Grad Brod

O PUNICAMA I CAJKAMA

Gradsko vijeće Slavonskog Broda

Datum objave: 1.7.2011.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

Svih 25 vijećnika bilo je nazočno na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Slavonskog Broda. Dnevni red od 11 točaka dopunjen je prijedlogom vijećnika SDP-a da se razmotri mogućnost imenovanja višečlanih skupština trgovačkih društava, a ne da, kao sada, skupštinu čini jedan čovjek, odnosno gradonačelnik. Uz napomenu kako je već jednom donesena odluka o višečlanim skupštinama, ali se nisu mogle registrirati, te da ne bi ponovno donijeli odluku koja se neće moći provesti, Klub vijećnika HDZ-HSS zatražio je, radi konzultacije, stanku od pet minuta. Nakon pojašnjenja stručnih službi, prijedlog je uvršten na dnevni red. Klub vijećnika SDP-a na koordinaciji uoči same sjednice predložio je i da se na dnevni red uvrsti inicijativa o preimenovanju Ulice dr. Mile Budaka u Malom Parizu. Objašnjeno je kako je zahtjev zaprimila komisija za imenovanje i poslala ga u daljnju proceduru, odnosno Mjesnom odboru Mali Pariz, te će na zahtjev najprije odgovoriti Vijeće mjesnog odbora. Inicijativa će biti uvrštena na dnevni red sljedeće sjednice Gradskog vijeća. HDSSB je iznio prijedlog da Gradsko vijeće donese odluku o tome da se Komunalcu izda nalog da pokosi kanal Glogovicu i obalu prema Poloju, te da se račun ispostavi Hrvatskim vodama.

Vijećnici su raspravljali i o izvješćima o poslovanju trgovačkih društava u prošloj godini - Brod-plinu, Vodovodu, Komunalcu, Slobodnoj zoni Đuro Đaković, Poduzetničkom inkubatoru Brodin, Razvojnoj agenciji grada Slavonskog Broda, Brod-turistu i Posavskoj Hrvatskoj. Na dnevnom su redu bili i prijedlozi Strategije gospodarskog razvoja grada 2011.-2020. godine, Plana zaštite i spašavanja za područje grada, kao i davanje suglasnosti za otkup kuće i pokretnog invenatra obitelji Brlić na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić. Podneseno je i izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za travanj i svibanj, a predstavljen je i kapitalni projekt "Gradska tržnica".

Budući da su vijećnici samo na usvajanje dnevnog reda i prve dvije točke - aktualni sat i izvještaj o izvršenju proračuna za 2010. godinu - potrošili četiri sata, zbog rokova za tiskanje u ovom broju Posavske Hrvatske donosimo samo prvi dio sjednice. Kako je izgledala rasprava vijećnika, dovoljno je reći da smo saznali čija je punica ljetovala na Korčuli, gdje su na kirvaju svirale cajke, koga je ugrizao pas lutalica (predsjednika Gradskog vijeća, nap. au.), ali ni dalje ne znamo koji su sve odvjetnici i za koliko novaca zastupali Grad, koliko je stajalo uređenje pješačkog mosta preko lateralnog kanala u Brodskom Varošu, kada će biti sanirana klizišta i još mnogo toga. Niti se izvršna vlast potrudila dati odgovore na ta pitanja, niti su vijećnici dovoljno inzistirali na odgovorima.

AKTUALNI SAT

Gradski su vijećnici i ovaj put aktualni sat iskoristili za kritiziranje rada stručnih službi Grada, a neka su pitanja, ili zbog toga što nisu na njih dobili odgovor ili zato što su nezadovoljni odgovorom, ponovno postavljena. Upravo je takvo bilo pitanje o prijevozu osnovnoškolske djece, ponovno postavljeno jer vijećnik nije bio zadovoljan odgovorom: - Po kojoj je osnovi učenike gradskih osnovnih škola prevozio koncesionar javnog gradskog prijevoza, a nije se poštivao Zakon o javnoj nabavi? Gradska uprava je izdala nalog svim ravnateljima osnovnih škola da narudžbenicom od prijevoznika Terzić-busa naruče usluge prijevoza učenika. Na osnovu kojeg zakona se prijevoz može obavljati narudžbenicom cijele godine čime je autoprijevoznik ostvario prihod od 2,4 milijuna kuna? Odgovoreno je kako su na natječaj za prijevoz školske djece stigle tri ponude, ali zbog rokova žalbe postojala je mogućnost da učenici ostanu bez prijevoza. Od dvije mogućnosti, ostaviti učenike da idu pješice u školu ili im organizirati prijevoz uz pomoć gradskog koncesionara, Grad se odlučio na drugu.


Čiji su mjesni domovi?

- Predsjednik Mjesnog odbora Kolonija ne dozvoljava političkim strankama korištenje doma mjesnog odbora. Jesu li domovi mjesnih odbora gradska imovina i može li Grad utjecati na ovog predsjednika da postupi drugačije?, opetovano je pitanje već nekoliko sjednica. Odgovoreno je da su domovi gradska imovina i imaju ih pravo koristiti svi građani, te da je predsjedniku Mjesnog odbora Kolonija upućen dopis da mora omogućiti korištenje doma i polititčkim strankama. Na aktualnom satu je izneseno i negodovanje mještana Podvinja jer je za kirvaj, na blagdan sv. Ante, na prostoru uz crkvu svirala nedolična glazba čime je ometana sveta misa. Pitali su može li Grad, budući da daje taj javni prostor u najam, uvjetovati da ne mogu svirati "cajke". Rečeno je da Grad ne može uvjetovati da tamo svira ozbiljna glazba, ali i da se teško odreći tog prihoda! Pisani odgovor obećan je na sljedeće pitanje koje je glasilo : - Koliko su koštali radovi na izgradnji dva pješačka mosta na lateralnom kanalu u Brodskom Varošu i kada će biti završeni, odnosno kada će biti postavljeni rukohvati. Na pitanje hoće li biti uređena pješačka staza cijelom dužinom Zagrebačke ulice, i na Budainci i u Brodskom Varošu, odgovoreno je kako se ove godne uređuje staza od škole u Brodskom Varošu do samoposluge, dok će ostatak staze biti rekonstruiran nagodinu.


Grad i lokalni mediji

- Lokalni mediji neobjektivno izvješćuju sa sjednica Gradskog vijeća. Televizija je najutjecajniji medij, a vidimo da se u izvješćima objavljuju izjave samo nekolicine vijećnika iz istih političkih stranaka. Je li nam potrebna takva lokalna televizija? Zašto nema više stranica Grada u Posavskoj Hrvatskoj, je li to zbog financiranja?, pitao je vijećnik Igor Safundžić (SDP). Gradonačelnik je rekao kako ne može utjecati na uređivačku politiku u lokalnim medijima, te da s Posavskom Hrvatskom ove godine nije potpisan ugovor jer smatra da ne treba plaćati za gradske vijesti. Na ovo pitanje nadovezalo se i pitanje zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Mladena Kvesića (HDSSB): - Je li omaškom ili namjerno izostavljena čestitka Grada u Posavskoj Hrvatskoj za protekle državne blagdane? Gradonačelnik je na to odgovorio kako ima puno posla te nije primijetio da Grad nije dao čestitku za blagdane u Posavskoj Hrvatskoj.

Na aktualnom satu su spomenuti i visoki računi za plin, te je postavljeno pitanje kada će građani znati točno što kupuju, odnosno plaćaju Brod-plinu. Krajem prošle godine došlo je do promjena u nadzornim odborima trgovačkih društava, pa je jedno od pitanja bilo mogu li se dobiti imena svih članova. Gradonačelnik je rekao da su imena članova nadzornih odbora trgovačkih društava objavljena u sudskom registru, ali da svaki gradski vijećnik može taj popis dobiti i u Tajništvu grada. Kako su iz tajništva rekli da nemaju popis tih imena, gradonačelnik je rekao da će ih on dostaviti vijećniku. Na pitanje je li moguće urediti prazne gradske prostore u Naselju Andrije Hebranga za mlade, kao i haustor, te mogu li se pješčanici napuniti za djecu, odgovoreno je da se nekadašnja igraonica uređuje za potrebe Gradske knjižnice, kao i da se pješčanici svake godine pune novim pijeskom.

- Ima li Grad podatak koliko će u idućoj školskoj godini redovnu nastavu pohađati djece s teškoćama u razvoju i koliko njih treba asistenta u nastavi, te koliko bi oni mjesečno stajali gradski proračun?, glasilo je pitanje. Prijedlog je i da se, bez obzira što to nije obveza, nađe rješenje i zaposle asistenti kako bi toj djeci pomogli u nastavi. Predloženo je i da se provede anketa među roditeljima prvašića o potrebama produženog boravka u školi, kako djeca od šest ili sedam godina ne bi morala ostajati sama kod kuće ili na ulici dok im roditelji dođu s posla. Odgovoreno je da je projekt asistenta u nastavi kandidiran na natječaju, te da se produženi boravak provodi u dvije škole, Hugi Badaliću i Antunu Mihanoviću.

Zatražen je i točan popis sredstava za kapitalne donacije vjerskim zajednicama. na pitanje kada će biti izabran izvođač radova na izgradnji gradskih bazena, odgovoreno je da je od 8 tvrtki i 10 ponuda najpovoljnija tvrtka Strabag o čemu su svi sudionici natječaja obaviješteni. Na izbor se žalila Osijek gradnja. Uskoro ističe rok žalbe i očekuje se da će radovi na izgradnji bazena početi ove jeseni.


Djelomična deratizacija

- Je li i gdje objavljen natječaja za zakup gradskog prostora HDSSB-u u Naselju Andrije Hebranga i po kojim ga je uvjetima dobila ta stranka?, glasilo je jedno pitanje. Odgovoreno je kako je taj prostor dobila udruga HDSSB na natječaju objavljenom u Glasu Slavonije. Pitano je i kako djelatnici Brod-plina mogu građanima zbog duga ukloniti plinomjere koje su oni kupili i vlasništvo su građana. Ponovljeno je i pitanje azila za napuštene životinje.

- Tko provodi deratizaciju u gradu jer na primjedbu kako kod Hrvatskog doma ima puno štakora, djelatnici koji ju obavljaju rekli su da nemaju nalog za taj dio grada?, također je postavljeno pitanje. Odgovoreno je da deratizaciju i dezinsekciju radi Sanitacija Zagreb i da je zadužena za cijelo područje grada, a nadzor obavlja Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije. Na prijedlog vijećnika da se izađe u susret poduzetnicima koji plaćaju spomeničku rentu po dvije osnove odgovoreno je da je Grad pomogao time što je omogućio plaćanje u 12 rata. Vijećnike je zanimalo i vode li se protiv slavonskobrodskog gradonačelnika kakve istrage, budući da je njegovo ime bilo objavljeno na Novoj TV među četiri gradonačelnika koja su počinili kriminalne radnje. - Radim po zakonu i protiv mene se ne vode nikakvi postupci, glasio je odgovor gradonačelnika.

Izvršenje proračuna za 2010. godinu

Vladajući zadovoljni, oporba ga smatra nerealnim

Gradski proračun za 2010. godinu usvojen je u iznosu od 224,1 milijun kuna. Nakon tri preraspodjele sredstava tijekom godine prihodi su ostvareni u iznosu od 169,1 milijun kuna ili 75,48 posto, a rashodi u iznosu od 168,4 milijuna ili 75,14 posto. Dok su vladajući izvršenje proračuna ocijenili dobrim, uspoređujući ga s drugim gradovima i opravdavajući to globalnom krizom, oporba je ponovila da je već kod usvajanja proračuna ukazala da je nerealan što je, po njima, potvrdilo i izvršenje. Kako se ispostavilo da su ponovno izostale pomoći države, odnosno određenih ministarstava, koje se navode u desecima milijuna kuna, predloženo je čak da se one ubuduće ni ne planiraju. Oporbeni su vijećnici primijetili kako pomoći iz ministarstva možda nisu ostvarene i zbog toga jer projekti nisu kandidirani pravim ministarstvima. I ovaj su put zamijećene pogreške u određenim podacima u izvješću, kao što su datumi određenih odluka, spominjanje Gradskog poglavarstva koje više ne postoji, krivo navedena imena ministarstva i drugo. Nepažnja, aljkavost ili "prepisivanje" izvješća iz prijašnjih godina? Izvršenje prošlogodišnjeg proračuna usvojeno je tako s 14 glasova za, 5 protiv i isto toliko suzdržanih.

Sjednica Gradskog vijeća počela je u 10 sati, a do 18 sati vijećnici su priveli kraju samo dvije točke dnevnog reda. Treća točka odnosila se na izvješća o poslovanju trgovačkih društava u prošloj godini. Nakon žučne rasprave izvješće Brod-plina nije prihvaćeno, a usvojena su izvješća Vodovoda i Komunalca, dok su o ostalima nastavili raspravu nakon 18 sati.


Marija Kovačević

Ostale novosti

20.5.2016.Dan grada

15.4.2016.Izbjeglički kamp odlazi u povijest

25.3.2016.Tko brine o zaraslim javnim površinama?

8.1.2016.Opet ih iznenadilo

20.11.2015.Tko će u Dom?

5.6.2015.Procesija i blagoslov Brodskog kola

22.5.2015.Najbolji ste!

24.4.2015.I to je moguće!

20.3.2015.Prepucavanje jedina konstanta

30.1.2015.Gdje je zapelo?

19.12.2014.Proračun u iznosu od 165,9 milijuna kuna

12.12.2014.Investicija od 36 milijuna kuna

21.11.2014.Vojarna Jelas - troje zainteresiranih

14.11.2014.Kreće iskop podvožnjaka!

26.9.2014.Hotel Park dobio novog vlasnika!

19.9.2014.Vrhovni sud presudio!

19.9.2014.Konačno rotor na križanju Svačićeve i Gupčeve?

5.9.2014.Nepovlašteni i povlašteni

1.8.2014.Kome još treba more?

13.6.2014.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

28.2.2014.Studenti menadžmenta prepoznaju vizualni identitet grada

7.2.2014.Radio 92

17.1.2014.Obnova krovišta u tijeku

31.10.2013.Pojašnjenje utroška sredstava spomeničke rente

18.10.2013.Sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma

19.7.2013.Usvojen proračun, a i viši nameti

14.6.2013.Završetak odgođen do kolovoza

22.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani?

15.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

8.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

25.1.2013.Muzej tambure - prvi u svijetu

21.12.2012.Deset i pol sati posljednje ovogodišnje radne sjednice

23.11.2012.Brend Slavonskog Broda

9.11.2012.Rasprava samo o pola dnevnog reda

2.11.2012.Brođani za čisti zrak

28.9.2012.Opomene, zabrana pristupa, udaljavanje iz vijećnice

14.9.2012.Bazeni pod krovom

17.8.2012.Nestaju ekološke "bombe" na Bjelišu

13.7.2012.14 točaka, 24 vijećnika, 10,5 sati

6.7.2012.Roditelji bespravno ogradili spomenik

21.6.2012.Izmjene, skidanje, povlačenje i pretumbavanje točaka dnevnog reda

18.5.2012.Zajedništvom za boljitak

11.2.2012.Grad u snijegu

10.2.2012.Tržnica utržila probleme

20.1.2012.Najhladnije je u novčaniku

30.12.2011.Pomirljivijih jedanaest i pol sati

25.11.2011.TREBA LI PLAĆATI ONO ŠTO SU DRUGI NARUČILI?

11.11.2011.Dopodne tržnica, popodne drugi sadržaji

28.10.2011.Polovica višesatne rasprave o Poslovniku

23.9.2011.18 TOČAKA ZA 13 SATI

8.7.2011.Zašto nije prihvaćeno izvješće o poslovanju Brod-plina u prošloj godini

29.4.2011.DOBRO PRIPREMLJENA OPORBA

25.3.2011.A SVJETLO GORI I DALJE...

18.3.2011.ČETVERONOŽNI KRŠITELJI ZAKONA?

23.12.2010.Grad poklonio Brođanima Božićni koncert

17.12.2010.GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKOG BRODA

26.11.2010.U PUNOM SJAJU

19.11.2010.VIJEĆALI DESET SATI I DESET MINUTA

13.11.2010.IN MEMORIAM

12.11.2010.SLOBODNO VRIJEME - KVALITETNO I SADRŽAJNO

29.10.2010.ŠKOLA PO SVJETSKOM STANDARDU

22.10.2010.REALIZACIJA PROJEKTA OD 30 MILIJUNA EURA

7.10.2010.SUVREMENI HLAPIĆ

1.10.2010.SJEDNICA ZAKONITA

9.7.2010.POLOJ I DALJE "NIČIJI"

24.6.2010.NAŠA SRCA RADOST NOSE, IGRAJMO SE, IGRAJMO SE

21.5.2010.SPREMNI I SPOSOBNI ZAJEDNO OSTVARITI PLANIRANE PROJEKTE

7.5.2010.PRVA OBNOVA INSTRUMENATA OD OSNUTKA

9.4.2010.AKTUALNIH 150 MINUTA

19.3.2010.SPORTSKA LJEPOTICA

12.3.2010.ONE — FILM O ŽIVOTU I RADU ŽENA S INVALIDITETOM

26.2.2010.U SMIRENOM TONU

19.2.2010.BEZ DOGOVORA GRADA I DRUŠTVA “NAŠA DJECA” NEMA LJETOVANJA DJECE

22.1.2010.UŠTEDA NA ZAPISNIKU

18.12.2009.OSAM UPRAVNIH TIJELA

11.12.2009.USVOJEN PRORAČUN I PREUSTROJ GRADSKE UPRAVE

4.12.2009.VIJUŠ NEKAD I SAD

27.11.2009.OTVORENA DVORANA VIJUŠ!!!

13.11.2009.STALNO POZIVANJE NA POSLOVNIK

6.11.2009.KULTNO MJESTO BEZ JASNE RAZVOJNE VIZIJE

30.10.2009.PRODANA ČETIRI GRADSKA ZEMLJIŠTA ZA 10,2 MILIJUNA KUNA

23.10.2009.GRADSKI VIJEĆNICI ZA LEGITIMNU OBRANU GRADA UZ MEĐUSOBNE OPTUŽBE

16.10.2009.BROĐANI OVO NE ZASLUŽUJU

25.9.2009.PONOVNO O KORČULI I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

25.9.2009.SPORTSKA LJEPOTICA ČEKA SVOJ DAN

11.9.2009.ZAJEDNIČKI PROJEKTI PREMA PRISTUPNIM FONDOVIMA EU

10.7.2009.RADI SE KOLEKTORSKA MREŽA, ŠETNICA

3.7.2009.AKTUALNI SAT

26.6.2009.RADNO I ANGAŽIRANO

30.4.2009.2. FLORAFEST U TVRĐAVI

24.4.2009."U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić"

17.4.2009.UREĐEN PROSTOR ZA DNEVNI BORAVAK

6.4.2009.NAKON 30 GODINA NOVI VRTIĆ

27.2.2009.ŠARENO I VESELO

13.2.2009.VIŠE MRAKA NEGO SVJETLA

23.1.2009.SMANJENE KOLIČINE KOMUNALNOG OTPADA

9.1.2009.STANDARD ČIŠĆENJA ODREĐUJU NOVCI

2.1.2009.SLAVONSKI BROD VESELO U NOVU GODINU

23.12.2008.BOŽIĆNI SAJAM

12.12.2008.AKTUALNI SAT

5.12.2008.Međunarodni dan osoba s invaliditetom

28.11.2008.13. KATARINSKI SAJAM

7.11.2008.SRCE JELASA POSTAT ĆE ZAPADNI GRADSKI CENTAR

18.10.2008.ZAKAZALI SU SVI

10.10.2008.PONOVNI OBRAT

3.10.2008.GRAĐANI BEZ PITKE VODE

26.9.2008.Sa sjednice Gradskog vijeća

23.5.2008.PROSLAVLJEN DAN GRADA SLAVONSKOG BRODA

16.5.2008.SVEČANO, ALI I RADNO UZ DAN GRADA

25.4.2008.NOVOGRADNJA NIJE VLASNIK POTRAŽIVANJA I NEMA PRAVO NITI NA JEDNU KUNU

28.3.2008.PROČELJA BEZ KLIMA-UREĐAJA I SATELITSKIH ANTENA

21.3.2008.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

7.3.2008.BROĐANI TRAŽE MODERNIZACIJU TRŽNICE

29.2.2008.USKORO IZGRADNJA VRTIĆA

15.2.2008.DUG OTIŠAO, PROBLEMI OSTAJU

15.2.2008."Sada je 90 posto na Gradu, Terzić je svoje obavio"

1.2.2008.AKTUALNI SAT

18.1.2008.Tražim zaštitu svog ustavnog prava na rad

18.1.2008.NAGODBA SPAŠAVA GRAD

4.1.2008.OČIŠĆENE SAMO PROMETNICE PRVOG PRIORITETA

4.1.2008.VESELO, BUČNO I BEZ INCIDENATA

28.12.2007.NI MINUS NIJE SMETAO

21.12.2007.PRVO SLAVONSKOBRODSKO KLIZALIŠTE

14.12.2007.BRODSKA DVORANA SVE LJEPŠA

7.12.2007.JAVNA RASVJETA — ZAMKE, PROPUSTI, PROMAŠAJI

7.12.2007.HOTEL U TVRĐAVI

30.11.2007.12. KATARINSKI SAJAM

30.11.2007.U MIROLJUBIVOM TONU

23.11.2007.NOVI VRTIĆ NA HEBRANGU

9.11.2007.DIVLJI PRIJELAZ PRUGE U OLIVINOJ

2.11.2007.Aktualni sat

26.7.2007.LEGALIZACIJA NIKAKO, MOŽDA "KONZERVIRANJE"

14.7.2007.IZMJENE I DOPUNE GUP-a SLAVONSKOG BRODA

6.7.2007.MIGALOVCI

21.6.2007.Tko nam hoće "oteti" Ivanu Brlić-Mažuranić

8.6.2007.Generalni urbanistički plan - izmjene i dopune

1.6.2007.GLOBE ZA VLASNIKE PASA

19.5.2007.NE SMIJEMO SE VRAĆATI NAZAD, MORAMO IĆI DALJE

20.4.2007.IZABRANA NOVA GRADSKA VLAST

13.4.2007.TKO JE DIVERZANT I NACIONALNI IZDAJNIK?

6.4.2007.KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

16.3.2007.HRVATSKOJ TREBA PROIZVODNJA

9.3.2007.2,2 MILIJARDE KUNA VIŠE ZA BRANITELJE

9.2.2007.KUĆA TONE, NITKO NE BRINE

26.1.2007.NASTAVLJAMO REALIZACIJU VEĆINE PROJEKATA

12.1.2007.IZBOROM SENTIĆA ZA POVJERENIKA STRANKA JE POKAZALA DEMOKRATIČNOST

12.1.2007.PRIPREME ZA IZBORE

5.1.2007.IRONIJE U POLITIČKOM ŽIVOTU

5.1.2007.BRODSKA EKIPA NA KARDIOLOŠKOM VRHU

5.1.2007.Projekt izgradnje Vijuša

5.1.2007.SRETNA NOVA!

29.12.2006.U Novu godinu s Najboljim hrvatskim tamburašima

29.12.2006.IPAK PRIJEVREMENI IZBORI?!

29.12.2006.PUNO ZADOVOLJSTVA, ALI I GORČINE

29.12.2006.Predstavljen projekt izgradnje na Vijušu

29.12.2006.Sretna 2007 !

22.12.2006.Sretan Božić!

15.12.2006.Otkriven spomenik dr. Franji Tuđmanu

8.12.2006.SPOMENIK DR. FRANJI TUĐMANU

8.12.2006.ZA JOŠ BOLJE GOSPODARSTVO

24.11.2006.I REBALANS I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU U DRUGO ČITANJE

24.11.2006.BROD DOBIVA KLIZALIŠTE

16.11.2006.Otvoren novouređeni dom

10.11.2006.PRORAČUNSKI PRIHODI SMANJENI ZA 5 POSTO

10.11.2006.STANJE SVE GORE!

3.11.2006.I ove godine u Slavonskom Brodu

30.10.2006.FRANO PIPLOVIĆ - IZ SABORA U DIPLOMACIJU

19.10.2006.ZAPELO U ODVJETNIŠTVU?

13.10.2006.Minus i plus, k'o Amer i Rus

13.10.2006.NAPLATA PARKIRANJA NA JOŠ 400 MJESTA

12.10.2006.Brod-plin pod ovrhama - potrošači ipak nisu pali s neba

6.10.2006.VRATITE MANDATE ILI SE UOZBILJITE

28.9.2006.DAN POLICIJE

15.9.2006.U gradskoj upravi uzavrelo

15.9.2006.I Dusparini prethodnici nailazili na neposluh i javašluk

28.7.2006.NEPOSTOJEĆI KVORUM - UVOD U KRIZU VLASTI

27.7.2006.KOORDINACIJA STRANAKA NA VLASTI TRAŽI OSTAVKU GRADONAČELNIKA

30.6.2006.Okupljanje pod ratnom zastavom 108. brigade ZNG

27.6.2006.NEKA BOG BLAGOSLOVI OVAJ GRAD I OVAJ LIJEPI KRAJ

8.6.2006.STAMBENA IZGRADNJA POSVAĐALA KOALICIJU!?

8.6.2006.JEDINO BRODSKO KUPALIŠTE JOŠ UVIJEK TRAŽI VLASNIKA