Grad Brod

Gradsko vijeće Slavonskog Broda

Datum objave: 13.6.2014.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

Gradski su vijećnici na jučerašnoj sjednici raspravljali o osam točaka dnevnog reda, a sjednica je trajala svega 4 sata i 15 minuta (počela u 9, završila u 13,15 sati) s pauzom za ručak. Kod rasprave o predloženom dnevnom redu Josip Samardžić je uime Kluba vijećnika HDZ-a tražio da se prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada skine s dnevnog reda dok se ne dobiju sva očitovanja, kako se ne bi dogodilo da se nakon usvajanja ponovno moraju tražiti promjene. Zlata Pongračić je uime Kluba vijećnika HSP dr. Ante Starčević predložila skidanje s dnevnog reda prijedloga povelje o suradnji Grada Slavonskog Broda i udruga građana jer su materijale vijećnici dobili na klupe pred početak sjednice. Za ove je prijedloge bilo 10 vijećnika, dok je 13 vijećnika bilo za prvobitno predloženi dnevni red, te je takav i usvojen.

Aktualno prijepodne

O komarcima i poplavama

Hoće li biti avionskog zaprašivanja grada kako bi se riješili najezde komaraca, pitanje je koje, sigurni smo, zanima sve Brođane, a na aktualnom prijepodnevu postavio ga je potpredsjednik Vijeća Dragan Jelić (HDZ). Gradonačelnik Mirko Duspara odgovorio je da Grad provodi redovno tretiranje komaraca od ožujka, a zaprašivanje nakon poplava obavilo je Ministarstvo zdravlja, ali je to učinjeno samo u urbanim sredinama, dok na dijelu gdje ih je najviše i u susjednim općinama to nije učinjeno. Grad nastavlja tretman larvicidima koji je najučinkovitiji, ali uputili su i dopis Ministarstvu zdravlja da hitno intervenira. - Koliki su troškovi trotjedne borbe s prijetećom Savom i tko će ih snositi, te kako je Stožer odradio posao?- sljedeće je pitanje vijećnika Jelića, na koje se nadovezala i vijećnica Ksenija Vargić (Lista grupe birača) koja se potužila na priče koje kruže po gradu kako su ljudi nasipima samo prodefilirali kao modnom pistom. Gradonačelnik je odgovorio da je posao odrađen odlično uz manje propuste i da se javno zahvaljuje svim Brođanima, ali i svima koji su došli pomoći iz drugih mjesta. Rekao je da će troškove folija, pijeska i potrebnog alata snositi, najvjerojatnije, Hrvatske vode, a ostale troškove gradska trgovačka društva, dok je Grad imao trošak za hranu za evakuirane i ljude koji su radili na nasipu, što je znatno manje od troška koji bi bio da je grad poplavljen.

Nestašica vode

Na apel Vodovoda o maksimalnoj štednji vode podsjetio je Mario Rubil (Lista grupe birača) uz konstataciju kako ljeto još nije ni počelo, pa se zapitao što će biti kasnije. Vijećnica Zlata Pongračić (HSP AS) dodala je da stanovnici Brodskog Vinogorja 10. i 11. lipnja nisu imali vode, a pitala je i kakve je radove Vodovod izvodio na Plavom polju u nedjelju, 8. lipnja, budući da nisu bili najavljeni i građane nitko nije upozorio da će cijelo prijepodne biti bez vode. Odgovoreno je kako su se uslijed visokih temperatura povećale potrebe za vodom, a kapacitet Tvornice vode nije takav da može u tako kratkom vremenu preraditi velike količine vode, kao i da su iznenadni radovi na Plavom polju vjerojatno bili zbog nekog kvara.

Gradski vrtovi na Jelasu

Jozu Mišića (HDZ) je zanimalo jesu li prije izgradnje urbanih vrtova na Jelasu u vodozaštićenom području dobivene sve suglasnosti, budući da je područje ograđeno, tlo obrađeno, a pitao je i jesu li za postavljene kućice dobivene lokacijske dozvole sukladno zakonskoj obvezi. Pročelnica za gospodarstvo Ankica Majetić odgovorila je da je Grad prikupio sve suglasnosti, kao i da lokacijska dozvola treba za objekt od 15 kvadratnih metara, a te su kućice 6 kvadratnih metara i one su prenosive. Josip Samardžić (HDZ) je pitao je li istina da se zatvara Dopisništvo HTV-a u Slavonskom Brodu, te zaključio kako treba reagirati jer je to javni servis koji se financira i pretplatom građana Slavonskog Broda. Odgovoreno je da nema pisane informacije o zatvaranju Dopisništva, ali se zna da su ukinuta pojedina radna mjesta. Slijedilo je pitanje o organiziranju produženog boravka u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića. Zamjenik gradonačelnika Hrvoje Andrić odgovorio je kako je ova škola stekla prostorne uvjete za produženi boravak, ali je taj program izvan državnog standarda, a sredstva nisu planirana u proračunu, rekao je i da će se preraspodjelom učiteljica u toj školi pokušati organizirati produženi boravak. Vijećnica Slavica Nikšić (SDP) ponovno je predložila da se provede anketa među roditeljima osnovnoškolaca koliko ima potrebe za produženim boravkom i da se tako zadrže radna mjesta jer su i roditelji spremni sufinancirati taj program.

Marko Lipovac (HDZ) je pitao mogu li se postaviti koševi za otpatke kod Hrvatskog doma jer pored klupa ostaje puno smeća. Pitao je i kad će biti sanirana lijeva strana Mesićeve ulice, u dijelu od Skaličine do Šenoine, gdje zbog rupa na cesti tijekom kiša automobili zapljuskuju fasade i pješake. Odgovoreno je da se upravo postavljaju novi koševi za otpatke po gradu, a potvrđeno je da će se sanirati dio Mesićeve ulice. Potvrdno je odgovoreno i na pitanje vijećnika Josipa Grgića (HDZ) hoće li Grad sanirati uništenu infrastrukturu u u MO Josipa Rimca, uz napomenu da će uskoro bit potpisan ugovor o rekonstrukciji ceste i izgradnji biciklističke staze u Ulici Stjepana Radića, od rampe za Romsko naselje do središta naselja, dok bi se od odšteta uredio i dio od središta do samog mosta. Vijećnik je upozorio i na zapušteni poslovni prostor građevinske tvrtke u stečaju u Ulici Stjepana Radića na broju 25 gdje ruševni zidovi prijete susjednnim kućama i prolaznicima, dok je prostor zarastao u korov leglo glodavaca i zmija. Rečeno je da će se stečajnim upraviteljima uputiti dopis da se uredi taj zapušteni prostor.

Popločavanje sunčališta na bazenima

Na pitanje vijećnika Ante Ivankovića (HSP AS) kakvi se građevinski radovi obavljaju na bazenima, odgovoreno je da se popločava vanjski dio uz olimpijski bazen, povećava se površina sunčališta. Odgovor na pitanje koliko su koštali gradski vrtovi na Jelasu, dobit će u pisanom obliku. Na pitanje Vatroslava Stojanovića (HSP AS) može li Grad sufinancirati uređenje fasade na središnjem gradskom trgu za što je još prije dvije godine podnesen zahtjev, odgovoreno je da će se provjeriti može li se retroaktivno platiti. Drugo je pitanje bilo može li Grad ili Zajednica sportskih udruga plaćati trenere nogometa, da se ne događaju malverzacije zbog čega neki treneri s VSS rade za samo 1.500 kuna. Gradonačelnik je odgovorio kako ni Grad, ni Zajednica ne mogu ući u pojedini klub i određivati plaću trenerima, te da se sredstvima proračuna financira sport mladih, a sve malverzacije treba prijaviti.

 Vojarna na Jelasu - još uvijek status quo

Odluku gradonačelnika da ugostiteljski objekti tijekom Svjetskog nogometnog prvenstava mogu raditi do 3 sata, sarkastično je u aktualnom prijepodnevu komentirao pitanjem Marijan Šabić (HSLS): "Zašto im nije omogućeno radno vrijme do 4 sata i zašto ne cijelu godinu?" Rečeno je da je to učinjeno na prijedlog Ministarstva turizma, te je potrebno odrediti i novo ljetno radno vrijeme i prilagoditi ga Europi. Vijećnicu Slavicu Nikšić zanimalo je i što Grad planira s bivšom vojarnom na Jelasu i kada će taj plan realizirati. Odgovoreno je kako postoji plan za uređenje tog prostora, ali se u planovima još vodi kao vojni objekt što je potrebno izmijeniti u PPUG-u i GUP-u i tek će ga onda Grad dobiti na korištenje. Potpredsjednik Vijeća Roberto Lujić (SDP) je upozorio na problem građana Ulice Selište I gdje nema izgrađene komunalne infarstrukture, kanalizacije, kao ni javne rasvjete zbog koje postaju okupljalište vandala. Podsjetio je da će Centar za gospodarenje otpadom biti u Šaguljama i to kao regionalni, pa je pitao što će to značiti za građane Slavonskog Broda. Gradonačelnik je odgovorio da će na okruglom stolu 17. lipnja u Zagrebu biti predstavljena odluka ekspertne grupe, ali da je to loša odluka Brodsko-posavske županije za inat gradu iako je grad najveći proizvođač otpada.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Slavonskog Broda

Proširenje građevinskih područja, izgradnja poslovne zone Jelas i autokampa na Poloju

Postupak izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Slavonskog Broda počeo je krajem 2008. godine. Glavni razlozi zbog kojih se išlo u izmjene su usklađenje s Prostornim planom Brodsko-posavske županije, proširenje građevinskog područja u Naselju Katarina Kotromanić, što je preduvjet za legalizaciju izgrađenih kuća, te proširenje građevinskog područja u brdskim dijelovima grada kao i uz Vrazovu ulicu. Građevinsko područje izvan grada proširuje se na proizvodno-poslovnu zonu Jelas površine 89 hektara, komunalno-servisnu zona Vijuš od 21 hektara i zonu ugostiteljsko-turističke namjene kamp Poloj od 16,7 hektara. Usvajanje izmjena i dopuna PPUG-a, kako je napomenuo gradonačelnik Mirko Duspara, preduvjet je za izmjene i dopune GUP-a koje bi mogle biti donesene kroz nekoliko mjeseci.

Upravo je ova točka izazvala najveću raspravu gradskih vijećnika. Klub vijećnika HDZ-a je bio suzdržan, a razlog za to je što u očitovanju Ministarstva poljoprivrede piše da se građevinsko područje može širiti na poljoprivredno državno zemljište sukladno programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na koje je Ministarstvo dalo suglasnost, a kojim je za ostale namjene predviđeno 6,2 hektara, dok se za zonu Jelas planira gotovo 90 hektara. Vijećnici HDZ-a izrazili su bojazan da bi se moglo dogoditi da Grad dobije 6,2, a ne potrebnih 90 hektara za zonu. Smatraju i da je ipak potrebno zatražiti pisano mišljenje Hrvatskih voda o Poloju i mogućnosti izgradnje kampa. I Klub vijećnika HSP AS smatra spornom suglasnost Ministarstva poljoprivrede, kao i sumnju da se u prenamjeni poljoprivrednog zemljišta na sjeveru nije vodilo računa o već izgrađenim ulicama nego interesu pojedinaca. Klubovi vijećnika Liste grupe birača i SDP-a, pak, smatraju kako su ispunjeni svi zakonski uvjeti potrebni za donošenje plana, te su prihvatili predložene izmjene i dopune. I predstavnica izrađivača plana rekla je da je izrađen sukladno zakonu i podzakonskim aktima, te su većinom glasova izmjene i dopune PPUG-a i usvojene.

Izvršenje prošlogodišnjeg proračuna

Većinom glasova usvojeno je i izvješće o izvršenju proračuna za 2013. godinu. Vijećnica HSP AS Zlata Pongračić ukazala je na visoke iznose, 445.165 kuna, za odvjetničke usluge te pitala ima li gradska uprava zaposlenu osobu koja može Grad zastupati u takvim sporovima. Odgovoreno je da ima, ali u pojedinim sporovima ne mogu zastupati Grad, kao i da su u tom iznosu uvrštene i odvjetničke usluge iz prijašnjih mandata. Vijećnik Jozo Mišić (HDZ) uočio je kako dosta planiranih sredstava u proračunu prošle godine nije realizirano, za što nema obrazloženja, te je ustvrdio kako je iznos od 140 milijuna kuna realan gradski proračun. Vijećnik HSLS-a Marijan Šabić zaključio je da većina prihoda proračuna dolazi automatizmom. Podsjetio je kako je rečeno da će oporbeni gradski vijećnici neizglasavanjem prodaje gradskog zemljišta, čime je planirano uprihodovati 16 milijuna kuna, paralizirati Grad što se ipak nije dogodilo. Zato je odlučio glasati za ovo izvješće ali, kako je rekao, ne kao potpora gradskoj koalicijskoj vlasti nego svim vijećnicima koji su glasali protiv prodaje zemljišta. Roberto Lujić (SDP) je rekao kako je prošle godine napravljeno puno posla i završeno dosta kapitalnih projekata zbog čega njegova stranka prihvaća izvješće.

O upisima u vrtić, kriminalitetu i poplavama

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen Prijedlog pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u gradskim vrtićima. Vijećnica Zlata Pongračić (HSP AS) predložila je da uputama za upis djece invalida Domovinskog rata budu obuhvaćena i djeca civilnih invalida što je vijeće također prihvatilo. Izvješće o stanju sigurnosti na području grada prošle godine prihvaćeno je s 19 glasova za i suzdržanim glasom vijećnika Marijana Šabića, koji je istaknuo da je naselje Andrije Hebranga postalo "samoposluga" za provalnike te da bi najbolja prevencija kriminala bili policajci u odori, ali ne u automobilu već među građanima. Jednoglasno su prihvaćeni Prijedlog Povelje o suradnji grada Slavonskog Broda i udruga i Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak kojom je s 20 tisuća kuna pružena pomoć poplavom ugroženoj Petrinji. Vijećnici su prihvatili i prijedlog vijećnice Jasmine Lovaković (Lista grupe birača) da se vijećnici odreknu mjesečne naknade za pomoć žrtvama poplava.

Izabran Savjet mladih

U gradski Savjet mladih izabrano je 11 članova: Josipa Babić, Mirjana Cetinski, Antonija Jelinić, Almira Kapidžić, Matija Mandić, Katarina Rašić, Tanja Rubil, Filip Vuksanović, Vesna Zlatarević, Davor Cibula i Danijel Matanović.

M. Kovačević, M. Bencun

Ostale novosti

20.5.2016.Dan grada

15.4.2016.Izbjeglički kamp odlazi u povijest

25.3.2016.Tko brine o zaraslim javnim površinama?

8.1.2016.Opet ih iznenadilo

20.11.2015.Tko će u Dom?

5.6.2015.Procesija i blagoslov Brodskog kola

22.5.2015.Najbolji ste!

24.4.2015.I to je moguće!

20.3.2015.Prepucavanje jedina konstanta

30.1.2015.Gdje je zapelo?

19.12.2014.Proračun u iznosu od 165,9 milijuna kuna

12.12.2014.Investicija od 36 milijuna kuna

21.11.2014.Vojarna Jelas - troje zainteresiranih

14.11.2014.Kreće iskop podvožnjaka!

26.9.2014.Hotel Park dobio novog vlasnika!

19.9.2014.Vrhovni sud presudio!

19.9.2014.Konačno rotor na križanju Svačićeve i Gupčeve?

5.9.2014.Nepovlašteni i povlašteni

1.8.2014.Kome još treba more?

28.2.2014.Studenti menadžmenta prepoznaju vizualni identitet grada

7.2.2014.Radio 92

17.1.2014.Obnova krovišta u tijeku

31.10.2013.Pojašnjenje utroška sredstava spomeničke rente

18.10.2013.Sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma

19.7.2013.Usvojen proračun, a i viši nameti

14.6.2013.Završetak odgođen do kolovoza

22.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani?

15.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

8.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

25.1.2013.Muzej tambure - prvi u svijetu

21.12.2012.Deset i pol sati posljednje ovogodišnje radne sjednice

23.11.2012.Brend Slavonskog Broda

9.11.2012.Rasprava samo o pola dnevnog reda

2.11.2012.Brođani za čisti zrak

28.9.2012.Opomene, zabrana pristupa, udaljavanje iz vijećnice

14.9.2012.Bazeni pod krovom

17.8.2012.Nestaju ekološke "bombe" na Bjelišu

13.7.2012.14 točaka, 24 vijećnika, 10,5 sati

6.7.2012.Roditelji bespravno ogradili spomenik

21.6.2012.Izmjene, skidanje, povlačenje i pretumbavanje točaka dnevnog reda

18.5.2012.Zajedništvom za boljitak

11.2.2012.Grad u snijegu

10.2.2012.Tržnica utržila probleme

20.1.2012.Najhladnije je u novčaniku

30.12.2011.Pomirljivijih jedanaest i pol sati

25.11.2011.TREBA LI PLAĆATI ONO ŠTO SU DRUGI NARUČILI?

11.11.2011.Dopodne tržnica, popodne drugi sadržaji

28.10.2011.Polovica višesatne rasprave o Poslovniku

23.9.2011.18 TOČAKA ZA 13 SATI

8.7.2011.Zašto nije prihvaćeno izvješće o poslovanju Brod-plina u prošloj godini

1.7.2011.O PUNICAMA I CAJKAMA

29.4.2011.DOBRO PRIPREMLJENA OPORBA

25.3.2011.A SVJETLO GORI I DALJE...

18.3.2011.ČETVERONOŽNI KRŠITELJI ZAKONA?

23.12.2010.Grad poklonio Brođanima Božićni koncert

17.12.2010.GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKOG BRODA

26.11.2010.U PUNOM SJAJU

19.11.2010.VIJEĆALI DESET SATI I DESET MINUTA

13.11.2010.IN MEMORIAM

12.11.2010.SLOBODNO VRIJEME - KVALITETNO I SADRŽAJNO

29.10.2010.ŠKOLA PO SVJETSKOM STANDARDU

22.10.2010.REALIZACIJA PROJEKTA OD 30 MILIJUNA EURA

7.10.2010.SUVREMENI HLAPIĆ

1.10.2010.SJEDNICA ZAKONITA

9.7.2010.POLOJ I DALJE "NIČIJI"

24.6.2010.NAŠA SRCA RADOST NOSE, IGRAJMO SE, IGRAJMO SE

21.5.2010.SPREMNI I SPOSOBNI ZAJEDNO OSTVARITI PLANIRANE PROJEKTE

7.5.2010.PRVA OBNOVA INSTRUMENATA OD OSNUTKA

9.4.2010.AKTUALNIH 150 MINUTA

19.3.2010.SPORTSKA LJEPOTICA

12.3.2010.ONE — FILM O ŽIVOTU I RADU ŽENA S INVALIDITETOM

26.2.2010.U SMIRENOM TONU

19.2.2010.BEZ DOGOVORA GRADA I DRUŠTVA “NAŠA DJECA” NEMA LJETOVANJA DJECE

22.1.2010.UŠTEDA NA ZAPISNIKU

18.12.2009.OSAM UPRAVNIH TIJELA

11.12.2009.USVOJEN PRORAČUN I PREUSTROJ GRADSKE UPRAVE

4.12.2009.VIJUŠ NEKAD I SAD

27.11.2009.OTVORENA DVORANA VIJUŠ!!!

13.11.2009.STALNO POZIVANJE NA POSLOVNIK

6.11.2009.KULTNO MJESTO BEZ JASNE RAZVOJNE VIZIJE

30.10.2009.PRODANA ČETIRI GRADSKA ZEMLJIŠTA ZA 10,2 MILIJUNA KUNA

23.10.2009.GRADSKI VIJEĆNICI ZA LEGITIMNU OBRANU GRADA UZ MEĐUSOBNE OPTUŽBE

16.10.2009.BROĐANI OVO NE ZASLUŽUJU

25.9.2009.PONOVNO O KORČULI I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

25.9.2009.SPORTSKA LJEPOTICA ČEKA SVOJ DAN

11.9.2009.ZAJEDNIČKI PROJEKTI PREMA PRISTUPNIM FONDOVIMA EU

10.7.2009.RADI SE KOLEKTORSKA MREŽA, ŠETNICA

3.7.2009.AKTUALNI SAT

26.6.2009.RADNO I ANGAŽIRANO

30.4.2009.2. FLORAFEST U TVRĐAVI

24.4.2009."U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić"

17.4.2009.UREĐEN PROSTOR ZA DNEVNI BORAVAK

6.4.2009.NAKON 30 GODINA NOVI VRTIĆ

27.2.2009.ŠARENO I VESELO

13.2.2009.VIŠE MRAKA NEGO SVJETLA

23.1.2009.SMANJENE KOLIČINE KOMUNALNOG OTPADA

9.1.2009.STANDARD ČIŠĆENJA ODREĐUJU NOVCI

2.1.2009.SLAVONSKI BROD VESELO U NOVU GODINU

23.12.2008.BOŽIĆNI SAJAM

12.12.2008.AKTUALNI SAT

5.12.2008.Međunarodni dan osoba s invaliditetom

28.11.2008.13. KATARINSKI SAJAM

7.11.2008.SRCE JELASA POSTAT ĆE ZAPADNI GRADSKI CENTAR

18.10.2008.ZAKAZALI SU SVI

10.10.2008.PONOVNI OBRAT

3.10.2008.GRAĐANI BEZ PITKE VODE

26.9.2008.Sa sjednice Gradskog vijeća

23.5.2008.PROSLAVLJEN DAN GRADA SLAVONSKOG BRODA

16.5.2008.SVEČANO, ALI I RADNO UZ DAN GRADA

25.4.2008.NOVOGRADNJA NIJE VLASNIK POTRAŽIVANJA I NEMA PRAVO NITI NA JEDNU KUNU

28.3.2008.PROČELJA BEZ KLIMA-UREĐAJA I SATELITSKIH ANTENA

21.3.2008.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

7.3.2008.BROĐANI TRAŽE MODERNIZACIJU TRŽNICE

29.2.2008.USKORO IZGRADNJA VRTIĆA

15.2.2008.DUG OTIŠAO, PROBLEMI OSTAJU

15.2.2008."Sada je 90 posto na Gradu, Terzić je svoje obavio"

1.2.2008.AKTUALNI SAT

18.1.2008.Tražim zaštitu svog ustavnog prava na rad

18.1.2008.NAGODBA SPAŠAVA GRAD

4.1.2008.OČIŠĆENE SAMO PROMETNICE PRVOG PRIORITETA

4.1.2008.VESELO, BUČNO I BEZ INCIDENATA

28.12.2007.NI MINUS NIJE SMETAO

21.12.2007.PRVO SLAVONSKOBRODSKO KLIZALIŠTE

14.12.2007.BRODSKA DVORANA SVE LJEPŠA

7.12.2007.JAVNA RASVJETA — ZAMKE, PROPUSTI, PROMAŠAJI

7.12.2007.HOTEL U TVRĐAVI

30.11.2007.12. KATARINSKI SAJAM

30.11.2007.U MIROLJUBIVOM TONU

23.11.2007.NOVI VRTIĆ NA HEBRANGU

9.11.2007.DIVLJI PRIJELAZ PRUGE U OLIVINOJ

2.11.2007.Aktualni sat

26.7.2007.LEGALIZACIJA NIKAKO, MOŽDA "KONZERVIRANJE"

14.7.2007.IZMJENE I DOPUNE GUP-a SLAVONSKOG BRODA

6.7.2007.MIGALOVCI

21.6.2007.Tko nam hoće "oteti" Ivanu Brlić-Mažuranić

8.6.2007.Generalni urbanistički plan - izmjene i dopune

1.6.2007.GLOBE ZA VLASNIKE PASA

19.5.2007.NE SMIJEMO SE VRAĆATI NAZAD, MORAMO IĆI DALJE

20.4.2007.IZABRANA NOVA GRADSKA VLAST

13.4.2007.TKO JE DIVERZANT I NACIONALNI IZDAJNIK?

6.4.2007.KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

16.3.2007.HRVATSKOJ TREBA PROIZVODNJA

9.3.2007.2,2 MILIJARDE KUNA VIŠE ZA BRANITELJE

9.2.2007.KUĆA TONE, NITKO NE BRINE

26.1.2007.NASTAVLJAMO REALIZACIJU VEĆINE PROJEKATA

12.1.2007.IZBOROM SENTIĆA ZA POVJERENIKA STRANKA JE POKAZALA DEMOKRATIČNOST

12.1.2007.PRIPREME ZA IZBORE

5.1.2007.IRONIJE U POLITIČKOM ŽIVOTU

5.1.2007.BRODSKA EKIPA NA KARDIOLOŠKOM VRHU

5.1.2007.Projekt izgradnje Vijuša

5.1.2007.SRETNA NOVA!

29.12.2006.U Novu godinu s Najboljim hrvatskim tamburašima

29.12.2006.IPAK PRIJEVREMENI IZBORI?!

29.12.2006.PUNO ZADOVOLJSTVA, ALI I GORČINE

29.12.2006.Predstavljen projekt izgradnje na Vijušu

29.12.2006.Sretna 2007 !

22.12.2006.Sretan Božić!

15.12.2006.Otkriven spomenik dr. Franji Tuđmanu

8.12.2006.SPOMENIK DR. FRANJI TUĐMANU

8.12.2006.ZA JOŠ BOLJE GOSPODARSTVO

24.11.2006.I REBALANS I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU U DRUGO ČITANJE

24.11.2006.BROD DOBIVA KLIZALIŠTE

16.11.2006.Otvoren novouređeni dom

10.11.2006.PRORAČUNSKI PRIHODI SMANJENI ZA 5 POSTO

10.11.2006.STANJE SVE GORE!

3.11.2006.I ove godine u Slavonskom Brodu

30.10.2006.FRANO PIPLOVIĆ - IZ SABORA U DIPLOMACIJU

19.10.2006.ZAPELO U ODVJETNIŠTVU?

13.10.2006.Minus i plus, k'o Amer i Rus

13.10.2006.NAPLATA PARKIRANJA NA JOŠ 400 MJESTA

12.10.2006.Brod-plin pod ovrhama - potrošači ipak nisu pali s neba

6.10.2006.VRATITE MANDATE ILI SE UOZBILJITE

28.9.2006.DAN POLICIJE

15.9.2006.U gradskoj upravi uzavrelo

15.9.2006.I Dusparini prethodnici nailazili na neposluh i javašluk

28.7.2006.NEPOSTOJEĆI KVORUM - UVOD U KRIZU VLASTI

27.7.2006.KOORDINACIJA STRANAKA NA VLASTI TRAŽI OSTAVKU GRADONAČELNIKA

30.6.2006.Okupljanje pod ratnom zastavom 108. brigade ZNG

27.6.2006.NEKA BOG BLAGOSLOVI OVAJ GRAD I OVAJ LIJEPI KRAJ

8.6.2006.STAMBENA IZGRADNJA POSVAĐALA KOALICIJU!?

8.6.2006.JEDINO BRODSKO KUPALIŠTE JOŠ UVIJEK TRAŽI VLASNIKA