Grad Brod

BROĐANI OVO NE ZASLUŽUJU

Slučaj Korčula

Datum objave: 16.10.2009.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

- Radi se o prvoj dražbi 81.000 metara kvadratnih gradskog zemljišta po početnoj cijeni od 19 milijuna kuna. Od suca smo jučer dobili obavijest da je određen sudski vještak za procjenu i drugih zemljišta, a to je 90.000 kvadrata u Luci Brod. Ako se bude prodavalo po ovim cijenama, bojim se da ćemo morati posuđivati zemljište od susjednih gradova da možemo podmiriti apetite Novogradnje i svih upetljanih u ovaj slučaj, istaknuo je gradonačelnik Duspara.

Podsjetio je da su Državno odvjetništvo i Hrvatski fond za privatizaciju pokrenuli zaštitu zakonitosti u slučaju Korčula, pa se pita što ako Vrhovni sud donese odluku da su Državno odvjetništvo i Fond u pravu, tko će Gradu vratiti prodano zemljište.

- Ovo Brođani ne zaslužuju, a imam i molbu udruga iz Domovinskog rata da se borimo i da idemo do kraja. Ovo su naši očevi '68. kupili i mi to nećemo dati nikome, ne na ovakav način, poručio je gradonačelnik.

Na pitanje novinara što će učiniti 27. listopada kada kreće licitacija, odgovorio je da će poslušati građane i štrajkati glađu pred Sudom.

KRONOLOGIJA

- 90- ih godina tvrtka "Novogradnja" iz Slavonskog Broda sudskim putem potražuje naknadu za izgradnju dijela restorana na objektu odmarališta tadašnjeg Ferijalnog saveza na otoku Korčuli.

- Za vrijeme trajanja sudskog spora, jedan od čelnika Ferijalnog saveza, Željko Zorić osniva vlastitu tvrtku "F TOURS" te podiže hipotekarne kredite kroz nekretnine koje su u vlasništvu Ferijalnog saveza prikazujući ih kao vlasništvo "F TOURSA".

- U sudskom postupku obavlja se sudsko vještačenje po kojemu se za nekretninu koja vrijedi 300.000 njemačkih maraka, presuda se donosi na iznos od 1.100.000 njemačkih maraka

- Novogradnja tuži " F TOURS ". Trgovački sud u Zagrebu poništava osnivanje tvrtke, ali dugovi ostaju. Željko Zorić na sudu priznaje dugovanje na osnovu čega sud donosi odluku o priznanju dugovanja "Novogradnji".

- Svi ovi postupci naznačuju da se radi o ratnom profiterstvu "Novogradnje" koja ostaje u postupku procjene zemljišta neusklađenoj s vrijednostima cijena nekretnina

- Republika Hrvatska 1990. godine preuzima vlasništvo Ferijalnog saveza nad odmaralištem na otoku Korčuli.

- "Novogradnja" tuži državu i sudskim putem traži da joj RH koja je postala nova vlasnica nekretnina isplati naknadu (dug Ferijalnog saveza) za obavljene građevinske radove na restoranu u sklopu tog odmarališta.

- Općinski i Županijski sud u Zagrebu donose presudu u korist Republike Hrvatske s obrazloženjem da se prijenosom nekretnine nije prenio i dug na novog vlasnika.

VAŽNA NAPOMENA:

U procesu pretvorbe sva imovina nije ulazila u temeljni kapital društva pa je sve što nije u temeljnom kapitalu društva postalo vlasništvo Hrvatskog fonda za privatizaciju.

- 1998. godine Hrvatski fond za privatizaciju ne može pronaći dokaz da je Ivan Dragičević stvarni vlasnik "Novogradnje" jer ne postoje dokazi o kupnji dionica 82% vlasništva. Iz toga proizlazi da se Ivan Dragičević lažno predstavljao kao vlasnik. Revizijom Fonda 2006. godine utvrđeno je da je formalni vlasnik "Novogradnje" tadašnji HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Slavonskog Broda Pero Ćosić. Dokumenti koji su bili dokaz o njegovom vlasništvu ubrzo nestaju

- 8. 12. 2000. godine Republika Hrvatska daruje Gradu Slavonskom Brodu nekretninu na Korčuli putem Ugovora o darovanju (1968. godine tadašnja Općina Slavonski Brod, odnosno Ferijalni savez je kupio to zemljište pa je tim slijedom RH darovala/vratila nekretninu Gradu)

- 9. 12. 2002. godine "Novogradnja" pokreće tužbu protiv Grada Slavonskog Broda i temeljem stjecanja bez osnova tvrdeći da je prijenosom nekretnine prenesen i dug, iako je po istim osnovama 90-ih godina izgubila sudski spor s Republikom Hrvatskom.

- U travnju 2005. godine Općinski sud u Slavonskom Brodu donosi presudu u korist Novogradnje. U presudi stoji da je Grad stekao nekretninu bez osnove, dakle ne priznaje se darovnica RH. Novogradnji je dosuđena i kamata od 1991. godine, iako je zakonom propisano da kamata može teći ili od trenutka stjecanja odnosno od 8. prosinca 2000. ili od trenutka podnošenja tužbe, odnosno od 9. prosinca 2002.), a koje postupanje ruši osnove pravnog sistema Republike Hrvatske

- Nepunih mjesec dana kasnije, 13. 6. 2005. godine Županijski sud u Slavonskom Brodu potvrđuje presudu u korist Novogradnje, iako u obrazloženju navodi na prvoj stranici da Grad nije stekao imovinu bez osnove, dok na zadnjoj stranici istog dokumenta navodi da je Grad stekao imovinu bez osnove.

- Odluka postaje pravomoćna i započinje ovršni postupak pri Općinskom sudu u Slavonskom Brodu po sutkinji Danijeli Martini Maoduš koja donosi odluku da je ta ovrha neprovediva.

- Novogradnja upućuje žalbu Županijskom sudu koji presuđuje da je ovrha moguća te vraća predmet Općinskom sudu u Slavonskom Brodu.

- 27. 10. 2005. godine predmet dolazi sucu na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu koji započinje ovršni postupak u kojem se donose odluke i sljedeći nelogični postupci:

- obračun kamata

- prokazni popis imovine

- procjena nekretnina

OBRAČUN KAMATA

- 2005. godine sud u cijelosti usvaja tužbeni zahtjev "Novogradnje" - Grad je obvezan platiti 572.253,06 EUR i zatezne kamate od 1991., iako je Grad formalno postao vlasnik tek 8. prosinca 2000. pa je slijedom toga i iznos kamata trebao biti u izračunu od toga datuma ili od trenutka podnošenja tužbe 9. prosinca 2002. godine

- U toj je presudi zatezna kamata određena po stopama koju je, na zakonu protivan način, odredila Poslovna jedinica Privredne Banke Zagreb u Slavonskom Brodu. Direktor slavonsko-brodske poslovnice je prijevremeno umirovljen. Nalaz sudskog vještaka implicira da ta kamatna stopa ne može biti utvrđena.

- Temeljem vještačkog nalaza kojega je izradilo društvo Agenda nova, kamata od 1991. do 2007. je obračunata na način da se kamata pripisivala glavnici, iako je od 1994. navedeni način obračuna kamate izričito zakonom zabranjen;

- prema nalazu vještaka koji je Grad dao izraditi dug u rujnu 2009. iznosi cca. 9.700.000 kuna, odnosno 11.700.000 kuna (ukoliko se uzme druga metoda obračuna) dok vještački nalaz Agenda nova izračunava dug u iznosu od preko 50.000.000 kuna

PROKAZNI POPIS IMOVINE

- Sudac traži da se popiše posjedovna lista nekretnina, iako kao sudac ne smije predlagati strankama koje pravne postupke trebaju poduzeti. Na ročištu je odvjetnicima "Novogradnje" predložio da prilože prokazni popis imovine.

PROCJENA IMOVINE

- Procjenu ne obavlja sudski vještak, kao što je uobičajeno, već iz posve nepoznatih razloga procjenu obavlja ispostava Porezne uprave RH u Slavonskom Brodu i pročelnica ispostave, Spomenka Vinković.

- Isti sudac u drugom ovršnom postupku koji se vodi u odnosu na druge nekretnine sada traži provedbu vještačenja kako bi se izračunala vrijednost nekretnina.

- 2008. godine, na temelju javnog upita gradonačelnika Duspare premijeru Sanaderu traži se angažiranje Državnog odvjetništva.

- Porezna uprava, Ispostava Slavonski Brod usprkos postojanju duga u iznosu od preko 20.000.000 kuna s osnova doprinosa i poreza, te dugogodišnjoj blokadi računa Novogradnje nije pokrenula stečaj "Novogradnje", već je to uradila tek nakon što je Grad poslao dopis Vladi RH i Ministarstvu financija.

- Novogradnja na sve moguće načine odugovlači postupak otvaranja stečaja (odgoda tri ročišta, podnošenje kopije bjanko mjenice Ingre kao jamstvo za dug od preko 20.000.000 kuna). Po zaključenju ročišta na kojem je bilo jasno da su ispunjeni razlozi za otvaranje stečajnog postupka, Novogradnja podnosi zahtjev za izuzeće sutkinje i predsjednice Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu kako bi se izbjeglo donošenje odluke o otvaranju stečaja koja se treba donijeti u roku od tri dana od ročišta (odnosno od 25. rujna 2009.).

- Budući da Državno odvjetništvo zastupa imovinu države pa tako i imovinu Hrvatskog fonda za privatizaciju, "Novogradnja" podiže tužbu na Upravnom sudu protiv rješenja HFP-a. Upravni sud donosi presudu o obnovi postupka, što je kontradiktorno, jer se taj postupak nije vodio.

- U ovom je trenutku podnesen zahtjev za zaštitu zakonitosti od strane Državnog odvjetništva RH.

- Gradska imovina se nalazi na dražbi što je prvi slučaj novije hrvatske povijesti.

Imajući u vidu gore navedene činjenice, Grad je uputio pisma ministru pravosuđa Šimonoviću, premijeru Sanaderu, a potom i premijerki Kosor, Delegaciji Europske komisije u Hrvatskoj i g. Hudsonu.

Tri su ključna elementa na temelju kojih se osnovano sumnja na korupciju u hrvatskom pravosuđu:

- Sudski sporovi koji su se vodili pred svim istancama hrvatskog pravosuđa trajali su neuobičajeno kratko:

1. Županijski sud u Slavonskom Brodu odbio je žalbu Grada u roku od svega mjesec dana

2. Vrhovni sud RH donio je presudu u 4 mjeseca

3. Ustavni sud donio je presudu u roku od 20 dana

4. Upravni sud donio je presudu u roku od 5 mjeseci

- Kamata dosuđena "Novogradnji" je protivna zakonskim odredbama jer se odnosi na razdoblje od 1991. godine, iako je Grad Slavonski Brod vlasnikom nekretnine postao tek 2000. godine, a sudski postupak kojim se traži financijska naknada je pokrenut tek 9. prosinca 2002. Stoga bi se i pripisana kamata trebala odnositi na razdoblje od stjecanja vlasništva, odnosno, od trenutka podnošenja tužbe protiv Slavonskog Broda

- Potraživanja "Novogradnje" nisu njezina potraživanja, već potraživanja Hrvatskog fonda za privatizaciju jer se u postupku pretvorbe nije procijenilo da su tu potraživanja dio temeljnog kapitala Novogradnje.

Direktor Novogradnje d.d. Ivo Dragičević i pravni zastupnik Željko Švedl u svojim izjavama kažu:

Nagodbom Grad Slavonski Brod ne bi bio oštećen i doveden do bankrota

Ivan Dragičević, direktor "Novogradnje"u svojoj izjavi najprije je podsjetio da je u razdoblju od 1989. do 31. prosinca 2007. godine u ovom slučaju bilo 23 pravne radnje a isto toliko ih je bilo i u razdoblju od 1. siječnja 2008. do 7. listopada 2009. godine i sve presude svih sudova u RH riješene su u korist "Novogradnje" d.d. Slavonski Brod. Uz to podsjetio je i na nekoliko drugih činjenica: nepobitno je da je "Novogradnja" izgradila odmaralište u Korčuli, a kojega je sada vlasnik grad Slavonski Brod. Isto tako nepobitno je da grad Slavonski Brod nije platio "Novogradnji" već deset godina izgradnju odmarališta. Nepobitno je i to da je zbog toga "Novogradnja" sve te godine bila prisiljena uzimati komercijalne kredite uz vrlo visoke kamate a što je dovelo do blokade žiro računa. Nepobitno je i to da je "Novogradnja" nakon 20 godina pravne bitke, poštujući pravni ustroj RH došla do konačnog sudskog rješenja da grad Slavonski Brod mora "Novogradnji" platiti svoj dug za nekretninu čiji je vlasnik. "Novogradnju" i mene kao direktora stalo se optužuje kako smo nemoralni što je najblaže izgovoreno na njihov račun, ali se prešućuje da grad Slavonski Brod nikada nije osporio naše potraživanje. Pregovarali su s nama ali su i odugovlačili s konačnim dogovorom i plaćanjem i zbog toga je grad Slavonski Brod jedini krivac za nastanak ovog kamatnog duga s naslova zakonske zatezne kamate.

Da grad Slavonski Brod nije osporio potraživanje "Novogradnje" kao i to da Grad Slavonski Brod ima interes za odgodu predstećajnog ročišta a u konačnici i obustavi stečajnog postupaka potvrđuju i slijedeći dopisi koji su iz grada Slavonskog Broda poslani: FONDU ZA PRIVATIZACIJU 21. prosinca 2000. godine, MINISTARSTVU FINANCIJA 31. svibnja 2002. godine, TRGOVAČKOM SUDU Slavonski Brod 16. rujna 2003., OPĆINSKOM SUDU Slavonski Brod 11. ožujka 2004., VISOKOM TRGOVAČKOM SUDU U ZAGREBU 17. listopada 2005.godine, i "NOVOGRADNJI"d.d. 20. srpnja 2006. godine. Sve ovo, a ima toga još, potvrđuje da Grad Slavonski Brod i oni koji su spomenute dopise potpisivali nisu imali namjeru dogovorno spor i riješiti. Držali su figu u džepu, a javnosti su se prikazivali kao zaštitnici grada. Svojim ponašanjem doveli su do tako velikih zateznih kamata i dugovanja grada. No, unatoč svemu ne mogu oni govoriti kako vole Slavonski Brod više od mene, a istovremeno činiti sve kako ne bi došlo do dogovora ili ne bar onakvog kakvog su oni zamislili. Zato, ako zaista vole Brod neka nad njim ne rone krokodilske suze i ne izigravaju mučenike, neka ozbiljno sjednu s nama za stol, jer mi smo za dogovor i nagodbu a ne za blokadu grada.Ionako će istina prije ili kasnije izaći na vidjelo, zaključio je Ivan Dragičević

Željko Švedl, odvjetnik Novogradnje

NAJRAZUMNIJE RJEŠENJE JE NAGODBA

S obzirom na to da se u posljednjih mjesec dana pokrenulo pitanje otvaranja stečaja nad Novogradnjom, čiji je račun već dugo vremena u blokadi, a što bi u cijelu priču oko slučaja Korčula unijelo velike promjene, o sljedećim koracima koje tvrtka planira učiniti upitali smo odvjetnika Novogradnje Željka Švedla. On podsjeća kako je Općinski sud odbio zahtjev za ponavljanje postupka, dok je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske podnijelo Vrhovnom sudu zahtjev za zaštitu zakonitosti, što se odnosi na presude Upravnog suda kojima je poništeno rješenje Fonda za privatizaciju. – Poznato je kako je za 27. listopada zakazano ročište za javnu dražbu za prodaju gradskih nekretnina, a u tijeku je postupak za provedbu ovrhe i u drugom predmetu. Mislim da bi u cijeloj toj priči, vezanoj uz potraživanja Ministarstva financija prema Novogradnji i vezanoj uz pravomoćnu presudu prema Gradu, najrazumnije rješenje bila nagodba – ističe odvjetnik Švedl. On kaže da formalno-pravni uvjeti za stečaj tvrtke postoje već duže vrijeme pa je pokretanje stečaja u ovom trenutku svojevrsni «spas» politike i Grada kako bi se riješili problema Novogradnje. - To je nekorektno u odnosu na radnike Novogradnje, pa ne stoje tvrdnje kako se država bori za gospodarstvo i očuvanje radnih mjesta. Ovo što se sada pokušava učiniti, tu se ne radi o pravu već o politici radi osobnih interesa. Ponavljam, nagodba je najrealnije rješenje u kojem bi svoj interes mogli naći i Grad, i država i Novogradnja

M. K.

Ostale novosti

20.5.2016.Dan grada

15.4.2016.Izbjeglički kamp odlazi u povijest

25.3.2016.Tko brine o zaraslim javnim površinama?

8.1.2016.Opet ih iznenadilo

20.11.2015.Tko će u Dom?

5.6.2015.Procesija i blagoslov Brodskog kola

22.5.2015.Najbolji ste!

24.4.2015.I to je moguće!

20.3.2015.Prepucavanje jedina konstanta

30.1.2015.Gdje je zapelo?

19.12.2014.Proračun u iznosu od 165,9 milijuna kuna

12.12.2014.Investicija od 36 milijuna kuna

21.11.2014.Vojarna Jelas - troje zainteresiranih

14.11.2014.Kreće iskop podvožnjaka!

26.9.2014.Hotel Park dobio novog vlasnika!

19.9.2014.Vrhovni sud presudio!

19.9.2014.Konačno rotor na križanju Svačićeve i Gupčeve?

5.9.2014.Nepovlašteni i povlašteni

1.8.2014.Kome još treba more?

13.6.2014.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

28.2.2014.Studenti menadžmenta prepoznaju vizualni identitet grada

7.2.2014.Radio 92

17.1.2014.Obnova krovišta u tijeku

31.10.2013.Pojašnjenje utroška sredstava spomeničke rente

18.10.2013.Sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma

19.7.2013.Usvojen proračun, a i viši nameti

14.6.2013.Završetak odgođen do kolovoza

22.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani?

15.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

8.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

25.1.2013.Muzej tambure - prvi u svijetu

21.12.2012.Deset i pol sati posljednje ovogodišnje radne sjednice

23.11.2012.Brend Slavonskog Broda

9.11.2012.Rasprava samo o pola dnevnog reda

2.11.2012.Brođani za čisti zrak

28.9.2012.Opomene, zabrana pristupa, udaljavanje iz vijećnice

14.9.2012.Bazeni pod krovom

17.8.2012.Nestaju ekološke "bombe" na Bjelišu

13.7.2012.14 točaka, 24 vijećnika, 10,5 sati

6.7.2012.Roditelji bespravno ogradili spomenik

21.6.2012.Izmjene, skidanje, povlačenje i pretumbavanje točaka dnevnog reda

18.5.2012.Zajedništvom za boljitak

11.2.2012.Grad u snijegu

10.2.2012.Tržnica utržila probleme

20.1.2012.Najhladnije je u novčaniku

30.12.2011.Pomirljivijih jedanaest i pol sati

25.11.2011.TREBA LI PLAĆATI ONO ŠTO SU DRUGI NARUČILI?

11.11.2011.Dopodne tržnica, popodne drugi sadržaji

28.10.2011.Polovica višesatne rasprave o Poslovniku

23.9.2011.18 TOČAKA ZA 13 SATI

8.7.2011.Zašto nije prihvaćeno izvješće o poslovanju Brod-plina u prošloj godini

1.7.2011.O PUNICAMA I CAJKAMA

29.4.2011.DOBRO PRIPREMLJENA OPORBA

25.3.2011.A SVJETLO GORI I DALJE...

18.3.2011.ČETVERONOŽNI KRŠITELJI ZAKONA?

23.12.2010.Grad poklonio Brođanima Božićni koncert

17.12.2010.GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKOG BRODA

26.11.2010.U PUNOM SJAJU

19.11.2010.VIJEĆALI DESET SATI I DESET MINUTA

13.11.2010.IN MEMORIAM

12.11.2010.SLOBODNO VRIJEME - KVALITETNO I SADRŽAJNO

29.10.2010.ŠKOLA PO SVJETSKOM STANDARDU

22.10.2010.REALIZACIJA PROJEKTA OD 30 MILIJUNA EURA

7.10.2010.SUVREMENI HLAPIĆ

1.10.2010.SJEDNICA ZAKONITA

9.7.2010.POLOJ I DALJE "NIČIJI"

24.6.2010.NAŠA SRCA RADOST NOSE, IGRAJMO SE, IGRAJMO SE

21.5.2010.SPREMNI I SPOSOBNI ZAJEDNO OSTVARITI PLANIRANE PROJEKTE

7.5.2010.PRVA OBNOVA INSTRUMENATA OD OSNUTKA

9.4.2010.AKTUALNIH 150 MINUTA

19.3.2010.SPORTSKA LJEPOTICA

12.3.2010.ONE — FILM O ŽIVOTU I RADU ŽENA S INVALIDITETOM

26.2.2010.U SMIRENOM TONU

19.2.2010.BEZ DOGOVORA GRADA I DRUŠTVA “NAŠA DJECA” NEMA LJETOVANJA DJECE

22.1.2010.UŠTEDA NA ZAPISNIKU

18.12.2009.OSAM UPRAVNIH TIJELA

11.12.2009.USVOJEN PRORAČUN I PREUSTROJ GRADSKE UPRAVE

4.12.2009.VIJUŠ NEKAD I SAD

27.11.2009.OTVORENA DVORANA VIJUŠ!!!

13.11.2009.STALNO POZIVANJE NA POSLOVNIK

6.11.2009.KULTNO MJESTO BEZ JASNE RAZVOJNE VIZIJE

30.10.2009.PRODANA ČETIRI GRADSKA ZEMLJIŠTA ZA 10,2 MILIJUNA KUNA

23.10.2009.GRADSKI VIJEĆNICI ZA LEGITIMNU OBRANU GRADA UZ MEĐUSOBNE OPTUŽBE

25.9.2009.PONOVNO O KORČULI I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

25.9.2009.SPORTSKA LJEPOTICA ČEKA SVOJ DAN

11.9.2009.ZAJEDNIČKI PROJEKTI PREMA PRISTUPNIM FONDOVIMA EU

10.7.2009.RADI SE KOLEKTORSKA MREŽA, ŠETNICA

3.7.2009.AKTUALNI SAT

26.6.2009.RADNO I ANGAŽIRANO

30.4.2009.2. FLORAFEST U TVRĐAVI

24.4.2009."U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić"

17.4.2009.UREĐEN PROSTOR ZA DNEVNI BORAVAK

6.4.2009.NAKON 30 GODINA NOVI VRTIĆ

27.2.2009.ŠARENO I VESELO

13.2.2009.VIŠE MRAKA NEGO SVJETLA

23.1.2009.SMANJENE KOLIČINE KOMUNALNOG OTPADA

9.1.2009.STANDARD ČIŠĆENJA ODREĐUJU NOVCI

2.1.2009.SLAVONSKI BROD VESELO U NOVU GODINU

23.12.2008.BOŽIĆNI SAJAM

12.12.2008.AKTUALNI SAT

5.12.2008.Međunarodni dan osoba s invaliditetom

28.11.2008.13. KATARINSKI SAJAM

7.11.2008.SRCE JELASA POSTAT ĆE ZAPADNI GRADSKI CENTAR

18.10.2008.ZAKAZALI SU SVI

10.10.2008.PONOVNI OBRAT

3.10.2008.GRAĐANI BEZ PITKE VODE

26.9.2008.Sa sjednice Gradskog vijeća

23.5.2008.PROSLAVLJEN DAN GRADA SLAVONSKOG BRODA

16.5.2008.SVEČANO, ALI I RADNO UZ DAN GRADA

25.4.2008.NOVOGRADNJA NIJE VLASNIK POTRAŽIVANJA I NEMA PRAVO NITI NA JEDNU KUNU

28.3.2008.PROČELJA BEZ KLIMA-UREĐAJA I SATELITSKIH ANTENA

21.3.2008.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

7.3.2008.BROĐANI TRAŽE MODERNIZACIJU TRŽNICE

29.2.2008.USKORO IZGRADNJA VRTIĆA

15.2.2008.DUG OTIŠAO, PROBLEMI OSTAJU

15.2.2008."Sada je 90 posto na Gradu, Terzić je svoje obavio"

1.2.2008.AKTUALNI SAT

18.1.2008.Tražim zaštitu svog ustavnog prava na rad

18.1.2008.NAGODBA SPAŠAVA GRAD

4.1.2008.OČIŠĆENE SAMO PROMETNICE PRVOG PRIORITETA

4.1.2008.VESELO, BUČNO I BEZ INCIDENATA

28.12.2007.NI MINUS NIJE SMETAO

21.12.2007.PRVO SLAVONSKOBRODSKO KLIZALIŠTE

14.12.2007.BRODSKA DVORANA SVE LJEPŠA

7.12.2007.JAVNA RASVJETA — ZAMKE, PROPUSTI, PROMAŠAJI

7.12.2007.HOTEL U TVRĐAVI

30.11.2007.12. KATARINSKI SAJAM

30.11.2007.U MIROLJUBIVOM TONU

23.11.2007.NOVI VRTIĆ NA HEBRANGU

9.11.2007.DIVLJI PRIJELAZ PRUGE U OLIVINOJ

2.11.2007.Aktualni sat

26.7.2007.LEGALIZACIJA NIKAKO, MOŽDA "KONZERVIRANJE"

14.7.2007.IZMJENE I DOPUNE GUP-a SLAVONSKOG BRODA

6.7.2007.MIGALOVCI

21.6.2007.Tko nam hoće "oteti" Ivanu Brlić-Mažuranić

8.6.2007.Generalni urbanistički plan - izmjene i dopune

1.6.2007.GLOBE ZA VLASNIKE PASA

19.5.2007.NE SMIJEMO SE VRAĆATI NAZAD, MORAMO IĆI DALJE

20.4.2007.IZABRANA NOVA GRADSKA VLAST

13.4.2007.TKO JE DIVERZANT I NACIONALNI IZDAJNIK?

6.4.2007.KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

16.3.2007.HRVATSKOJ TREBA PROIZVODNJA

9.3.2007.2,2 MILIJARDE KUNA VIŠE ZA BRANITELJE

9.2.2007.KUĆA TONE, NITKO NE BRINE

26.1.2007.NASTAVLJAMO REALIZACIJU VEĆINE PROJEKATA

12.1.2007.IZBOROM SENTIĆA ZA POVJERENIKA STRANKA JE POKAZALA DEMOKRATIČNOST

12.1.2007.PRIPREME ZA IZBORE

5.1.2007.IRONIJE U POLITIČKOM ŽIVOTU

5.1.2007.BRODSKA EKIPA NA KARDIOLOŠKOM VRHU

5.1.2007.Projekt izgradnje Vijuša

5.1.2007.SRETNA NOVA!

29.12.2006.U Novu godinu s Najboljim hrvatskim tamburašima

29.12.2006.IPAK PRIJEVREMENI IZBORI?!

29.12.2006.PUNO ZADOVOLJSTVA, ALI I GORČINE

29.12.2006.Predstavljen projekt izgradnje na Vijušu

29.12.2006.Sretna 2007 !

22.12.2006.Sretan Božić!

15.12.2006.Otkriven spomenik dr. Franji Tuđmanu

8.12.2006.SPOMENIK DR. FRANJI TUĐMANU

8.12.2006.ZA JOŠ BOLJE GOSPODARSTVO

24.11.2006.I REBALANS I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU U DRUGO ČITANJE

24.11.2006.BROD DOBIVA KLIZALIŠTE

16.11.2006.Otvoren novouređeni dom

10.11.2006.PRORAČUNSKI PRIHODI SMANJENI ZA 5 POSTO

10.11.2006.STANJE SVE GORE!

3.11.2006.I ove godine u Slavonskom Brodu

30.10.2006.FRANO PIPLOVIĆ - IZ SABORA U DIPLOMACIJU

19.10.2006.ZAPELO U ODVJETNIŠTVU?

13.10.2006.Minus i plus, k'o Amer i Rus

13.10.2006.NAPLATA PARKIRANJA NA JOŠ 400 MJESTA

12.10.2006.Brod-plin pod ovrhama - potrošači ipak nisu pali s neba

6.10.2006.VRATITE MANDATE ILI SE UOZBILJITE

28.9.2006.DAN POLICIJE

15.9.2006.U gradskoj upravi uzavrelo

15.9.2006.I Dusparini prethodnici nailazili na neposluh i javašluk

28.7.2006.NEPOSTOJEĆI KVORUM - UVOD U KRIZU VLASTI

27.7.2006.KOORDINACIJA STRANAKA NA VLASTI TRAŽI OSTAVKU GRADONAČELNIKA

30.6.2006.Okupljanje pod ratnom zastavom 108. brigade ZNG

27.6.2006.NEKA BOG BLAGOSLOVI OVAJ GRAD I OVAJ LIJEPI KRAJ

8.6.2006.STAMBENA IZGRADNJA POSVAĐALA KOALICIJU!?

8.6.2006.JEDINO BRODSKO KUPALIŠTE JOŠ UVIJEK TRAŽI VLASNIKA