, od čega najveći broj predmeta Probacijski ured Zagreb I, njih 1.025 ili 26 posto, koji je i po broju službenika najveći probacijski ured u Republici Hrvatskoj. S obzirom na 7.587 predmeta koje probacija izvršava godišnje te 81 probacijskog službenika, među kojima su najzastupljeniji socijalni radnici i socijalni pedagozi, jedan službenik godišnje odradi u prosjeku 148 predmeta. Koliko dugo će osoba biti pod nadzorom probacijske službe, ističu u Ministarstvu, uvelike ovisi o tome po kojoj je osnovi uključenja u nadzor probacije odnosno duljini trajanja dosuđene kazneno-pravne sankcije. U slučaju uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom, nadzor probacijske službe može trajati najviše pet godina, dok je kod uvjetnog otpusta taj rok razmjeran neizdržanom dijelu zatvorske kazne. Osobe uključene u probaciju su uglavnom muškarci, njih 92,2 posto, u dobi između 25 i 38 godina koji čine 47 posto svih osoba koje su do sada bile uključene u nadzor probacijske službe. Tijekom izvršavanja rada za opće dobro osuđenici obavljaju pomoćne poslove u ustanovama i institucijama u čijoj su djelatnosti poslovi od humanitarnog, ekološkog i komunalnog značenja kao i druge poslove od opće nacionalnog interesa i interesa za lokalnu zajednicu. Probacijska služba uspješno izvrši oko 89 posto predmeta u jednoj kalendarskoj godini, a pod tim u Ministarstvu pravosuđa podrazumijevaju da je osoba uključena u probaciju izvršila dosuđenu sankciju rada za opće dobro ili tijekom vremena provjeravanja kod uvjetne osude s posebnom obvezom izvršila posebnu obvezu i nije počinila novo kazneno djelo. Najčešći oblici kršenja dosuđenih kazneno-pravnih sankcija odnose se na neizvršavanje ili prekid izvršavanja sankcije kad, primjerice, osuđenik započne s izvršavanjem rada za opće dobro te nakon određenog vremena prestane, nakon čega sud dosuđeni rad za opće dobro zamijeni kaznom zatvora. Kad je u pitanju recidivizam, relativno mali broj osuđenika tijekom trajanja nadzora probacijske službe počini novo kazneno djelo te bude ponovno osuđen. Ministarstvo nema podatke o broju osoba koje ponovno počine kazneno djelo po završetku nadzora probacijske službe, no tijekom prošle godine od ukupnog broja novozaprimljenih predmeta, njih 52 posto odnosilo se na osobe koje su bile prethodno kažnjavane. Prema izračunima u Ministarstvu, dan pod probacijom stoji oko 10 kuna, dok je "cijena" dana u zatvoru 400 kuna, u skladu sa svim uvjetima koji zatvoreniku moraju biti osigurani tijekom izdržavanja kazne.

Od ukupno 5.938 novozaprimljenih predmeta tijekom 2017. i 2018. godine njih 452 odnosi se na predmete u kojima je izrečena neka posebna obveza među kojima su najčešće bile popravljanje štete počinjene kaznenim djelom, ispunjavanje obveze uzdržavanja uz stručnu pomoć nadležnog tijela za probaciju te liječenje ili nastavak liječenja od ovisnosti o alkoholu, drogama ili druge vrste ovisnosti u zdravstvenoj, drugoj specijaliziranoj ustanovi te odvikavanje u terapijskoj zajednici.

 

Mreža potpore za novi početak

Osoba na uvjetnom otpustu ima obvezu javljanja u nadležnu policijsku postaju te sucu za izvršenja u nadležnom županijskom sudu odmah po izlasku s izdržavanja kazne zatvora. Sudac izvršenja može opozvati uvjetni otpust ako se osoba ne odazove na pismeni ili telefonski poziv probacijskog službenika. Osuđenik pak sam odlučuje želi li pomoć Centra za socijalnu skrb, a u slavonskobrodskom u praćenju je trenutačno desetak osoba.

- Kad dobijemo obavijest da je takva osoba na našem području pozivamo ga i obavljamo savjetodavni razgovor. Na toj osobi je odluka želi li koristiti savjetodavne usluge i prava iz sustava socijalne skrbi. Nemamo nikakvu represivnu mjeru prema onima koji se ne javljaju u Centar. Kad prilikom savjetovanja procijenimo da je osobi možda potrebno češće savjetovanje, nismo u mogućnosti obvezati je na izvršavanje - kaže ravnateljica Centra za socijalnu skrb Anica Gusak Krajnović i dodaje kako se uglavnom radi o osobama koje se vraćaju u obitelji, a one ih žele ili ne žele primiti natrag. Najčešće se radi o narušenim odnosima u obitelji kojoj osobe na uvjetnoj slobodi ne mogu doprinositi jer nemaju zaposlenje zbog čega egzistencijalni problemi dovode do sukoba. Drugi problem kod osoba koje se vraćaju s izdržavanja kazne zatvora u obitelji koje ih ne žele, ističe ravnateljica, jest pronalazak novog mjesta boravka pri čemu Centar za socijalnu skrb pomaže pri traženju stana te novčanom pomoći.

- Slučajevi u kojima obitelji ne žele primiti natrag osobu na uvjetnom otpustu jako su česti. To vidimo već kod privremenih otpusta. Tada iz zatvorskog sustava obvezno traže mišljenje Centra za socijalnu skrb, odnosno obitelji, o tome žele li tu osobu primiti natrag ili ne. Iz dokumentacije vidim da te osobe uglavnom nemaju kamo doći na privremeni otpust pa je to već signal probacijskom sustavu da ni nakon izdržavanja kazne zatvora nemaju kamo. Vjerojatno se tada s njima radi na pronalasku smještaja - kaže Gusak Krajnović i dodaje da osobe na uvjetnom otpustu imaju svu podršku Centra za socijalnu skrb. Već prvim dolaskom u centar ostvaruju pravo na novčane naknade, kao i one jednokratne kakve mogu pomoći pri plaćanju prve stanarine po izlasku iz zatvora. Centar prati korisnike prava iz sustava socijalne skrbi u pravilu dva do tri mjeseca, dok je teško pratiti osobe na uvjetnom otpustu koje ne koriste nikakva prava. Prema evidenciji slavonskobrodskog Centra osobe na probaciji su u najvećem broju slučajeva muškarci, uglavnom raniji počinitelji kaznenih djela, s višestrukim dugogodišnjim poteškoćama.

- Za osobe koje su bile na kraćem izdržavanju kazne zatvora i otišle iz sređenih obiteljskih uvjeta, nakon odsluženja kazne za njih više ni ne znamo. Oni se vraćaju normalnom životu jer ih ima tko prihvatiti natrag. Recidivisti su jako često kod nas - ističe Gusak Krajnović. Pretpostavka da će takva osoba uvijek biti nije i pravilo jer, primjerice, Centar trenutačno uspješno pomaže i prati recidivista koji je bio na dugogodišnjem izvršavanju kazne zatvora.

- Teško je predvidjeti koliko će to trajati i prerasti u normalan život. Važan je taj prvi prihvat; ako imate svoju "mrežu" potpore to nije problem, u suprotnom jako je teško. Uvijek gledamo dobrobit korisnika i mi svi ovdje dužni smo pomoći takvim ljudima i osigurati im što jednostavniji povratak u zajednicu; drugo je pitanje koliko su ljudi u zajednici spremni na to. Njima je jako teško. Da ste ne znam koliko ojačali u zatvorskom sustavu i pripremljeni ste za izlazak, to nije tako jednostavno. To je težak početak, s teretom na leđima i u sredini u kojoj ste stigmatizirani; od onih najbližih koji to više nisu, pa nadalje. Jako bi nam pomoglo kad bismo imali kuću za njihov prihvat i privremeni smještaj u kojem bi si uspjeli "posložiti kockice" za svakodnevno funkcioniranje - ističe ravnateljica Centra za socijalnu skrb i dodaje kako je bilo nekoliko slučajeva u kojem su osobe na uvjetnom otpustu ispunjavale uvjete za udomiteljski smještaj, no to nije dobro funkcioniralo jer teško je osobu koja je izdržavala kaznu zatvora uklopiti u normalni život jedne obitelji. Kad su u pitanju poboljšanja unutar sustava socijalne skrbi Gusak Krajnović zaključuje kako je probacijske službenike potrebno osnažiti redovitim edukacijama i uvesti nadzor te održavati sastanke na kojima bi imali priliku podijeliti vlastita iskustva.

 

Posavska Hrvatska : "101 brodska priča"
"101 brodska priča"

Predstavljanje najnovije knjige Zvonimira Toldija iz niza "101 brodska priča"

Posavska Hrvatska : Plaćat će se volumen spremnika i broj pražnjenja
Plaćat će se volumen spremnika i broj pražnjenja

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, koja je stupila na snagu 1. studenoga 2017. godine, pojednostavljeno rečeno, komunalna se društva obvezuju na uvođenje digitalnog sustava evidencije prikuplj ...

Sikirevčanima besplatni priključci, Slavonskom Brodu 200 litara u sekundi

Radove na povezivanju vodoopskrbnog sustava Slavonski Brod na vodocrpilište Istočna Slavonija u Sikirevcima 8. studenoga obišao je ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, general ...

Posavska Hrvatska : Počelo cijepljenje
Počelo cijepljenje

Hrvatski zavod za javno zdravstvo za ovu je sezonu osigurao 320.000 doza trovalentnog sezonskog cjepiva protiv gripe, a u Brodsko-posavsku županiju stiglo je blizu 10.000 doza cjepiva. Cijepljenje je ...

Posavska Hrvatska : Psi izgrizli ovce na Kotliću
Psi izgrizli ovce na Kotliću

Stradale su ovce, pitanje je kad će psi napasti ljude

Posavska Hrvatska : "Zar on baš mora ići u vrtić?!"
"Zar on baš mora ići u vrtić?!"

Svjetski dan šećerne bolesti obilježava se 14. studenoga, a ovogodišnja glavna tema je Obitelj i šećerna bolest. Šećerna bolest jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema, a u svijetu od šećerne b ...

Posavska Hrvatska : Nakon obuke za zavarivačicu, odmah počela raditi
Nakon obuke za zavarivačicu, odmah počela raditi

- Svaka žena koja si sama može nalakirati nokte, može biti zavarivačica. Bez problema!, kaže Snježana Đukić koja je ovoga utorka završila obuku u Centru za zavarivanje Đuro Đaković Montaže.Snježana je ...

Posavska Hrvatska : Tadijini laureati Bilopavlović i Katunarić
Tadijini laureati Bilopavlović i Katunarić

Uz 113. rođendan Dragutina Tadijanovića u Slavonskom Brodu od 4. do 9. studenoga brojni programi

Posavska Hrvatska : Radovi otišli u Australiju, Afriku, Ameriku...
Radovi otišli u Australiju, Afriku, Ameriku...

- U mojoj obitelji u Slavonskom Kobašu ručni rad se oduvijek radio, šlinganje, heklanje, zlatovez.Tako sam ga i ja naučila uz obje bake, mamu, susjede. Radilo se cijele godine, ali zimsko doba je bilo ...

Posavska Hrvatska : Kad se nakit radi s ljubavlju
Kad se nakit radi s ljubavlju

Natalija Lazarić je obrt za izradu i prodaju nakita i srodnih proizvoda pod nazivom Nataly otvorila 24. listopada 2016. godine i od tada i izrađuje nakit.- Volim nositi nakit i mislim da nakit daje to ...

Prijava azbestnog otpada

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica objavio je javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal. Pozivaju vlasnike ili korisni ...

Posavska Hrvatska : Zvonimiru Toldiju  Nagrada za životno djelo
Zvonimiru Toldiju Nagrada za životno djelo

Hrvatsko muzejsko društvo dodijelilo je Nagradu za životno djelo prof. ZVONIMIRU TOLDIJU, umirovljenom muzejskom savjetniku Muzeja Brodskog Posavlja i dugogodišnjem suradniku "Posavske Hrvatske"

Programi osposobljavanja i usavršavanja

Od 5. do 9. studenoga održava se Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod obilježit će taj tjedan predstavljanjem svoji ...

Posavska Hrvatska : Moja ratna priča
Moja ratna priča

U Mjesecu hrvatske knjige Narodna knjižnica i čitaonica Grigor Vitez Gornji Bogićevci organizirala je predstavljanje knjige Moja ratna priča autorice Vesne Oršulić, dr. med., specijalistice obiteljske ...

Posavska Hrvatska : Počinju radovi na graničnom prijelazu
Počinju radovi na graničnom prijelazu

 Na stalnom graničnom prijelazu za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Slavonski Šamac danas, 2. studenoga, počinju radovi na sanaciji kolnih površina. Predviđeni rok dovršetka ...

Posavska Hrvatska : 101 brodska priča - knjiga četvrta
101 brodska priča - knjiga četvrta

Na blagajni Posavske Hrvatske, Kraljice Jelene 26, Slavonski Brod

Posavska Hrvatska : Najbolji turistički animator u Hrvatskoj!
Najbolji turistički animator u Hrvatskoj!

Uz Jurja, neizostavni dio ekipe još je troje Brođana: Bernarda Veseličić, Ivona Orlović i Adrian Popović

Posavska Hrvatska : Katarinsko pivo i gin "MB 72"
Katarinsko pivo i gin "MB 72"

Gin iz Sičica, dva puta destilirano piće sa sedam biljaka

Posavska Hrvatska : Krznene oportuniste privlači (nezbrinut) otpad
Krznene oportuniste privlači (nezbrinut) otpad

Veća pojavnost lisica uz naselja i u samim naseljima rezultat je aktualne situacije u Hrvatskoj