Županija

Kraći dnevni red - kvalitetniji rad

Sjednica Skupštine Brodsko-posavske županije

Datum objave: 13.6.2014.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

Iako je aktualni sat i ovaj put trajao dva sata, samo 15 točaka dnevnog reda na ovotjednoj sjednici pokazalo se kao kao prava formula da se posao odradi mirno, bez nervoze i temeljito. Osjetilo se to i u načinu na koji su vijećnici raspravljali između sebe i s izvjestiteljima - uglavnom tolerantno i s uvažavanjem, s kritikom vlasti iz redova oporbe, ali bez nepotrebnih provokacija s jedne, i uzrujavanja, s druge strane. Očito je da je predsjedništvo Skupštine ozbiljno shvatilo kritike na račun prethodne maratonske sjednice te da će ubuduće ovo tijelo zasjedati češće i s onoliko točaka dnevnog reda koliko ih se u jednom danu može kvalitetno odraditi.

Aktualni sat

Što s devastiranim ribnjakom, Sušionicom, novogradiškom vojarnom...

Mato Dikanović (HDZ):

- Novi dio Ribnjaka nije u funkciji pa me zanima je li Agencija za poljoprivredno zemljište za njega raspisala natječaj te ako nije, ima li to u planu?

- Bilo je gospodarstvenika koji su se zanimali s tim da su i u Ministarstvu poljoprivrede iskazali želju i namjeru da ga stave u funkciju, ali do danas još nemamo odgovora. Vaše ću pitanje uputiti nadležnima - kratko je odgovorio župan Danijel Marušić.

Mihajla Šunić (HDZ):

- Na inicijativu roditelja pitam župana može li Brodsko-posavska županija iz svog proračuna financirati kupnju udžbenika za osnovnu školu. I drugo, Općina Vrpolje je u nadležno ministarstvo poslala pismo kojim od njega traži pokretanje rada Sušionice pa me zanima što je učinjeno.

- Znam za inicijativu roditelja. Ona je dobra, ali moramo znati da je u našoj županiji puno učenika i inicijativu bi mogli ograničiti na socijalne slučajeve za koje bi morali utvrditi mjerila i kriterije te osigurati sredstva u proračunu. S obzirom na naš fiskalni kapacitet, bojim se da to nismo u stanju - odgovorio je pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu Vladimir Štefanek.

- Sušionica je u stečaju i za nju su odgovorni stečajni upravitelj, stečajni sudac i vijeće te Vlada, odnosno Ministarstvo financija kao većinski vlasnik. Odgovorne smo upozorili na stanje, na devastaciju i krađu opreme, na to da se natječaji sporo raspisuju te da se zbog početne cijene od 10 milijuna kuna koja se ne mijenja, nitko ne javlja. Nažalost, niti nakon naših intervencija pomaka nema, glasio je ukratko prenesen - odgovor zamjenika župana Davora Vlaovića.

Davorin Slišurić (HDZ):

- Poznato je da je bivša vojarna u Novoj Gradiški devastirana i osuđena na propadanje jer o njoj nitko ne vodi brigu. Je li Županija poduzela ikakve mjere da se ova zgrada za koju se zanimaju brojne udruge i zdravstvene institucije prenese u njezino vlasništvo?

- Nevjerojatna je nebriga države za njezinu vlastitu imovinu koju pušta da propada. Brodsko-posavska županija i Grad Nova Gradiška su tražili da se objekt stavi u funkciju, ali nikada nismo dobili odgovor. Bilo je čak i privatnika koji su bili spremni ulagati u spomenuti prostor, posebno kuhinju koju su htjeli obnoviti. Još ćemo jednom apelirati na odgovorne jer je vrlo ružno gledati kako propada državna imovina - rekao je u svom odgovoru župana Marušić.

Kako pomoći malim i srednjim poduzetnicima?

Zdravko Mitrović (HDZ):

- Je li zatvoren natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti te koliko je prijava stiglo?

- Na natječaj je stiglo 28 prijava od kojih je 21 bila pravovaljana. Budući da je jedan ponuđač odustao, bit će potpisano 20 ugovora - odgovorio je pročelnik Miroslav Jarić.

Marko Šimić (HDZ):

- Pomaže li i na koji način Brodsko-posavska županije male i srednje poduzetnike? Koje projekte i s kolikim sredstvima?

- Županija je, sukladno zakonskim ovlastima i proračunskim mogućnostima, nastojala biti i bila je partner malim i srednjim poduzetnicima. Ova je skupština na tematskoj sjednici održanoj jesenas donijela plan i program razvoja poduzetništva u kojem je kroz niz projekata predvidjela različite oblike potpora i pomoći. Čini to kroz povoljno financiranje, subvenciju kamata, izdavanja jamstava, projekte edukacije i promidžbe... Ovih smo dana objavili javne pozive vezane za ovaj program i već pristižu zahtjevi. Pomagali smo poduzetnicima i na pripremi i kandidiranju na Poduzetnički impuls, a ovih su nam dana odobrena sredstva za jamstveni fond za kreditiranje poduzetnika. Dosta je projekata u provedbi i nadam se da ćemo kroz ovaj program, umrežavanjem sredstava iz različitih izvora, ostvariti dobre rezultate - glasio je, ukratko, odgovor pročelnika Stjepana Bošnjakovića.

Kamo ide Opća bolnica?

Zlatko Bunjevac (HSS):

- Županijska skupština je prenijela osnivačka prava obiju bolnica na Vladu, odnosno državu. Od tada je prošlo više od godinu dana pa me zanima kakvi su dosadašnji rezultati sanacije i u kom će pravcu ona ići dalje.

- Nisam upoznat s planom sanacije i ne znam u kojem pravcu ide bolnica iako je Županija, između ostalog, odgovorna i za skrb o zdravstvenoj zaštiti. Mi smo radili plan zdravstvene zaštite za naše područje i zamolili smo Opću bolnicu da nam dostavi svoj plan i program te program sanacije i izvješće o poslovanju. Od sanacijskog smo upravitelja dobili odgovor u kojem nas obavještava kako je Ministarstvo zdravlja sve dokumente vezane za postupak sanacije klasificiralo kao povjerljive. Zbog toga je Sanacijsko vijeće, stoji u odgovoru, otklonilo mogućnost da nam dostavi tražene dokumente. Zamislite kako je raditi plan kad vam jednu bolnicu ukinu i vi ne znate kakve djelatnosti na toj lokaciju ostaju, a da ne govorimo o financijskom izvješću. Vaše ću pitanje poslati ministru zdravlja u nadi da ćemo dobiti bilo kakav odgovor o nečemu što bi mi svakako morali znati - odgovorio je župan.

Jerko Janković (HSS):

- Puno stanovnika je iseljeno s poplavljenih područja pa me zanima je li Brodsko-posavska županija sudjelovala u njihovom zbrinjavanju.

- Prema informacijama iz Crvenog križa na našem je području iz Vukovarsko-srijemske županije smješteno 15-ak obitelji. Smješteni su u privatnom aranžmanu, kod rodbine i prijatelja i o njima se briga vodi putem Crvenog križa. Osim toga, osigurali smo smještajne kapacite za štićenike domova za stare i nemoćne u našem domu pri čemu smo od nadležnog ministarstva tražili da nam osigura sredstva - glasio je dio odgovora zamjenika župana Davora Vlaovića.

Zoran Jukić (HSS):

- Postoji li mogućnost organiziranja kontinuirane 24-satne ljekarničke službe u Novoj Gradiški?

- Ljekarnička djelatnost spada u skupinu djelatnosti o kojoj moraju skrbiti županije te s obzirom na to da se promijenio raspored sredstava iz koncesijske naknade za obavljanje primarne zdravstvene zaštite, moj odgovor je pozitivan. U suradnji i koordinaciji s Domom zdravlja dr. Andrije Štampara Nova Gradiška moguće je organizirati 24-satnu ljekarničku službu - kratko i jasno je odgovorila pročelnica Klara Šćuka.

Dario Pavić (HSP AS):

- Tražim od župana da od Policije ishodi suglasnost za postavljanje semafora na cesti u središtu Oriovca gdje je gust promet, a vozači se ne pridržavaju ograničenja brzine.

- Regulacija prometa u nadležnosti je jedinica lokalne samouprave i ukoliko općina Oriovac ishodi suglasnost Prometne policije, ŽUC će postaviti semafor - odgovorio je ravnatelj ŽUC-a Antun Dukić.

Vlada mora odraditi još jedan kvalitetan tretman protiv komaraca

Mirko Duspara (Grupa birača):

- Kada će trgovačkom društvu Komunalac, aktivno uključenom u obranu od poplave, biti plaćeni troškovi? I drugo, Grad Slavonski Brod provodi tretman uništavanja komaraca u urbanim područjima, ali se najveći dijelovi šuma i voda nalaze između naselja. Zamolio bih, stoga, Županiju da se ponovno uključi kako bi Vlada odradila još jedan, ovaj put malo kvalitetniji tretman jer ovo što Grad čini nije dovoljno da se riješimo komaraca.

- Iz Državnog stožera smo dobili odgovor da tvrtke koje su sudjelovale u obrani od poplava prikupe račune i da im ih dostave s tim da naručitelj plaća sve robe i usluge, a nešto od toga će država sanirati kroz naknadu šteta. Nas ovaj odgovor nije zadovoljio i vi ste pitanje s pravom postavili te ćemo i s ove Skupštine, kroz zasebnu točku dnevnog reda, tražiti da se osiguraju sredstva za ove aktivnosti. Da smo čekali da se sve riješi kroz državne institucije, od poplava se vjerojatno ne bismo obranili! I za komarce smo na Županijskom stožeru zatražili da se cijelo područje tretira iz aviona i taj smo zahtjev ponovili prošli tjedan kad smo ga uputili na više nadležnih adresa na državnoj razini. Povratnu informaciju, nažalost, nemamo - kazao je zamjenik župana Vlaović.

Josip Marunica (Grupa birača):

- U ime Grupe birača predlažem da se svi vijećnici odreknu današnje naknade i to u korist poplavljenih područja. Molim tajnicu da nam pripremi izjave u kojima ćemo potpisati da se odričemo naknade.

Josip Mijatović (Grupa birača):

- Planira li Županija sudjelovati u participaciji dijela troškova potrebnih za provedbu obuke osnovnoškolaca neplivača? I drugo, hoće li županijske osnovne škole za sljedeću školsku godinu uvrstiti obuku djece neplivača te planirati jednodnevni izlet na gradske bazene?

Što je s ruščičkom školom?

Mario Pejić (Grupa birača):

- Kakva je situacija u OŠ Ruščica? Imamo informacije da obavljen tehnički pregled pa me zanima je li ga škola prošla te kakva je njezina sudbina. Drugo, ima li konkretnih i kvalitetnih poteza na području gospodarstva Brodsko-posavske županije?

- Tehnički pregled škole u Ruščici je obavljen i prema informacijama koje smo dobili, uspješno. Postoji inicijativa roditelja iz Ruščice da se do sljedeće školske godine riješi smještaj učenika iz njihove područne škole u novoj zgradi i mi smo takvu zamolbu poslali ministru Jovanoviću -.kazao je pročelnik Štefanek.

- Drugo pitanje je dosta općeniti, a odgovor se vidi iz različitih izvješća u kojima su sadržane mjere i mogućnosti kojima Županija kao regionalna uprava pokušava unaprijediti gospodarstvo. Tu su općine i gradovi sa svojim mjerama, ali bez kvalitetne podrške središnje vlasti vrlo je teško bilo što unaprijediti. Nitko nije rekao da je situacija dobra, nego se govori o mjerama koje se pokušavaju poduzeti da se stanje poboljša. Postoje objektivni, ali i subjektivni razlozi zbog kojih je situacija takva kakva je - kazao je župan Marušić.

Martin Miloloža (HSP AS):

- U Sibinju je nedavno, u Ulici braće Radić, plivalo 20-ak kuća pa ljudi pitaju ima li ta cesta uporabnu dozvolu te ako nema, kad će ju dobiti?

- Projektnu dokumentaciju za ovu cestu naručila je Općine Sibinj, po mojoj osobnoj procjeni megalomanski. Za nju je ishođena građevinska dozvola, a kada će investitor, a to su Hrvatske ceste, zatražiti uporabnu dozvolu mi ne možemo znati - kratko i jasno je kazao ravnatelj ŽUC-a Dukić.

Mijo Kladarić (SDP):

- Na sjednici Predsjedništva Županijske skupštine već sam pitao može li se klubovima vijećnika osigurati odgovarajući prostori za sastanke uoči i tijekom održavanja sjednica. Obećanja smo dobili, ali i dalje čekamo u hodniku dok klubovi vladajuće koalicije zasjedaju u velikoj vijećnici. Razmišljate li o ovom problemu i koliko ćete još dugo razmišljati da biste pronašli rješenje? Drugo, nalaz Državne revizije ponovno je pokazao da je Županija premašila dopušteni iznos za plaće koji je vezan za iznos izvornog proračuna. K tome, prima još šest novih zaposlenika pa me zanima koliko će oni dodatno probiti iznos dopušten za plaće. I treće, već sam pitao za trošak proračunske pozicije koja se odnosi na marketinške usluge. Pitao sam koliko je i kome od iznosa od oko 1,7 milijuna kuna proslijeđeno i plaćeno te za koje usluge. Odgovor koji sam dobio ne sadrži ono što sam jasno tražio - analitiku, odnosno kojim korisnicima i za koje usluge je novac ispalaćen te ponavljam pitanje.

- Za klubove smo osigurali tri prostorije i samo se treba na vrijeme javiti tajnici kako bi se rezervirale - odgovorio je predsjednik Skupštine Pero Ćosić na prvo pitanje.

- Prema nalazu Revizije odstupanja od mase dozvoljenih sredstava za plaće zaposlenika Županije je zaista bilo i mi smo im obrazložili zbog čega je to tako. No, mi tada nismo znali za jednu jako bitnu činjenicu za koju smo poslije saznali posredstvom Dubrovačko-neretvanske županije. Naime, nitko iz Revizije nas nije upoznao s činjenicom da bruto plaće zaposlenih na legalizaciji, ali i onih koji rade na europskim projektima u 2013. i 2014. godini, ne ulaze u masu plaća zaposlenika županije. Ne možemo se načuditi kako to Ministarstvo financija selektivno obavještava županije. Dakle, novi zaposlenici koje smo primili na zahtjev Ministarstva graditeljstva neće dodatno opteretiti zaposlene na legalizaciji. Uz to, Ministarstvo financija nam je uskratilo određena sredstva, a istodobno ustraje na odredbama Zakona o plaćanja lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Na treće pitanje o sredstvima za promidžbu, budući da se radi o tisućama stavaka, odgovorio sam onako kako sam smatrao da je najsvrsishodnije. Vijećnik uvijek može doći u Upravni odjel za proračun i financije, ali i u ostale upravne odjele koji daju naloge za plaćanje za promidžbu i pogledati sve stavke koje ga zanimaju - odgovorio je pročelnik Ivo Lukić.

Borislav Kovačević (SDP): Što je s ravnateljem Doma za stare i nemoćne?

- Inspekcijskim nalazom utvrđeno je da ravnatelj doma za starije i nemoćne osobe u Slavonskom Brodu ne zadovoljava uvjete za ravnatelja i ministrica Opačić je donijela rješenje o njegovoj smjeni. Ravnatelj se žalio Upravnom sudu koji je potvrdio rješenje ministarstva. Što je Upravno vijeće Doma poduzelao u pravcu razrješenja ravnatelja i raspisivanja natječaja za izbor novog? Drugo pitanje se odnosi na otkazivanje 17. međužupanijske stočarske izložbe. Planira li se izložba održati u jesen ili će već duga tradicija ove godine biti prekinuta?

- Odgovor na prvo pitanje moramo potražiti od Upravnog vijeća, a po valjanim odlukama se mora postupiti - kratko je odgovorio brodsko-posavski župan.

- Sve je već bilo spremno za održavanje izložbe i sajma, ali zbog elementarne nepogode i angažiranja ljudi iz organizacijskog odbora na spašavanju i zbrinjavanju stoke te na mnogim drugim poslovima na poplavljenim područjima, predložena je odgoda. Organizacijski odbor će se sastati kad sve ovo prođe i donijeti konačnu odluku, a moje je mišljenje da je ove godine izložbu bolje preskočiti - kazao je Davor Valović.

Krunoslav Hoffer (SDP):

- Jesu li točne priče da je investitor, tvrtka Crodux, po nalogu nekih osoba, odustala od gradnje kombinirane kogeneracijske elektrane na području Luke Brod te da odlazi u Osijek? Riječ je o investiciji koja je ušla u program hrvatske Vlade i u koju su uključene lokalne samouprave.

- Nemam takvih spoznaja, a budući da je riječ o privatnoj investiciji možemo samo uputiti dopis s pitanjem i to ćemo i učiniti. Luka Brod je područje od posebnog interesa i država radi većinu poslova na njezinom području - kratko je odgovori župan Marušić. Odgovor je dopunio pročelnik Jarić informacijom kako će se drugo postrojenje koje nema veze s Croduxom, niti je na plin, graditi u Osijeku.

Igor Safundžić (SDP):

- Javna je tajna da se namještaju utakmice županijske nogometne lige. Ti se klubovi financiraju iz županijskog proračuna pa me zanima što će župan poduzeti. Drugo, isplaćuju li se plaće u Županiji redovito i ako da, zašto se ne isplaćuju vijećničke naknade?

- Ako vi imate neke spoznaje o namještanju utakmica, znate kome to trebate prijaviti, a što se tiče naknada, ovo mi je prvi glas da one kasne. Bit će isplaćene - bio je jasan župan Marušić.

Božidar Bosančić (HDSSB):

- Kako je moguće da vijećnici HDZ-a i njihovi koalicijski partneri postavljaju pitanja, a ostali vijećnici to ne mogu. Jesu li ovi prvi pitanja predali jučer ili danas na Klubu? To je diskriminacija vijećnika iz ostalih klubova. Prvo pitanje sam već više puta postavljao, a odnosi se na završetak radova na OŠ u Garčinu. Koje godine i kojeg tjedna će ti radovi početi? S obzirom na smjenu direktora Holdinga ĐĐ, pitam župana poduzima li što za opstanak najznačajnije tvrtke ove županije. I treće, zanima me je li županu poznat rezultat studije predizvodivosti za uspostavu sustava gospodarenja otpadom istočne Slavonije.

- Nitko nije uskraćen za mogućnost postavljanja vijećničkih pitanja - kratko je odgovorio predsjednik Skupštine Ćosić

- Izvođač radova u garčinskoj školi je izabran i krenuo je s poslom, a bit će riješena i oprema - kazao je pročelnik Štefanek.

- Za Đuru Đakovića poduzimamo sve ono što možemo i što je u našoj nadležnosti, između ostalog, održali smo i tematsku sjednicu. Što mislite što dalje možemo kad ne znamo ni tko je koga, zašto i pod kojim uvjetima smijenio? Što možemo s bolnicom za koju nam ne daju ni plan sanacije? Svi oni koji su na neki način pod državnom ingerencijom prema nama se katastrofalno odnose. Mi bi smo trebali odgovarati za otpuštene ljude, a ne možemo dobiti ni osnovne informacije. Od nas se sve taji - s puno gorčine je župan Marušić odgovorio na pitanje vijećnika.

- Neslužbeno, prema toj studiji su dvije lokacije odabrane na području Slavonije kao pogodne za gospodarenje otpadom. To su Antunovac i Šagulje sa spalionicom u Osijeku te da će se, nakon dobijanju službene informacije, žurno prići realizaciji Centra - odgovorio je zamjenik Vlaović.

Joža Biščanić (HDSSB): Ima li Županija novaca za proslavu vrpoljačkih vatrogasaca?

- DVD Vrpolje slavi 90. obljetnicu osnutka i za proslavu nam je obećan određeni iznos iz proračuna, ali je to izbrisano birokratskim potezom koji je iznos sveo na tisuću kuna.

- Vi znate što se dogodilo i da smo morali hitno reagirati. Sad je tako, ali koliko sam rekao, toliko će vam kasnije biti i uplaćeno. U moj ured svakodnevno dolaze brojne zamolbe bolesnih ljudi, socijalnih slučajeva, organizatora turnira i proslava sličnih vašoj da ih jedva stignem pročitati. No, vi ćete, iako nešto kasnije, obećani novac dobiti - odgovorio je župan Danijel Marušić.

Dubravko Kolundžić (HDSSB):

- Koliko Županija plaća dovoz drva za grijanje škola koje se griju na taj energent? I drugo, dokle se došlo s postupkom odabira ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode? Je li stigao odgovor nadležnog ministarstva na statutarne probleme?

- Na današnjoj je sjednici izmjena i dopuna odluke o osnivanju spomenute javne ustanove nakon čega ide usklađivanje statuta i tek onda raspisivanje natječaja - odgovorio je pročelnik Miroslav Jarić.

Josip Kolodziej (HDZ):

- Ovih su dana zaposlenici Opće bolnice dr. Josipa Benčevića od sindikata dobili upozorenje zbog potpisivanja novih kolektivnih ugovora s poslodavcem. Što Županija kani poduzeti da bi se zaštitili interesi radnika?

- Pretpostavljam da je ovo još jedna od klasificiranih tajni i dio mistike našeg zdravstvenog sustava pa ću od nadležnih tražiti pisani odgovor - obećao je brodsko-posavski župan.

Ružica Vidaković (HSLS):

- Pitam predsjednika ove Skupštine Peru Ćosića je li on na bilo koji način osnivač ili vlasnik Slavonskobrodske televizije?

- Da, ja sam suvlasnik - glasio je kratki odgovor Pere Ćosića.

Županija stipendira 20 novih studenata

Nakon aktualnog sata vijećnici Županijske skupštine odradili su još 14 točaka - niz izvješća i informacija od kojih je prvo bilo, većinom glasova i bez previše rasprave prihvaćeno, izvješće o radu župana za prošlu godinu. Primjedbe su se uglavnom odnosile na metodologiju izrade te na to da se u kontekst županovog rada stavljaju i projekti koji su dio nečeg drugog i nisu iz njegovog djelokruga. Uz informaciju o nezaposlenosti i zapošljavanju u Brodsko-posavskoj županiji za 2013. godinu prihvaćen je i zaključak da Upravni odjel za gospodarstvo s užim skupštinskim tijelom snimi stanje, analizira ga i predloži mjere za smanjivanje nezaposlenosti.

Iz informacije o dodijeljenim županijskim stipendijama za ovu godinu, vijećnici su saznali da Brodsko-posavska županija i dalje s 800 kuna mjesečno stipendira ukupno 60 studenata. Na nedavni natječaj za 20 novih stipendista javilo se ukupno 198 studenata od kojih njih 84 nije zadovoljilo uvjete. Bilo je deset prigovora od kojih su dva dijelom prihvaćena. Iznesen je i podatak da Županija, dva grada i općine ukupno stipendiraju 502 studenta. Brod studenata s područja Brodsko-posavske županije koji dobivaju državne stipendije, iako su službenim dopisom zatražene od resornog ministarstva, nije bilo moguće dobiti.

O pomoćima, zraku...

Kao peta točka, na dnevnom je redu bila izmjena odluke o kriterijima za raspodjelu pomoći iz državnog proračuna za ulaganje u kapitalne programe na području županije za 2014. godinu. Riječ je o usklađivanju kriterija sa zakonskim odredbama s tim da je te Brodsko-posdavska županija iz državnog proračuna ove godine dobila nešto manje od 4,6 milijuna kuna što je za 15 posto manje od prošlogodišnjeg iznosa. Odluku o tome kako će ta sredstva dalje biti raspoređena, donosi župan. Slična je bila i odluka koja se odnosi na izmjenu kriterija i mjerila, način financiranja i raspodjelu decentraliziranih funkcija u zdravstvu za isto razdoblje. Njom su samo drugačije raspoređena već odobrena sredstva za tekuće i investicijsko održavanje Opće bolnice (lokacija u Novoj Gradiški gdje će adaptirati ginekološki odjel i kupiti nove uređaje) i Doma zdravlja dr. Andrije Štampara u Novoj Gradiški.

Vijećnici su poslušali i izvješće o kvaliteti zraka za razdoblje od 2010. do 2013. godine u kojem stoji da nema ugrožavanja zdravlja ljudi, ali zbog smrada ima narušavanja kvalitete života. Slijedila je informacija o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zloporabe droga na području Brodsko-posavske županije u 2013. godini, a potom i prijedlog odluke o mjerama čuvanja i zaštite šuma za Brodsko-posavsku županiju.

Izvješće o poslovanju Slobodne zone Đuro Đaković u prošloj godini pokazalo je ono što se već i ranije znalo da će se dogoditi s ulaskom Hrvatske u Europsku uniju - od 40 gospodarskih subjekata koji su u njoj poslovali, ostao je još samo Saint Jean Industries. To je, naravno, dovelo do gubitka u poslovanju od milijun kuna, no oni su, drastičnim smanjivanjem troškova i preorjentiranjem na druge poslove poput skladištenja, pretovara i carinjenja, sve manji i Zona je u prvih šest ovogodišnjih mjeseci ostvarila dobit. Unatoč ovom obrazloženju, izvješće je većinom glasova odbijeno, ali je prihvaćen prijedlog da se ovlasti župana da može pokrenuti postupak prodaje vlasničkog udjela Županije (15 posto) u toj istoj Zoni. Pred kraj sjednice vijećnici su odlučivali o prijedlozima odluka o izmjenama osnivačkih akata OŠ Mate Lovraka Nova Gradiška, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije i županijskog Zavoda za prostorno planiranje. Kao posljednja na dnevnom redu, prihvaćena je informacija o provedbenim aktivnostima obrane od poplava i proglašenoj elementarnoj nepogodi na području Brodsko-posavske županije.


Marija Ravlić

Ostale novosti

6.5.2017.Kandidacijske liste za Lokalne izbore 2017.

8.7.2016.Za obnovu pet škola 9,3 milijuna kuna

1.7.2016.Diplomski studij sestrinstva

27.5.2016.Imamo što pokazati

6.5.2016.Uvijek na ponos, nikad u zaborav

29.4.2016.U prodaji tek po 1 ili 2 hektara

1.4.2016.Bolje nego prije

4.3.2016.Slavonski namještaj u Splitu

26.2.2016.Razminirana i posljednja njiva

19.2.2016.Potpora poduzetnicima

29.1.2016.Obljetnice iz Domovinskog rata

15.1.2016.Stipendije - tko, kako i koliko?

25.9.2015.Sjednica u roku

11.9.2015.Pomoć djeci, roditeljima i sustavu

3.7.2015.Osam sati, bez tenzija

5.6.2015.Master plan razvoja prometa

29.5.2015.Zelena i plava Hrvatska na jednom mjestu

29.5.2015.Izvršenje proračuna i izvješća

30.4.2015.Prvi smo ušli u Okučane!

30.4.2015.Pomoćnici u nastavi olakšanje su i učiteljima

10.4.2015.Mnoštvo tema, dobro odrađeno

6.3.2015.Dan Civilne zaštite

27.2.2015.Tko opstruira izgradnju termoelektrane?

13.2.2015.Žurne službe aktivno

19.12.2014.Usvojen županijski proračun za 2015. godinu

26.9.2014.O kadrovskim pitanjima, reviziji, proračunu, zdravstvu...

18.7.2014.Izvješća o prošlogodišnjem proračunu te o stanju gospodarstva i poljoprivrede

30.5.2014.Elementarna nepogoda na području cijele županije

16.5.2014.Vladina politika na štetu Slavonije

9.5.2014.Mogućnosti u novoj - europskoj obitelji

2.5.2014.Hvala braniteljima!

18.4.2014.Kreće realizacija velikih projekata

11.4.2014.Jedna ostavka i puno izvješća

21.2.2014.Općinski sudovi moraju ostati u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški

31.1.2014.Šezdesetak izlagača, predstavljanje programa ruralnog razvoja i predavanja

20.12.2013.Kupljena oprema za ronioce i radioamatere

29.11.2013.Projekt za budućnost

22.11.2013.Novi Centar za biotehnološka istraživanja

31.10.2013.Prihvaćen srednjoročni program razvoja malog i srednjeg poduzetništva

27.9.2013.Policijska uprava brodsko-posavska među najboljima

13.9.2013.Sedam i pol sati o šest točaka

10.5.2013.Prikazana najljepša grla konja i krava u Slavoniji

19.4.2013. Dan Brodsko-posavske županije

12.4.2013.Sjednica prekinuta, nastavak će odraditi vijećnici novog saziva

5.4.2013.Mine!

29.3.2013.Sanirana odluka o sanaciji

8.3.2013.Suvremena tehnologija nadohvat slavonskih poljoprivrednika

1.3.2013.Bolnice, ipak, idu u sanaciju

1.2.2013.Stotinjak izlagača te niz predavanja i predstavljanja zakona

14.12.2012.Maratonski dnevni red

9.11.2012.U rekonstrukciju i gradnju cesta uloženo 17,5 milijuna kuna

12.10.2012.Županija sufinancira program uzgoja svinja

21.9.2012.Prvo zasjedanje nakon ljetne stanke

7.9.2012.Županije imaju i agencije i projekte, ali trebamo suradnju s državom

20.7.2012.Najbolje orali Kadić i Vučković

13.7.2012.O zdravstvu, školstvu, poljoprivredi i gospodarstvu

29.6.2012.Volio bih novo znanje primijeniti i kod nas

20.4.2012.Sačuvati cjelovitost i ovlasti

6.4.2012.Poznati dobitnici županijskih priznanja u 2012. godini

30.3.2012.Županijsko izaslanstvo u Poljskoj

16.3.2012.Budmo - živjeli!

16.3.2012.Prihvaćena izvješća za prošlu i odobreni planovi za ovu godinu

3.2.2012.VIŠE OD STOTINU IZLAGAČA I NIZ KORISNIH PREDAVANJA

22.12.2011.REBALANS OVOGODIŠNJEG I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU

21.10.2011.ZVONIMIR MARKOTIĆ NOVI JE PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

22.7.2011.DESET TOČAKA U REKORDNOM ROKU

24.6.2011.U BORBI ZA KONKURENTNOST

3.6.2011.MANIFESTACIJA U SLUŽBI RAZVOJA SELA I POLJOPRIVREDE

13.5.2011.EUROPSKI TJEDAN U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

6.5.2011.POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA BROĐANA, ALI I OKOLIŠA U REGIJI

6.5.2011.16. OBLJETNICA BLJESKA

6.5.2011.EUROPSKI TJEDAN U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

29.4.2011.I SLAVONIJA JE DIO TURISTIČKE HRVATSKE

15.4.2011.SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1.4.2011.PRIVREMENI POSAO KAO SPAS

18.3.2011.SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

11.3.2011.POČETAK RADA UREĐAJA MAGNETSKE REZONANCE

11.3.2011.STIŽE STALNA OPREMA ZA MJERENJE BENZENA

18.2.2011.3.600 potencijalnih popisivača

4.2.2011.STOTINU IZLAGAČA IZ CIJELE HRVATSKE I NIZ KORISNIH PREDAVANJA

17.12.2010.NA DNEVNOM REDU PRORAČUN I DOKUMENTI VEZANI ZA NJEGOVO DONOŠENJE

3.12.2010.KAKO JE TO BITI ŽUPAN?

26.11.2010.UZ BROJNA IZVJEŠĆA, PRIHVAĆEN REBALANS PRORAČUNA

12.11.2010.OBILJEŽENE DVIJE VRIJEDNE OBLJETNICE

5.11.2010.ZA RAZVOJ TURIZMA VIŠE OD 1,5 MILIJUNA KUNA

29.10.2010.SVEČANO OTVOREN NOVI URED CTR-a

21.10.2010.PODUZETNICIMA BESPOVRATNO GOTOVO 900 TISUĆA KUNA

15.10.2010.PROBLEMATIČNI SU NASTAVAK PLINOFIKACIJE I KONCESIJE

1.10.2010.PRIHVAĆENA IZVJEŠĆA

16.7.2010.UPISI, KOMARCI, SVAČIĆEVA ULICA, ĐURO ĐAKOVIĆ…

24.6.2010.KAP PO KAP

11.6.2010.ŠTETE NESLUŽBENO PROCIJENJENE NA VIŠE STOTINA MILIJUNA KUNA

4.6.2010.MANIFESTACIJA KOJA DOPRINOSI RAZVOJU SELA I POLJOPRIVREDE

21.5.2010.OTVORENA POTPUNO OBNOVLJENA KUHINJA

7.5.2010.SVIMA ČESTITKE, A NAJZASLUŽNIJIMA PRIZNANJA I NAGRADE

23.4.2010.KOMŠIJE TRUJU, SUSJEDI TRPE

9.4.2010.STARI DOM DOBIO NOVO RUHO

19.3.2010.Počinje dogradnja OŠ "Ljudevit Gaj" u Lužanima

5.3.2010.ŽUC NAPOKON U VLASTITOM PROSTORU

26.2.2010.VIJEĆNICI ODRADILI POSAO U REKORDNO KRATKOM VREMENU

19.2.2010.JOŠ 3,3 MILIJUNA KUNA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

6.2.2010.VELIKO NESLAGANJE I NEGODOVANJE PREDLOŽENIM RJEŠENJIMA

22.1.2010.DVORANA ZA BUDUĆNOST

18.12.2009.ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

11.12.2009.U PROJEKTU SMO OKRUPNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

27.11.2009.PRVA PRAVA RADNA SJEDNICA U NOVOM MANDATU

13.11.2009.U PRVIH STO DANA NASTAVLJEN KONTINUITET IZVRŠNE VLASTI

30.10.2009.DO ISPRAVA IZ KATASTRA ZA SAMO DESET MINUTA

23.10.2009.SANACIJA ODLAGALIŠTA U TIJEKU, A GRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA NIJE DALEKO

9.10.2009.ZDRAVKO SOČKOVIĆ IZABRAN ZA NOVOG PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

2.10.2009.STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI OKUPLJENI OKO HDZ-a OSIGURALI SKUPŠTINSKU VEĆINU

18.9.2009.BRODSKA BOLNICA - OGLEDNI PRIMJER USPJEŠNE REFORME

11.9.2009.Mjerna stanica do prosinca

4.9.2009.Kako smanjiti cijene prijevoza do škole

28.8.2009.MILIJUN I POL KUNA ZA MJERENJE ZAGAĐENOSTI ZRAKA

10.7.2009.KONSTITUIRANA SKUPŠTINA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

24.4.2009.PRVI PROIZVOĐAČ TREŠANJA U PLASTENIKU U HRVATSKOJ I TREĆI U EUROPI

6.4.2009.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI?

20.3.2009.GOTOVO 140 MILIJUNA KUNA ZA PROJEKTE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

27.2.2009.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

12.12.2008.Što su pitali vijećnici

5.12.2008.DOGOVORENA SURADNJA U ZAŠTITI OKOLIŠA I KONTROLI KVALITETE VODE I ZRAKA

14.11.2008.MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVITKA NAJVEĆI JE INVESTITOR U ŽUPANIJI

31.10.2008.ŽUPANIJA PLAĆA NADZOR ISPRAVNOSTI VODE U JAVNOJ VODOOPSKRBI

24.10.2008.OKO 170 MILIJUNA KUNA DRŽAVNOG NOVCA ZA POLJOPRIVREDU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

17.10.2008.Cijela županija treba biti područje od posebne državne skrbi

10.10.2008.ŠTO SU VIJEĆNICI PITALI

3.10.2008.ŽUPANIJA I OPĆINE OSIGURAT ĆE BESPLATAN PRIJEVOZ ZA SVE SREDNJOŠKOLCE

9.5.2008.DAN ŽUPANIJE U OZRAČJU OPTIMIZMA i NADE

2.5.2008.BLJESAK JE BIO PREKRETNICA

4.4.2008.POTENCIJALI ŽUPANIJE PRED OČIMA CIJELE HRVATSKE

21.3.2008.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

1.2.2008.DANIJEL MARUŠIĆ NOVI JE ŽUPAN, A ZDRAVKO SOČKOVIĆ PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

18.1.2008.U SABORSKIM KLUPAMA I IZVAN NJIH

28.12.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

14.12.2007.Šagulje-Ivik — regionalni centar

7.12.2007.OD STOPOSTOTNE POPUNJENOSTI — DO POČETKA PLANIRANJA

23.11.2007.Aktualni sat Županijske skupštine Brodsko-posavske županije

19.10.2007.U PET GODINA BESPOVRATNIH POTPORA PET OPĆINA NIJE OSTVARILO NI KUNE

5.10.2007.Sjednica Županijske skupštine - Aktualni sat

20.7.2007.O MLIJEKU, CESTAMA, NOVCIMA, KOPANJU...

8.6.2007.MIJENJATI POSLOVNIK U DIJELU KOJI REGULIRA AKTUALNI SAT

5.5.2007.DAN ŽUPANIJE OBILJEŽEN U OZRAČJU OBEĆAVAJUĆIH GOSPODARSKIH POMAKA

13.4.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI?

2.3.2007.Tržište Kine otvoreno za hrvatsku izvoznu ofenzivu

16.2.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

8.12.2006.SLAVONIJA NIKAD NIJE IMALA VIŠE PROJEKATA

1.12.2006.PRORAČUN ZA NAREDNU GODINU GOTOVO ZA 13 POSTO VEĆI OD OVOGODIŠNJEG

24.11.2006.REALAN RAST PRORAČUNA ZA GOTOVO 16 POSTO

30.10.2006.Bandera nasred ceste! Ili, cesta nasred bandere!

29.9.2006.Veleučilište u Slavonskom Brodu

25.8.2006.Hitna pomoć na auto-cesti