Grad Brod

Pomirljivijih jedanaest i pol sati

Gradsko vijeće Slavonskog Broda

Datum objave: 30.12.2011.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća Slavonskog Broda odmah je bilo vidljivo da je u gradskoj vijećnici više izbornih gubitnika (posljednih parlamentarnih izbora) jer nije bilo toliko bahatosti i bezobrazne drskosti kao obično. Svi su se malo primirili i nekako u pomirljivijem tonu raspravljali. No, ni to, kao ni dnevni red od 13 točaka nije utjecalo na to da i ovo ne bude maratonska sjednica - počela je u 10 sati, a završila u 21,30. Sjednica je "obilovala" stankama koje su se od traženih pet ili deset minuta pretvarale u polusatne.

Aktualni sat

Nikada teže do odgovora

Tijekom aktualnog sata gradski su vijećnici ponovno istaknuli problem što na postavljena pitanja, iako se sjednice održavaju u razmaku i od nekoliko mjeseci, ne dobivaju odgovore. Radi li se tu samo o nemarnosti i neažurnosti gradskih stručnih službi ili pak o prikrivanju informacija, ostalo je nepoznato, ali činjenica je da nikada nije bilo teže dobiti informaciju iz gradske uprave i nikome ništa. Takvo je pitanje, postavljeno na prethodnoj sjednici, održanoj krajem listopada, ponovljeno na ovotjednoj - je li istina da je mjesečna učenička karta kod Terzić busa prošle godine stajala 100 kuna, a ove godine 10 i ako je, hoće li se razlika u cijeni vratiti roditeljima? Ni na ovoj sjednici nije dobiven odgovor, nego je rečeno kako je izdan nalog unutarnjoj reviziji da vidi što je istina od svega toga.

Nije odgovoreno ni na pisani upit vijećnika postavljen prije godinu dana o korištenju službenog automobila - ispunjavaju li se putni nalazi, kako se obračunava potrošnja goriva budući da ga vozi i gradonačelnik i službeni vozač. Isto tako do danas nije dobiven odgovor na pitanje o broju novozaposlenih u gradskoj upravi i trgovačkim društvima od 2005. godine. Odgovoreno je da postoji pravilnik o korištenju službenih automobila i da se po njemu postupa.

Vijećnici su ranije tražili i da stručne službe prirede materijal o višečlanim skupštinama trgovačkih društava, što je obećano za jesensko održavanje sjednice. Kako do kraja godine to nije došlo na dnevni red, vijećnike zanima ima li se namjeru ikada u ovome mandatu taj materijal prirediti za sjednicu Gradskog vijeća. Gradonačelnik je odgovorio kako je na Odjelu red da dostavi traženi materijal za Gradsko vijeće.

Zemljište u Mesićevoj prodano za 600 tisuća kuna

- Je li istina da je gradonačelnik prodao gradsko zemljište u Mesićevoj ulici kod zgrade Županijskog suda, je li prodano kao park za 19.000 eura ili kao građevinsko zemljište za 600.000 kuna i na kojoj su poziciji završila ta sredstva, sljedeće je pitanje. Gradonačelnik je potvrdio da je zemljište od 460 metara kvadratnih u Mesićevoj ulici prodano za 610.000 kuna, da su novci na računu Grada i da ih nije potrošio za izbornu promidžbu.

Tijekom aktualnog sata upućen je i apel policiji da se pojača nadzor i obilazak mjesnih domova u svim dijelovima grada jer su u posljednje vrijeme često meta devastiranja. Ponovljen je i problem dotrajalog mostića preko odvodnog kanala u Ulici Stjepana Lukića kroz koji idu instalacije, te je rečeno da će zahtjev za sanaciju biti upućen Hrvatskim vodama. Potvrdno je odgovoreno na pitanje je li svim udrugama iz gradskog proračuna isplaćeno samo 70 posto planiranih sredstava. Istaknut je i problem držanja domaćih životinja u središtu grada, preciznije u Naselju Zrinski-Frankopan. Odgovoreno je da komunalni redari ne mogu sami voditi brigu o tome, dok sanitarne i veterinarske inspekcije ne rade svoj posao.

- Na pitanje postavljeno na prethodnoj sjednici koliko nas stoje jumbo plakati postavljeni po gradu, odgovoreno je da ne stoje ništa. Tako su se cijelo ljeto na plakatima izmjenjivali projekti bazena, natkrivene tržnice, a pojavili su se i projekti rotora u Svačićevoj ulici i stanova za mlade o kojima Vijeće uopće nije ni raspravljalo, niti donijelo odluku. U vrijeme predizborne kampanje pojavili su se plakati gradonačelnika i HSP-a. Koliko zadnjih mjesec dana svi ti plakati koštaju gradsku blagajnu?, slijedilo je pitanje. Odgovoreno je da su jumbo plakati vlasništvo Grada i da za njih nije ništa plaćeno, a prijenosni plakati su vlasništvo HSP-a koji je to i platio.

Hitna sjednica o grijanju?

- Prije godinu dana na aktualnom satu postavljeno je i pitanje spoja Splitske ulice na sustav IPA, što je i potvrđeno, ali u projektnoj dokumentaciji toga spajanja nema tako da je kanalizacija Brodskog Varoša i dalje spojena na lateralni kanal, utvrđeno je na aktualnom satu. Gradonačelnik je, pak, rekao kako je za IPA projekt na natječaju postignuta niža cijena te je nastao višak od 42 milijuna kuna, koja će zatražiti da ostanu u Slavonskom Brodu, i da će Varoš biti spojen na taj sustav.

Isto je tako rekao da će Graničarska i Ulica Luke Lukića biti sanirane i šahtovi uređeni sredstvima programa održavanja nerazvrstanih cesta.

Vijećnici su ukazali i na problem nasilja u Osnovnoj školi Huge Badalića, te da ravnateljica prikriva te i bivše probleme, pa će joj se uputiti dopis da se o tome očituje.

- Gradsko vijeće je donijelo odluku o novim tarifama za izračun toplinske energije, ali to u praksi nije ono za što smo mi digli ruke. Direktori su nam odgovorili kako će to biti poskupljenje od 40 posto, odnosno da će račun, s naprimjer, 400 kuna porasti na 600, a sada ljudima dolaze računi veći i za sto posto. Čak smo čuli da stanovnici Slavonije I potpisuju zahtjev da se isključe iz sustava. Planira li što Skupština TD Brod-plin poduzeti po tom pitanju, pitali su vijećnici i predložili hitnu sjednicu s ovom temom. Odgovoreno je kako i u gradsku upravu stižu upiti i pritužbe građana zbog visokih računa za grijanje, te da je to u nadležnosti Nadzornog odbora, a ne Skupštine trgovačkog društva.

Za bazene do sada 2,2 milijuna kuna

- Zašto privatna Škola košarke Brod ne plaća korištenje dvorane u OŠ "Antun Mihanović" dok ostali plaćaju?, sljedeće je pitanje. Odgovoreno je da odluku o tome donosi školski odbor. Na pitanje može li koncesionar javnog gradskog prijevoza Terzić bus voziti učenike do škole, odgovoreno je da su to redovne linije, a ne školski prijevoz.

U Ulici Hanibala Lucića, posebno tijekom vikenda, brojni vozači svoje automobile parkiraju ispred kuća, te je pitanje vijećnika ima li novoustrojena služba prometnih redara namjeru uvesti tu reda.

- Tko će platiti i koliko košta zbrinjavanje otpada nastalo kod iskopa gradskih bazena i je li to komunalni ili građevinski otpad, te hoće li to dodatno poskupiti cijenu bazena?, pitali su dalje. Odgovoreno je da su vijećnici dobili izvješće financijske policije koju su poslali na gradilište bazena, te da je tvrtka Strabag, koja gradi bazene, sklopila ugovor s Komunalcem o zbrinjavanju otpada što neće povisiti cijenu. Vijećnike je zanimalo i koliko je do sada odrađeno poslova na izgradnji bazena i po kojoj cijeni. Odgovoreno je da su odrađeni zemljani radovi, šahtovi i drenaža, te da su ispostavljene tri situacije koje iznose oko 2,2 milijuna kuna.

Na pitanje postoji li mogućnost izgradnje azila za pse, odgovoreno je kako nije planirano u proračunu.

Ponovljeno je i pitanje je li utrošak kreditnih sredstava za bazene sukladan odluci Gradskog vijeća od 24. lipnja 2008. godine, te je zatraženo da pisani odgovor o utrošku kredita, kao i odluka o izgradnji kapitalnih sportskih objekata iz 2008. godine budu dostavljeni svim vijećnicima.

Vijećinci su iskazali i nezadovljstvo što ove godine neće biti održana svečana sjednica prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Usvojen Poslovnik

Usvajajući Poslovnik o radu Gradskog vijeća u drugom čitanju vijećnici su na posljednjoj sjednici uvrstili i prijedlog da materijale za sjednice moraju dobiti najranije deset dana, a ne kako je do sada bilo sedam dana prije sjednice. Dali su i suglasnost za zaključenje ugovora o darovanju zemljišta između Grada i Đakovačko-osječke nadbiskupije u Naselju Andrije Hebranga za izgradnju crkve blaženog Alojzija Stepinca. Usvojen je i program rada Gradskog vijeća za 2012. godinu, kao i prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, o imenovanju mrtvozornika za područje grada i o mjestima za prodaju drva za ogrjev. Većinom glasova izabrana je tvrtka Cestar iz Slavonskog Broda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i pješačkih staza na području grada, a tvrtka Elektroinstalater-monter iz Krajačića za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete. Zamjenik gradonačelnika Zoran Ivanović je, uime predlagatelja, s dnevnog reda povukao prijedlog odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima grad ima udjele te izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji trgovačkih društava Posavska Hrvatska i Lasica za 2010. godinu.

Iznad milijuna samo uz suglasnost predstavničkog tijela

Nakon izglasavanja proračuna, većinom glasova gradski su vijećnici izmijenili odluku o izvršavanju proračuna, odnosno nisu ovlastili gradonačelnika da može provoditi postupak javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta i zaključivati ugovore. Naime, gradonačelnik može sukladno zakonu raspisivati natječaje i sklapati ugovore, bez odobrenja predstavničkog tijela, za vrijednosti do milijun kuna, a za sve iznad toga odlučuje predstavničko tijelo, odnosno Gradsko vijeće. Iako je odlukom bilo planirano da Gradsko vijeće ovlasti gradonačelnika da može provesti postupke nabave i za one radove i robu koji premašuju milijun kuna, gradski vijećnici to nisu izglasali. Dakle, za sve iznose iznad milijun kuna gradonačelnik je dužan tražiti suglasnost Gradskog vijeća.

Usvojen gradski proračun za 2012. godinu

Prihodi od 193, 5 milijuna kuna

Proračun grada Slavonskog Broda za 2012. godinu planiran je u iznosu od 193.524.722 kune što je za 7,1 milijun kuna, odnosno 3,82 posto, više u odnosu na ovogodišnji proračun. - Izvršenje ovogodišnjeg gradskog proračuna je oko 75 posto, a vlastitim prihodima izvršavamo sve zadane obveze i pri tome gradskim projektima smo bili i nastojimo biti zamašnjak kretanjima u gospodarstvu. Neke kvalitetne projekte nismo u mogućnosti sami financirati u potpunosti pa ih usvajanjem ovoga proračuna ostavljamo kao poziv Vladi Republike Hrvatske da ovaj put ne zaboravi Slavonski Brod, napomenuo je, predlažući proračun, gradonačelnik Mirko Duspara.

Od prodaje zemljišta 20 milijuna kuna

Najveće učešće u prihodima imaju prihodi poslovanja koji su planirani u iznosu od 168,5 milijuna kuna. Prihodi od pomoći planirani su u iznosu od 55.254.595 kuna. Tekuće pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 3,6 milijuna kuna, a odnose se na ustaljene pomoći iz državnog i županijskog proračuna za programe i projekte Grada i korisnika riznice. Kapitalne pomoći iz proračuna planiraju se u iznosu od 28,7 milijuna kuna. U njih spadaju pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje izgradnje poduzetničke zone na Bjelišu gdje se od Ministarstva gospodarstva očekuje 9 milijuna kuna. Prema Ministarstvu kulture ponovno su kandidirani projekti uređenja Tvrđave, Spomen doma Dragutina Tadijanovića, Spomen parka Đure Đakovića, Hrvatskog doma, Vatrogasnog doma, kuće Brlićevih i Centra mladih, a planirani iznos pomoći za te projekte je tri milijuna kuna. Pomoć se očekuje i za izgradnju bazena kao i za izgradnju stanova za mlade i to u iznosu od 16,5 milijuna kuna. Pomoći od ostalih subjekata opće države planiraju se u iznosu od 5,5 milijuna kuna a odnose se na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt sanacije odlagališta Vijuš (3 milijuna kuna) i sanaciju terena namijenjenog pročistaču voda kao i za projekt izgradnje energetski učinkovite javne rasvjete. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 21,2 milijuna kuna, a većina, odnosno 20 milijuna kuna, planirana je od prodaje gradskog zemljišta, što nije ostvareno u ovoj godini.

Tri milijuna za subvenciju javnog prijevoza

Izdaci proračuna planirani su u iznosu od 122.135.228 kuna što je smanjenje za 7,3 posto u odnosu na 2011. godinu. Na poziciji Upravnog odjela za lokalnu samoupravu planirano je nešto više od 30 milijuna kuna - za Gradsko vijeće 1,3 milijuna, mjesnim odborima 652.000 kuna, a za Ured gradonačelnika 1,4 milijun kuna od čega je najveći iznos 780.000 kuna namijenjen za prezentaciju i promociju grada. Na razdjelu Upravnog odjela za financije i proračun planirano je 6,4 milijuna kuna namijenjenih uglavnom za otplatu kamate i glavnice kredita. Na razdjelu Upravnog odjela za društvene djelatnosti planirani su izdaci u iznosu od 68,4 milijuna kuna. Za programe za Dan grada, doček Nove godine i ostale gradske programe u tom je razdjelu planirano 740.000 kuna. Gradski su vijećnici najviše primjedbi imali na planiranih 3 milijuna kuna subvencija javnog gradskog prijevoza jer će Grad u četiri godine koncesionaru Terzić busu za tu namjenu isplatiti 12 milijuna kuna. Odgovoreno je da je Grad ove godine prvi put tražio da se jave umirovljenici i učenici koji su zainteresirani za javni gradski prijevoz. Grad mjesečnu kartu umirovljenika subvencionira sa 110 kuna, a učeničku sa 70 kuna. Prema dobivenim podacima, Grad će subvencionirati kartu za 1483 umirovljenika s mirovinama manjim od 2.500 kuna i za 1201 učenika, te tvrde kako iznos od tri milijuna kuna neće biti ni dovoljan. Za informativnu djelatnost za iduću godinu planirano je samo 5.000 kuna dok je za projekt Grad Brod - grad iz bajke i za sljedeću godinu planirano 80.000 kuna. Ni ovaj put vijećnici nisu imali primjedbe na smiješno malen iznos za informiranje, a vrlo su zainteresirani za svoje pojavljivanje u medijima.

Za sportske objekte 40 milijuna kuna

Na razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo planirani su izdaci u iznosu od 12,3 milijuna kuna - 500.000 kuna za sajmove i manifestacije gospodarstva, 37.000 kuna subvencija za razvoj poduzetništva te 700.000 kuna za gradske objekte na Korčuli, u Starom Gradu i na Poloju. Na razdjelu Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša izdaci su planirani u iznosu od 57,5 milijuna kuna - za izgradnju stambenih objekata 1,5 milijun kuna, za izgradnju sportskih objekata 40,4 milijuna kuna, za Spomen dom Dragutina Tadijanovića 130.000 kuna, za Centar mladih 600.000 kuna, za Hrvatski dom 250.000 kuna, za kuću Brlić milijun kuna, za Spomen dom Đure Đakovića 300.000 kuna, za Vatrogasni dom 250.000 kuna, za građevinske objekte u Tvrđavi 500.000 kuna, za sufinanciranje uređenja pročelja 150.000 kuna, za rekonstrukciju gradske tržnice 2 milijuna kuna. Na razdjelu Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo izdaci su planirani u iznosu od gotovo 18,9 milijuna kuna - 9,5 milijuna za održavanje komunalne infrastrukture i 9,3 milijuna za izgradnju kapitalnih objekata.

I višesatna rasprava o proračunu imala je pomirljiv ton s obje strane, te je većinu predloženih amandmana gradskih vijećnika predlagatelj i prihvatio. Proračun je usvojen većinom od 17 glasova za, uz 5 suzdržanih i 1 protiv.

Prihvaćeni i usvojeni amandmani

Uz malu korekciju predlagatelj je prihvatio većinu amandmana gradskih vijećnika, koji su ih, pak, tako korigirane izglasali i uvrstili u proračun za iduću godinu. Mijo Golubičić (HSP AS) predložio je tri amandmana - milijun kuna za izgradnju vodovoda i kanalizacije u Brodskom Vinogorju, 300.000 kuna za izgradnju tunela koji će povezati novoizgrađenu sportsku dvoranu i školsku zgradu OŠ Đure Pilara na Koloniji, te 700.000 kuna za uređenje pročelja zgrada na Koloniji. Prva dva amandmana predlagatelj je prihvatio, a za treći je rečeno kako u proračunu postoji pozicija sufinanciranja obnove pročelja u koje se trebaju uklopiti i stanovnici Kolonije. Amandman Ivana Zirduma (HSLS) za izgradnju azila za životinje nije prihvaćen, ali je najavljena izgradnja pet-šest boksova za napuštene pse. Jozo Mišić (HDZ) amandmanom je predložio 500.000 kuna za pučku kuhinju i isto toliko za prenoćište za beskućnike. Uz napomenu kako prema podacima Caritasa i Centra za socijalnu skrb u gradu ima 15 korisnika pučke kuhinje i jedan beskućnik uvršteno je u proračun samo 500.000 kuna za pučku kuhinju. Grad planira zajedno s Caritasom urediti pučku kuhinju u bivšoj vojarni na Jelasu, gdje bi dogradili i nekoliko soba za beskućnike. Prihvaćen je i amandman Ivana Rajkovića (HSS) da se NK Graničaru iz Brodskog Varoša odobri 600.000 kuna za projektnu dokumnetaciju za sportski objekt. Prvotno predložen amandman od 400.000 kuna za Zajednicu sportskih udruga vijećnika Stribora Valente (SDP) predlagatelj je smanjio na 200.000 kuna što je vijećnik i prihvatio, a odustao od predloženih 200.000 kuna za mjernu stanicu za praćenje čistoće zraka jer je financiranje već dogovoreno s ministrom.


Marija Kovačević

Ostale novosti

20.5.2016.Dan grada

15.4.2016.Izbjeglički kamp odlazi u povijest

25.3.2016.Tko brine o zaraslim javnim površinama?

8.1.2016.Opet ih iznenadilo

20.11.2015.Tko će u Dom?

5.6.2015.Procesija i blagoslov Brodskog kola

22.5.2015.Najbolji ste!

24.4.2015.I to je moguće!

20.3.2015.Prepucavanje jedina konstanta

30.1.2015.Gdje je zapelo?

19.12.2014.Proračun u iznosu od 165,9 milijuna kuna

12.12.2014.Investicija od 36 milijuna kuna

21.11.2014.Vojarna Jelas - troje zainteresiranih

14.11.2014.Kreće iskop podvožnjaka!

26.9.2014.Hotel Park dobio novog vlasnika!

19.9.2014.Vrhovni sud presudio!

19.9.2014.Konačno rotor na križanju Svačićeve i Gupčeve?

5.9.2014.Nepovlašteni i povlašteni

1.8.2014.Kome još treba more?

13.6.2014.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

28.2.2014.Studenti menadžmenta prepoznaju vizualni identitet grada

7.2.2014.Radio 92

17.1.2014.Obnova krovišta u tijeku

31.10.2013.Pojašnjenje utroška sredstava spomeničke rente

18.10.2013.Sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma

19.7.2013.Usvojen proračun, a i viši nameti

14.6.2013.Završetak odgođen do kolovoza

22.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani?

15.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

8.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

25.1.2013.Muzej tambure - prvi u svijetu

21.12.2012.Deset i pol sati posljednje ovogodišnje radne sjednice

23.11.2012.Brend Slavonskog Broda

9.11.2012.Rasprava samo o pola dnevnog reda

2.11.2012.Brođani za čisti zrak

28.9.2012.Opomene, zabrana pristupa, udaljavanje iz vijećnice

14.9.2012.Bazeni pod krovom

17.8.2012.Nestaju ekološke "bombe" na Bjelišu

13.7.2012.14 točaka, 24 vijećnika, 10,5 sati

6.7.2012.Roditelji bespravno ogradili spomenik

21.6.2012.Izmjene, skidanje, povlačenje i pretumbavanje točaka dnevnog reda

18.5.2012.Zajedništvom za boljitak

11.2.2012.Grad u snijegu

10.2.2012.Tržnica utržila probleme

20.1.2012.Najhladnije je u novčaniku

25.11.2011.TREBA LI PLAĆATI ONO ŠTO SU DRUGI NARUČILI?

11.11.2011.Dopodne tržnica, popodne drugi sadržaji

28.10.2011.Polovica višesatne rasprave o Poslovniku

23.9.2011.18 TOČAKA ZA 13 SATI

8.7.2011.Zašto nije prihvaćeno izvješće o poslovanju Brod-plina u prošloj godini

1.7.2011.O PUNICAMA I CAJKAMA

29.4.2011.DOBRO PRIPREMLJENA OPORBA

25.3.2011.A SVJETLO GORI I DALJE...

18.3.2011.ČETVERONOŽNI KRŠITELJI ZAKONA?

23.12.2010.Grad poklonio Brođanima Božićni koncert

17.12.2010.GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKOG BRODA

26.11.2010.U PUNOM SJAJU

19.11.2010.VIJEĆALI DESET SATI I DESET MINUTA

13.11.2010.IN MEMORIAM

12.11.2010.SLOBODNO VRIJEME - KVALITETNO I SADRŽAJNO

29.10.2010.ŠKOLA PO SVJETSKOM STANDARDU

22.10.2010.REALIZACIJA PROJEKTA OD 30 MILIJUNA EURA

7.10.2010.SUVREMENI HLAPIĆ

1.10.2010.SJEDNICA ZAKONITA

9.7.2010.POLOJ I DALJE "NIČIJI"

24.6.2010.NAŠA SRCA RADOST NOSE, IGRAJMO SE, IGRAJMO SE

21.5.2010.SPREMNI I SPOSOBNI ZAJEDNO OSTVARITI PLANIRANE PROJEKTE

7.5.2010.PRVA OBNOVA INSTRUMENATA OD OSNUTKA

9.4.2010.AKTUALNIH 150 MINUTA

19.3.2010.SPORTSKA LJEPOTICA

12.3.2010.ONE — FILM O ŽIVOTU I RADU ŽENA S INVALIDITETOM

26.2.2010.U SMIRENOM TONU

19.2.2010.BEZ DOGOVORA GRADA I DRUŠTVA “NAŠA DJECA” NEMA LJETOVANJA DJECE

22.1.2010.UŠTEDA NA ZAPISNIKU

18.12.2009.OSAM UPRAVNIH TIJELA

11.12.2009.USVOJEN PRORAČUN I PREUSTROJ GRADSKE UPRAVE

4.12.2009.VIJUŠ NEKAD I SAD

27.11.2009.OTVORENA DVORANA VIJUŠ!!!

13.11.2009.STALNO POZIVANJE NA POSLOVNIK

6.11.2009.KULTNO MJESTO BEZ JASNE RAZVOJNE VIZIJE

30.10.2009.PRODANA ČETIRI GRADSKA ZEMLJIŠTA ZA 10,2 MILIJUNA KUNA

23.10.2009.GRADSKI VIJEĆNICI ZA LEGITIMNU OBRANU GRADA UZ MEĐUSOBNE OPTUŽBE

16.10.2009.BROĐANI OVO NE ZASLUŽUJU

25.9.2009.PONOVNO O KORČULI I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

25.9.2009.SPORTSKA LJEPOTICA ČEKA SVOJ DAN

11.9.2009.ZAJEDNIČKI PROJEKTI PREMA PRISTUPNIM FONDOVIMA EU

10.7.2009.RADI SE KOLEKTORSKA MREŽA, ŠETNICA

3.7.2009.AKTUALNI SAT

26.6.2009.RADNO I ANGAŽIRANO

30.4.2009.2. FLORAFEST U TVRĐAVI

24.4.2009."U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić"

17.4.2009.UREĐEN PROSTOR ZA DNEVNI BORAVAK

6.4.2009.NAKON 30 GODINA NOVI VRTIĆ

27.2.2009.ŠARENO I VESELO

13.2.2009.VIŠE MRAKA NEGO SVJETLA

23.1.2009.SMANJENE KOLIČINE KOMUNALNOG OTPADA

9.1.2009.STANDARD ČIŠĆENJA ODREĐUJU NOVCI

2.1.2009.SLAVONSKI BROD VESELO U NOVU GODINU

23.12.2008.BOŽIĆNI SAJAM

12.12.2008.AKTUALNI SAT

5.12.2008.Međunarodni dan osoba s invaliditetom

28.11.2008.13. KATARINSKI SAJAM

7.11.2008.SRCE JELASA POSTAT ĆE ZAPADNI GRADSKI CENTAR

18.10.2008.ZAKAZALI SU SVI

10.10.2008.PONOVNI OBRAT

3.10.2008.GRAĐANI BEZ PITKE VODE

26.9.2008.Sa sjednice Gradskog vijeća

23.5.2008.PROSLAVLJEN DAN GRADA SLAVONSKOG BRODA

16.5.2008.SVEČANO, ALI I RADNO UZ DAN GRADA

25.4.2008.NOVOGRADNJA NIJE VLASNIK POTRAŽIVANJA I NEMA PRAVO NITI NA JEDNU KUNU

28.3.2008.PROČELJA BEZ KLIMA-UREĐAJA I SATELITSKIH ANTENA

21.3.2008.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

7.3.2008.BROĐANI TRAŽE MODERNIZACIJU TRŽNICE

29.2.2008.USKORO IZGRADNJA VRTIĆA

15.2.2008.DUG OTIŠAO, PROBLEMI OSTAJU

15.2.2008."Sada je 90 posto na Gradu, Terzić je svoje obavio"

1.2.2008.AKTUALNI SAT

18.1.2008.Tražim zaštitu svog ustavnog prava na rad

18.1.2008.NAGODBA SPAŠAVA GRAD

4.1.2008.OČIŠĆENE SAMO PROMETNICE PRVOG PRIORITETA

4.1.2008.VESELO, BUČNO I BEZ INCIDENATA

28.12.2007.NI MINUS NIJE SMETAO

21.12.2007.PRVO SLAVONSKOBRODSKO KLIZALIŠTE

14.12.2007.BRODSKA DVORANA SVE LJEPŠA

7.12.2007.JAVNA RASVJETA — ZAMKE, PROPUSTI, PROMAŠAJI

7.12.2007.HOTEL U TVRĐAVI

30.11.2007.12. KATARINSKI SAJAM

30.11.2007.U MIROLJUBIVOM TONU

23.11.2007.NOVI VRTIĆ NA HEBRANGU

9.11.2007.DIVLJI PRIJELAZ PRUGE U OLIVINOJ

2.11.2007.Aktualni sat

26.7.2007.LEGALIZACIJA NIKAKO, MOŽDA "KONZERVIRANJE"

14.7.2007.IZMJENE I DOPUNE GUP-a SLAVONSKOG BRODA

6.7.2007.MIGALOVCI

21.6.2007.Tko nam hoće "oteti" Ivanu Brlić-Mažuranić

8.6.2007.Generalni urbanistički plan - izmjene i dopune

1.6.2007.GLOBE ZA VLASNIKE PASA

19.5.2007.NE SMIJEMO SE VRAĆATI NAZAD, MORAMO IĆI DALJE

20.4.2007.IZABRANA NOVA GRADSKA VLAST

13.4.2007.TKO JE DIVERZANT I NACIONALNI IZDAJNIK?

6.4.2007.KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

16.3.2007.HRVATSKOJ TREBA PROIZVODNJA

9.3.2007.2,2 MILIJARDE KUNA VIŠE ZA BRANITELJE

9.2.2007.KUĆA TONE, NITKO NE BRINE

26.1.2007.NASTAVLJAMO REALIZACIJU VEĆINE PROJEKATA

12.1.2007.IZBOROM SENTIĆA ZA POVJERENIKA STRANKA JE POKAZALA DEMOKRATIČNOST

12.1.2007.PRIPREME ZA IZBORE

5.1.2007.IRONIJE U POLITIČKOM ŽIVOTU

5.1.2007.BRODSKA EKIPA NA KARDIOLOŠKOM VRHU

5.1.2007.Projekt izgradnje Vijuša

5.1.2007.SRETNA NOVA!

29.12.2006.U Novu godinu s Najboljim hrvatskim tamburašima

29.12.2006.IPAK PRIJEVREMENI IZBORI?!

29.12.2006.PUNO ZADOVOLJSTVA, ALI I GORČINE

29.12.2006.Predstavljen projekt izgradnje na Vijušu

29.12.2006.Sretna 2007 !

22.12.2006.Sretan Božić!

15.12.2006.Otkriven spomenik dr. Franji Tuđmanu

8.12.2006.SPOMENIK DR. FRANJI TUĐMANU

8.12.2006.ZA JOŠ BOLJE GOSPODARSTVO

24.11.2006.I REBALANS I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU U DRUGO ČITANJE

24.11.2006.BROD DOBIVA KLIZALIŠTE

16.11.2006.Otvoren novouređeni dom

10.11.2006.PRORAČUNSKI PRIHODI SMANJENI ZA 5 POSTO

10.11.2006.STANJE SVE GORE!

3.11.2006.I ove godine u Slavonskom Brodu

30.10.2006.FRANO PIPLOVIĆ - IZ SABORA U DIPLOMACIJU

19.10.2006.ZAPELO U ODVJETNIŠTVU?

13.10.2006.Minus i plus, k'o Amer i Rus

13.10.2006.NAPLATA PARKIRANJA NA JOŠ 400 MJESTA

12.10.2006.Brod-plin pod ovrhama - potrošači ipak nisu pali s neba

6.10.2006.VRATITE MANDATE ILI SE UOZBILJITE

28.9.2006.DAN POLICIJE

15.9.2006.U gradskoj upravi uzavrelo

15.9.2006.I Dusparini prethodnici nailazili na neposluh i javašluk

28.7.2006.NEPOSTOJEĆI KVORUM - UVOD U KRIZU VLASTI

27.7.2006.KOORDINACIJA STRANAKA NA VLASTI TRAŽI OSTAVKU GRADONAČELNIKA

30.6.2006.Okupljanje pod ratnom zastavom 108. brigade ZNG

27.6.2006.NEKA BOG BLAGOSLOVI OVAJ GRAD I OVAJ LIJEPI KRAJ

8.6.2006.STAMBENA IZGRADNJA POSVAĐALA KOALICIJU!?

8.6.2006.JEDINO BRODSKO KUPALIŠTE JOŠ UVIJEK TRAŽI VLASNIKA