Grad Brod

Gradsko vijeće Slavonskog Broda

AKTUALNI SAT

Datum objave: 21.3.2008.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

Rijetkost je da na sjednici Gradskoga vijeća Slavonskog Broda budu nazočni gotovo svi vijećnici. U radu posljednje sjednice sudjelovalo ih je 24, dakle samo je jedan bio odsutan. Već uobičajeno tijekom aktualnog sata ponavljanja su pitanja, a na neka od njih odgovora nema ni nakon godinu dana. Usvojene su smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja, kao i izvješće o ostvarenim programima društvenih djelatnosti u prošloj godini, izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe, te izmjene odluke o određivanju naknada za rad članova vijeća nacionalnih manjina. Sukladno odluci Ustavnog suda Gradsko je vijeće je iz Odluke o porezima grada ukinulo poreze na neizgrađeno građevno zemljište, na neobrađeno poljoprivredno zemljište i na neiskorištene poduzetničke nekretnine. No, usvojilo je amandman da se razvojačenim hrvatskim braniteljima, kada se prvi puta samozapošljavaju, ne naplaćuje porez pet godina. Dosta je rasprave bilo o izmjenama odluke o komunalnom redu, čime je ponovno potvrđeno da je u gradu dosta komunalnog nereda. Usvojene su i izmjene u odlukama o držanju životinja, kao i o uklanjanju i uništavanju ambrozije koje se uglavnom odnose na veće novčane kazne o čemu je Posavska Hrvatska već pisala.

Mijo Golubičić (HSP):

- Pitam tajnika, iako je to po zakonu, je li moralno da vijećnici prelaze iz stranke u stranku? Drugo se pitanje tiče komunalnih djelatnosti - prije 15 godina izdvojen je samodoprinos za izgradnju kanalizacije u Brodskom Vinogorju zajedno s Podvinjem. Političke stranke su, kako se u narodu kaže, «rastrajbale» samodoprinos i već 15 godina kanalizacija nije završena, a sada bageri aktivno rade ali sigurno će trebati tri godine da se završi. Može li Vodovod jedan mjesec spustiti cijenu ispumpavanja septičkih jama na 200 kuna jer je za sada u Podvinju, Brodskom Varošu i Vinogorju jedino čišćenje moguće.

- Tijekom aktualnog sata vijećnici trebaju postaviti pitanje, a ne zahtjeve i pričati neku priču. Ono prvo kod istupa vijećnika Golubičića nije bilo pitanje i nešto takvo je nedopustivo, pa svaki vijećnik može ići kuda hoće, dao je upute svim vijećnicima predsjednik Vijeća Željko Rački (SDP).

Gradonačelnik Mirko Duspara je rekao da će uputiti dopis Vodovodu da jedan mjesec pražnjenje septičkih jama u spomenutim mjesnim odborima stoji 200 kuna.

Rezervni deponij za grad?

Boro Grubišić (HDSSB):

- Prema informacijama za Brodsko-posavsku županiju lokacija za deponij je određena u blizini Nove Gradiške što znači da bi za stanovnike Broda sigurno bila veća cijena odvoza smeća. Je li Grad u dogovoru s nekom općinom da to bude na području bivše slavonskobrodske općine? U Komunalcu postoji plan da se izgradi pogon za sekundarnu reciklažu, čak u Bukovlju ima i zemljište za izgradnju. Do kuda se stiglo s tim, koja su saznanja gradonačelnika i pročelnika za zaštitu okoliša u svezi deponija, sekundarne reciklaže i reciklažnog dvorišta? Je li Grad pokrenuo išta na planu «Grad Slavonski Brod - grad sa 100.000 stanovnika», što je bio i predizborni program nekih stranaka. U Vukovaru se gradi termoelektrana-toplana, a ta ideja je kod nas odmah odbijena.

- Županijska skupština je odredila da je lokacija za deponij u okolici Nove Gradiške. Uputili smo dopis Županiji, razgovarali smo s načelnikom Gornje Vrbe i Podcrkavlja o mogućem deponiju na njihovom području, ali ništa od toga. To je ingerencija Županije. Što se tiče reciklažnog dvorišta nema problema da to Komunalac realizira, odgovorio je gradonačelnik. Napomeuo je da se i razmišlja o ideji Slavonski Brod- grad sa 100.000 stanovnika te da se o tome također razgovaralo s načelnicima susjednih općina koje je grad spreman prihvatiti, ali je na njima da to odluče. Za izgradnju termoelektrane-toplane trebao bi Grad, prema riječima gradonačelnika, uložiti 40 do 50.000 eura što nema.

Na pitanje vijećnika Grubišića hoće li Grad sufinancirati građanima odvoz smeća, odgovoreno je da su u Županiji kategorički odgovorili kako neće biti poskupljenja. Vijećnik Grubišić je ponovio da se termoelektrana-toplana ne gradi napamet, da je potrebno izraditi studiju isplativosti i izvedivosti, te da postoje i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na to je gradonačelnik odgovorio da onda Fond izradi studiju ispaltivosti jer Grad s ovakvim proračunom to ne može.

Kontrolira li tko izvedene radove

Josip Grgić (HDZ):

- U MO Josip Rimac u Ulici Stjepana Radića rasvjeta je izgrađena do pola ulice, pa me zanima kada će biti završena. Tijekom rekonstrukcije asfaltne mase, pokrpane su rupe, ali smo jedini u gradu dobili ležeće policajce bez dozvole. Zanima me kontrolira li tko izvedene radove? Kada će se krenuti s izgradnjom mosta koji će spojiti mjesne odbore Rimac i Jelas?

Odgovoreno je da HEP radi javnu rasvjetu i da će biti dovršena, te da je za sada samo u dijelu ulice, jer je preduga, obavljena rekonstrukcija asfalta. - Za izgradnju mosta Rimac-Jelas prošle je godine rađena projektna dokumentacija koja je pri izdavanju, pojasnio je gradonačelnik, te dodao da se razgovara i s izvođačima, a most bi nakon završenog natječaja mogao biti gotov za dva-tri mjeseca.

 Kada šest autobusnih linija

Ljubica Maksimčuk (HDZ):

- Grad je dodijelio koncesiju za javni gradski prijevoz Terzić-busu za šest linija, s detaljnim i čestim polascima, a obavlja se samo na dvije linije koje su i do sada bile. Zašto se do danas, unatoč potpisanom ugovoru s prijevoznikom, ne obavlja prijevoz na svih šest linija? Kada će mrtvačnica u Brodskom Varošu biti u funkciji?

- Razočaran sam odnosnom Policijske uprave koja koči da u funkciji bude svih šest linija gradskog prijevoza jer se inzistira na stajalištima i ugibalištima samo za gradskog koncesionara dok ostali staju gdje hoće. U Brodskom Varošu smo završili uređenje ugibališta, pri kraju su i u Osječkoj i Šestincu, a objavili smo i natječaj za izradu na Jelasu, Rimcu i Bjelišu, tako da bi mogle i ostale linije uskoro biti u funkciji, odgovorio je gradonačelnik Duspara. Za mrtvačnicu u Brodskom Varošu rekao je da je predana Komunalcu na upravljanje i da je u funkciji. Vijećnica Maksimčuk je dodala kako je na mrtvačnici oštećen krov, instalacije, te ju je zanimalo ima li uporabnu dozvolu i je li ju neka stručna komicija pregledala. Gradonačelnik je rekao kako se ne može utjecati na one u Varošu koji skidaju krov jer je već dva puta popravljan.

Tomislav Zeba (HSS):

- S obzirom na to da se najavljuje kako će rafinerija nafte u Bosanskom Brodu u srpnju početi raditi, naši bi građani mogli udisati sumpor i ugljični dioksid. Je li Grad uputio kakav dopis u Republiku Srpsku zbog toga ili hrvatskom državnom vrhu da to učini? Hoće li Grad izraditi program praćenja štetnih misija iz rafinerije?

Odgovoreno je da će Grad učiniti što mu je u ingerenciji, te da će, iako praćenje štetnih plinova košta, naručiti da se to obavi barem dva puta godišnje. - Protestne note su upućene i Bosni i Hercegovini i Vladi Republike Hrvatske koja nas jedina može zaštititi, rekao je gradonačelnik.

Presuda o blokadi gradske imovine!?

Željka Krištof (HNS):

- Što Grad namjerava učiniti s obzirom na sudske presude o blokadi gradske imovine? Kada će se nastaviti radovi u ulicama braće Kevo i Dravskoj? Prije dva mjeseca usvojili smo plan rada Gradskog vijeća po mjesecima, a kako smo se sastali nakon dva mjeseca, već sada se ne pridržavamo toga plana, zašto?

- Na našu žalbu iz Županijskog suda je stigao negativan odgovor, što znači da je i taj sud potvrdio ovrhu. Nismo se predali, idemo prema Državnom odvjetništvu, tražit ćemo i ponavljanje postupka, odgovorio je gradonačelnik. Rekao je i da je za dovršetak radova u ulicama na Koloniji dobivena izmjena i dopuna građevinske dozvole te će nastaviti radove. Predsjednik Vijeća Rački objasnio je da se sjednica organizira nakon što materijali prođu sve instance i budu spremni, te da je plan rada okviran, odnosno da je u njemu ono što bi trebalo odraditi u godinu dana.

Ivica Perković (SDP):

- U Naselju Slavonija I grade se dva objekta, pa je zbog teških kamiona oštećena pristupna cesta u naselje, a zauzeta su i parkirališna mjesta rezervirana za stanare i djelatnike Gimnazije. Je li Grad s investitorima dogovorio sanaciju ceste i hoće li komunalna služba reagirati na zauzeta parkirališna mjesta?

Gradonačelnik nije znao je li potpisan ugovor s izvođačima radova, a jedan je pročelnik rekao da nije, dok je drugi tvrdio kako je potpisan ugovor te će cesta biti i sanirana.

Marina Dabić (SDP):

- Na odgovor o Statutu Gradske knjižnice čekam 11 mjeseci! Možemo li zatražiti hitan odgovor Upravnog vijeća da dostavi Statut? Zadovoljna sam što je jedna inicijativa urodila plodom, ponosna sam na župana i gradonačelnika, na članove Županijske skupštine i gradske vijećnike što će pripreme tisuću maturanata za upis na fakultete sufinancirati Grad i Županija.

Odgovoreno je da Upravno vijeće Gradske knjižnice radi izmjene Statuta.

Vlasništvo zemljišta na Plavom polju

Vjekoslava Golob (SDP):

- U MO Plavo polje na zemljištu koje graniči sa Svačićevom i Borovskom ulicom nije riješeno pitanje vlasništva zemljišta, pa postoji problem s dobivanjem građevinskih dozvola. Hoće li to biti riješeno? Kada će rekonstrukcija ulica u istom mjesnom odboru, koje su ušle u plan, biti i napravljena?

Odgovoreno je da se Grad uključio u postupak rješavanja pitanja vlasništva zemljišta na Plavom polju što će uskoro biti i dovršeno, a uskoro će krenuti i radovi na uređenju ulica.

Saša Šnajder (HDSSB):

- Rješenje o prijemu pročelnika za financije je protuzakonito i ne udovoljava uvjete natječaja, a nije ni u skladu s Pravilnikom o kućnom redu, koji kaže da treba imati najmanje pet godina rada u struci, a iz životopisa izabranog pročelnika vidi se da on ima četiri godine radnog staža. Zašto je primljen na tako odgovorno mjesto, a ne ispunjava uvjete natječaja, ni Pravilnika?

Gradonačelnik Duspara je odgovorio da je Povjerenstvo odradilo svoj posao i prijedlog dalo Gradskom poglavarstvu koji ga je prihvatio, što će provjeriti, a ako je istina što tvrdi vijećnik Šnajder Poglavarstvo će poništiti odluku o izboru pročelnika.

M. Kovačević

Ostale novosti

20.5.2016.Dan grada

15.4.2016.Izbjeglički kamp odlazi u povijest

25.3.2016.Tko brine o zaraslim javnim površinama?

8.1.2016.Opet ih iznenadilo

20.11.2015.Tko će u Dom?

5.6.2015.Procesija i blagoslov Brodskog kola

22.5.2015.Najbolji ste!

24.4.2015.I to je moguće!

20.3.2015.Prepucavanje jedina konstanta

30.1.2015.Gdje je zapelo?

19.12.2014.Proračun u iznosu od 165,9 milijuna kuna

12.12.2014.Investicija od 36 milijuna kuna

21.11.2014.Vojarna Jelas - troje zainteresiranih

14.11.2014.Kreće iskop podvožnjaka!

26.9.2014.Hotel Park dobio novog vlasnika!

19.9.2014.Vrhovni sud presudio!

19.9.2014.Konačno rotor na križanju Svačićeve i Gupčeve?

5.9.2014.Nepovlašteni i povlašteni

1.8.2014.Kome još treba more?

13.6.2014.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

28.2.2014.Studenti menadžmenta prepoznaju vizualni identitet grada

7.2.2014.Radio 92

17.1.2014.Obnova krovišta u tijeku

31.10.2013.Pojašnjenje utroška sredstava spomeničke rente

18.10.2013.Sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma

19.7.2013.Usvojen proračun, a i viši nameti

14.6.2013.Završetak odgođen do kolovoza

22.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani?

15.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

8.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

25.1.2013.Muzej tambure - prvi u svijetu

21.12.2012.Deset i pol sati posljednje ovogodišnje radne sjednice

23.11.2012.Brend Slavonskog Broda

9.11.2012.Rasprava samo o pola dnevnog reda

2.11.2012.Brođani za čisti zrak

28.9.2012.Opomene, zabrana pristupa, udaljavanje iz vijećnice

14.9.2012.Bazeni pod krovom

17.8.2012.Nestaju ekološke "bombe" na Bjelišu

13.7.2012.14 točaka, 24 vijećnika, 10,5 sati

6.7.2012.Roditelji bespravno ogradili spomenik

21.6.2012.Izmjene, skidanje, povlačenje i pretumbavanje točaka dnevnog reda

18.5.2012.Zajedništvom za boljitak

11.2.2012.Grad u snijegu

10.2.2012.Tržnica utržila probleme

20.1.2012.Najhladnije je u novčaniku

30.12.2011.Pomirljivijih jedanaest i pol sati

25.11.2011.TREBA LI PLAĆATI ONO ŠTO SU DRUGI NARUČILI?

11.11.2011.Dopodne tržnica, popodne drugi sadržaji

28.10.2011.Polovica višesatne rasprave o Poslovniku

23.9.2011.18 TOČAKA ZA 13 SATI

8.7.2011.Zašto nije prihvaćeno izvješće o poslovanju Brod-plina u prošloj godini

1.7.2011.O PUNICAMA I CAJKAMA

29.4.2011.DOBRO PRIPREMLJENA OPORBA

25.3.2011.A SVJETLO GORI I DALJE...

18.3.2011.ČETVERONOŽNI KRŠITELJI ZAKONA?

23.12.2010.Grad poklonio Brođanima Božićni koncert

17.12.2010.GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKOG BRODA

26.11.2010.U PUNOM SJAJU

19.11.2010.VIJEĆALI DESET SATI I DESET MINUTA

13.11.2010.IN MEMORIAM

12.11.2010.SLOBODNO VRIJEME - KVALITETNO I SADRŽAJNO

29.10.2010.ŠKOLA PO SVJETSKOM STANDARDU

22.10.2010.REALIZACIJA PROJEKTA OD 30 MILIJUNA EURA

7.10.2010.SUVREMENI HLAPIĆ

1.10.2010.SJEDNICA ZAKONITA

9.7.2010.POLOJ I DALJE "NIČIJI"

24.6.2010.NAŠA SRCA RADOST NOSE, IGRAJMO SE, IGRAJMO SE

21.5.2010.SPREMNI I SPOSOBNI ZAJEDNO OSTVARITI PLANIRANE PROJEKTE

7.5.2010.PRVA OBNOVA INSTRUMENATA OD OSNUTKA

9.4.2010.AKTUALNIH 150 MINUTA

19.3.2010.SPORTSKA LJEPOTICA

12.3.2010.ONE — FILM O ŽIVOTU I RADU ŽENA S INVALIDITETOM

26.2.2010.U SMIRENOM TONU

19.2.2010.BEZ DOGOVORA GRADA I DRUŠTVA “NAŠA DJECA” NEMA LJETOVANJA DJECE

22.1.2010.UŠTEDA NA ZAPISNIKU

18.12.2009.OSAM UPRAVNIH TIJELA

11.12.2009.USVOJEN PRORAČUN I PREUSTROJ GRADSKE UPRAVE

4.12.2009.VIJUŠ NEKAD I SAD

27.11.2009.OTVORENA DVORANA VIJUŠ!!!

13.11.2009.STALNO POZIVANJE NA POSLOVNIK

6.11.2009.KULTNO MJESTO BEZ JASNE RAZVOJNE VIZIJE

30.10.2009.PRODANA ČETIRI GRADSKA ZEMLJIŠTA ZA 10,2 MILIJUNA KUNA

23.10.2009.GRADSKI VIJEĆNICI ZA LEGITIMNU OBRANU GRADA UZ MEĐUSOBNE OPTUŽBE

16.10.2009.BROĐANI OVO NE ZASLUŽUJU

25.9.2009.PONOVNO O KORČULI I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

25.9.2009.SPORTSKA LJEPOTICA ČEKA SVOJ DAN

11.9.2009.ZAJEDNIČKI PROJEKTI PREMA PRISTUPNIM FONDOVIMA EU

10.7.2009.RADI SE KOLEKTORSKA MREŽA, ŠETNICA

3.7.2009.AKTUALNI SAT

26.6.2009.RADNO I ANGAŽIRANO

30.4.2009.2. FLORAFEST U TVRĐAVI

24.4.2009."U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić"

17.4.2009.UREĐEN PROSTOR ZA DNEVNI BORAVAK

6.4.2009.NAKON 30 GODINA NOVI VRTIĆ

27.2.2009.ŠARENO I VESELO

13.2.2009.VIŠE MRAKA NEGO SVJETLA

23.1.2009.SMANJENE KOLIČINE KOMUNALNOG OTPADA

9.1.2009.STANDARD ČIŠĆENJA ODREĐUJU NOVCI

2.1.2009.SLAVONSKI BROD VESELO U NOVU GODINU

23.12.2008.BOŽIĆNI SAJAM

12.12.2008.AKTUALNI SAT

5.12.2008.Međunarodni dan osoba s invaliditetom

28.11.2008.13. KATARINSKI SAJAM

7.11.2008.SRCE JELASA POSTAT ĆE ZAPADNI GRADSKI CENTAR

18.10.2008.ZAKAZALI SU SVI

10.10.2008.PONOVNI OBRAT

3.10.2008.GRAĐANI BEZ PITKE VODE

26.9.2008.Sa sjednice Gradskog vijeća

23.5.2008.PROSLAVLJEN DAN GRADA SLAVONSKOG BRODA

16.5.2008.SVEČANO, ALI I RADNO UZ DAN GRADA

25.4.2008.NOVOGRADNJA NIJE VLASNIK POTRAŽIVANJA I NEMA PRAVO NITI NA JEDNU KUNU

28.3.2008.PROČELJA BEZ KLIMA-UREĐAJA I SATELITSKIH ANTENA

7.3.2008.BROĐANI TRAŽE MODERNIZACIJU TRŽNICE

29.2.2008.USKORO IZGRADNJA VRTIĆA

15.2.2008.DUG OTIŠAO, PROBLEMI OSTAJU

15.2.2008."Sada je 90 posto na Gradu, Terzić je svoje obavio"

1.2.2008.AKTUALNI SAT

18.1.2008.Tražim zaštitu svog ustavnog prava na rad

18.1.2008.NAGODBA SPAŠAVA GRAD

4.1.2008.OČIŠĆENE SAMO PROMETNICE PRVOG PRIORITETA

4.1.2008.VESELO, BUČNO I BEZ INCIDENATA

28.12.2007.NI MINUS NIJE SMETAO

21.12.2007.PRVO SLAVONSKOBRODSKO KLIZALIŠTE

14.12.2007.BRODSKA DVORANA SVE LJEPŠA

7.12.2007.JAVNA RASVJETA — ZAMKE, PROPUSTI, PROMAŠAJI

7.12.2007.HOTEL U TVRĐAVI

30.11.2007.12. KATARINSKI SAJAM

30.11.2007.U MIROLJUBIVOM TONU

23.11.2007.NOVI VRTIĆ NA HEBRANGU

9.11.2007.DIVLJI PRIJELAZ PRUGE U OLIVINOJ

2.11.2007.Aktualni sat

26.7.2007.LEGALIZACIJA NIKAKO, MOŽDA "KONZERVIRANJE"

14.7.2007.IZMJENE I DOPUNE GUP-a SLAVONSKOG BRODA

6.7.2007.MIGALOVCI

21.6.2007.Tko nam hoće "oteti" Ivanu Brlić-Mažuranić

8.6.2007.Generalni urbanistički plan - izmjene i dopune

1.6.2007.GLOBE ZA VLASNIKE PASA

19.5.2007.NE SMIJEMO SE VRAĆATI NAZAD, MORAMO IĆI DALJE

20.4.2007.IZABRANA NOVA GRADSKA VLAST

13.4.2007.TKO JE DIVERZANT I NACIONALNI IZDAJNIK?

6.4.2007.KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

16.3.2007.HRVATSKOJ TREBA PROIZVODNJA

9.3.2007.2,2 MILIJARDE KUNA VIŠE ZA BRANITELJE

9.2.2007.KUĆA TONE, NITKO NE BRINE

26.1.2007.NASTAVLJAMO REALIZACIJU VEĆINE PROJEKATA

12.1.2007.IZBOROM SENTIĆA ZA POVJERENIKA STRANKA JE POKAZALA DEMOKRATIČNOST

12.1.2007.PRIPREME ZA IZBORE

5.1.2007.IRONIJE U POLITIČKOM ŽIVOTU

5.1.2007.BRODSKA EKIPA NA KARDIOLOŠKOM VRHU

5.1.2007.Projekt izgradnje Vijuša

5.1.2007.SRETNA NOVA!

29.12.2006.U Novu godinu s Najboljim hrvatskim tamburašima

29.12.2006.IPAK PRIJEVREMENI IZBORI?!

29.12.2006.PUNO ZADOVOLJSTVA, ALI I GORČINE

29.12.2006.Predstavljen projekt izgradnje na Vijušu

29.12.2006.Sretna 2007 !

22.12.2006.Sretan Božić!

15.12.2006.Otkriven spomenik dr. Franji Tuđmanu

8.12.2006.SPOMENIK DR. FRANJI TUĐMANU

8.12.2006.ZA JOŠ BOLJE GOSPODARSTVO

24.11.2006.I REBALANS I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU U DRUGO ČITANJE

24.11.2006.BROD DOBIVA KLIZALIŠTE

16.11.2006.Otvoren novouređeni dom

10.11.2006.PRORAČUNSKI PRIHODI SMANJENI ZA 5 POSTO

10.11.2006.STANJE SVE GORE!

3.11.2006.I ove godine u Slavonskom Brodu

30.10.2006.FRANO PIPLOVIĆ - IZ SABORA U DIPLOMACIJU

19.10.2006.ZAPELO U ODVJETNIŠTVU?

13.10.2006.Minus i plus, k'o Amer i Rus

13.10.2006.NAPLATA PARKIRANJA NA JOŠ 400 MJESTA

12.10.2006.Brod-plin pod ovrhama - potrošači ipak nisu pali s neba

6.10.2006.VRATITE MANDATE ILI SE UOZBILJITE

28.9.2006.DAN POLICIJE

15.9.2006.U gradskoj upravi uzavrelo

15.9.2006.I Dusparini prethodnici nailazili na neposluh i javašluk

28.7.2006.NEPOSTOJEĆI KVORUM - UVOD U KRIZU VLASTI

27.7.2006.KOORDINACIJA STRANAKA NA VLASTI TRAŽI OSTAVKU GRADONAČELNIKA

30.6.2006.Okupljanje pod ratnom zastavom 108. brigade ZNG

27.6.2006.NEKA BOG BLAGOSLOVI OVAJ GRAD I OVAJ LIJEPI KRAJ

8.6.2006.STAMBENA IZGRADNJA POSVAĐALA KOALICIJU!?

8.6.2006.JEDINO BRODSKO KUPALIŠTE JOŠ UVIJEK TRAŽI VLASNIKA