Grad Brod

14 točaka, 24 vijećnika, 10,5 sati

Gradsko vijeće Slavonskog Broda

Datum objave: 13.7.2012.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

Da su odgovorni u prisustvovanju sjednicama Gradskog vijeća Slavonskog Broda, to se gradskim vijećnicima mora priznati. I na posljednjoj ih je sjednici od 25 sjednici bilo nazočno 24 (opravdano izostala Suzana Bilić Vardić). No, o njihovoj učinkovitosti u radu dalo bi se pričati. Opravdane su i dugotrajnije rasprave o važnim pitanjima, ali gotovo svaki istup koriste, nepotrebno, za politička prepucavanja, a da bi postavili konkretno pitanje naširoko ga obrazlažu. O uvredama i nepristojnom ponašanju, što predsjednik Vijeća Ivan Kovačević pokušava manje-više uspješno prekinuti, pomalo je već i smiješno, odnosno tužno pričati. Zahvaljujući svemu tome, a i nepripremljenosti, jer se mnoge stvari rješavaju "u hodu", i prošla je sjednica trajala deset i pol sati, od 9 do 19,30 sati. Dnevni red je s planiranih devet točaka proširen na 14. Umjesto Mladena Kvesića (HDSSB), a na prijedlog devet gradskih vijećnika o njegovu razrješenju, za novog zamjenika predsjednika Gradskog vijeća izabran je Ivan Zirdum (HSLS).

Vijećnicima su Bojan Križaj i Stojan Urban, menadžeri njemačko-slovenske tvrtke Sortitus, predstavili projekt BioSava - energane s proizvodnjom topline i električne energije koju bi željeli graditi u Slavonskom Brodu. Energana bi koristila krutu biomasu, drvni otpad iz regije. Tim projektom, kako je rečeno, postigla bi se veća energetska neovisnost i i stabilna cijena za narednih, najmanje, 14 godina. Izgradnja se planira u Poduzetničkoj zoni Bjeliš, te su pozvani da se jave na javni natječaj za zemljište, a odluku o projektu vrijednom 300 milijuna kuna Gradsko će vijeće donijeti u rujnu.

Nisu prihvaćena izvješća Brod-turista, Brod-plina, Vodovoda i Komunalca ni izvješće o izvršenju proračuna

Vijećnici su tajnim glasovanjem izabrali 11 članova Savjeta mladih - Romana Matić, Darko Mrvelj, Jana Magdić Gruber, Tomislav Radošević, Tomislava Katinić, Slaven Gojković, Zvonimir Spajić, Ana Alar, Marko Lipovac, Srđan Sekulić i Zoran Komesarović. Nije usvojen prijedlog za razrješenje i imenovanje dva člana Upravnog vijeća Ustanove za gospodarenje športskim objektima Grada, dok je gradonačelnik povukao prijedloge o razrješenju člana i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe. Usvojena su izvješća o prošlogodišnjem poslovanju trgovačkih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada - Poduzetničkog inkubatora Brodin, Razvojne agencije grada Slavonskog Broda, Slobodne zone Đuro Đaković, Posavske Hrvatske i Lasice. Vijećnici nisu prihvatili izvješća o poslovanju u 2011. godini Brod-turista koji je iskazao gubitak od 96.000 kuna. Uz obrazloženje kako nisu sudjelovali u radu nadzornih odbora i skupština trgovačkih društava u prošloj godini, te nije dostavljen poslovni plan i njegovo ostvarenje, većina gradskih vijećnika nije prihvatila ni izvješća Brod-plina, Vodovoda i Komunalca.

Nije usvojen ni izvještaj o izvršenju proračuna za 2011. godinu, a kao glavni razlog gradski su vijećnici naveli to što su prekasno obavještavani o preraspodjelama proračunskih sredstava..

Jednoglasno je usvojen prijedlog Strategije gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda 2012.-2020. godine uz napomenu da se ne zatvori, nego ostane "živa materija" koja će se nadopunjavati.

Ni ovaj put vijećnici nisu dali suglasnost gradonačelniku za prodaju gradskog zemljišta uz obrazloženje kako gradonačelnik može veći dio zemljišta prodati i bez odobrenja Gradskog vijeća jer su vrijednosti do milijun kuna.

Jednoglasno je dana suglasnost na vremenski raspored monitoringa kakvoće vode za kupanje na Poloju, kao i suglasnost na odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod. Izmjenama i dopunama Statuta i Odluke o građevinskom zemljištu vijećnici su utvrdili da odluke stupaju na snagu objavom u Službenom vjesniku grada. Sve odluke, opći i drugi akti iz djelokruga rada Gradskog vijeća moraju u Službenom vjesniku biti objavljeni u roku od 10 dana od donošenja.

Aktualno prijepodne

Uglavnom "stara" pitanja

Hrvoje Andrić (nezavisni vijećnik Udruge Pravaš):

- Oba pitanja postavljam gradonačelniku jer nemam izbora. Prvo se tiče smislenosti našega aktualnog prijepodneva u ovom obliku. Poslovnik kaže da se pitanja mogu postavljati gradonačelniku, zamjenicima i pročelnicima upravnih odjela Grada. To je imalo smisla sve dok je gradonačelnik bio i predstavnik u skupštinama trgovačkih društava što je nova većina u Gradskom vijeću izmijenila. Trgovačka društva imaju predsjednike skupština koji nisu nazočni na aktualnom satu, a veći dio pitanja koja postavljamo tiču se upravo trgovačkih društava. Ovako poslovnički uređeno aktualno prijepodne gubi svoj smisao ili treba promijeniti poslovnik i da na aktualnom prijepodnevu budu predsjednici skupština ili direktori trgovačkih društava tako da im možemo postaviti pitanja. Ima li gradonačelnik rješenje za novonastalu situaciju? Drugo pitanje tiče se situacije u Novoj Gradiški, o čemu smo saznali zahvaljujući internetskim lokalnim portalima, a radi se o tome da je gradonačelnik Nove Gradiške zajedno s predsjednikom Gradskog vijeća uputio zahtjev Vladi za zaduživanje Grada, koji je odobren s tim da je u tom zahtjevu priložena odluka Gradskog vijeća koju je potpisao predsjednik i datirao s datumom kada sjednica uopće nije održana. Obrazloženje je da se ta odluka veže direktno na proračun grada. Naš grad se nalazi u situaciji da imamo odluku koju smo donijeli u sklopu proračuna, da ćemo 20 milijuna kuna uprihoditi od prodaje gradskih zemljišta, ali tu odluku već šesti put ne donosimo. Ako je predsjednik Gradskog vijeća Nove Gradiške mogao donijeti odluku bez Gradskog vijeća na osnovu proračuna, znači li to da sam ja, dok sam bio predsjednik Gradskog vijeća Slavonskog Broda mogao potpisati odluku o prodaji zemljišta i provesti ju bez posljedica? Ima li gradonačelnik saznanja jesam li to smio napraviti i je li to legalno ili postoje dvostruka mjerila, aršini po kojima se određuje što netko može?Gradonačelnik Mirko Duspara odgovorio je kako redovne kontakte ima s Brod-plinom dok nikakve s Komunalcem i Vodovodom, te da bi bilo dobro da na sjednicama Gradskog vijeća budu članovi Uprava trgovačkih društava i odgovaraju na pitanja. Na pitanje o prodaji zemljišta rekao je kako je ona sedmi put na dnevnom redu, te da je bivši predsjednik Vijeća Slavonskog Broda SDP-ovac, da bi vjerojatno mogao potpisati odluku kao u novogradiškom slučaju. Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Kovačević iznenadio se što bivši predsjednik ne zna što Poslovnik kaže o tome kome vijenici mogu postaviti pitanje, te rekao kako direktori trgovačkih društava na pitanja mogu odgovarati samo kada je njhovo izvješće na dnevnom redu, a sva pitanja na aktualnom satu bit će proslijeđena upravama i vijećnici će dobiti odgovor.

Mario Rubil (nezavisni vijećnik Udruge Pravaš):

- Je li točna informacija da je voda iz vodocrpilišta Sikirevci, koja još nije na raspolaganju građanima Slavosnkog Broda, u enormnom iznosu jeftinija nego ova koju Vodovod isporučuje s vodocrpilišta Jelas? Zašto se ta voda još uvijek ne može koristiti? Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Klub vijećnika SDP-a upozoravao je da nisu ispunjeni svi uvjeti za otvorenje gradskog kupališta Poloj. Možemo li dobiti najnovije izvješće kako su Brođani primili projekt uređenja Poloja, jer mislim da je to bio pun pogodak?

Potvrđeno je da je voda iz vodocrpilišta Sikirevci puno kvalitetnija i nije ju potrebno kemijski tretirati, te da Slavonski Brod sada dobiva samo oko litru vode u sekundi s tog crpilišta, dok Vinkovci dobivaju 150 litara u sekundi. Za to je prozvan nedovoljan angažman Vodovoda. - Poloj je posjetilo 20.000 automobila, a za desetak dana uprihodovano je 105.000 kuna i Grad ima dozvolu Hrvatskih voda za upravljanje Polojem, odgovoreno je.

Još o omalovažavanjima

Marina Logarušić (HSP):

- Najprije ću reagirati na pisane odgovore koje sam dobila za pitanja postavljena na prošloj sjednici. Pročelnica za gospodarstvo isti je odgovor dala i meni i vijećniku Damičeviću, vezano za aktivnosti njenog odjela navodeći poslove Turističke zajednice, drugih odjela, Razvojne agencije, trgovačkih društava. Niste točno odgovorili što Vi radite i za što Vas Brođanke i Brođani plaćaju, niste naveli iznose s kojima su subvencionirane kamate poduzetnicima i umanjili porez na tvrtke. Grad ima najnižu naknadu, to stoji, ali s obzirom na broj novih poduzetnika to u našem gradu nije poticajno. Niste naveli kojim ste poduzetnicima smanjili pripadajući iznos komunalnog doprinosa i koje ste rokove postavili u kupoprodajne ugovore za izgradnju poslovno-proizvodnih objekata u Gopspodarskoj zoni Kolonija te u kojem se roku mora provesti ugovorna obveza novog zapošljavanja. Niste naveli koji su rokovi za dovršetak Zone Bjeliš i hoće li novac ponovno biti utrošen u izgradnju komunalne infrastrukture u zoni u kojoj nitko neće graditi. Pohvalili ste se IPA projektom kojega ne vodite niti se o njemu brinete, pohvalili ste se kandidiranjem grada kroz EU fondove s ciljem osiguranja sredstava potrebnih za revitazaciju Tvrđave a taj posao radi Turistička zajednica i još je najavljeno zapošljavanje koordinatora za taj posao.

Pitanja su: koliko ste projekata kao pročelnica za gospodarstvo kondidirali nadležnim ministarstvima? Zbog čega ste na poziciji u proračunu za 2012. godinu planirali 9 milijuna kuna za izgradnju Poduzetničke zone Bjeliš kada je prošle godine na istoj poziciji uprihodovano nešto više od milijun kuna? Što ste kao pročelnica učinili da se navedeni plan realizira? Dostavite nam projekt s Vašim potpisom temeljem kojega ste tražili sredstva iz državnog proračuna za jedinu značajniju gospodarsku investiciju u gradu i naznačite kada će biti gotova.

Pročelnica Ankica Majetić rekla je kako na omalovažavanja koja se kroz drugu sjednicu provode na Gradskom vijeću neće odgovarati, a na sva pitanja dat će pisani odgovor uz napomenu kako ne može davati odgovore za proračun jer ga nije ona usvojila nego Gradsko vijeće.

Romana Mišić (nezavisna vijećnica Udruge Pravaš):

- Zašto su komunalni redari zaustavili radove u Gundulićevoj ulici na priključenju vode? Možete li nam pojasniti na čega se odnosi potpisani ugovor s Petrom Bašićem?

Odgovoreno je kako su radovi priključenja privatne zgrade podvedeni pod produženje vodovodne mreže koje plaća Grad, te da su komunalni redari utvrdili kako se rade prekopi bez dozvole Grada. Nakon što su radovi zaustavljeni, Vodovod je odgovorio da je to bio previd, a investitor je došao izmiriti trošak priključka. - Ugovor s Petrom Bašićem odnosi se na koordinaciju kandidiranja Tvrđave fondovima EU koje će on zahvaljujući dobrim kontaktima u Zagrebu voditi zajedno s Turističkom zajednicom i odjelima, kao i projekt kuće Brlić, te osnivanje sveučilišta, odgovor je na drugo pitanje.

Kada uređenje Korčule?

Mijo Golubičić (HSP dr. Ante Starčević):

- Uime grupe građana stanovnika produžene Ulice Matije Gupca od broja 2 do 10, pitam je li moguća, sukladno njihovoj peticiji, zabrana prometa tom ulicom. Oni traže da se postavi rampa na oba ulaza ulice, te da kartice za nju imaju stanari i poslovni subjekti koji se tu nalaze. Gradonačelnik je pokušao riješiti problem imenovanjem te ulice u jednosmjernu, ali stanari nisu zadovoljni time jer su ulazne stepenice u njihove zgrade gotovo u prometnom traku, čime se ugrožava sigurnost, a svi koriste i taj prostor za besplatno parkiranje. Kada će se riješiti problem stanovnika ove ulice?

Odgovoreno je da Grad nije donio odluku da je produžena Gupčeva jednosmjerna ulica, jedino što su "zakrpane" rupe u tom dijelu.

Jasenka Rem (HSU) :

- Problem na koji sam ukazala prije godinu dana još nije riješen, a radi se o rasvjeti na uglu Gupčeve i Zrinske ulice, gdje mi je obećano da će biti postavljena rasvjetna tijela, ali do danas to nije učinjeno i stanari me pitaju o tome. Mi, umirovljenici već drugu godinu ljetujemo na Korčuli kojom smo oduševljeni, kao i cijenom. Zanima me kad se planira i koliko ulagati u te objekte u odmaralištu koji su dotrajali. Može li se bar uložiti ono što je ljetovanja uprihodovano?

Iako je prošli put kad je postavljeno pitanje osvjetljenja dvorišta zgrada na uglu Gupčeve i Zrinske rečeno da će se pokušati riješiti, ovaj put je odgovoreno kako je to privatno dvorište i Grad ne može to odraditi. - U Korčulu se ulaže koliko možemo, a kod usvajanja proračunu uvrstite nekoliko milijuna kuna za tu namjernu pa će biti uređeno, glasio je odgovor.

Anto Rašić (nezavisni vijećnik Udruge Pravaš):

- Prošloga tjedna dramatično je najavljen stečaj Vodovoda, kakvo je stanje u tom trgovačkom društvu za čije ste loše stanje vi gradonačelniče izravno prozvani?

- Direktor je podlegao političkim pritiscima, situacija nije tako dramatična, a neki se problemi vuku godinama, ali na dnevnom redu je i izvješće Vodovoda, odgovoreno je.

Igor Safundžić (SDP):

- Među manjkavostima na Poloju kojima nema kraja odabrao sam jednu od najvećih. Građani koji idu biciklima skidaju siceve da ih osiguraju jer su postali odgovorni za svoju imovinu. Onda kreće režija koje se ne bi postidio ni slavni Spielberg, fotoreporter to slika i stavlja na web portal s naslovom da na Poloju kradu siceve , ni to nije čudno vjerojatno nije upućen u takve stvari, ali čudno je što samo sat-dva nakon te objave režiseri iz Gradske uprave odlučuju naplaćivati parkiranje bicikla po 2 kune. Ni to nije sporno, ali građani sada parkiraju bicikle između ručnika, vozaju se između ljudi. Režije je odlična - sicevi , fortoreporter, gradska uprava. Vjerojatno nećete dobiti Oscara ali biste mogli dobiti Zlatnu malinu. Sada smo dobili veliki nered na Poloju. Do kada će se odgovorni za Poloj ponašati neodgovorno?

Odgovoreno je da svi koji ne žele platiti parkiranje bicikla, mogu ih ostaviti kod kafića i na drugim mjestima, pa i na samoj plaži, te kako nema prijavljene ni jedne krađe.

Humanije radno vrijeme za trgovce

Davor Gruber (nezavisni vijećnik Udruge Pravaš):

- Kada bi trebali započeti radovi na drvenom mostu u Tvrđavi? Imate li informaciju o nenaplaćenim priključcima Vodovoda na velike zgrade?

- Radovi na izgradnji drvenog mosta u Tvrđavi trebali bi započeti ovih dana, najprije počinju arheološka iskapanja, nakon kojih će krenuti izgradnja za što je Ministarstvo odobrilo 500.000 kuna. Grad je zbog nenaplaćenih priključaka stambenih zgrada za vodu i kanalizaciju oštećen sa 7,5 milijuna kuna ali bojim se da je taj račun kroz ove godine neizvršavanja obveza još i veći, glasili su odgovori.

Dalibor Damičević (HSP) :

- Nisam zadovoljan odgovorom pročelnice Majetić, ponavljam pitanje zašto su smanjena sredstva namijenjena Udruženju obrtnika i Obrtničkoj komori. Ni odgovorima pročelnika Rogića nisam zadovoljan jer nije dostavio dokaz da zamjenici gradonačelnika dostavlja pozive za protokole u organizaciji Grada, niste je pozvali ni na prijem za udruge koje su izričito tražile da njoj uručite poziv, niste pojasnili po čijem naputku postupate. Podaci s kolegija gradonačelnika nisu dostupni javnosti, a kunete se u transparentnost, niste odgovorili zašto zamjenici gradonačelnika ne date da komunicira s novom tajnicom, zašto ste joj rekli da ne izlazi iz ureda, zašto ste zabranili djelatnicama svog odjela da komuniciraju sa zamjenicom, zašto obavljate uvid u poštu upravnih odjela kojima niste na čelu?

Upravnom odjelu za gospodarstvo predlažem da razmotri i pripremi za iduću sjednicu mogućnost promjene odluke o radnom vremenu maloprodajnih trgovina i trgovačkih lanaca na području grada. Radnici u njima rade "svetkom i petkom", to više nije rad za vrijeme blagdana u skraćenom radnom vremenu nego se produžuje maksimalno. Redovno radno vrijeme od 7 do 21 sat "skraćuje" se blagdanima na rad od 8 do 20 sati. U cilju zaštite zaposlenika, koji strahujući za gubitak radnog mjesta ne usude se buniti, molimo da Gradsko vijeće i gradske službe razmotre postoji li mogućnost donošenja odluke o humanijem, pravednijem radnom vremenu ovih zaposlenika.

Ukoliko se jedan građanin, član jedne stranke, jedan vijećnik ili dogradonačelnik usudi imati drukčije, odnosno svoje mišljenje o bilo kojoj stvari, projektu ili problemu vezanom za Grad i ukoliko se upornošću usudi ustrajati na tom mišljenju, svjedoci smo kako se na njega obruši sustav ismijavanja, blaćenja i izricanja neistina. Mi, članovi HSP-a, navikli smo na to, ali bez obzira na posljedice poručujem brodskoj javnosti kako HSP ima svoje mišljenje i stav i gradit će ga i ustrajati na njemu unatoč svim pritiscima i upotrijebljenoj mašineriji gradskog moćnika. Pitam zamjenicu gradonačelnika ima li kakvog pomaka na bolje u uvjetima u kojima obavlja funkciju dogradonačelnice grada Slavonskog Broda?

Odgovoreno je kako je radno vrijeme trgovina određeno Zakonom i jedinice lokalne samouprave nemaju nadležnost nad tim. Zamjenica gradonačelnika Ilijana Vrbat Pejić rekla ja da nema pomaka na bolje u uvjetima u kojima radi, te da je tako većini zaposlenika gradske uprave, apelirala na Gradsko vijeće da traži da svi u gradskoj upravi svoj posao rade kvalitetno. Pročelnik Davor Rogić rekao je, pak, da je odgovorio na sve upite zamjenice gradonačelnika.

Petar Agatić (nezavisni vijećnik Udruge Pravaš):

- Oko spomenika hrvatskim braniteljima u režiji Udruge roditelja poginulih branitelja postavljena je ograda. Je li se Udruga obratila Gradu ili gradskim službama za mišljenje i dozvolu za njeno postavljanje?

Odgovoreno je da udruga nije tražila ni mišljenje ni dozvolu, te da je Grad zatražio mišljenje Konzervatorskog odjela i umjetnika koji je izradio spomenik, nakon čega će odlučiti što s ogradom.

Tko je radio u Starom Gradu?

Ivan Rajković (HSS)

- I na Odboru za Statut i poslovnik pitao sam o dvije gradonačelnikove suspenzije odluka Gradskog vijeća, ali nisam dobio odgovor. Naime, 28. veljače gradonačelnik je donio odluku o obustavi od primjene zaključka u povodu rasprave o rekonstrukciji i izgradnji gradske tržnice i odluku o obustavi od primjene zaključka o nedavanju suglasnosti za prodaju nekrentina u vlasništvu Grada. Obje su obustave proslijeđene Gradskom vijeću, koje bi trebalo u roku od 15 dana promijeniti odluke. No, gradonačelnik može obustaviti samo opće akte sukladno zakonu čl. 42. i Statutu, čl. 50., a odluke o obustavi su upućene Uredu državne uprave. Od tada su prošla tri mjeseca, a odgovor je trebao stići u roku od 15 dana. Pitali smo se jesmo li dužni ispraviti odluke, a onda smo saznali da je Ured odluke poslao u Grad, a kako mi nismo ništa dobili pretpostavljam da je odgovor Ureda bio negativan za obustavu zaključka. Kad sam na odboru zatražio odgovor Ureda državne uprave, stručne službe su se čudile uz obrazloženje da ne znaju o tome ništa. Je li Ured gradonačelnika dobio odgovor Ureda državne uprave o te dvije suspenzije i ako jeste kada će ih dobiti gradski vijećnici?

Potvrđeno je da je sve upućeno u Ured državne uprave, ali da odgovor od njih nije stigao.

Stribor Valenta (SDP):

- Osvrnut ću se na odgovor vezan za moje pitanje o nasilju u Oš "Hugo Badalić". Odgovorile su mi pročelnica društvenih djelatnosti i ravnateljica škole Zdenka Mališa, a priložen je i protokol o postupanju u slučaju nasilja. Pažljivim analiziranjem tog protokola mogu utvrditi da ovo što se događa u školi, na što roditelji upozoravaju, spada u nasilje, a ravnateljica pitanje ne shvaća ozbiljno i te roditelje odgovornima naziva pod navodnicima. Pitam pročelnicu jesu li zaista iscrpljene sve mogućnosti u ovom slučaju s obzirom na protokol i institucije koje trebaju reagirati jer sam u međuvremenu dobio i dopis nastavnika i još roditelja koji potvrđuju isti problem? Nakon škole, reagirati trebaju Centar za socijalnu skrb i Policijska uprava, a očigledno je da od škole to ne ide dalje. Može li se, izvan protokola, obaviti nadzor u školi? Od pročelnice za gospodarstvo tražim fakture izvedenih radova odmarališta u Starom Gradu na Hvaru budući da je ravnatelj Brod-turista rekao da je Grad bio nadležan za njih. Tko je radio, tko je i na koji način dobio posao u Starom Gradu? Tražim i izvod uplaćenih najamnina za prostor Kapelanovog stana?

I nama se javljaju zaposlenici gradske uprave s problemima na poslu. Politički bonton i parlamentarna kultura me uče da neću govoriti jezikom kako smo slušali na ovom Gradskom vijeću, a imali smo prilike čuti i javno prozivanje djelatnika Gradske uprave koji su iz SDP-a, proglašava ih se neradnicima. I meni je kao predsjedavajućem Odbora za statut i poslovnik, koji sam jedini po poslovniku nadležan sazvati Odbor pred sjednicu, pročelnik za lokalnu samoupravu to zapriječio. Nakon intervencije predsjednika Vijeća dobio sam objašnjenje da točka koja inače uvijek ide na taj odbor ponavlja se i ne treba ići, dok je druge odbore išla. Nakon dva dana moljenja dobio sam mogućnost da sazovem odbor. Kako bismo spriječili samovolju pročelnika za lokalnu samoupravu, pitam dogradonačelnicu postoji li način iznutra da zajedno sa svim zaposlenicima dobijete nadzor ili pravnu zaštitu jer u gradskoj upravi dolazi i dok fizičkih obračuna? Postoji li način da se ovo spriječi i da se zaposlenici zaštite?

Ante Ivanković (HSP dr. Ante Starčević):
- Je li u planu ove godine izgradnja pješačke staze u Ulici Mihovila Pavlinovića?

Vijećnik će dobiti pisani odgovor.

Prijedlozi ministarstvu rukom pisani

Jozo Mišić (HDZ):

- Radnici koji rade na gradilištu Colosseuma svoja vozila parkiraju na pješačkoj i biciklističkoj stazi te stanari koji tim dijelom idu ne mogu proći. Zamolio sam pročelnicu Anđelić na sjednici Odbora da se nešto poduzme, ali do danas nije ništa učinjeno. Zamoljavam da se upute prometni redari tamo i postupe prema svim propozicijama koje su im na raspolaganju. Svima je poznato da su se kadeti i juniori NK "Marsonia1909" uspjeli plasirati u I. nogometnu ligu mladeži te su jedini predstavnik Brodsko-posavske županije u najkvalitetnijoj nogometnoj ligi. S obzirom na to da su troškovi natjecanja u tom rangu znatno povećani, uime roditelja, djece i trenera, molim da se iz sredstava pričuve ili nekih projekata koji neće biti započeti u ovoj godini pomogne Klubu pri plaćanju kotizacije natjecanja, a ono iznosi 54.000 kuna.

Odgovoreno je da su prometni redari dobili usmene naloge da obiđu Colosseum i utvrde prekršaje.

Ivan Kovačević (HNS):

- Na prošloj sjednici pročelniku za graditeljstvo Klaiću postavio sam pitanje što je i koliko objekata kandidirano za programe energetske učinkovitosti koje provodi Vlada. Odgovoreno je da je od Ministarstva 13. ožujka 2012. godine dobiven upit za prijavu programa energetske obnove zgrada uz preporuku da Grad prijavi 5 projekata, a Grad je prijavio 21 objekt. Izuzetno pohvalno. No, medalja ima i lice i naličje. U međuvremenu Grad raspisuje natječaj za obnovu na dvije osnovne škole, vanjske stolarije i toplinske fasade. Dobronamjerna primjedba, možda su se programu Vlade mogla predložiti i ta dva objekta jer program ne košta jedinice lokalne uprave ništa. Kakva je povratna reakcija iz ministarstva i gdje smo stali?

Pročelnik Damir Klaić je odgovorio da je obnova stolarija i fasadae na dvije osnovne škole odluka Gradskog vijeća, a kako program energetske učinkovitosti još nije u realizaciji, krenulo se u taj posao dok traju ljetni praznici. Rečeno je i da povratne informacije iz Ministarstva na predložene projekte nema.

Predsjednik Kovačević je pak replicirao kako Grad tri mjeseca nije odgovorio na upit Ministarstva da bi onda prijedlog projekata poslali rukom napisan, dok su neke općine prijedloge pripremile u digitalnom obliku. Pitao je i je li Ministarstvo prijedloge Grada vratilo na doradu.

Marija Kovačević

Ostale novosti

20.5.2016.Dan grada

15.4.2016.Izbjeglički kamp odlazi u povijest

25.3.2016.Tko brine o zaraslim javnim površinama?

8.1.2016.Opet ih iznenadilo

20.11.2015.Tko će u Dom?

5.6.2015.Procesija i blagoslov Brodskog kola

22.5.2015.Najbolji ste!

24.4.2015.I to je moguće!

20.3.2015.Prepucavanje jedina konstanta

30.1.2015.Gdje je zapelo?

19.12.2014.Proračun u iznosu od 165,9 milijuna kuna

12.12.2014.Investicija od 36 milijuna kuna

21.11.2014.Vojarna Jelas - troje zainteresiranih

14.11.2014.Kreće iskop podvožnjaka!

26.9.2014.Hotel Park dobio novog vlasnika!

19.9.2014.Vrhovni sud presudio!

19.9.2014.Konačno rotor na križanju Svačićeve i Gupčeve?

5.9.2014.Nepovlašteni i povlašteni

1.8.2014.Kome još treba more?

13.6.2014.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

28.2.2014.Studenti menadžmenta prepoznaju vizualni identitet grada

7.2.2014.Radio 92

17.1.2014.Obnova krovišta u tijeku

31.10.2013.Pojašnjenje utroška sredstava spomeničke rente

18.10.2013.Sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma

19.7.2013.Usvojen proračun, a i viši nameti

14.6.2013.Završetak odgođen do kolovoza

22.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani?

15.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

8.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

25.1.2013.Muzej tambure - prvi u svijetu

21.12.2012.Deset i pol sati posljednje ovogodišnje radne sjednice

23.11.2012.Brend Slavonskog Broda

9.11.2012.Rasprava samo o pola dnevnog reda

2.11.2012.Brođani za čisti zrak

28.9.2012.Opomene, zabrana pristupa, udaljavanje iz vijećnice

14.9.2012.Bazeni pod krovom

17.8.2012.Nestaju ekološke "bombe" na Bjelišu

6.7.2012.Roditelji bespravno ogradili spomenik

21.6.2012.Izmjene, skidanje, povlačenje i pretumbavanje točaka dnevnog reda

18.5.2012.Zajedništvom za boljitak

11.2.2012.Grad u snijegu

10.2.2012.Tržnica utržila probleme

20.1.2012.Najhladnije je u novčaniku

30.12.2011.Pomirljivijih jedanaest i pol sati

25.11.2011.TREBA LI PLAĆATI ONO ŠTO SU DRUGI NARUČILI?

11.11.2011.Dopodne tržnica, popodne drugi sadržaji

28.10.2011.Polovica višesatne rasprave o Poslovniku

23.9.2011.18 TOČAKA ZA 13 SATI

8.7.2011.Zašto nije prihvaćeno izvješće o poslovanju Brod-plina u prošloj godini

1.7.2011.O PUNICAMA I CAJKAMA

29.4.2011.DOBRO PRIPREMLJENA OPORBA

25.3.2011.A SVJETLO GORI I DALJE...

18.3.2011.ČETVERONOŽNI KRŠITELJI ZAKONA?

23.12.2010.Grad poklonio Brođanima Božićni koncert

17.12.2010.GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKOG BRODA

26.11.2010.U PUNOM SJAJU

19.11.2010.VIJEĆALI DESET SATI I DESET MINUTA

13.11.2010.IN MEMORIAM

12.11.2010.SLOBODNO VRIJEME - KVALITETNO I SADRŽAJNO

29.10.2010.ŠKOLA PO SVJETSKOM STANDARDU

22.10.2010.REALIZACIJA PROJEKTA OD 30 MILIJUNA EURA

7.10.2010.SUVREMENI HLAPIĆ

1.10.2010.SJEDNICA ZAKONITA

9.7.2010.POLOJ I DALJE "NIČIJI"

24.6.2010.NAŠA SRCA RADOST NOSE, IGRAJMO SE, IGRAJMO SE

21.5.2010.SPREMNI I SPOSOBNI ZAJEDNO OSTVARITI PLANIRANE PROJEKTE

7.5.2010.PRVA OBNOVA INSTRUMENATA OD OSNUTKA

9.4.2010.AKTUALNIH 150 MINUTA

19.3.2010.SPORTSKA LJEPOTICA

12.3.2010.ONE — FILM O ŽIVOTU I RADU ŽENA S INVALIDITETOM

26.2.2010.U SMIRENOM TONU

19.2.2010.BEZ DOGOVORA GRADA I DRUŠTVA “NAŠA DJECA” NEMA LJETOVANJA DJECE

22.1.2010.UŠTEDA NA ZAPISNIKU

18.12.2009.OSAM UPRAVNIH TIJELA

11.12.2009.USVOJEN PRORAČUN I PREUSTROJ GRADSKE UPRAVE

4.12.2009.VIJUŠ NEKAD I SAD

27.11.2009.OTVORENA DVORANA VIJUŠ!!!

13.11.2009.STALNO POZIVANJE NA POSLOVNIK

6.11.2009.KULTNO MJESTO BEZ JASNE RAZVOJNE VIZIJE

30.10.2009.PRODANA ČETIRI GRADSKA ZEMLJIŠTA ZA 10,2 MILIJUNA KUNA

23.10.2009.GRADSKI VIJEĆNICI ZA LEGITIMNU OBRANU GRADA UZ MEĐUSOBNE OPTUŽBE

16.10.2009.BROĐANI OVO NE ZASLUŽUJU

25.9.2009.PONOVNO O KORČULI I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

25.9.2009.SPORTSKA LJEPOTICA ČEKA SVOJ DAN

11.9.2009.ZAJEDNIČKI PROJEKTI PREMA PRISTUPNIM FONDOVIMA EU

10.7.2009.RADI SE KOLEKTORSKA MREŽA, ŠETNICA

3.7.2009.AKTUALNI SAT

26.6.2009.RADNO I ANGAŽIRANO

30.4.2009.2. FLORAFEST U TVRĐAVI

24.4.2009."U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić"

17.4.2009.UREĐEN PROSTOR ZA DNEVNI BORAVAK

6.4.2009.NAKON 30 GODINA NOVI VRTIĆ

27.2.2009.ŠARENO I VESELO

13.2.2009.VIŠE MRAKA NEGO SVJETLA

23.1.2009.SMANJENE KOLIČINE KOMUNALNOG OTPADA

9.1.2009.STANDARD ČIŠĆENJA ODREĐUJU NOVCI

2.1.2009.SLAVONSKI BROD VESELO U NOVU GODINU

23.12.2008.BOŽIĆNI SAJAM

12.12.2008.AKTUALNI SAT

5.12.2008.Međunarodni dan osoba s invaliditetom

28.11.2008.13. KATARINSKI SAJAM

7.11.2008.SRCE JELASA POSTAT ĆE ZAPADNI GRADSKI CENTAR

18.10.2008.ZAKAZALI SU SVI

10.10.2008.PONOVNI OBRAT

3.10.2008.GRAĐANI BEZ PITKE VODE

26.9.2008.Sa sjednice Gradskog vijeća

23.5.2008.PROSLAVLJEN DAN GRADA SLAVONSKOG BRODA

16.5.2008.SVEČANO, ALI I RADNO UZ DAN GRADA

25.4.2008.NOVOGRADNJA NIJE VLASNIK POTRAŽIVANJA I NEMA PRAVO NITI NA JEDNU KUNU

28.3.2008.PROČELJA BEZ KLIMA-UREĐAJA I SATELITSKIH ANTENA

21.3.2008.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

7.3.2008.BROĐANI TRAŽE MODERNIZACIJU TRŽNICE

29.2.2008.USKORO IZGRADNJA VRTIĆA

15.2.2008.DUG OTIŠAO, PROBLEMI OSTAJU

15.2.2008."Sada je 90 posto na Gradu, Terzić je svoje obavio"

1.2.2008.AKTUALNI SAT

18.1.2008.Tražim zaštitu svog ustavnog prava na rad

18.1.2008.NAGODBA SPAŠAVA GRAD

4.1.2008.OČIŠĆENE SAMO PROMETNICE PRVOG PRIORITETA

4.1.2008.VESELO, BUČNO I BEZ INCIDENATA

28.12.2007.NI MINUS NIJE SMETAO

21.12.2007.PRVO SLAVONSKOBRODSKO KLIZALIŠTE

14.12.2007.BRODSKA DVORANA SVE LJEPŠA

7.12.2007.JAVNA RASVJETA — ZAMKE, PROPUSTI, PROMAŠAJI

7.12.2007.HOTEL U TVRĐAVI

30.11.2007.12. KATARINSKI SAJAM

30.11.2007.U MIROLJUBIVOM TONU

23.11.2007.NOVI VRTIĆ NA HEBRANGU

9.11.2007.DIVLJI PRIJELAZ PRUGE U OLIVINOJ

2.11.2007.Aktualni sat

26.7.2007.LEGALIZACIJA NIKAKO, MOŽDA "KONZERVIRANJE"

14.7.2007.IZMJENE I DOPUNE GUP-a SLAVONSKOG BRODA

6.7.2007.MIGALOVCI

21.6.2007.Tko nam hoće "oteti" Ivanu Brlić-Mažuranić

8.6.2007.Generalni urbanistički plan - izmjene i dopune

1.6.2007.GLOBE ZA VLASNIKE PASA

19.5.2007.NE SMIJEMO SE VRAĆATI NAZAD, MORAMO IĆI DALJE

20.4.2007.IZABRANA NOVA GRADSKA VLAST

13.4.2007.TKO JE DIVERZANT I NACIONALNI IZDAJNIK?

6.4.2007.KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

16.3.2007.HRVATSKOJ TREBA PROIZVODNJA

9.3.2007.2,2 MILIJARDE KUNA VIŠE ZA BRANITELJE

9.2.2007.KUĆA TONE, NITKO NE BRINE

26.1.2007.NASTAVLJAMO REALIZACIJU VEĆINE PROJEKATA

12.1.2007.IZBOROM SENTIĆA ZA POVJERENIKA STRANKA JE POKAZALA DEMOKRATIČNOST

12.1.2007.PRIPREME ZA IZBORE

5.1.2007.IRONIJE U POLITIČKOM ŽIVOTU

5.1.2007.BRODSKA EKIPA NA KARDIOLOŠKOM VRHU

5.1.2007.Projekt izgradnje Vijuša

5.1.2007.SRETNA NOVA!

29.12.2006.U Novu godinu s Najboljim hrvatskim tamburašima

29.12.2006.IPAK PRIJEVREMENI IZBORI?!

29.12.2006.PUNO ZADOVOLJSTVA, ALI I GORČINE

29.12.2006.Predstavljen projekt izgradnje na Vijušu

29.12.2006.Sretna 2007 !

22.12.2006.Sretan Božić!

15.12.2006.Otkriven spomenik dr. Franji Tuđmanu

8.12.2006.SPOMENIK DR. FRANJI TUĐMANU

8.12.2006.ZA JOŠ BOLJE GOSPODARSTVO

24.11.2006.I REBALANS I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU U DRUGO ČITANJE

24.11.2006.BROD DOBIVA KLIZALIŠTE

16.11.2006.Otvoren novouređeni dom

10.11.2006.PRORAČUNSKI PRIHODI SMANJENI ZA 5 POSTO

10.11.2006.STANJE SVE GORE!

3.11.2006.I ove godine u Slavonskom Brodu

30.10.2006.FRANO PIPLOVIĆ - IZ SABORA U DIPLOMACIJU

19.10.2006.ZAPELO U ODVJETNIŠTVU?

13.10.2006.Minus i plus, k'o Amer i Rus

13.10.2006.NAPLATA PARKIRANJA NA JOŠ 400 MJESTA

12.10.2006.Brod-plin pod ovrhama - potrošači ipak nisu pali s neba

6.10.2006.VRATITE MANDATE ILI SE UOZBILJITE

28.9.2006.DAN POLICIJE

15.9.2006.U gradskoj upravi uzavrelo

15.9.2006.I Dusparini prethodnici nailazili na neposluh i javašluk

28.7.2006.NEPOSTOJEĆI KVORUM - UVOD U KRIZU VLASTI

27.7.2006.KOORDINACIJA STRANAKA NA VLASTI TRAŽI OSTAVKU GRADONAČELNIKA

30.6.2006.Okupljanje pod ratnom zastavom 108. brigade ZNG

27.6.2006.NEKA BOG BLAGOSLOVI OVAJ GRAD I OVAJ LIJEPI KRAJ

8.6.2006.STAMBENA IZGRADNJA POSVAĐALA KOALICIJU!?

8.6.2006.JEDINO BRODSKO KUPALIŠTE JOŠ UVIJEK TRAŽI VLASNIKA