Grad Brod

Tržnica utržila probleme

Obnova gradske tržnice

Datum objave: 10.2.2012.
Posavska hrvatska, Slavonski BrodKapitalni projekt gradska tržnica pitanje je gotovo svakog aktualnog sata Gradskog vijeća, ali očito bez pravog, preciznog i potpunog odgovora jer su ovih dana gradski vijećnici zatražili ponovnu raspravu o tom problemu. Naime, odlukom Gradskog vijeća Slavonskog Broda rekonstrukcija tržnice trebala bi se financirati sa šest milijuna kuna i to kroz tri proračunske godine po dva milijuna kuna. Budući da je gradonačelnik krajem prosinca prošle godine s izvođačem, tvrtkom Gradnja Osijek, potpisao ugovor za radove rekonstrukcije gradske tržnice i izgradnju nadstrešnice u vrijednosti od 10.122.414,21 kuna, gradski su vijećnici tražili raspravu na sjednici jer se iznos povećava za četiri milijuna. U obrazloženju za uvrštavanje ove točke na dnevni red sjednice stoji da su uočili da je u proračunu za 2011. godinu, točnije 20. rujna, obavljena preraspodjela sredstava kojom je gradonačelnik na stavku kapitalni projekt Tržnica dodao 2,3 milijuna kuna te je na toj stavki iznos s 2 milijuna povećan na 4,3 milijuna kuna.
- Gradonačelnik je time poništio odluku Gradskog vijeća Slavonskog Broda kojom je u proračunu za 2011. godinu predviđeno 2 milijuna kuna, a ukupno 6 milijuna kuna kroz tri proračunske godine. Vidljivo je da je gradonačelnik bez odobrenja Gradskog vijeća dodatno zadužio proračun Grada, time i građane za 2,3 milijuna kuna na što nije imao pravo te je time grubo povrijedio Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članak 48., koji jasno govori da za svako povećanje ili zaduženje preko jedan milijun kuna gradonačelnik mora dobiti potvrdu Gradskog vijeća, stoji u obrazloženju vijećnika Joze Mišića.
- Nije poštivan ni GUP gdje stoji da se mora raditi Detaljan plan uređenja tržnice, odluku koju je donijelo Gradsko vijeće 2008. godine i u kojoj stoji da se mora riješiti kolika se površina tržnice uređuje, a ključna je prometna infrastruktura, riješiti parkirališna mjesta. Nitko nije vidio idejni izvedbeni projekt, osim skica koje su se pojavile na jumbo plakatima. Komunalca, čija je tržnica, u ovoj priči nema, nije sudjelovao u projektnom zadatku, a tu je i problem vlasnika i zakupaca kioska i drugih prostora koji obavljaju djelatnost na tržnici i koji imaju dugogodišnje ugovore. Grad nije dobio suglasnost Komunalca, koji je vlasnik, da ima pravo građenja, a gradonačelnik kaže da je izvođač već uveden u posao, napominje gradski vijećnik Ivan Rajković.
Nadzorni odbor nije dao suglasnost Komunalcu da preuzme obveze
Kakav je stav Nadzornog odbora Komunalca pitali smo člana Stribora Valentu, koji je potvrdio sumnje: - Nakon nekoliko sjednica Nadzornog odbora koje smo imali zaredom nakon ostavke dva člana, ta tema je došla na dnevni red, ali Nadzorni odbor nije dao suglasnost Upravi da preuzme obveze koje je Grad potpisao s izvođačem radova na tržnici jer nisu došle na Gradsko vijeće, a premašile su projekt o kojemu je to predstavničko tijelo donijelo odluku. Osim toga, svako zaduženje preko milijun kuna mora doći na potvrdu Gradskom vijeću tako da ni sama Uprava Trgovačkog društva Komunalac nije dobila nalog i nije mogla preuzeti takve obveze. Sve što Grad kao investitor i gradonačelnik rade po tom pitanju, rade bez potrebnih suglasnosti Trgovačkog društva, Nadzornog odbora i Gradskog vijeća.
Budući da je Valenta gradski vijećnik SDP-a, koji je tehnička potpora aktualne gradske vlasti, pitali smo i o stavu vijećnika SDP-a. - Klub vijećnika SDP-a nije protiv projekta tržnice, tržnica je ruglo grada i treba ju urediti ali protivimo se načinu na koji se projekt razvija. Upravo je Gradsko vijeće pravo mjesto da se o tome ponovno raspravi. Gradonačelnik potpuno samostalno, pod velom tajne, potpisuje ugovor s izvođačem radova dan prije sjednice Gradskog vijeća na kojoj donosimo proračun. Svi smo znali da projekt tržnice postoji, ali nitko, ni Trgovačko društvo, ni vijećnici, ni Gradsko vijeće, ni Nadzorni odbor, ni političke stranke, kao ni korisnici tržnice, ama baš nitko nije znao što taj projekt sačinjava i nitko nije znao da je cijenom "narastao". Bez obzira na to što po zakonu nije bila potrebna javna rasprava, mislim da bi ovakav projekt trebao na javnu raspravu, trebalo je konzultirati i Upravu i korisnike na tržnici.
Na pitanje zašto gradski vijećnici nisu inzistirali i ranije da vide idejni projekt i saznaju sve detalje o rekonstrukciji i natkrivanju tržnice odgovara: - Nakon što smo donijeli odluku o uvrštenju projekta tržnice u proračun za 2011. godinu, sve se događalo preko ljeta kada Gradsko vijeće miruje, u lipnju je bio natječaj za projektnu dokumentaciju, u rujnu se dogodila preraspodjela sredstava za koju Gradsko vijeće nije znalo. Nemate mogućnosti reagirati jer ne znate da se nešto događa. Nisu ovo zanemarivi iznosi jer sa 6 milijuna projekt je, potpisivanjem ugovora s izvođačem, porastao na više od 10 milijuna, ali ni to nije konačna cijena jer tu treba uvrstiti i troškove projektne dokumentacije, kao i naknade, arehološka istraživanja, a govori se da bi sve to još moglo dosegnuti do iznosa od milijun kuna. Oko ovog problema ne treba razgovarati s pozicije vlasti i opozicije, govorimo o projektu, o kvalitetama, o zakonitostima.
O pričama o smjeni direktorice Komunalca kaže: - Nadzornom odboru nije u nadležnosti rasprava o izboru direktora, Odbor konotrolira rad Uprave. Moram reći da je s Upravom bila odlična suradnja, da su sve poteze vezano uz tržnicu radili korektno i redovno nas izvještavali o svemu iako je to bilo gotovo ništa jer i Uprava samo zna da projekt postoji, a detalje oko njega ne.
Sve po zakonu
O prozivkama gradskih vijećnika gradonačelnik Mirko Duspara kaže:
- Oporbeni vijećnici govore da sam potrošio 10 milijuna kuna, a osim za projektnu dokumentaciju nismo potrošili ni jednu kunu. Preraspodjela sredstava napravljena je po Zakonu o proračunu koji mi dopušta preraspodjelu 5 posto proračunskih sredstava s jedne pozicije na drugu. Dakle, nije napravljen nikakav protuzakonit čin. O nekim projekcijama koliko bi trebala koštati rekonstrukcija i natkrivanje tržnice mogu reći da je jedna projekcija bila prije dvije godine, a druga kad smo dobili projektnu dokumentaciju i troškovnike. Za pokretanje tog projekta dobili smo suglasnost Gradskog vijeća, samo sam nastavio raditi, kao i za bazene, i ne vidim u čemu je problem. Neki dan sam imao sastanak s ljudima koji rade na tržnici i problem je bio samo u tome jer nisu bili informirani, ne znam prenose li im se namjerno pogrešne informacije. Kao što se i vijećnicima pogrešno govori da prebacujemo financijsku odgovornost na Trgovačko društvo Komunalac što nije istina. Grad se osigurao na dva moguća načina financiranja s obzirom na to da je ovo kapitalni projekt, da se to radi na prostoru koji je u vlasništvu Trgovačkog društva čiji je 100-postotni vlasnik Grad, logično je da prebacimo na Trgovačko društvo, a radove će plaćati Grad. Problem je samo u glavama pojedinih ljudi koji u svemu vide kriminal.
Na pitanje o smjeni direktorice Komunalca odgovara: - Nije istina da planiram smijeniti direktoricu Komunalca, ali njoj ističe ugovor u travnju i ona je na tržištu kao i gradonačelnik, kao i svi ostali.
Ugovor između Grada i Komunalca nije potpisan
Direktorica Komunalca Olivera Maglić na bolovanju je od 1. veljače ove godine, a na radnom bi mjestu trebala biti sljedeći tjedan. U izjavi za Posavsku Hrvatsku o aktualnim događanjima rekla je:
- Kao Uprava sam već duži niz godina upoznata o potrebi rješavanja modernizacije i uređenja tržnice. Kako Komunalac, zbog svima znanih poteškoća, nije imao dovoljno novčanih sredstava, koja bi mogao uložiti u uređenje tržnice, bila sam jako zadovoljna kad je predstavničko tijelo građana, Gradsko vijeće, u proračunu predvidjelo sredstva za uređenje tržnice u iznosu od 6 milijuna kuna. Bila sam upoznata i da se projekt tržnice izrađuje, jer je projektant od trgovačkog društva tražio podatke o kapacitetima tržnice, o zakupcima, o stanju i položaju instalacija, i te smo podatke uredno dostavljali. Napominjem da mi nismo bili uključeni u izradu projektnog zadatka, koji ima bitan utjecaj na kvalitetu cijelog projekta, već smo samo podatke o kapacitetima tržnice, na zahtjev projektanta, dostavljali. U rujnu prošle godine smo, na zahtjev gradske uprave, dali i suglasnost za ishođenje akata za rekonstrukciju gradske tržnice. U projekt tržnice nismo imali uvid, niti smo određivali smjernice projekta.
Kako je gradska uprava raspisala natječaj za izvođenje radova i potpisala ugovor o građenju, nama kao trgovačkom društvu su proslijedili ugovor o prijenosu ugovora o građenju čiji je sastavni dio bila i projektna dokumentacija. Nadzorni odbor nije dao suglasnost na prijenos ugovora, pa ugovor između Grada i Trgovačkog društva nije potpisan.
Komunalac trenutno ima kreditno zaduženje, koje uredno financira i koje bi trebalo završiti krajem ove godine. Godišnji anuiteti iznose preko 2 milijuna kuna. Baš zbog ovog zaduženje zadnjih 7 godina nismo mogli pokrenuti ciklus obnove voznog parka, a kad se zna da su kamioni smećari iz 1995. godine onda se uviđa da je pod hitno potrebna nabava novih strojeva. U proračunu za 2012. godinu stoji zaključak da je u financijski plan Komunalca potrebno uvrstiti kreditno zaduženje, za rekonstrukciju gradske tržnice i nabavu novih vozila, provesti postupak javne nabave i potom ishoditi suglasnost od Gradskog vijeća. U današnje vrijeme financijski nestabilnog tržišta, a s obzirom na sredstva koja su potrebna za financiranje ovih projekata, teško je očekivati povoljan kredit i teško je predvidjeti kako će to utjecati na poslovanje tvrtke u sljedećem razdoblju.

Marija Kovačević

Ostale novosti

20.5.2016.Dan grada

15.4.2016.Izbjeglički kamp odlazi u povijest

25.3.2016.Tko brine o zaraslim javnim površinama?

8.1.2016.Opet ih iznenadilo

20.11.2015.Tko će u Dom?

5.6.2015.Procesija i blagoslov Brodskog kola

22.5.2015.Najbolji ste!

24.4.2015.I to je moguće!

20.3.2015.Prepucavanje jedina konstanta

30.1.2015.Gdje je zapelo?

19.12.2014.Proračun u iznosu od 165,9 milijuna kuna

12.12.2014.Investicija od 36 milijuna kuna

21.11.2014.Vojarna Jelas - troje zainteresiranih

14.11.2014.Kreće iskop podvožnjaka!

26.9.2014.Hotel Park dobio novog vlasnika!

19.9.2014.Vrhovni sud presudio!

19.9.2014.Konačno rotor na križanju Svačićeve i Gupčeve?

5.9.2014.Nepovlašteni i povlašteni

1.8.2014.Kome još treba more?

13.6.2014.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

28.2.2014.Studenti menadžmenta prepoznaju vizualni identitet grada

7.2.2014.Radio 92

17.1.2014.Obnova krovišta u tijeku

31.10.2013.Pojašnjenje utroška sredstava spomeničke rente

18.10.2013.Sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma

19.7.2013.Usvojen proračun, a i viši nameti

14.6.2013.Završetak odgođen do kolovoza

22.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani?

15.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

8.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

25.1.2013.Muzej tambure - prvi u svijetu

21.12.2012.Deset i pol sati posljednje ovogodišnje radne sjednice

23.11.2012.Brend Slavonskog Broda

9.11.2012.Rasprava samo o pola dnevnog reda

2.11.2012.Brođani za čisti zrak

28.9.2012.Opomene, zabrana pristupa, udaljavanje iz vijećnice

14.9.2012.Bazeni pod krovom

17.8.2012.Nestaju ekološke "bombe" na Bjelišu

13.7.2012.14 točaka, 24 vijećnika, 10,5 sati

6.7.2012.Roditelji bespravno ogradili spomenik

21.6.2012.Izmjene, skidanje, povlačenje i pretumbavanje točaka dnevnog reda

18.5.2012.Zajedništvom za boljitak

11.2.2012.Grad u snijegu

20.1.2012.Najhladnije je u novčaniku

30.12.2011.Pomirljivijih jedanaest i pol sati

25.11.2011.TREBA LI PLAĆATI ONO ŠTO SU DRUGI NARUČILI?

11.11.2011.Dopodne tržnica, popodne drugi sadržaji

28.10.2011.Polovica višesatne rasprave o Poslovniku

23.9.2011.18 TOČAKA ZA 13 SATI

8.7.2011.Zašto nije prihvaćeno izvješće o poslovanju Brod-plina u prošloj godini

1.7.2011.O PUNICAMA I CAJKAMA

29.4.2011.DOBRO PRIPREMLJENA OPORBA

25.3.2011.A SVJETLO GORI I DALJE...

18.3.2011.ČETVERONOŽNI KRŠITELJI ZAKONA?

23.12.2010.Grad poklonio Brođanima Božićni koncert

17.12.2010.GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKOG BRODA

26.11.2010.U PUNOM SJAJU

19.11.2010.VIJEĆALI DESET SATI I DESET MINUTA

13.11.2010.IN MEMORIAM

12.11.2010.SLOBODNO VRIJEME - KVALITETNO I SADRŽAJNO

29.10.2010.ŠKOLA PO SVJETSKOM STANDARDU

22.10.2010.REALIZACIJA PROJEKTA OD 30 MILIJUNA EURA

7.10.2010.SUVREMENI HLAPIĆ

1.10.2010.SJEDNICA ZAKONITA

9.7.2010.POLOJ I DALJE "NIČIJI"

24.6.2010.NAŠA SRCA RADOST NOSE, IGRAJMO SE, IGRAJMO SE

21.5.2010.SPREMNI I SPOSOBNI ZAJEDNO OSTVARITI PLANIRANE PROJEKTE

7.5.2010.PRVA OBNOVA INSTRUMENATA OD OSNUTKA

9.4.2010.AKTUALNIH 150 MINUTA

19.3.2010.SPORTSKA LJEPOTICA

12.3.2010.ONE — FILM O ŽIVOTU I RADU ŽENA S INVALIDITETOM

26.2.2010.U SMIRENOM TONU

19.2.2010.BEZ DOGOVORA GRADA I DRUŠTVA “NAŠA DJECA” NEMA LJETOVANJA DJECE

22.1.2010.UŠTEDA NA ZAPISNIKU

18.12.2009.OSAM UPRAVNIH TIJELA

11.12.2009.USVOJEN PRORAČUN I PREUSTROJ GRADSKE UPRAVE

4.12.2009.VIJUŠ NEKAD I SAD

27.11.2009.OTVORENA DVORANA VIJUŠ!!!

13.11.2009.STALNO POZIVANJE NA POSLOVNIK

6.11.2009.KULTNO MJESTO BEZ JASNE RAZVOJNE VIZIJE

30.10.2009.PRODANA ČETIRI GRADSKA ZEMLJIŠTA ZA 10,2 MILIJUNA KUNA

23.10.2009.GRADSKI VIJEĆNICI ZA LEGITIMNU OBRANU GRADA UZ MEĐUSOBNE OPTUŽBE

16.10.2009.BROĐANI OVO NE ZASLUŽUJU

25.9.2009.PONOVNO O KORČULI I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

25.9.2009.SPORTSKA LJEPOTICA ČEKA SVOJ DAN

11.9.2009.ZAJEDNIČKI PROJEKTI PREMA PRISTUPNIM FONDOVIMA EU

10.7.2009.RADI SE KOLEKTORSKA MREŽA, ŠETNICA

3.7.2009.AKTUALNI SAT

26.6.2009.RADNO I ANGAŽIRANO

30.4.2009.2. FLORAFEST U TVRĐAVI

24.4.2009."U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić"

17.4.2009.UREĐEN PROSTOR ZA DNEVNI BORAVAK

6.4.2009.NAKON 30 GODINA NOVI VRTIĆ

27.2.2009.ŠARENO I VESELO

13.2.2009.VIŠE MRAKA NEGO SVJETLA

23.1.2009.SMANJENE KOLIČINE KOMUNALNOG OTPADA

9.1.2009.STANDARD ČIŠĆENJA ODREĐUJU NOVCI

2.1.2009.SLAVONSKI BROD VESELO U NOVU GODINU

23.12.2008.BOŽIĆNI SAJAM

12.12.2008.AKTUALNI SAT

5.12.2008.Međunarodni dan osoba s invaliditetom

28.11.2008.13. KATARINSKI SAJAM

7.11.2008.SRCE JELASA POSTAT ĆE ZAPADNI GRADSKI CENTAR

18.10.2008.ZAKAZALI SU SVI

10.10.2008.PONOVNI OBRAT

3.10.2008.GRAĐANI BEZ PITKE VODE

26.9.2008.Sa sjednice Gradskog vijeća

23.5.2008.PROSLAVLJEN DAN GRADA SLAVONSKOG BRODA

16.5.2008.SVEČANO, ALI I RADNO UZ DAN GRADA

25.4.2008.NOVOGRADNJA NIJE VLASNIK POTRAŽIVANJA I NEMA PRAVO NITI NA JEDNU KUNU

28.3.2008.PROČELJA BEZ KLIMA-UREĐAJA I SATELITSKIH ANTENA

21.3.2008.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

7.3.2008.BROĐANI TRAŽE MODERNIZACIJU TRŽNICE

29.2.2008.USKORO IZGRADNJA VRTIĆA

15.2.2008.DUG OTIŠAO, PROBLEMI OSTAJU

15.2.2008."Sada je 90 posto na Gradu, Terzić je svoje obavio"

1.2.2008.AKTUALNI SAT

18.1.2008.Tražim zaštitu svog ustavnog prava na rad

18.1.2008.NAGODBA SPAŠAVA GRAD

4.1.2008.OČIŠĆENE SAMO PROMETNICE PRVOG PRIORITETA

4.1.2008.VESELO, BUČNO I BEZ INCIDENATA

28.12.2007.NI MINUS NIJE SMETAO

21.12.2007.PRVO SLAVONSKOBRODSKO KLIZALIŠTE

14.12.2007.BRODSKA DVORANA SVE LJEPŠA

7.12.2007.JAVNA RASVJETA — ZAMKE, PROPUSTI, PROMAŠAJI

7.12.2007.HOTEL U TVRĐAVI

30.11.2007.12. KATARINSKI SAJAM

30.11.2007.U MIROLJUBIVOM TONU

23.11.2007.NOVI VRTIĆ NA HEBRANGU

9.11.2007.DIVLJI PRIJELAZ PRUGE U OLIVINOJ

2.11.2007.Aktualni sat

26.7.2007.LEGALIZACIJA NIKAKO, MOŽDA "KONZERVIRANJE"

14.7.2007.IZMJENE I DOPUNE GUP-a SLAVONSKOG BRODA

6.7.2007.MIGALOVCI

21.6.2007.Tko nam hoće "oteti" Ivanu Brlić-Mažuranić

8.6.2007.Generalni urbanistički plan - izmjene i dopune

1.6.2007.GLOBE ZA VLASNIKE PASA

19.5.2007.NE SMIJEMO SE VRAĆATI NAZAD, MORAMO IĆI DALJE

20.4.2007.IZABRANA NOVA GRADSKA VLAST

13.4.2007.TKO JE DIVERZANT I NACIONALNI IZDAJNIK?

6.4.2007.KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

16.3.2007.HRVATSKOJ TREBA PROIZVODNJA

9.3.2007.2,2 MILIJARDE KUNA VIŠE ZA BRANITELJE

9.2.2007.KUĆA TONE, NITKO NE BRINE

26.1.2007.NASTAVLJAMO REALIZACIJU VEĆINE PROJEKATA

12.1.2007.IZBOROM SENTIĆA ZA POVJERENIKA STRANKA JE POKAZALA DEMOKRATIČNOST

12.1.2007.PRIPREME ZA IZBORE

5.1.2007.IRONIJE U POLITIČKOM ŽIVOTU

5.1.2007.BRODSKA EKIPA NA KARDIOLOŠKOM VRHU

5.1.2007.Projekt izgradnje Vijuša

5.1.2007.SRETNA NOVA!

29.12.2006.U Novu godinu s Najboljim hrvatskim tamburašima

29.12.2006.IPAK PRIJEVREMENI IZBORI?!

29.12.2006.PUNO ZADOVOLJSTVA, ALI I GORČINE

29.12.2006.Predstavljen projekt izgradnje na Vijušu

29.12.2006.Sretna 2007 !

22.12.2006.Sretan Božić!

15.12.2006.Otkriven spomenik dr. Franji Tuđmanu

8.12.2006.SPOMENIK DR. FRANJI TUĐMANU

8.12.2006.ZA JOŠ BOLJE GOSPODARSTVO

24.11.2006.I REBALANS I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU U DRUGO ČITANJE

24.11.2006.BROD DOBIVA KLIZALIŠTE

16.11.2006.Otvoren novouređeni dom

10.11.2006.PRORAČUNSKI PRIHODI SMANJENI ZA 5 POSTO

10.11.2006.STANJE SVE GORE!

3.11.2006.I ove godine u Slavonskom Brodu

30.10.2006.FRANO PIPLOVIĆ - IZ SABORA U DIPLOMACIJU

19.10.2006.ZAPELO U ODVJETNIŠTVU?

13.10.2006.Minus i plus, k'o Amer i Rus

13.10.2006.NAPLATA PARKIRANJA NA JOŠ 400 MJESTA

12.10.2006.Brod-plin pod ovrhama - potrošači ipak nisu pali s neba

6.10.2006.VRATITE MANDATE ILI SE UOZBILJITE

28.9.2006.DAN POLICIJE

15.9.2006.U gradskoj upravi uzavrelo

15.9.2006.I Dusparini prethodnici nailazili na neposluh i javašluk

28.7.2006.NEPOSTOJEĆI KVORUM - UVOD U KRIZU VLASTI

27.7.2006.KOORDINACIJA STRANAKA NA VLASTI TRAŽI OSTAVKU GRADONAČELNIKA

30.6.2006.Okupljanje pod ratnom zastavom 108. brigade ZNG

27.6.2006.NEKA BOG BLAGOSLOVI OVAJ GRAD I OVAJ LIJEPI KRAJ

8.6.2006.STAMBENA IZGRADNJA POSVAĐALA KOALICIJU!?

8.6.2006.JEDINO BRODSKO KUPALIŠTE JOŠ UVIJEK TRAŽI VLASNIKA