Grad Brod

Zašto nije prihvaćeno izvješće o poslovanju Brod-plina u prošloj godini

Gradski vijećnici Slavonskog Broda

Datum objave: 8.7.2011.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Slavonskog Broda, koja je trajala 12 i pol sati (od 10 do 22,30), vodila se vrlo burna rasprava o izvješću o prošlogodišnjem poslovanju Brod-plina koje na kraju nije usvojeno. Što o poslovanju ovog trgovačkog društva misle vijećnici, što zamjeraju i zbog čega izvješće nije prihvaćeno, donosimo u izjavama.

Ivan Rajković, uime Kluba vijećnika HDZ-HSS

Odgovornost i Nadzornog odbora i Skupštine

- Osnovne zamjerke Kluba vijećnika HDZ-HSS su na aktivnosti koje se u Brod-plinu poduzimaju posljednjih nekoliko godina i to kreditna zaduženja i investicije. Problem je što se gubitak društva želi naplatiti kroz toplinarstvo, odnosno žele to prebaciti na manji broj korisnika, na vlasnike 3600 stanova, što ne možemo podržati. Osim toga, Uprava nije poduzela nikakve druge mjere osim prijedloga za poskupljenje cijene. U Brod-plinu sada umjesto jednog direktora koji je imao bruto plaću 27.000, imamo dva direktora koji imaju bruto plaću 40.000 kuna. To su osnovni razlozi zbog kojih nismo mogli prihvatiti izvješće.

Direktor je naveo kako je gubitak u toplinarstvu, a trgovačko društvo se kreditno zadužilo kako bi radili toplinske stanice na zgradama koje nisu njihovo vlasništvo, bez pitanja stanara, za što nisu dobili ni građevinske ni uporabne dozvole, a to su upisali kao vrijednost društva. Upitno je što će i s tim biti. S druge strane, gradonačelnik kao predsjednik i jedini član Skupštine spominje druge loše poteze prijašnje uprave, spominje čelični vod, kao i nepovoljnu investiciju širenja plinske mreže prema Sibinju zbog malog broja priključaka. To su sve gubici, ponavljam, koji se žele prebaciti korisnicima u stanovima, koje bi jedan krug ljudi trebao platiti.

Brod-plin se bavi nabavom, distribucijom i toplinarstvom, a sada se događa da građani koji žive u kućanstvima plaćaju skuplji plin i imaju manje račune, dok oni u stanovima plaćaju jeftiniji plin, imaju daleko veće račune, a o toplinskoj iskoristivosti nećemo ni razgovarati. Istina je da je to problem bivše Uprave, ali gradonačelnik je jedini član Skupštine od 2005. godine, a na problem Brod-plina počeo je ukazivati 2009. godine kada je došlo do raskola unutar HSP-a, zbog čega je i smijenjen bivši direktor.

Toplinarstvo je, dok je Toplina radila uglavnom s mazutom, poslovala pozitivno, na stranu dugovi, oni su uredno podmirivali sve svoje obveze i dobavljačima i zaposlenicima. Očekivali smo da će, nakon što je toplinarstvo prešlo u Brod-plin, distributivna razlika biti i veća, a u tri godine došli su u negativno poslovanje. Po nama jedini uzrok tome je veliko kreditno zaduženje. No, ne može se reći da je za sve kriv bivši direktor, odgovornost imaju i Nadzorni odbor i gradonačelnik kao predsjednik Skupštine.

Jednom smo već odbili poskupljenje cijene plina uz obrazloženje da Uprava mora dostaviti program restrukturiranja, a sada je ponovno predsjednik Gradskog vijeća uime predstavničkog tijela proslijedio zahtjev Brod-plina za poskupljenje u Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju i očekujemo taj prijedlog već na sljedećoj sjednici.

Roberto Lujić i Stribor Valenta, vijećnici SDP-a

Nećemo dozvoliti pljačku građana

- SDP je od samog početka sadašnjeg mandata upozoravao na nepravilnosti, lošu poslovnu politiku i kriminal u Trgovačkom društvu Brod-plin. Na sjednici Gradskog vijeća 2009. godine jedino vijećnici SDP-a nisu podržali izvješće o poslovanju tog trgovačkog društva. Svi drugi nisu htjeli ili nisu smjeli priznati istinu. Sve ovo vrijeme dobivali smo pozitivna izvješća o poslovanju, a njihov supotpisnik bio je i današnji predsjednik uprave društva. Sadašnji pokazatelji o milijunskim gubicima daju naslutiti kako izvješća nisu bila istinita.

U poslovnoj politici nove uprave nema adekvatnih programa niti vizije kako poduzeće postaviti na zdrave osnove te kako sanirati gubitke. Podaci o poslovanju i dalje se ne prikazuju u potpunosti transparentno, a Uprava kao jedino rješenje nudi povećanje cijene usluge i tako sve propuste dugogodišnjeg lošeg poslovanja pokušava prebaciti na teret građana. Zabrinjava što u tome imaju podršku gradonačelnika i Upravnog odjela za gospodarstvo. Kako bi se rad društava učinio što transparentnijim SDP je pokrenuo inicijativu za formiranje višečlanih Skupština trgovačkih društava. SDP neće podržati takvu poslovnu politiku i neće dozvoliti novu pljačku naših sugrađana. Zahtijevamo od Uprave da pripremi plan sanacije i restrukturiranja poslovanja društva u što kraćem roku kako bi mogli podržati takav plan ili tražiti druga rješenja.

Vjenceslav Draženović, vijećnik HSP dr. Ante Starčević

Nikada nije spominjan gubitak

- Bio sam do listopada prošle godine član Nadzornog odbora Brod-plina i nikada ni na jednom sastanku nije rečeno da tvrtka posluje s gubitkom, a na svakom Nadzornom odboru bio je i tadašnji direktor financija, a sadašni direktor Brod-plina Pero Vidaković. Kako je 2009. godine dobit bila 1,5 milijuna kuna, a prošle godine 590.000 kuna, pitao sam zašto je u godinu dana toliko manje, rečeno je da je bilo problema s vodom, te da su preuzeli pet-šest ljudi iz Topline, dok su za šest radnika isplatili otpremnine. To je nas kao Nadzorni odbor zadovoljavalo, a i izvješće revizije je uvijek bilo pozitivno, ni jedno izvješće revizije nije davalo negativno mišljenje ili upozoravalo da je nešto sporno. I sada na Vijeću pitao sam odakle se pojavio gubitak, a direktor je odgovorio da je to zbog poskupljenja energenata dok su cijene grijanja ostale iste, kao i zbog potraživanja od Topline.

Dalibor Damičević, predsjednik Kluba vijećnika HSP-a

Očekujemo rješavanje teške situacije

Godišnje izvješće o poslovanju TD Brod-plin d.o.o. za 2010. godinu je Skupština TD Brod-plin d.o.o. prihvatila na svojoj sjednici 28. lipnja 2011., prihvaćajući uz izvješća i Odluku o pokriću gubitka. Prije nego je Skupština prihvatila ovo izvješće isto je učinio i Nadzorni odbor TD Brod-plin d.o.o. , koji je na svojoj 5. Sjednici uz usvajanje Godišnjeg izvješća donio zaključak po kojem navode da je za prvih 10 mjeseci 2010. godine Upravu društva predstavljao bivši direktor, te da su za njegova mandata (kako navodi Nadzorni odbor) i napravljena dugoročna zaduženja, što je, po njihovu mišljenju, dovelo do gubitka u poslovanju društva. Nakon analize poslovanja svih trgovačkih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada kojeg je proveo Upravni odjel za gospodarstvo 15. lipnja 2011., te nakon što je gradonačelnik usvojio Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2010. i Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2010. 17. lipnja, navedeno Izvješće je upućeno vijećnicima na raspravu i usvajanje.

Hrvatska stranka prava na svom Klubu vije ćnika, održanom nekoliko dana prije sjednice Gradskog vijeća, zauzela je stav po kojem će, nakon što su navedena tijela uprave i nadzora Trgovačkog društva, te gradonačelnik prihvatili i usvojili navedeno Izvješće, također prihvatiti Izvješće TD Brod-plin d.o.o. Ukoliko je zbog lošeg poslovanja došlo do promjene u strukturi Uprave društva, ovim se daje mogućnost novim članovima Uprave društva, odnosno Peri Vidakoviću i Daliboru Bukviću, da svoje dugogodišnje iskustvo i znanje primijene u rješavanju teške situacije u kojoj se nalazi navedeno trgovačko društvo. Klub vijećnika se nada da će se nova Uprava znati nositi s teretom i odgovornošću koja je na njihovim leđima, te očekujemo da će se negativno poslovanje trgovačkog društva Brod-plin d.o.o. zaustaviti u 2011. godini.

Pero Vidaković, direktor Brod-plina

Gubitak od 7,3 milijuna kuna

Odgovore na pitanja kao i na nepravilnosti u poslovanju na koja su ukazali gradski vijećnici, potražili smo kod direktora Brod-plina Pere Vidakovića.

- Brod-plin je tijekom 2010. godine ostvario prihod od 104.838.460 kuna, dok su rashodi bili 112.118.844 kune. Znači da gubitak poslovne godine iznosi 7.263.422 kune, a ostvareni gubitak pokriven je iz zadržane dobiti. Naime, Trgovačko društvo Brod-plin je poslovalo pozitivno u djelatnosti plina, a negativno u djelatnosti toplinarstva u kojoj je ostvarilo gubitak od 9.478.000 koji se sastoji od dva dijela - 4.890.000 kuna je gubitak u cijeni energenta, a drugi dio od 4.588.000 kuna odnosi se na gubitak u fiksnim troškovima. Veliki utjecaj na gubitak u fiksnim troškovima ima negativna tečajna razlika jer su naši dugoročni krediti u "švicarcima" i ta je razlika oko 2,5 milijuna kuna, ali tu je sadržana i amortizacija i troškovi električne energije, a imali smo dosta velika vrijednosna usklađenja kupaca zbog neplatiša.

Cijena energenta porasla 80 posto

Kad se govori o cijenama, cijena plina koju Brod-plin koristi za obračun toplinske energije u 2010. godini iznosila je 1,67 kuna što je cijena iz 2007. godine (ušla u tarifu 2008. godine). Tijekom ovih godina, a najviše 2010. godine, došlo je do značajnog porasta cijena. Na primjer, zaključno s 31. 12. 2010. godine nabavna cijena plina bila je 2,92 kune, a sada zaključno s veljačom 2011. godine ona je 3 kune. Ukupno ima 3.775 korisnika plina, od čega 2.560 koriste kotlovnice na plin, dok je kod ostalih, 1.115 potrošača na Slavoniji I, kao energent koristi mazut. I mazut je posljednjih godina znatno poskupio. Cijena 2007. godine bila je 1,98 za kilogram mazuta, a s 31. 12. 2010. godine nabavna cijena 3,15 kuna, dok je u ožujku ove godine ona 3,30 kuna. Osnovni problem je u varijabilnom dijelu, pa smo ponovno podnijeli prijedlog, koji je na mišljenju u HERA-i, za realno usklađenje cijene energenta. Vijećnici su pitali i po kojoj cijeni nabavljamo plin. Brod-plin kupuje plin po cijeni za pravne osobe jer ga koristimo u procesu proizvodnje. Po cijeni za kućanstva mogli bismo ga kupovati jedino da su kućanstva krajnji korisnici plina, a kod nas su krajnji korisnici korisnici proizvedene toplinske energije. Oko 42 posto potrošača je na kotlovnici koja koristi mazut, a 58 posto ih za zagrijavanje koristi plin. Kod mazuta je kristalno jasno, jedna je nabavna cijena od 3,30 kune po kilogramu, ali mi ju naplaćujemo po cijeni iz 2007. godine po 1,98 kuna. Brod-plin je mazut platio 6,5 milijuna kuna, a građanima smo fakturirali ukupno 4,4, milijuna kuna i tu je ostvaren gubitak od 2.113.000 kuna. Uz gubitak na plinu na energentima je ostvaren ukupni gubitak od 4.890.000 kuna. Kad je riječ o fiksnim troškovima, Uprava je već poduzela određene akcije i tu možemo utjecati na uštede, ali kod varijabilnog dijela u kojem je cijena energenta ne može se puno utjecati.

Zato smo, ponavljam, HERA-i uputili prijedlog za povećanje cijene za 50 posto. Očekujemo da će doći do smanjenja cijena za pravne osobe. Naime, dok je cijelu 2010. godinu cijena plina za kućanstva bila ista, 2,32 kune bez PDV-a, jer je određenu subvenciju od oko 5 posto davala država, cijena za pravne osobe je puštena slobodno na tržište. Tako se cijena prirodnog plina u početku mijenjala tromjesečno, dok se sada mijenja mjesečno prema kretanju tečaja dolara. Zadnja cijena koju smo dobili za pravne osobe, koja će se primjenjivati od 1. srpnja, je 3,29 kuna bez PDV-a.

Plinomjere možemo skidati

Mogu li djelatnici Brod-plina skidati plinomjere s privatnih kuća?, pitanje je postavljeno tijekom aktualnog sata. Odgovoreno je: - Zimi nismo poduzimali nikakve mjere protiv neplatiša osim opomene, jer ne bi bilo korektno isključiti tada plin. Kad je završila orgjevna sezona, morali smo reagirati kako bismo naplatili potraživanja. U ugovoru za izvođenje plinskog priključka, kojeg stranka plati, člankom 10. je određeno da po završetku izgradnje plinskog priključka on prelazi u vlasništvo Brod-plina te je daljnje održavanje nemjerenog dijela plinskog priključka, završno s plinomjerom, obveza Brod-plina. Dakle, plinomjer je time prenesen u naše vlasništvo i imamo ga pravo skinuti. Naravno, na privatni posjed ne možemo ulaziti bez odobrenja vlasnika i upravo zato smo napravili pravilnik o postupanju obustave prirodnog plina krajnjem kupcu. Kad nam se ne dozvoli ulazak u kuću, priključak otpajamo na javnoj površini, ali u tom slučaju korisnik mora platiti ponovno priključenje. Zato najprije dužnicima šaljemo opomene, a nakon treće opomene upozorimo stranku da je bolje skinuti plinomjer dok ne plati dug jer će u protivnom morati snositi i troškove ponovnog priključenja. Prije smo plombirali plinomjere, ali plombe stanari sami skinu i problem ostaje. Moram naglasiti da mi nismo socijalna ustanova, dugove moramo naplatiti, pa i zbog onih građana koji redovno plaćaju svoje račune.

Dva direktora

Direktor je potvrdio i da su u Brod-plinu od nedavno dva člana Uprave, dva direktora on, Pero Vidaković i Dalibor Bukvić: - Djelatnost distribucije i opskrbe plinom kao i toplinarstvo je vrlo složena, te sam ja prvi član Uprave, ekonomske struke, a pokazalo se potrebnim kako bi se što kvalitetnije rješavao tehnički dio za još jednim članom. No, vodilo se računa o financijama. I jedan i drugi imamo neto plaću od 12.000 kuna. Obavljamo poslove koje smo radili i na našim prijašnjim radnim mjestima na koja nije nikto primljen, direktor Bukvić je bio voditelj komercijale, a ja sam bio zadužen za financije i računovodstvo. Tadašnje su naše plaće zajedno s direktorskom iznosile 30.000 kuna neto, a sada naše dvije plaće iznose 24.000 kuna.
Marija Kovačević

Ostale novosti

20.5.2016.Dan grada

15.4.2016.Izbjeglički kamp odlazi u povijest

25.3.2016.Tko brine o zaraslim javnim površinama?

8.1.2016.Opet ih iznenadilo

20.11.2015.Tko će u Dom?

5.6.2015.Procesija i blagoslov Brodskog kola

22.5.2015.Najbolji ste!

24.4.2015.I to je moguće!

20.3.2015.Prepucavanje jedina konstanta

30.1.2015.Gdje je zapelo?

19.12.2014.Proračun u iznosu od 165,9 milijuna kuna

12.12.2014.Investicija od 36 milijuna kuna

21.11.2014.Vojarna Jelas - troje zainteresiranih

14.11.2014.Kreće iskop podvožnjaka!

26.9.2014.Hotel Park dobio novog vlasnika!

19.9.2014.Vrhovni sud presudio!

19.9.2014.Konačno rotor na križanju Svačićeve i Gupčeve?

5.9.2014.Nepovlašteni i povlašteni

1.8.2014.Kome još treba more?

13.6.2014.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

28.2.2014.Studenti menadžmenta prepoznaju vizualni identitet grada

7.2.2014.Radio 92

17.1.2014.Obnova krovišta u tijeku

31.10.2013.Pojašnjenje utroška sredstava spomeničke rente

18.10.2013.Sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma

19.7.2013.Usvojen proračun, a i viši nameti

14.6.2013.Završetak odgođen do kolovoza

22.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani?

15.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

8.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

25.1.2013.Muzej tambure - prvi u svijetu

21.12.2012.Deset i pol sati posljednje ovogodišnje radne sjednice

23.11.2012.Brend Slavonskog Broda

9.11.2012.Rasprava samo o pola dnevnog reda

2.11.2012.Brođani za čisti zrak

28.9.2012.Opomene, zabrana pristupa, udaljavanje iz vijećnice

14.9.2012.Bazeni pod krovom

17.8.2012.Nestaju ekološke "bombe" na Bjelišu

13.7.2012.14 točaka, 24 vijećnika, 10,5 sati

6.7.2012.Roditelji bespravno ogradili spomenik

21.6.2012.Izmjene, skidanje, povlačenje i pretumbavanje točaka dnevnog reda

18.5.2012.Zajedništvom za boljitak

11.2.2012.Grad u snijegu

10.2.2012.Tržnica utržila probleme

20.1.2012.Najhladnije je u novčaniku

30.12.2011.Pomirljivijih jedanaest i pol sati

25.11.2011.TREBA LI PLAĆATI ONO ŠTO SU DRUGI NARUČILI?

11.11.2011.Dopodne tržnica, popodne drugi sadržaji

28.10.2011.Polovica višesatne rasprave o Poslovniku

23.9.2011.18 TOČAKA ZA 13 SATI

1.7.2011.O PUNICAMA I CAJKAMA

29.4.2011.DOBRO PRIPREMLJENA OPORBA

25.3.2011.A SVJETLO GORI I DALJE...

18.3.2011.ČETVERONOŽNI KRŠITELJI ZAKONA?

23.12.2010.Grad poklonio Brođanima Božićni koncert

17.12.2010.GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKOG BRODA

26.11.2010.U PUNOM SJAJU

19.11.2010.VIJEĆALI DESET SATI I DESET MINUTA

13.11.2010.IN MEMORIAM

12.11.2010.SLOBODNO VRIJEME - KVALITETNO I SADRŽAJNO

29.10.2010.ŠKOLA PO SVJETSKOM STANDARDU

22.10.2010.REALIZACIJA PROJEKTA OD 30 MILIJUNA EURA

7.10.2010.SUVREMENI HLAPIĆ

1.10.2010.SJEDNICA ZAKONITA

9.7.2010.POLOJ I DALJE "NIČIJI"

24.6.2010.NAŠA SRCA RADOST NOSE, IGRAJMO SE, IGRAJMO SE

21.5.2010.SPREMNI I SPOSOBNI ZAJEDNO OSTVARITI PLANIRANE PROJEKTE

7.5.2010.PRVA OBNOVA INSTRUMENATA OD OSNUTKA

9.4.2010.AKTUALNIH 150 MINUTA

19.3.2010.SPORTSKA LJEPOTICA

12.3.2010.ONE — FILM O ŽIVOTU I RADU ŽENA S INVALIDITETOM

26.2.2010.U SMIRENOM TONU

19.2.2010.BEZ DOGOVORA GRADA I DRUŠTVA “NAŠA DJECA” NEMA LJETOVANJA DJECE

22.1.2010.UŠTEDA NA ZAPISNIKU

18.12.2009.OSAM UPRAVNIH TIJELA

11.12.2009.USVOJEN PRORAČUN I PREUSTROJ GRADSKE UPRAVE

4.12.2009.VIJUŠ NEKAD I SAD

27.11.2009.OTVORENA DVORANA VIJUŠ!!!

13.11.2009.STALNO POZIVANJE NA POSLOVNIK

6.11.2009.KULTNO MJESTO BEZ JASNE RAZVOJNE VIZIJE

30.10.2009.PRODANA ČETIRI GRADSKA ZEMLJIŠTA ZA 10,2 MILIJUNA KUNA

23.10.2009.GRADSKI VIJEĆNICI ZA LEGITIMNU OBRANU GRADA UZ MEĐUSOBNE OPTUŽBE

16.10.2009.BROĐANI OVO NE ZASLUŽUJU

25.9.2009.PONOVNO O KORČULI I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

25.9.2009.SPORTSKA LJEPOTICA ČEKA SVOJ DAN

11.9.2009.ZAJEDNIČKI PROJEKTI PREMA PRISTUPNIM FONDOVIMA EU

10.7.2009.RADI SE KOLEKTORSKA MREŽA, ŠETNICA

3.7.2009.AKTUALNI SAT

26.6.2009.RADNO I ANGAŽIRANO

30.4.2009.2. FLORAFEST U TVRĐAVI

24.4.2009."U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić"

17.4.2009.UREĐEN PROSTOR ZA DNEVNI BORAVAK

6.4.2009.NAKON 30 GODINA NOVI VRTIĆ

27.2.2009.ŠARENO I VESELO

13.2.2009.VIŠE MRAKA NEGO SVJETLA

23.1.2009.SMANJENE KOLIČINE KOMUNALNOG OTPADA

9.1.2009.STANDARD ČIŠĆENJA ODREĐUJU NOVCI

2.1.2009.SLAVONSKI BROD VESELO U NOVU GODINU

23.12.2008.BOŽIĆNI SAJAM

12.12.2008.AKTUALNI SAT

5.12.2008.Međunarodni dan osoba s invaliditetom

28.11.2008.13. KATARINSKI SAJAM

7.11.2008.SRCE JELASA POSTAT ĆE ZAPADNI GRADSKI CENTAR

18.10.2008.ZAKAZALI SU SVI

10.10.2008.PONOVNI OBRAT

3.10.2008.GRAĐANI BEZ PITKE VODE

26.9.2008.Sa sjednice Gradskog vijeća

23.5.2008.PROSLAVLJEN DAN GRADA SLAVONSKOG BRODA

16.5.2008.SVEČANO, ALI I RADNO UZ DAN GRADA

25.4.2008.NOVOGRADNJA NIJE VLASNIK POTRAŽIVANJA I NEMA PRAVO NITI NA JEDNU KUNU

28.3.2008.PROČELJA BEZ KLIMA-UREĐAJA I SATELITSKIH ANTENA

21.3.2008.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

7.3.2008.BROĐANI TRAŽE MODERNIZACIJU TRŽNICE

29.2.2008.USKORO IZGRADNJA VRTIĆA

15.2.2008.DUG OTIŠAO, PROBLEMI OSTAJU

15.2.2008."Sada je 90 posto na Gradu, Terzić je svoje obavio"

1.2.2008.AKTUALNI SAT

18.1.2008.Tražim zaštitu svog ustavnog prava na rad

18.1.2008.NAGODBA SPAŠAVA GRAD

4.1.2008.OČIŠĆENE SAMO PROMETNICE PRVOG PRIORITETA

4.1.2008.VESELO, BUČNO I BEZ INCIDENATA

28.12.2007.NI MINUS NIJE SMETAO

21.12.2007.PRVO SLAVONSKOBRODSKO KLIZALIŠTE

14.12.2007.BRODSKA DVORANA SVE LJEPŠA

7.12.2007.JAVNA RASVJETA — ZAMKE, PROPUSTI, PROMAŠAJI

7.12.2007.HOTEL U TVRĐAVI

30.11.2007.12. KATARINSKI SAJAM

30.11.2007.U MIROLJUBIVOM TONU

23.11.2007.NOVI VRTIĆ NA HEBRANGU

9.11.2007.DIVLJI PRIJELAZ PRUGE U OLIVINOJ

2.11.2007.Aktualni sat

26.7.2007.LEGALIZACIJA NIKAKO, MOŽDA "KONZERVIRANJE"

14.7.2007.IZMJENE I DOPUNE GUP-a SLAVONSKOG BRODA

6.7.2007.MIGALOVCI

21.6.2007.Tko nam hoće "oteti" Ivanu Brlić-Mažuranić

8.6.2007.Generalni urbanistički plan - izmjene i dopune

1.6.2007.GLOBE ZA VLASNIKE PASA

19.5.2007.NE SMIJEMO SE VRAĆATI NAZAD, MORAMO IĆI DALJE

20.4.2007.IZABRANA NOVA GRADSKA VLAST

13.4.2007.TKO JE DIVERZANT I NACIONALNI IZDAJNIK?

6.4.2007.KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

16.3.2007.HRVATSKOJ TREBA PROIZVODNJA

9.3.2007.2,2 MILIJARDE KUNA VIŠE ZA BRANITELJE

9.2.2007.KUĆA TONE, NITKO NE BRINE

26.1.2007.NASTAVLJAMO REALIZACIJU VEĆINE PROJEKATA

12.1.2007.IZBOROM SENTIĆA ZA POVJERENIKA STRANKA JE POKAZALA DEMOKRATIČNOST

12.1.2007.PRIPREME ZA IZBORE

5.1.2007.IRONIJE U POLITIČKOM ŽIVOTU

5.1.2007.BRODSKA EKIPA NA KARDIOLOŠKOM VRHU

5.1.2007.Projekt izgradnje Vijuša

5.1.2007.SRETNA NOVA!

29.12.2006.U Novu godinu s Najboljim hrvatskim tamburašima

29.12.2006.IPAK PRIJEVREMENI IZBORI?!

29.12.2006.PUNO ZADOVOLJSTVA, ALI I GORČINE

29.12.2006.Predstavljen projekt izgradnje na Vijušu

29.12.2006.Sretna 2007 !

22.12.2006.Sretan Božić!

15.12.2006.Otkriven spomenik dr. Franji Tuđmanu

8.12.2006.SPOMENIK DR. FRANJI TUĐMANU

8.12.2006.ZA JOŠ BOLJE GOSPODARSTVO

24.11.2006.I REBALANS I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU U DRUGO ČITANJE

24.11.2006.BROD DOBIVA KLIZALIŠTE

16.11.2006.Otvoren novouređeni dom

10.11.2006.PRORAČUNSKI PRIHODI SMANJENI ZA 5 POSTO

10.11.2006.STANJE SVE GORE!

3.11.2006.I ove godine u Slavonskom Brodu

30.10.2006.FRANO PIPLOVIĆ - IZ SABORA U DIPLOMACIJU

19.10.2006.ZAPELO U ODVJETNIŠTVU?

13.10.2006.Minus i plus, k'o Amer i Rus

13.10.2006.NAPLATA PARKIRANJA NA JOŠ 400 MJESTA

12.10.2006.Brod-plin pod ovrhama - potrošači ipak nisu pali s neba

6.10.2006.VRATITE MANDATE ILI SE UOZBILJITE

28.9.2006.DAN POLICIJE

15.9.2006.U gradskoj upravi uzavrelo

15.9.2006.I Dusparini prethodnici nailazili na neposluh i javašluk

28.7.2006.NEPOSTOJEĆI KVORUM - UVOD U KRIZU VLASTI

27.7.2006.KOORDINACIJA STRANAKA NA VLASTI TRAŽI OSTAVKU GRADONAČELNIKA

30.6.2006.Okupljanje pod ratnom zastavom 108. brigade ZNG

27.6.2006.NEKA BOG BLAGOSLOVI OVAJ GRAD I OVAJ LIJEPI KRAJ

8.6.2006.STAMBENA IZGRADNJA POSVAĐALA KOALICIJU!?

8.6.2006.JEDINO BRODSKO KUPALIŠTE JOŠ UVIJEK TRAŽI VLASNIKA