Grad Brod

LEGALIZACIJA NIKAKO, MOŽDA "KONZERVIRANJE"

Primjedbe na GUP Slavonskog Broda

Datum objave: 26.7.2007.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

Od trenutka kad je s izrađivačem plana potpisan ugovor gradske stručne službe su u stalnom kontaktu s građanima a vezano za izmjene i dopune GUP-a, odnosno od listopada prošle godine građani su reagirali i dolazili u gradsku upravu kako bi iznijeli primjedbe na GUP. Rok od 15 dana predviđen je za javni uvid, a prethodno su održane još dvije rasprave o GUP-u i to na poziv.

Na sam dan javnog uvida primjedbe i prijedlozi su upisivani u knjigu primjedbi, a posebno su evidentirane i pismene primjedbe koje su građani i pravne osobe dostavljali u gradsku upravu, tako da ih je ukupno zaprimljeno, kao što smo na početku napisali, više od 200.

Mnogo je pojedinačnih zahtjeva stiglo za pretvaranjem zelenih površina u građevinske zone. Najviše takvih su uputili građani Podvinja i Brodskog Vinogorja koji traže da se zeleni pojas pretvori u građevinsku zonu, što bi moglo biti sporno jer se radi o području gdje je klizište.

Dosta je primjedbi stiglo na izgrađenost u okviru određene zone. Građani uglavnom traže da im se na određenoj parceli omogući veći postotak izgrađenosti. Ima i pojedinih zahtjeva da se zelene površine pretvore u mješovitu zonu, koja daje najveće mogućnosti, jer je to stambena i poslovna zona. Primjer za to je zelena površina na križanju Svačićeve i Vukovarske ulice.

U mnogim razgovorima o GUP-u najčešće se spominje Naselje Katarine Kotromanić, a i Gradu je cilj da se riješi pitanje građana ovoga nelegalnog naselja u vodozaštitnoj zoni. Iako se spominjala legalizacija, najvjerojatnije je da će se tu moći ići samo na kozerviranje zatečenog stanja. No, najprije je potrebno izraditi elaborat za to vodozaštitno područje. Utvrdi li se da je moguće zadržati postojeće kuće, ići će se na konzerviranje, ali nikako u legalizaciju, saznali smo u gradskoj upravi.

Sve primjedbe i zahtjeve izrađivač plana razmatra i utvrdit će koje je moguće uvrstiti u GUP, te će takav plan ponovno vratiti Gradu i zatim ide na usvajanje na Gradsko vijeće. Zajedno s izmjenama i dopunama GUP-a u proceduri je i Prostorni plan uređenja grada koji mora biti gotov i usvojen prije izmjena i dopuna GUP-a.

Mr. Vjenceslav Leko

NIJE PROBLEM U GUP-u NEGO U LJUDIMA KOJI GA RADE

 - Imali smo GUP 1989., pa 2005. i ni jedan ne valja i sada dolazimo na 2007. i ja se pitam zašto bi ovaj valjao? Isti su ga ljudi radili sve tri godine i to ljudi iz Broda jer, bez obzira što stoji memorandum Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu ili Urbanističkog instituta, nositelji posla moraju raditi s lokalnom sredinom

- GUP se u pravilu radi za sljedećih 30 godina, to je pravilo u Europi, osim što ga Nijemci rade za 50 godina. Dakle, trebamo imati viziju ovoga grada za sljedećih 30 godina

- Drugi korak, kada se planira, grad se dijeli na posebne jedinice. Te se jedinice za naše prilike kreću od 7 do 10.000 stanovnika, ono što mi zovemo mjesni odbor. Mjesni odbor mora biti urbana cjelina, koja ima svoj trg, svoju crkvu, školu, administraciju, banku i druge važne ustanove i mora biti kvalitetno vezana sa susjednim urbanim jedinicama po pitanju prometa, u cjelini po pitanju infrastrukture

Ako urbanistički plan zna odgovoriti na sva ova pitanja, onda je dobar. No, problem je što su svi dosadašnji planovi u Slavonskome Brodu rađeni unazad. Pariz je postao centar svijeta poslije Napoleona. Kad se vratio, pozvao je stručnjake i rekao im da osmisle Pariz da bude centar svijeta. Tada je osmišljen Pariz ovako kako i danas izgleda

Kad je to riješeno, riješen je tu i lokalni život. A šta je sa zapošljavanjem, kako to riješiti? Po pravilima struke minimum 30 posto stanovništva mora biti zaposleno u tim jedinicama, te planom treba stvoriti preduvjete, jedan dio su škola, ambulanta, banka, pošta, a drugi dio je kućna radinost, odnosno mala privredi u obliku servisa, zanata i slično. U tih 30 godina grad će se širiti i gdje su te planirane susjedne površine? Mogu to biti otvorene površine, a mogu biti već izgrađene male jedinice kao na primjer Podvinje ili sela Bukovlje, Vrba. Sljedeće što se mora GUP-om predvidjeti to je veza sa susjednim gradovima šire pa i u međunarodnom smislu. Imamo rijeku, željeznicu i autocestu-idealno. Idealno je i to što prolazi koridor VC, a Europska unija ima u planu i dvokolosječnu prugu koja će ići odavde za Bosnu. Znači, imamo nešto što nema Zagreb, Beograd i urbanistički plan mora to sve objediniti.

IMAMO JAKU MEĐUNARODNU PROMETNU VERTIKALU - NEMA JE

Iza toga slijedi pitanje koliki će taj grad biti za 30 godina. Po mojem mišljenju grad treba planirati za tih 30 godina na 300 do 350.000 stanovnika. Zašto? Slavonski Brod je u prednosti u odnosu i na Zagreb i Beograd jer ima jaku međunarodnu prometnu vertikalu, od Baltika će se najkasnije za deset godina početi graditi dvokolosječna pruga koja ide od Švedske, Finske preko Slovačke, Mađarske dolje na more na Ploče - koja je tu blagodat Broda. I to treba ostaviti, ukomponirati u budući grad. Uz tu prugu ide ova cesta VC, a mi sada guramo cestu od Luke s Bjeliša dolje na autocestu, umjesto da ju guramo na istok na tu VC jer tamo će biti prometnica, a moramo i Savu povezati. Što je s putničkom lukom, gdje je ona? Ona mora imati putničku postaju, restoran, čekaonicu, mora imati autobusni prijevoz, taksi, parkiranje i druge sadržaje, a gdje je to? Da ne govorim da moramo imati lokaciju za aerodrom. Što je sa sveučilištem?!

Ona zemljišta koja su neizgrađene zone zovu se zeleni vrtovi i oni su gradski. No, da bi bili u funkciji, da bi na njima bio život, grad ih daje građanima pogotovo onima koji žive u neboderima, da na njima mogu napraviti objekte na razini drvene vikendice koja se može u bilo kojem trenutku srušiti. Građani nemaju nikakve obveze prema gradu, ni grad prema njima, nemaju ni kanalizaciju, struju, mogu izbušiti bunar, podići lomaču i stvoriti život da nisu stalno u neboderima. Kako se grad širi, oni to vraćaju gradu i grad ide dalje. To su sve pitanja koja urbanisitčki plan nikada nije riješio.

URBANISTIČKI PLAN NE RJEŠAVA DETALJE

Greške koje se redovno pojavljuju u urbanističkom planu je da se ode u detalje, do koje visine zgrada mora biti, a postoje detaljni planovi koji će rješavati svaku pojedinu urbanističku zonu. Jedno je GUP, a drugo je provedbeni plan. U provedbenom planu ćemo onda uživati, napraviti postere koji će biti na zidu, holovima da vidimo kako to izgleda, a ako treba za neke kvalitetnije sadržaje izradit će se i makete. Da se tako radilo, ne bi se dogodilo da na Korzu imamo nebodere umjesto da je na njihovom mjestu Kazališno-koncertna dvorana koja bi bila dio života Korza. Ovako je ona sa strane, a neboderi guše Korzo. Sad će se desiti da takve iste nebodere stavimo tamo gdje je današnji stadion i zagušit ćemo onaj dio Save, obale.

Dalje, primjer sjeverne obilaznice koja je trebala biti suvremena, planirana arterija za četiri staze - s mjestom za infrastrukturu, biciklističke i pješačke staze i onda tek namjenske površine. Da bi to imali, moramo imati građevinske linije što tamo nemamo, jedna kuća je išla ovamo, druga tamo i kad su sada počeli s izgradnjom kanalizacije zapeli su u nečijim dvorištima. Sada se isto to dešava na cesti od Bjeliša prema Getrou, odnosno na onom križištu, ista priča. Odmah su trebali biti predviđeni koridori s poprečnim presjekom gdje će se vidjeti prva linija s dvije staze, pa druga s dvije staze za autobus, tramvaj i onda građevinska zona, ali toga nema. No, u urbanističkom planu iz 1982. godine je to vidljivo, vidljiv je poprečni profil ceste sa svim sadržajima.

Slično je i sa zapadnom veznom cestom gdje smo mogli dobro surađivati s Hrvatskim cestama i dobiti novce. Zahvaljujući administraciji u Gradu tamo je nastao kaos u prostoru, a kad se otvore svi prometni pravci tamo će biti prometna nesreća do nesreće zato je bolje da stoji ovako kako je. S druge strane, pa zar se nije tamo mogla skinuti ona zemlja koja je nekada služila za nasip da bude u ravnini te sve povezati s okolnim ulicama i tamo je trebao biti kružni tok.

 

M. K.

Ostale novosti

20.5.2016.Dan grada

15.4.2016.Izbjeglički kamp odlazi u povijest

25.3.2016.Tko brine o zaraslim javnim površinama?

8.1.2016.Opet ih iznenadilo

20.11.2015.Tko će u Dom?

5.6.2015.Procesija i blagoslov Brodskog kola

22.5.2015.Najbolji ste!

24.4.2015.I to je moguće!

20.3.2015.Prepucavanje jedina konstanta

30.1.2015.Gdje je zapelo?

19.12.2014.Proračun u iznosu od 165,9 milijuna kuna

12.12.2014.Investicija od 36 milijuna kuna

21.11.2014.Vojarna Jelas - troje zainteresiranih

14.11.2014.Kreće iskop podvožnjaka!

26.9.2014.Hotel Park dobio novog vlasnika!

19.9.2014.Vrhovni sud presudio!

19.9.2014.Konačno rotor na križanju Svačićeve i Gupčeve?

5.9.2014.Nepovlašteni i povlašteni

1.8.2014.Kome još treba more?

13.6.2014.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

28.2.2014.Studenti menadžmenta prepoznaju vizualni identitet grada

7.2.2014.Radio 92

17.1.2014.Obnova krovišta u tijeku

31.10.2013.Pojašnjenje utroška sredstava spomeničke rente

18.10.2013.Sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma

19.7.2013.Usvojen proračun, a i viši nameti

14.6.2013.Završetak odgođen do kolovoza

22.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani?

15.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

8.2.2013.Kakvog gradonačelnika žele Brođani

25.1.2013.Muzej tambure - prvi u svijetu

21.12.2012.Deset i pol sati posljednje ovogodišnje radne sjednice

23.11.2012.Brend Slavonskog Broda

9.11.2012.Rasprava samo o pola dnevnog reda

2.11.2012.Brođani za čisti zrak

28.9.2012.Opomene, zabrana pristupa, udaljavanje iz vijećnice

14.9.2012.Bazeni pod krovom

17.8.2012.Nestaju ekološke "bombe" na Bjelišu

13.7.2012.14 točaka, 24 vijećnika, 10,5 sati

6.7.2012.Roditelji bespravno ogradili spomenik

21.6.2012.Izmjene, skidanje, povlačenje i pretumbavanje točaka dnevnog reda

18.5.2012.Zajedništvom za boljitak

11.2.2012.Grad u snijegu

10.2.2012.Tržnica utržila probleme

20.1.2012.Najhladnije je u novčaniku

30.12.2011.Pomirljivijih jedanaest i pol sati

25.11.2011.TREBA LI PLAĆATI ONO ŠTO SU DRUGI NARUČILI?

11.11.2011.Dopodne tržnica, popodne drugi sadržaji

28.10.2011.Polovica višesatne rasprave o Poslovniku

23.9.2011.18 TOČAKA ZA 13 SATI

8.7.2011.Zašto nije prihvaćeno izvješće o poslovanju Brod-plina u prošloj godini

1.7.2011.O PUNICAMA I CAJKAMA

29.4.2011.DOBRO PRIPREMLJENA OPORBA

25.3.2011.A SVJETLO GORI I DALJE...

18.3.2011.ČETVERONOŽNI KRŠITELJI ZAKONA?

23.12.2010.Grad poklonio Brođanima Božićni koncert

17.12.2010.GRADSKO VIJEĆE SLAVONSKOG BRODA

26.11.2010.U PUNOM SJAJU

19.11.2010.VIJEĆALI DESET SATI I DESET MINUTA

13.11.2010.IN MEMORIAM

12.11.2010.SLOBODNO VRIJEME - KVALITETNO I SADRŽAJNO

29.10.2010.ŠKOLA PO SVJETSKOM STANDARDU

22.10.2010.REALIZACIJA PROJEKTA OD 30 MILIJUNA EURA

7.10.2010.SUVREMENI HLAPIĆ

1.10.2010.SJEDNICA ZAKONITA

9.7.2010.POLOJ I DALJE "NIČIJI"

24.6.2010.NAŠA SRCA RADOST NOSE, IGRAJMO SE, IGRAJMO SE

21.5.2010.SPREMNI I SPOSOBNI ZAJEDNO OSTVARITI PLANIRANE PROJEKTE

7.5.2010.PRVA OBNOVA INSTRUMENATA OD OSNUTKA

9.4.2010.AKTUALNIH 150 MINUTA

19.3.2010.SPORTSKA LJEPOTICA

12.3.2010.ONE — FILM O ŽIVOTU I RADU ŽENA S INVALIDITETOM

26.2.2010.U SMIRENOM TONU

19.2.2010.BEZ DOGOVORA GRADA I DRUŠTVA “NAŠA DJECA” NEMA LJETOVANJA DJECE

22.1.2010.UŠTEDA NA ZAPISNIKU

18.12.2009.OSAM UPRAVNIH TIJELA

11.12.2009.USVOJEN PRORAČUN I PREUSTROJ GRADSKE UPRAVE

4.12.2009.VIJUŠ NEKAD I SAD

27.11.2009.OTVORENA DVORANA VIJUŠ!!!

13.11.2009.STALNO POZIVANJE NA POSLOVNIK

6.11.2009.KULTNO MJESTO BEZ JASNE RAZVOJNE VIZIJE

30.10.2009.PRODANA ČETIRI GRADSKA ZEMLJIŠTA ZA 10,2 MILIJUNA KUNA

23.10.2009.GRADSKI VIJEĆNICI ZA LEGITIMNU OBRANU GRADA UZ MEĐUSOBNE OPTUŽBE

16.10.2009.BROĐANI OVO NE ZASLUŽUJU

25.9.2009.PONOVNO O KORČULI I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

25.9.2009.SPORTSKA LJEPOTICA ČEKA SVOJ DAN

11.9.2009.ZAJEDNIČKI PROJEKTI PREMA PRISTUPNIM FONDOVIMA EU

10.7.2009.RADI SE KOLEKTORSKA MREŽA, ŠETNICA

3.7.2009.AKTUALNI SAT

26.6.2009.RADNO I ANGAŽIRANO

30.4.2009.2. FLORAFEST U TVRĐAVI

24.4.2009."U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić"

17.4.2009.UREĐEN PROSTOR ZA DNEVNI BORAVAK

6.4.2009.NAKON 30 GODINA NOVI VRTIĆ

27.2.2009.ŠARENO I VESELO

13.2.2009.VIŠE MRAKA NEGO SVJETLA

23.1.2009.SMANJENE KOLIČINE KOMUNALNOG OTPADA

9.1.2009.STANDARD ČIŠĆENJA ODREĐUJU NOVCI

2.1.2009.SLAVONSKI BROD VESELO U NOVU GODINU

23.12.2008.BOŽIĆNI SAJAM

12.12.2008.AKTUALNI SAT

5.12.2008.Međunarodni dan osoba s invaliditetom

28.11.2008.13. KATARINSKI SAJAM

7.11.2008.SRCE JELASA POSTAT ĆE ZAPADNI GRADSKI CENTAR

18.10.2008.ZAKAZALI SU SVI

10.10.2008.PONOVNI OBRAT

3.10.2008.GRAĐANI BEZ PITKE VODE

26.9.2008.Sa sjednice Gradskog vijeća

23.5.2008.PROSLAVLJEN DAN GRADA SLAVONSKOG BRODA

16.5.2008.SVEČANO, ALI I RADNO UZ DAN GRADA

25.4.2008.NOVOGRADNJA NIJE VLASNIK POTRAŽIVANJA I NEMA PRAVO NITI NA JEDNU KUNU

28.3.2008.PROČELJA BEZ KLIMA-UREĐAJA I SATELITSKIH ANTENA

21.3.2008.Gradsko vijeće Slavonskog Broda

7.3.2008.BROĐANI TRAŽE MODERNIZACIJU TRŽNICE

29.2.2008.USKORO IZGRADNJA VRTIĆA

15.2.2008.DUG OTIŠAO, PROBLEMI OSTAJU

15.2.2008."Sada je 90 posto na Gradu, Terzić je svoje obavio"

1.2.2008.AKTUALNI SAT

18.1.2008.Tražim zaštitu svog ustavnog prava na rad

18.1.2008.NAGODBA SPAŠAVA GRAD

4.1.2008.OČIŠĆENE SAMO PROMETNICE PRVOG PRIORITETA

4.1.2008.VESELO, BUČNO I BEZ INCIDENATA

28.12.2007.NI MINUS NIJE SMETAO

21.12.2007.PRVO SLAVONSKOBRODSKO KLIZALIŠTE

14.12.2007.BRODSKA DVORANA SVE LJEPŠA

7.12.2007.HOTEL U TVRĐAVI

7.12.2007.JAVNA RASVJETA — ZAMKE, PROPUSTI, PROMAŠAJI

30.11.2007.12. KATARINSKI SAJAM

30.11.2007.U MIROLJUBIVOM TONU

23.11.2007.NOVI VRTIĆ NA HEBRANGU

9.11.2007.DIVLJI PRIJELAZ PRUGE U OLIVINOJ

2.11.2007.Aktualni sat

14.7.2007.IZMJENE I DOPUNE GUP-a SLAVONSKOG BRODA

6.7.2007.MIGALOVCI

21.6.2007.Tko nam hoće "oteti" Ivanu Brlić-Mažuranić

8.6.2007.Generalni urbanistički plan - izmjene i dopune

1.6.2007.GLOBE ZA VLASNIKE PASA

19.5.2007.NE SMIJEMO SE VRAĆATI NAZAD, MORAMO IĆI DALJE

20.4.2007.IZABRANA NOVA GRADSKA VLAST

13.4.2007.TKO JE DIVERZANT I NACIONALNI IZDAJNIK?

6.4.2007.KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA

16.3.2007.HRVATSKOJ TREBA PROIZVODNJA

9.3.2007.2,2 MILIJARDE KUNA VIŠE ZA BRANITELJE

9.2.2007.KUĆA TONE, NITKO NE BRINE

26.1.2007.NASTAVLJAMO REALIZACIJU VEĆINE PROJEKATA

12.1.2007.IZBOROM SENTIĆA ZA POVJERENIKA STRANKA JE POKAZALA DEMOKRATIČNOST

12.1.2007.PRIPREME ZA IZBORE

5.1.2007.IRONIJE U POLITIČKOM ŽIVOTU

5.1.2007.BRODSKA EKIPA NA KARDIOLOŠKOM VRHU

5.1.2007.Projekt izgradnje Vijuša

5.1.2007.SRETNA NOVA!

29.12.2006.U Novu godinu s Najboljim hrvatskim tamburašima

29.12.2006.IPAK PRIJEVREMENI IZBORI?!

29.12.2006.PUNO ZADOVOLJSTVA, ALI I GORČINE

29.12.2006.Predstavljen projekt izgradnje na Vijušu

29.12.2006.Sretna 2007 !

22.12.2006.Sretan Božić!

15.12.2006.Otkriven spomenik dr. Franji Tuđmanu

8.12.2006.SPOMENIK DR. FRANJI TUĐMANU

8.12.2006.ZA JOŠ BOLJE GOSPODARSTVO

24.11.2006.I REBALANS I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU U DRUGO ČITANJE

24.11.2006.BROD DOBIVA KLIZALIŠTE

16.11.2006.Otvoren novouređeni dom

10.11.2006.PRORAČUNSKI PRIHODI SMANJENI ZA 5 POSTO

10.11.2006.STANJE SVE GORE!

3.11.2006.I ove godine u Slavonskom Brodu

30.10.2006.FRANO PIPLOVIĆ - IZ SABORA U DIPLOMACIJU

19.10.2006.ZAPELO U ODVJETNIŠTVU?

13.10.2006.Minus i plus, k'o Amer i Rus

13.10.2006.NAPLATA PARKIRANJA NA JOŠ 400 MJESTA

12.10.2006.Brod-plin pod ovrhama - potrošači ipak nisu pali s neba

6.10.2006.VRATITE MANDATE ILI SE UOZBILJITE

28.9.2006.DAN POLICIJE

15.9.2006.U gradskoj upravi uzavrelo

15.9.2006.I Dusparini prethodnici nailazili na neposluh i javašluk

28.7.2006.NEPOSTOJEĆI KVORUM - UVOD U KRIZU VLASTI

27.7.2006.KOORDINACIJA STRANAKA NA VLASTI TRAŽI OSTAVKU GRADONAČELNIKA

30.6.2006.Okupljanje pod ratnom zastavom 108. brigade ZNG

27.6.2006.NEKA BOG BLAGOSLOVI OVAJ GRAD I OVAJ LIJEPI KRAJ

8.6.2006.STAMBENA IZGRADNJA POSVAĐALA KOALICIJU!?

8.6.2006.JEDINO BRODSKO KUPALIŠTE JOŠ UVIJEK TRAŽI VLASNIKA