Grad Brod

U SMIRENOM TONU

Gradsko vijeće Slavonskog Broda

Datum objave: 26.2.2010.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

Gradski vijećnici (svih 25 bilo na sjednici) usvojili su izvješće o stanju sigurnosti na području grada Slavonskog Broda u prošloj godini uz određene primjedbe. Policijska postaja Slavonski Brod zabilježila je tijekom 2009. godine 7,9 posto više kaznenih djela u odnosu na godinu prije. Na Vijeću su usvojene i izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća prema kojima se materijali i pozivi za sjednicu trebaju dostaviti i saborskim zastupnicima, županu, predsjedniku Županijske skupštine, političkim strankama i predstavnicima nacionalnih manjina, te izmjena da se zapisnik sjednice vijećnicima dostavlja u tonskom zapisu. Usvojena je i statutarna odluka o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora prema kojoj će se izbori održati četvrte nedjelje u svibnju, jer je treće nedjelje Dan grada. Vijećnici su prihvatili i prijedloge odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, kao i plan rashoda za materijal, tekuće i investicijsko održavanje škola, te odluku o nabavci dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola. Vijećnici su upoznati sa stanjem i smjernicama za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada, kao i o postupku izbora članova Savjeta mladih. Na dnevnom redu jučerašnje sjednice bila je i informacija o presudi Upravnog suda prema kojoj nije prihvaćena tužba bivše ravnateljice dječjih vrtića protiv odluka Gradskog vijeća.

AKTUALNI SAT

Aktualni sat pitanjima je počeo Ivan Kovačević (HNS) koji je ponovno ukazao na problem pješaka u Zagrebačkoj ulici gdje za je za vrijeme oborina nogostup na sjevernoj strani pod vodom. Zanimalo ga je i u kojoj je fazi slučaj Korčula, odnosno sudski spor između Grada i Novogradnje, kao i što je s odmaralištem u Starom Gradu. Podsjetio je kako broj nezaposlenih raste, kao i zaposlenih koji ne primaju plaću, pa je pitao što čini gradski Upravni odjel za gospodarstvo da bar malo ublaži posljedice tog negativnog trenda u gradu.

Gradonačelnik Mirko Duspara je odgovorio da pješačka staza u Zagrebačkoj ulici nije u ovogodišnjem planu, ali će za uređenje nogostupa pokušati naći novca u sredstvima za održavanje. Rekao je kako je Ustavni sud odbacio tužbu stečajnog upravitelja Novogradnje i potvrdio da potraživanja za Korčulu nisu unesena u pretvorbi te da ona pripadaju Hrvatskom fondu za privatizaciju. Dodao je da je Grad uputio požurnice kako se slučaj ne bi odugovlačio. Za odmaralište u Starom Gradu rekao je da još uvijek čeka da im Društvo «Naša djeca» preda ključeve. Odgovor na zadnje pitanje vijećnik će dobiti pismeno.

Mladen Kvesić (HDSSB) iznio je problem stanara zgrade broj 4 A i B na Mikrorajonu zbog kojega su peticiju uputili gradonačelniku i Brod-plinu još sredinom prosinca prošle godine, a radi se o visokim temperaturama grijanja u stanu za što su od Brod-plina dobili odgovor kako su naručili novi ventil, ali oni i dalje plaćaju velike račune. - Račun za siječanj za stan od 27 metara kvadratnih iznosio je 449,82 kuna, naveo je primjer vijećnik Kvesić. Pitao je i kada će groblje u Podvinju biti prošireno i uređena mrtvačnica, a istaknuo je da je snijeg i ove godine iznenadio zimsku službu pa nisu bile očišćene ni glavne gradske ulice.

Gradonačelnik je rekao kako će za probleme stanara Mikrorajona tražiti odgovor od Brod-plina, ali i obećao da će stanari biti obeštećeni. Napomenuo je da se rade izmjene planova kojim će biti obuhvaćeno i proširenje groblja u Podvinju, dok će od Komunlaca tražiti izradu troškovnika za mrtvačnicu. Objasnio je da je problem čišćenja ulica od snijega nastao zbog toga što je jednoj tvrtki završavao ugovor, a s drugom se tek sklapao, pa je došlo do zrakopraznog prostora.

ODVOZ OTPADA PO ZAKONU

Roberto Lujić (SDP) je pitao zašto je došlo do enormnog povećanja cijena odvoza otpada obrtnicima i poduzetnicima. Naveo je i primjer vozača koji je unatoč tome što je platio parkiranje, dobio kaznu od 60 kuna, a kada ju je htio stornirati u Brod-parkingu su rekli kako nemaju taj program i da treba platiti 20 kuna. - Parkirališna mjesta uopće nisu bila očišćena od snijega, a ukazujem i na neprimjeren izgled, bez ikakve oznake, djelatnika Brod-parkinga koji obavljaju naplatu, rekao je zamjenik predsjednika Vijeća Lujić. Pitao je i jesu li istinite kuloarske priče da je Cestar, kojemu je dodijeljen posao održavanja i modernizacije cesta, svoje radne strojeve poslao u Siriju i Poljsku, te da je sav posao prebacio Cestama, a na istom natječaju baš zbog kooperantskih odnosa nije prihvaćena za 500.000 kuna povoljnija ponuda Cestinga.

Gradonačelnik je odgovorio da je novi obračun naplate odvoza otpada sukladan zakonu i da se on na građanima primjenjuje još od 2007. godine. Pitanja i primjedbe vezane uz Brod-parking bit će njima proslijeđena. - Budući da je posao zimske službe obavljala tvrtka Ceste, a s Cestarom je ugovor o održavanju gradskih cesta potpisan tek ovaj tjedan, Cestar je prepustio Cestama da posao obavljaju do početka ožujka, s tim da se i on uključio u čišćenje cesta od snijega, objasnio jegradonačelnik.

Igor Safundžić (SDP) pitao je jesu li direktori trgovačkih društava potpisali anekse ugovora. Ponovio je i pitanje korištenja školske dvorane OŠ «Antun Mihanović» za treninge privatnih škola, kao što je Škola košarke Brod, u školskim terminima. Podsjetio je i na amandman SDP-a da svatko tko ostane bez posla dobije jednokratnu naknadu od 1.000 kuna, pa ga je zanimalo koji su kriteriji i kome te osobe trebaju uputiti zamolbu. Zatražio je i da stručne službe urede da se uspori promet u Borovskoj ulici posebno kod vrtića i škole, te ukazao na lošu rasvjetu u toj ulici. Odgovoreno je da je aneks ugovora potpisao samo direktor Brod-plina, dok se direktorica Komunalca plaćom i sada uklapa u taj aneks, jedino je sporno 18 plaća kao otpremnina, a direktor Vodovoda je na dugotrajnom bolovanju i očekuje se da će u mirovinu. Gradonačelnik je rekao kako su ravnatelji osnovnih škola nakon razgovora dobili naputke o korištenju dvorana prema kojima prednost imaju djeca i škole sporta, a rekreativci u kasnijim ternminima uz obvezno plaćanje, te obećao da će napraviti kontrolu. Napomenuo je da nisu utvrđeni kriteriji za naknadu onima koji ostaju bez posla. Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo najavio je sastanak sa Savjetom za sigurnost prometa na kojemu će razgovarati i o brzini u Borovskoj ulici, dok je za ovu godinu planirano produženje javne rasvjete u toj ulici.

O BROD-PLINU I MOTO SUSRETIMA

Stribor Valenta (SDP) predstavio je nezadovoljstvo Zaposleničkog vijeća Brod-plina kojima uprava nije dostavila financijsko izvješće i koji ukazuju na brojne probleme u poslovanju tog gradskog trgovačkog društva uz podatak o značajnom gubitku u toplinarstvu prošle godine. Ponovio je i pitanje o financijskom izvješću za prošlogodišnje Moto susrete, a nije zadovoljan ni odgovorom o rekonstrukciji Ulice Đalskoga za što je dobio idejni projekt koji uopće nije tražio. Gradonačelnik je potvrdio da se razmatra i izvješće Državne revizije o poslovanju Brod-plina u 2008. godini, nakon čega će dobiti naputke što i kako napraviti, te da će Grad intervenirati ima li istine u tome što govori Zaposleničko vijeće. Od Upravnog odjela a društvene djelatnosti zatražio je da vijećnicima dostave izvješće Moto kluba Brod koji je bio organizator Moto susreta.

I Slavica Nikšić (SDP) je ukazala na probleme s grijanjem, ali stanara Naselja Hebrang i to u bloku IV, te je zatražila usporedbu instalirane snage u starim kotlovnicama i novim, a zanimalo ju je i jesu li nove kotlovnice dobile uporabnu dozvolu. Govorila je i o ugovoru o opsrkbi toplinskom energijom koji je Brod-plin dostavio stanarima i u kojemu su očite samo obveze kupca, a ne i distributera. Gradonačelnik je rekao kako nije upoznat s tim ugovorom, a misli da nije ni Savjet za zaštitu potrošača, te da će ga stopirati i uputiti inspekcijski nadzor u Brod-plin jer su građani modernizacijom kotlovnica trebali dobiti jeftiniji energent i bolje grijanje što po svemu navedenom nije slučaj.

I Jozo Mišić (HDZ) je pitao je li prije potpisivanja ugovora provjereno ima li Cestar potrebnu opremu i mehanizaciju. Ponovio je pitanje u kojoj je fazi projekt Grad Brod - Grad iz bajke i koliko je do sada novaca uloženo u skulpture. Gradonačelnik je odgovorio kako je Cestar zadovoljio uvjete natječaja. Rekao je vijećniku Mišiću kako projekt Grad iz bajke datira iz 2005. godine kada je HDZ bio na vlasti u koaliciji s HSP-om te da je to i njihov projekt, kao i da ništa nije isplaćeno unaprijed, već da je plaćeno samo ono što je odrađeno.

Na pitanje Davora Grubera (HSP) zašto ove godine nije plaćena priprema maturanata za upis na fakultete, odgovoreno je da je Županija osnivač srednjih škola i da ona nije ove godine organizirala pripremu, a da je da bi se Grad sigurno uključio.

Nezadovoljna odgovorom na pitanja s prethodnih sjednica bila je i vijećnica Suzana Bilić -Vardić (HDZ) posebno o broju i popisu zaposlenih u gradskoj upravi. Ona je, kako je istaknula, decidirano tražila broj zaposlenih s datumom 10. lipnja 2006. godine i 10. prosinca 2009. godine, a dobila je odgovor o ukupnom broju zaposlenih. Čestitala je i vijećncima Valenti i Rašiću na zapošljavanju u Vodovodu, uz napomenu kako kod zapošljavanja treba voditi računa o transparentnosti. Gradonačelnik je odgovorio da gradska uprava nije dužna davati privatne podatke zaposlenih, te da bi bilo zaimljivo vidjeti popis i broj zaposlenih u županijskim tijelima. – Smatrate li da se gradski vijećnici nemaju pravo javiti na natječaj za posao? Pitam vas kako je vijećnik Zirdum zaposlen u Županiji i Mišić u Hrvatskim cestama, uzvratio je gradonačelnik. Vijećnik Mišić je u ispravku krivog navoda rekao da je zaposlen u Hrvatskim autocestama i to 2003. godine u vrijeme koalicijske vlasti SDP-HNS.

PROCEDURALNE GREŠKE

Ivan Rajković (HSS) i ovaj je put ukazao na proceduralne pogreške u radu Vijeća i podsjetio na članak 76. prema kojemu ako vijećnik ne dobije odgovor na postavljeno pitanje predsjednik Vijeća mora zatražiti da odgovor stigne u roku od 8 dana. Ponovio je pitanje troškova odvjetničkih usluga koje je Grad platio i to pojedinačno za svakog odvjetnika. Pitao je i je li istina da je uz to što je u gradsku upravu kao zamjena za porodiljski primljena pravnica s pravosudnim ispitom koja može zastupati Grad na sudu, Grad još angažirao i odvjetnički ured iz Slavonskog Broda. Pitao je i isplaćuje li Grad odvjetničkom uredu Perić-Rimac iz Zagreba svaki mjesec 60.000 kuna plus pdv. Gradonačelnik je potvrdio da je pravnik primljen na zamjenu za porodiljski, ali je rekao da pojedini odvjetnici zastupaju grad u onim sporovima koje su započeli ranije, te dodao kako odvjetnici naplaćuju samo ono što su odradili i da rade po tarifi koju je propisala Vlada. Iako je priredio nekoliko pitanja za aktualni sat, vijećnik Andrija Lepan (HDZ) odustao je osim jednog upućenog gradonačelniku: - Gradonačelniče, zašto se uzbuđujete na pitanja oporbe? Ne možemo mi postavljati frizirana pitanja kao vaši vijećnici, rekao je Lepan, a gradonačelnik je odgovorio da se ne uzbuđuje na pitanja oporbe.

Marija Kovačević

Ostale novosti

20.5.2016.Dan grada

15.4.2016.Izbjeglički kamp odlazi u povijest

25.3.2016.Tko brine o zaraslim javnim površinama?

8.1.2016.Opet ih iznenadilo

20.11.2015.Tko će u Dom?

5.6.2015.Procesija i blagoslov Brodskog kola

22.5.2015.Najbolji ste!

24.4.2015.I to je moguće!

20.3.2015.Prepucavanje jedina konstanta

30.1.2015.Gdje je zapelo?

19.12.2014.Proračun u iznosu od 165,9 milijuna kuna

12.12.2014.Investicija od 36 milijuna kuna

21.11.2014.Vojarna Jelas - troje zainteresiranih

14.11.2014.Kreće iskop podvožnjaka!

26.9.2014.Hotel Park dobio novog vlasnika!

19.9.2014.Vrhovni sud presudio!

19.9.2014.Konačno rotor na križanju Svačićeve i Gupčeve?

5.9.2014.Nepovlašteni i povlašteni

1.8.2014.Kome još treba more?

13.6.2014.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

28.2.2014.Studenti menadžmenta prepoznaju vizualni identitet grada

7.2.2014.Radio 92

17.1.2014.Obnova krovišta u tijeku

31.10.2013.Pojašnjenje utroška sredstava spomeničke rente

18.10.2013.Sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma

19.7.2013.Usvojen proračun, a i viši nameti

14.6.2013.Završetak odgođen do kolovoza

22.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani?

15.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

8.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

25.1.2013.Muzej tambure - prvi u svijetu

21.12.2012.Deset i pol sati posljednje ovogodišnje radne sjednice

23.11.2012.Brend Slavonskog Broda

9.11.2012.Rasprava samo o pola dnevnog reda

2.11.2012.Brođani za čisti zrak

28.9.2012.Opomene, zabrana pristupa, udaljavanje iz vijećnice

14.9.2012.Bazeni pod krovom

17.8.2012.Nestaju ekološke "bombe" na Bjelišu

13.7.2012.14 točaka, 24 vijećnika, 10,5 sati

6.7.2012.Roditelji bespravno ogradili spomenik

21.6.2012.Izmjene, skidanje, povlačenje i pretumbavanje točaka dnevnog reda

18.5.2012.Zajedništvom za boljitak

11.2.2012.Grad u snijegu

10.2.2012.Tržnica utržila probleme

20.1.2012.Najhladnije je u novčaniku

30.12.2011.Pomirljivijih jedanaest i pol sati

25.11.2011.TREBA LI PLAĆATI ONO ŠTO SU DRUGI NARUČILI?

11.11.2011.Dopodne tržnica, popodne drugi sadržaji

28.10.2011.Polovica višesatne rasprave o Poslovniku

23.9.2011.18 TOČAKA ZA 13 SATI

8.7.2011.Zašto nije prihvaćeno izvješće o poslovanju Brod-plina u prošloj godini

1.7.2011.O PUNICAMA I CAJKAMA

29.4.2011.DOBRO PRIPREMLJENA OPORBA

25.3.2011.A SVJETLO GORI I DALJE...

18.3.2011.ČETVERONOŽNI KRŠITELJI ZAKONA?

23.12.2010.Grad poklonio Brođanima Božićni koncert

17.12.2010.GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKOG BRODA

26.11.2010.U PUNOM SJAJU

19.11.2010.VIJEĆALI DESET SATI I DESET MINUTA

13.11.2010.IN MEMORIAM

12.11.2010.SLOBODNO VRIJEME - KVALITETNO I SADRŽAJNO

29.10.2010.ŠKOLA PO SVJETSKOM STANDARDU

22.10.2010.REALIZACIJA PROJEKTA OD 30 MILIJUNA EURA

7.10.2010.SUVREMENI HLAPIĆ

1.10.2010.SJEDNICA ZAKONITA

9.7.2010.POLOJ I DALJE "NIČIJI"

24.6.2010.NAŠA SRCA RADOST NOSE, IGRAJMO SE, IGRAJMO SE

21.5.2010.SPREMNI I SPOSOBNI ZAJEDNO OSTVARITI PLANIRANE PROJEKTE

7.5.2010.PRVA OBNOVA INSTRUMENATA OD OSNUTKA

9.4.2010.AKTUALNIH 150 MINUTA

19.3.2010.SPORTSKA LJEPOTICA

12.3.2010.ONE — FILM O ŽIVOTU I RADU ŽENA S INVALIDITETOM

19.2.2010.BEZ DOGOVORA GRADA I DRUŠTVA “NAŠA DJECA” NEMA LJETOVANJA DJECE

22.1.2010.UŠTEDA NA ZAPISNIKU

18.12.2009.OSAM UPRAVNIH TIJELA

11.12.2009.USVOJEN PRORAČUN I PREUSTROJ GRADSKE UPRAVE

4.12.2009.VIJUŠ NEKAD I SAD

27.11.2009.OTVORENA DVORANA VIJUŠ!!!

13.11.2009.STALNO POZIVANJE NA POSLOVNIK

6.11.2009.KULTNO MJESTO BEZ JASNE RAZVOJNE VIZIJE

30.10.2009.PRODANA ČETIRI GRADSKA ZEMLJIŠTA ZA 10,2 MILIJUNA KUNA

23.10.2009.GRADSKI VIJEĆNICI ZA LEGITIMNU OBRANU GRADA UZ MEĐUSOBNE OPTUŽBE

16.10.2009.BROĐANI OVO NE ZASLUŽUJU

25.9.2009.PONOVNO O KORČULI I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

25.9.2009.SPORTSKA LJEPOTICA ČEKA SVOJ DAN

11.9.2009.ZAJEDNIČKI PROJEKTI PREMA PRISTUPNIM FONDOVIMA EU

10.7.2009.RADI SE KOLEKTORSKA MREŽA, ŠETNICA

3.7.2009.AKTUALNI SAT

26.6.2009.RADNO I ANGAŽIRANO

30.4.2009.2. FLORAFEST U TVRĐAVI

24.4.2009."U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić"

17.4.2009.UREĐEN PROSTOR ZA DNEVNI BORAVAK

6.4.2009.NAKON 30 GODINA NOVI VRTIĆ

27.2.2009.ŠARENO I VESELO

13.2.2009.VIŠE MRAKA NEGO SVJETLA

23.1.2009.SMANJENE KOLIČINE KOMUNALNOG OTPADA

9.1.2009.STANDARD ČIŠĆENJA ODREĐUJU NOVCI

2.1.2009.SLAVONSKI BROD VESELO U NOVU GODINU

23.12.2008.BOŽIĆNI SAJAM

12.12.2008.AKTUALNI SAT

5.12.2008.Međunarodni dan osoba s invaliditetom

28.11.2008.13. KATARINSKI SAJAM

7.11.2008.SRCE JELASA POSTAT ĆE ZAPADNI GRADSKI CENTAR

18.10.2008.ZAKAZALI SU SVI

10.10.2008.PONOVNI OBRAT

3.10.2008.GRAĐANI BEZ PITKE VODE

26.9.2008.Sa sjednice Gradskog vijeća

23.5.2008.PROSLAVLJEN DAN GRADA SLAVONSKOG BRODA

16.5.2008.SVEČANO, ALI I RADNO UZ DAN GRADA

25.4.2008.NOVOGRADNJA NIJE VLASNIK POTRAŽIVANJA I NEMA PRAVO NITI NA JEDNU KUNU

28.3.2008.PROČELJA BEZ KLIMA-UREĐAJA I SATELITSKIH ANTENA

21.3.2008.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

7.3.2008.BROĐANI TRAŽE MODERNIZACIJU TRŽNICE

29.2.2008.USKORO IZGRADNJA VRTIĆA

15.2.2008.DUG OTIŠAO, PROBLEMI OSTAJU

15.2.2008."Sada je 90 posto na Gradu, Terzić je svoje obavio"

1.2.2008.AKTUALNI SAT

18.1.2008.Tražim zaštitu svog ustavnog prava na rad

18.1.2008.NAGODBA SPAŠAVA GRAD

4.1.2008.OČIŠĆENE SAMO PROMETNICE PRVOG PRIORITETA

4.1.2008.VESELO, BUČNO I BEZ INCIDENATA

28.12.2007.NI MINUS NIJE SMETAO

21.12.2007.PRVO SLAVONSKOBRODSKO KLIZALIŠTE

14.12.2007.BRODSKA DVORANA SVE LJEPŠA

7.12.2007.JAVNA RASVJETA — ZAMKE, PROPUSTI, PROMAŠAJI

7.12.2007.HOTEL U TVRĐAVI

30.11.2007.12. KATARINSKI SAJAM

30.11.2007.U MIROLJUBIVOM TONU

23.11.2007.NOVI VRTIĆ NA HEBRANGU

9.11.2007.DIVLJI PRIJELAZ PRUGE U OLIVINOJ

2.11.2007.Aktualni sat

26.7.2007.LEGALIZACIJA NIKAKO, MOŽDA "KONZERVIRANJE"

14.7.2007.IZMJENE I DOPUNE GUP-a SLAVONSKOG BRODA

6.7.2007.MIGALOVCI

21.6.2007.Tko nam hoće "oteti" Ivanu Brlić-Mažuranić

8.6.2007.Generalni urbanistički plan - izmjene i dopune

1.6.2007.GLOBE ZA VLASNIKE PASA

19.5.2007.NE SMIJEMO SE VRAĆATI NAZAD, MORAMO IĆI DALJE

20.4.2007.IZABRANA NOVA GRADSKA VLAST

13.4.2007.TKO JE DIVERZANT I NACIONALNI IZDAJNIK?

6.4.2007.KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

16.3.2007.HRVATSKOJ TREBA PROIZVODNJA

9.3.2007.2,2 MILIJARDE KUNA VIŠE ZA BRANITELJE

9.2.2007.KUĆA TONE, NITKO NE BRINE

26.1.2007.NASTAVLJAMO REALIZACIJU VEĆINE PROJEKATA

12.1.2007.IZBOROM SENTIĆA ZA POVJERENIKA STRANKA JE POKAZALA DEMOKRATIČNOST

12.1.2007.PRIPREME ZA IZBORE

5.1.2007.IRONIJE U POLITIČKOM ŽIVOTU

5.1.2007.BRODSKA EKIPA NA KARDIOLOŠKOM VRHU

5.1.2007.Projekt izgradnje Vijuša

5.1.2007.SRETNA NOVA!

29.12.2006.U Novu godinu s Najboljim hrvatskim tamburašima

29.12.2006.IPAK PRIJEVREMENI IZBORI?!

29.12.2006.PUNO ZADOVOLJSTVA, ALI I GORČINE

29.12.2006.Predstavljen projekt izgradnje na Vijušu

29.12.2006.Sretna 2007 !

22.12.2006.Sretan Božić!

15.12.2006.Otkriven spomenik dr. Franji Tuđmanu

8.12.2006.SPOMENIK DR. FRANJI TUĐMANU

8.12.2006.ZA JOŠ BOLJE GOSPODARSTVO

24.11.2006.I REBALANS I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU U DRUGO ČITANJE

24.11.2006.BROD DOBIVA KLIZALIŠTE

16.11.2006.Otvoren novouređeni dom

10.11.2006.PRORAČUNSKI PRIHODI SMANJENI ZA 5 POSTO

10.11.2006.STANJE SVE GORE!

3.11.2006.I ove godine u Slavonskom Brodu

30.10.2006.FRANO PIPLOVIĆ - IZ SABORA U DIPLOMACIJU

19.10.2006.ZAPELO U ODVJETNIŠTVU?

13.10.2006.Minus i plus, k'o Amer i Rus

13.10.2006.NAPLATA PARKIRANJA NA JOŠ 400 MJESTA

12.10.2006.Brod-plin pod ovrhama - potrošači ipak nisu pali s neba

6.10.2006.VRATITE MANDATE ILI SE UOZBILJITE

28.9.2006.DAN POLICIJE

15.9.2006.U gradskoj upravi uzavrelo

15.9.2006.I Dusparini prethodnici nailazili na neposluh i javašluk

28.7.2006.NEPOSTOJEĆI KVORUM - UVOD U KRIZU VLASTI

27.7.2006.KOORDINACIJA STRANAKA NA VLASTI TRAŽI OSTAVKU GRADONAČELNIKA

30.6.2006.Okupljanje pod ratnom zastavom 108. brigade ZNG

27.6.2006.NEKA BOG BLAGOSLOVI OVAJ GRAD I OVAJ LIJEPI KRAJ

8.6.2006.STAMBENA IZGRADNJA POSVAĐALA KOALICIJU!?

8.6.2006.JEDINO BRODSKO KUPALIŠTE JOŠ UVIJEK TRAŽI VLASNIKA