Grad Brod

Polovica višesatne rasprave o Poslovniku

Gradsko vijeće Slavonskog Broda

Datum objave: 28.10.2011.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

Iako je na dnevnom redu ovotjedne sjednice Gradskog vijeća Slavonskog Broda bilo samo šest točaka, rasprava na samom početku kod usvajanja zapisnika s prošle i utvrđivanja dnevnog reda ovotjedne sjednice govorila je da će i ovo biti višesatno zasjedanje. To se i potvrdilo, sjednica, na kojoj su bila 24 vijećnika, trajala je gotovo devet sati, počela je u 10, a završila u 18,40 sati.

S dnevnog reda je skinut prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi, ali je usvojen prijedlog vijećnika da se dnevni red dopuni informacijom o provedbi zaključka s prošle sjednice o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora za sanaciju odlagališta Vijuš.

Gotovo četiri sata trajala je rasprava vijećnika o izmjenama i dopunama čak tridesetak članaka Poslovnika Gradskog vijeća i njegovog usklađivanja sa Statutom Grada. Bilo je to prvo čitanje, a novi poslovnik bit će usvojen na sljedećoj sjednici. Čini se da je vijećnicima najvažnija stvar čija će biti "zadnja na sjednici", te hoće li se prva točka dnevnog reda zvati aktualni sat ili aktualno prijepodne. Poslovnik su već mijenjali, a nije sigurno da do kraja mandata neće biti zadovoljni ni ovim, ponovno izmijenjenim i dopunjenim Poslovnikom. Nekima ni poslovnik neće pomoći u njihovom nepristojnom izražavanju, upadanju u riječi, ukratko, nekulturnom ponašanju. Možda ne bi bilo loše da svatko dobije jedan primjerak Bontona. Dakako, čast izuzecima.

Vijeće je usvojilo i prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora, a to su održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, odvodnja atmosferskih voda, javna rasvjeta, odlaganje komunalnog otpada u dijelu koji se odnosi na saniranje i zatvaranje odlagališta. Ponude za one poslove čija je godišnja vrijednost do 200.000 kuna prikupljaju se po pozivu, a za radove iznad 200.000 kuna ponude se prikupljaju natječajem.

Većinom glasova usvojen je i program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini, kao i program Savjeta mladih grada Slavonskog Broda koje je gradonačelnik, kao i sve udruge mladih, pozvao na razgovor radi korištenja ureda u novouređenom Centru mladih. Vijećnici su informirani o provedbi zaključka s prošle sjednice o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora za sanaciju odlagališta Vijuš. Sukladno odgovoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi pripreme dodatka ugovoru Grad mora Fondu dostaviti potrebnu dokumentaciju o izmještanju otpada radi pripreme parcele za gradnju pročistača otpadnih voda i to: mišljenje projektanta gdje bi se otpad mogao premjestiti, troškovnik radova izmještanja i geodetsku snimku.

AKTUALNI SAT

Problemi stadiona i informiranja

Aktualni sat, tijekom kojega je pitanje postavilo 11 vijećnika, počeo je pitanjem zašto su zaustavljeni radovi na stadionu NK Amatera, objekt stoji godinu dana nedovršen, a sve je rađeno u suglasju s mjerodavnom službom Grada i gradonačelnikom. Odgovoreno je da je izvođač radova Visokogradnja otišla u stečaj te da se ništa ne može raditi dok se ne riješi stečaj, a u međuvremenu je tamo ukraden kombi-bojler.

Kada je umrla demokracija?, pitanje je kojim je vijećnik najavio pitanja o promidžbi i informiranju gradonačelnika i Gradskog vijeća. Vijećnik je pitao je li Glasnik Slavonskog Broda glasilo Grada ili gradonačelnika jer u njemu nema spomena o radu Gradskog vijeća i odlukama koje donosi ovo predstavničko tijelo, nego ispada da je sve projekte radio i napravio gradonačelnik. - I dalje nema plaćenih stranica Grada u Posavskoj Hrvatskoj. Mogu li vijećnici i Gradsko vijeće dobiti svoje stranice u tjedniku kako bi se vidjelo što je tko pitao na Vijeću i kako radi koji vijećnik, pitao je dalje. - Ne radi se o promociji gradonačelnika, ali radove u gradu izvodi izvršna vlast, odgovoreno je. Gradonačelnik je rekao i kako neće plaćati stranice Grada u Posavskoj Hrvatskoj.

Vijećnike je zanimalo i za koje je to radijske emisije Grad raspisao javno nadmetanje u kolovozu ove godine, te s koje će to proračunske stavke biti plaćeno i je li za taj ugovor suglasnost trebalo dati Gradsko vijeće. Odgovoreno je kako je ugovor sklopljen s radijskom postajom sukladno Zakonu o javnoj nabavi za što ne treba dopuštenje Gradskog vijeća, te da je plaćeno sa stavke "promidžba i informiranje". - Gradonačelnik jedini koristi radijski prostor, a plaća se sa stavke Gradskog vijeća. Neka onda bude u funkciji tog predstavničkog tijela, prijedlog je vijećnika, na što je odgovoreno kako se izravni radijski prijenos sjednica Gradskog vijeća plaća sa stavke gradonačelnika.

Tko ne da raditi zaštitarima Sigurnosti Buzov?

Zaštitarska tvrtka Sigurnost Buzov ukazala je na neravnopravnost kod dobivanja posla u gradskim poduzećima, a njihovo je pitanje pročitano na aktualnom satu: - Ova zaštitarska tvrtka zapošljava 157 razvojačenih branitelja, 12 djece poginulih hrvatskih branitelja i već godinu dana ne možemo proći na natječajima za posao u Gradu i gradskim poduzećima. Istjerani smo prošle godine iz Vodovoda tako da se natječaj ponavljao, ispravljao, otvarale se ponude prije vremena, ispravljali troškovnici, nije bilo javnog otvaranja ponuda, na kraju je tvrtka iz Zagreba za jednu stavku troškovnika stavila 0,00 kuna, uglavnom scenarij za cirkus... Znajući da je sada vrijeme kada bi ponovno trebao ići natječaj za zaštitarske usluge u Vodovodu najavljujemo se direktoru i molimo da nam da šansu da se javimo kao svi ostali poslovni subjekti, šaljemo i službeni pisani zahtjev da nam se dostavi dokumentacija za natječaj kada bude u proceduri. Direktor Vodovoda odgovara da natječaj ne postoji, kada bude da će nas pozvati kao i sve ostale. Nije prošlo niti dva dana, a u Narodnim novinama je izašla objava o odabiru i opet je posao dobila ista zagrebačka tvrtka. Želimo samo da nam se omogući ravnopravno sudjelovanje na natječajima i tražimo da se poništi natječaj za zaštitarske usluge u Vodovodu za 2012. godinu.

Odgovoreno je da će unutarnja kontrola obaviti nadzor, te da će tvrtka Sigurnost Buzov dobiti pisani odgovor. Istaknuto je da Zakon o javnoj nabavi kaže da nema povlaštenih, što je i poštivano, te da je zaštitarska tvrtka koja obavlja poslove u gradskoj upravi hrvatska tvrtka u kojoj su zaposleni s područja Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije.

Milijunske isplate odšteta

- Je li Grad 2009. godine isplatio Anici Ostojčić 1,5 milijun kuna koje je ona potraživala od Novogradnje i je li to potraživanje prijavljeno u stečajnu masu, te tko će Gradu nadoknaditi tu štetu?, jedno je od pitanja. Potvrdno je odgovoreno o isplati ženi koja je u eskploziji bombe u prostorijama Novogradnje ostala bez noge, a zbog toga što je Grad u to vrijeme bio dužan Novogradnji taj je iznos "skinut" s računa Grada, ali sve je prijavljeno u stečajnu masu.

- Zaposlenici Gradske uprave Miro Antunović i Duško Medaković dobili su sudove u sporu s Gradom, gradonačelnik je ponovno najavio žalbe, a odštete se kreću i do pola milijuna kuna. Hoće li Grad tako lako pristati na otjecanje proračunskog novca?, pitano je. Odgovoreno je da se protiv Medakovića još uvijek vodi sudski proces, a Antunović nije dobio spor, nego je Gradu morao platiti 5 posto jedne plaće.

Na pitanje zašto je izgrađena vodovodna mreža prema objektima dr. Vladimira Jerkovića i Jerka Zovka dok drugi u brdu nemaju vodovod, kao i da je uz kuću dr. Jerkovića napravljen potporni zid i kružni tok, odgovoreno je da ne postoji vodovodna mreža prema Jerkoviću i Zovku, te da se u tom dijelu rade tri precrpne stanice za opskrbu vodom brdskog dijela grada. Postavljeno je i pitanje radova koje je u brdu obavljala Hrvatska vojska, a naplatilo ih Poduzeće za ceste. - Nije istina da je radove koje je obavila Hrvatska vojska naplatilo Poduzeće za ceste, a radovi koje je HV obavio u Poduzetničkoj zoni Kolonija procijenjeni su po cijenama koje inače plaćamo i taj je iznos odbijen od ugovora potpisanog s Osijek koteksom, glasio je odgovor.

- Koliko uopće stambenih zgrada u Slavonskom Brodu ima građevinsku dozvolu. S obzirom na novi Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata znači li to da 5.000 stanara Slavonskog Broda neće moći upisati pravo vlasništva jer zgrade nemaju građevinsku i uporabnu dozvolu i hoće li to građani sami morati platiti?, sljedeće je pitanje. Odgovoreno je da će platiti ako su objekti ilegalno sagrađeni.

Kako su privatne garaže postale gradske?

Potvrdno je odgovoreno na pitanje jesu li stručne službe, sukladno zaključku s jedne od prethodnih sjednicaVijeća, skupile primjere kako funkcioniraju višečlane skupštine trgovačkih društava u drugim gradovima, te da se materijal može pripremiti za neku od sljedećih sjednica Gradskog vijeća. Nakon provjere tvrdnje da je pokaz za učenike prošle godine iznosio 100 kuna, a ove godine 10 kuna, vijećnik će dobiti odgovor na pitanje hoće li novac biti vraćen roditeljima. Ukazano je i na problem parkiranja teških kamiona u Šubićevoj ulici što će provjeriti komunalni redari i postupiti po zakonu i odluci o komunalnom redu. Hrvatskim vodama, nakon postavljenog pitanja na aktualnom satu, bit će upućen zahtjev da sanira uništeni most preko kanala u Ulici Stjepana Lukića, a trgovačka društva koja na tom dijelu imaju instalacije morat će provjeriti u kakvom su stanju.

Ponovno je iznesen problem što političke stranke ne mogu koristiti dom Mjesnog odbora Kolonija.

- Zašto su privatne garaže na Lutvinci prepisane u vlasništvo Grada Slavonskog Broda, te zašto ih neki mogu prodavati, a drugi ne?, slijedilo je pitanje. Odgovoreno je da se radi o zemljišno-knjižnom postupku u kojem su za sve garaže za koje nije bilo dokaza o vlasništvu kao vlasnik upisan Grad, te da građani mogu priložiti prigovor u Zemljišno-knjižnom sudu.

- Je li pokrenuta ijedna tužba protiv pukovnika Lisice pod čijim je zapovjedništvom napadan Slavonski Brod tijekom čega su poginula djeca i civili? Ako nije, prijedlog je da gradonačelnik pokrene tužbu, glasilo je pitanje i prijedlog. Odgovoreno je da je u izradi priprema materijala o pogibiji civila u Domovinskom ratu, koji je izuzetno opsežan, te da će biti upućen Gradskom vijeću da odluči o podizanju tužbe.

Zašto Slavonski Brod jedini u Hrvatskoj financira fakultet?

Potvrdno je odgovoreno na pitanje financira li Grad i dalje Učiteljski fakultet po čemu je i jedini grad u Hrvatskoj koji financira visokoškolsku ustanovu. Kao problem istaknuto je i što se svake godine dovodi u pitanje njegov opstanak u Slavonskom Brodu što stvara neizvjesnost kod studenata i njihovih roditelja. Je li Grad pokušao dogovoriti da Ministarstvo u cijelosti plaća Učiteljski fakultet i što je s dopusnicom koja istječe 2011. godine?, pitala je vijećnica. Odgovoreno je da Fakultetu duguju i Ministarstvo i Županija, te da jedino Grad uredno podmiruje svoje obveze, te da je istina da se stalno prijeti zatvaranjem studija.

Inicijativu Udruženja obrtnika da se medaljon proglasi službenim suvenirom grada podržavaju gradski vijećnici, ali i izvršna vlast koja smatra da Slavonski Brod može imati i više suvenira te da o tome trebaju odlučiti institucije, ustanove, odnosno svi oni koji se time bave.

- Bliže se Svi sveti i u dijelu oko groblja je već sada strašna prometna gužva, kada će biti uređena posebna regulacija prometa koja je već trebala početi, pitano je. - Sastanak s predstavnicima Policijske uprave o tom pitanju održan je u srijedu, kao i za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u gradu, glasio je odgovor.

Nakon što se provjere imovinsko-pravni odnosi, u dvorištu stambenih zgrada na uglu Gupčeve i Zrinske ulice bit će, nakon pitanja postavljenog na aktualnom satu, postavljena javna rasvjeta. Predloženo je i osnivanje Odbora za umirovljenike pri Gradskom vijeću.

Kako je na 16. sjednici Gradskog vijeća iznesena informacija da se gradski proračun puni 35 posto, na aktualnom satu je pitano je li se tempo punjenja ubrzao ili će pojedine stavke biti u gubitku. Odgovoreno je da se proračun puni slično proračunima ostalih gradova - za prvih šest mjeseci 35 posto, a do kraja će biti 70, možda i 80 posto.

Kreditna sredstva potrošena mimo odluke?

Pisani odgovor koji je vijećnik postavio na prethodnoj sjednici, a dobio na klupu na ovotjednoj o tome koliko je od 40 milijuna kreditnih sredstava Grad do sada potrošio glasi da je iz kredita do sada utrošeno 28,7 milijuna kuna. Preostala sredstva, 11.288.000 kuna, iskoristit će se za financiranje izgradnje bazena. - U odgovoru stoji da je 28,7 milijuna utrošeno za stadion Stanko Vlainić-Dida, stadion Klasije i klizišta, kuglanu i dvoranu Vijuš, te za stadione NK Budainke, NK Borca u Podvinju i NK Amatera, kao i za bazene Vijuš. Stoga moje dopunsko pitanje, koje ću nasloviti na Službu za unutarnju reviziju i Upravni odjel za financije i proračun, glasi: - Je li utrošak ovih kreditnih sredstava sukladan odluci Gradskog vijeća koja je donesena 24. lipnja 2008. godine, pitanje je vijećnika za koje traži pisani odgovor.

Na kraju aktualnog sata vijećnici su ponovili da stručne službe Grada ne rade svoj posao, te da gradski vijećnici nailaze na "šutnju administracije" jer gradski vijećnici od njih ne mogu dobiti tražene materijale, unatoč zakonskoj obvezi. Nakon zatražene stanke od 10 minuta vijećnici su na klupe dobili traženi pisani materijal o preraspodjeli proračunskih sredstava.

Marija Kovačević

Ostale novosti

20.5.2016.Dan grada

15.4.2016.Izbjeglički kamp odlazi u povijest

25.3.2016.Tko brine o zaraslim javnim površinama?

8.1.2016.Opet ih iznenadilo

20.11.2015.Tko će u Dom?

5.6.2015.Procesija i blagoslov Brodskog kola

22.5.2015.Najbolji ste!

24.4.2015.I to je moguće!

20.3.2015.Prepucavanje jedina konstanta

30.1.2015.Gdje je zapelo?

19.12.2014.Proračun u iznosu od 165,9 milijuna kuna

12.12.2014.Investicija od 36 milijuna kuna

21.11.2014.Vojarna Jelas - troje zainteresiranih

14.11.2014.Kreće iskop podvožnjaka!

26.9.2014.Hotel Park dobio novog vlasnika!

19.9.2014.Vrhovni sud presudio!

19.9.2014.Konačno rotor na križanju Svačićeve i Gupčeve?

5.9.2014.Nepovlašteni i povlašteni

1.8.2014.Kome još treba more?

13.6.2014.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

28.2.2014.Studenti menadžmenta prepoznaju vizualni identitet grada

7.2.2014.Radio 92

17.1.2014.Obnova krovišta u tijeku

31.10.2013.Pojašnjenje utroška sredstava spomeničke rente

18.10.2013.Sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma

19.7.2013.Usvojen proračun, a i viši nameti

14.6.2013.Završetak odgođen do kolovoza

22.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani?

15.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

8.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

25.1.2013.Muzej tambure - prvi u svijetu

21.12.2012.Deset i pol sati posljednje ovogodišnje radne sjednice

23.11.2012.Brend Slavonskog Broda

9.11.2012.Rasprava samo o pola dnevnog reda

2.11.2012.Brođani za čisti zrak

28.9.2012.Opomene, zabrana pristupa, udaljavanje iz vijećnice

14.9.2012.Bazeni pod krovom

17.8.2012.Nestaju ekološke "bombe" na Bjelišu

13.7.2012.14 točaka, 24 vijećnika, 10,5 sati

6.7.2012.Roditelji bespravno ogradili spomenik

21.6.2012.Izmjene, skidanje, povlačenje i pretumbavanje točaka dnevnog reda

18.5.2012.Zajedništvom za boljitak

11.2.2012.Grad u snijegu

10.2.2012.Tržnica utržila probleme

20.1.2012.Najhladnije je u novčaniku

30.12.2011.Pomirljivijih jedanaest i pol sati

25.11.2011.TREBA LI PLAĆATI ONO ŠTO SU DRUGI NARUČILI?

11.11.2011.Dopodne tržnica, popodne drugi sadržaji

23.9.2011.18 TOČAKA ZA 13 SATI

8.7.2011.Zašto nije prihvaćeno izvješće o poslovanju Brod-plina u prošloj godini

1.7.2011.O PUNICAMA I CAJKAMA

29.4.2011.DOBRO PRIPREMLJENA OPORBA

25.3.2011.A SVJETLO GORI I DALJE...

18.3.2011.ČETVERONOŽNI KRŠITELJI ZAKONA?

23.12.2010.Grad poklonio Brođanima Božićni koncert

17.12.2010.GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKOG BRODA

26.11.2010.U PUNOM SJAJU

19.11.2010.VIJEĆALI DESET SATI I DESET MINUTA

13.11.2010.IN MEMORIAM

12.11.2010.SLOBODNO VRIJEME - KVALITETNO I SADRŽAJNO

29.10.2010.ŠKOLA PO SVJETSKOM STANDARDU

22.10.2010.REALIZACIJA PROJEKTA OD 30 MILIJUNA EURA

7.10.2010.SUVREMENI HLAPIĆ

1.10.2010.SJEDNICA ZAKONITA

9.7.2010.POLOJ I DALJE "NIČIJI"

24.6.2010.NAŠA SRCA RADOST NOSE, IGRAJMO SE, IGRAJMO SE

21.5.2010.SPREMNI I SPOSOBNI ZAJEDNO OSTVARITI PLANIRANE PROJEKTE

7.5.2010.PRVA OBNOVA INSTRUMENATA OD OSNUTKA

9.4.2010.AKTUALNIH 150 MINUTA

19.3.2010.SPORTSKA LJEPOTICA

12.3.2010.ONE — FILM O ŽIVOTU I RADU ŽENA S INVALIDITETOM

26.2.2010.U SMIRENOM TONU

19.2.2010.BEZ DOGOVORA GRADA I DRUŠTVA “NAŠA DJECA” NEMA LJETOVANJA DJECE

22.1.2010.UŠTEDA NA ZAPISNIKU

18.12.2009.OSAM UPRAVNIH TIJELA

11.12.2009.USVOJEN PRORAČUN I PREUSTROJ GRADSKE UPRAVE

4.12.2009.VIJUŠ NEKAD I SAD

27.11.2009.OTVORENA DVORANA VIJUŠ!!!

13.11.2009.STALNO POZIVANJE NA POSLOVNIK

6.11.2009.KULTNO MJESTO BEZ JASNE RAZVOJNE VIZIJE

30.10.2009.PRODANA ČETIRI GRADSKA ZEMLJIŠTA ZA 10,2 MILIJUNA KUNA

23.10.2009.GRADSKI VIJEĆNICI ZA LEGITIMNU OBRANU GRADA UZ MEĐUSOBNE OPTUŽBE

16.10.2009.BROĐANI OVO NE ZASLUŽUJU

25.9.2009.PONOVNO O KORČULI I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

25.9.2009.SPORTSKA LJEPOTICA ČEKA SVOJ DAN

11.9.2009.ZAJEDNIČKI PROJEKTI PREMA PRISTUPNIM FONDOVIMA EU

10.7.2009.RADI SE KOLEKTORSKA MREŽA, ŠETNICA

3.7.2009.AKTUALNI SAT

26.6.2009.RADNO I ANGAŽIRANO

30.4.2009.2. FLORAFEST U TVRĐAVI

24.4.2009."U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić"

17.4.2009.UREĐEN PROSTOR ZA DNEVNI BORAVAK

6.4.2009.NAKON 30 GODINA NOVI VRTIĆ

27.2.2009.ŠARENO I VESELO

13.2.2009.VIŠE MRAKA NEGO SVJETLA

23.1.2009.SMANJENE KOLIČINE KOMUNALNOG OTPADA

9.1.2009.STANDARD ČIŠĆENJA ODREĐUJU NOVCI

2.1.2009.SLAVONSKI BROD VESELO U NOVU GODINU

23.12.2008.BOŽIĆNI SAJAM

12.12.2008.AKTUALNI SAT

5.12.2008.Međunarodni dan osoba s invaliditetom

28.11.2008.13. KATARINSKI SAJAM

7.11.2008.SRCE JELASA POSTAT ĆE ZAPADNI GRADSKI CENTAR

18.10.2008.ZAKAZALI SU SVI

10.10.2008.PONOVNI OBRAT

3.10.2008.GRAĐANI BEZ PITKE VODE

26.9.2008.Sa sjednice Gradskog vijeća

23.5.2008.PROSLAVLJEN DAN GRADA SLAVONSKOG BRODA

16.5.2008.SVEČANO, ALI I RADNO UZ DAN GRADA

25.4.2008.NOVOGRADNJA NIJE VLASNIK POTRAŽIVANJA I NEMA PRAVO NITI NA JEDNU KUNU

28.3.2008.PROČELJA BEZ KLIMA-UREĐAJA I SATELITSKIH ANTENA

21.3.2008.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

7.3.2008.BROĐANI TRAŽE MODERNIZACIJU TRŽNICE

29.2.2008.USKORO IZGRADNJA VRTIĆA

15.2.2008.DUG OTIŠAO, PROBLEMI OSTAJU

15.2.2008."Sada je 90 posto na Gradu, Terzić je svoje obavio"

1.2.2008.AKTUALNI SAT

18.1.2008.Tražim zaštitu svog ustavnog prava na rad

18.1.2008.NAGODBA SPAŠAVA GRAD

4.1.2008.OČIŠĆENE SAMO PROMETNICE PRVOG PRIORITETA

4.1.2008.VESELO, BUČNO I BEZ INCIDENATA

28.12.2007.NI MINUS NIJE SMETAO

21.12.2007.PRVO SLAVONSKOBRODSKO KLIZALIŠTE

14.12.2007.BRODSKA DVORANA SVE LJEPŠA

7.12.2007.JAVNA RASVJETA — ZAMKE, PROPUSTI, PROMAŠAJI

7.12.2007.HOTEL U TVRĐAVI

30.11.2007.12. KATARINSKI SAJAM

30.11.2007.U MIROLJUBIVOM TONU

23.11.2007.NOVI VRTIĆ NA HEBRANGU

9.11.2007.DIVLJI PRIJELAZ PRUGE U OLIVINOJ

2.11.2007.Aktualni sat

26.7.2007.LEGALIZACIJA NIKAKO, MOŽDA "KONZERVIRANJE"

14.7.2007.IZMJENE I DOPUNE GUP-a SLAVONSKOG BRODA

6.7.2007.MIGALOVCI

21.6.2007.Tko nam hoće "oteti" Ivanu Brlić-Mažuranić

8.6.2007.Generalni urbanistički plan - izmjene i dopune

1.6.2007.GLOBE ZA VLASNIKE PASA

19.5.2007.NE SMIJEMO SE VRAĆATI NAZAD, MORAMO IĆI DALJE

20.4.2007.IZABRANA NOVA GRADSKA VLAST

13.4.2007.TKO JE DIVERZANT I NACIONALNI IZDAJNIK?

6.4.2007.KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

16.3.2007.HRVATSKOJ TREBA PROIZVODNJA

9.3.2007.2,2 MILIJARDE KUNA VIŠE ZA BRANITELJE

9.2.2007.KUĆA TONE, NITKO NE BRINE

26.1.2007.NASTAVLJAMO REALIZACIJU VEĆINE PROJEKATA

12.1.2007.IZBOROM SENTIĆA ZA POVJERENIKA STRANKA JE POKAZALA DEMOKRATIČNOST

12.1.2007.PRIPREME ZA IZBORE

5.1.2007.IRONIJE U POLITIČKOM ŽIVOTU

5.1.2007.BRODSKA EKIPA NA KARDIOLOŠKOM VRHU

5.1.2007.Projekt izgradnje Vijuša

5.1.2007.SRETNA NOVA!

29.12.2006.U Novu godinu s Najboljim hrvatskim tamburašima

29.12.2006.IPAK PRIJEVREMENI IZBORI?!

29.12.2006.PUNO ZADOVOLJSTVA, ALI I GORČINE

29.12.2006.Predstavljen projekt izgradnje na Vijušu

29.12.2006.Sretna 2007 !

22.12.2006.Sretan Božić!

15.12.2006.Otkriven spomenik dr. Franji Tuđmanu

8.12.2006.SPOMENIK DR. FRANJI TUĐMANU

8.12.2006.ZA JOŠ BOLJE GOSPODARSTVO

24.11.2006.I REBALANS I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU U DRUGO ČITANJE

24.11.2006.BROD DOBIVA KLIZALIŠTE

16.11.2006.Otvoren novouređeni dom

10.11.2006.PRORAČUNSKI PRIHODI SMANJENI ZA 5 POSTO

10.11.2006.STANJE SVE GORE!

3.11.2006.I ove godine u Slavonskom Brodu

30.10.2006.FRANO PIPLOVIĆ - IZ SABORA U DIPLOMACIJU

19.10.2006.ZAPELO U ODVJETNIŠTVU?

13.10.2006.Minus i plus, k'o Amer i Rus

13.10.2006.NAPLATA PARKIRANJA NA JOŠ 400 MJESTA

12.10.2006.Brod-plin pod ovrhama - potrošači ipak nisu pali s neba

6.10.2006.VRATITE MANDATE ILI SE UOZBILJITE

28.9.2006.DAN POLICIJE

15.9.2006.U gradskoj upravi uzavrelo

15.9.2006.I Dusparini prethodnici nailazili na neposluh i javašluk

28.7.2006.NEPOSTOJEĆI KVORUM - UVOD U KRIZU VLASTI

27.7.2006.KOORDINACIJA STRANAKA NA VLASTI TRAŽI OSTAVKU GRADONAČELNIKA

30.6.2006.Okupljanje pod ratnom zastavom 108. brigade ZNG

27.6.2006.NEKA BOG BLAGOSLOVI OVAJ GRAD I OVAJ LIJEPI KRAJ

8.6.2006.STAMBENA IZGRADNJA POSVAĐALA KOALICIJU!?

8.6.2006.JEDINO BRODSKO KUPALIŠTE JOŠ UVIJEK TRAŽI VLASNIKA