Županija

Sedam i pol sati o šest točaka

Županijska skupština Brodsko-posavske županije

Datum objave: 13.9.2013.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

Sedam i pol sati raspravljalo je 40 županijskih vijećnika o šest točaka dnevnog reda na drugoj sjednici Županijske skupštine. Budući da je Danijel Marušić izabran za brodsko-posavskog župana, a političke stranke kandidacijske liste HDZ-HSPAS-HSLS nisu postigle sporazum tko će ga mijenjati u predstavničkom tijelu, prema zakonu zamjenjuje ga prvi neizabrani kandidat s te liste, a to je Šerif Isaković (HSLS). Zamjenskom vijećniku verificiran je mandat, te je zajedno s još dvoje vijećnika koji nisu bili na prvoj sjednici, Ružicom Vidaković (HSLS) i Ivicom Jankovićem (HSP AS), svečano prisegnuo. Većinom glasova izabrani su i članovi radnih tijela, povjerenstava, komisija i odbora. Oporba je stava da je dobila samo mrvice u radnim tijelima, što nije u skladu s ostvarenim izbornim rezultatima, te su bili suzdržani ili protiv kod glasovanja. Jednoglasno su vijećnici dali suglasnost na izmjene i dopune odluke kojom se djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije proširuje i na zaštitu okoliša.

O poljoprivredi u Brodsko-posavskoj županiji

Zahtjevi Vladi

O aktualnom stanju u poljoprivredi raspravljalo se 10. rujna na županijskim skupštinama u svih pet slavonskih županija. Tijekom višesatne rasprave brodsko-posavskih vijećnika moglo se čuti prepucavanje o tome čija je i koja vlada više naštetila poljoprivredi i poljoprivrednicima. Svi su složni da je poljoprivreda u izuzetno teškoj situaciji, pa je osnovana komisija čiji su članovi predstavnici svih političkih stranaka koje participiraju u predstavničkom tijelu Županije kao i pročelnik za poljoprivredu. Komisija je predložila zaključke koje će uputiti Vladi Republike Hrvatske. U njima se traži osiguranje rebalansom proračuna 800 milijuna kuna za isplatu izravnih plaćanja svim poljoprivrednicima koji su ostvarili to pravo, kao i povoljniji uvjeti reprograma kredita koji su ih koristili u posljednjih pet godina. Od Ministarstva poljoprivrede traže osiguranje 2,8 milijardi kuna za 2014. godinu. Traže i smanjenje stope PDV-a na hranu na 10 posto, kao i provedbu zakona o uređenju tržišta i osnivanje saborskog odjela za praćenje provedbe mjera uređenja tržišta u cilju poboljšanja plasmana na tržištu, zaštite domaćih proizvoda i povećanja konkurentnosti domaćih proizvoda. Sljedeći zahtjev je primjena zaštitnih mjera na domaće proizvode koje su od gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku, zbog prevelikog uvoza koji ugrožava domaću proizvodnju, kroz administrativne mjere koje uvažava zajednička poljoprivredna politika Europske unije. U cilju nacionalne proizvodnje i proizvoda od uvoza, u okvirima u kojima je to moguće, traže intenzivnu aktivaciju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja bi trebala onemogućiti bilo kakvo dogovaranje otkupljivača oko cijena koje su daleko ispod onih na tržištu. Traže i da se raspolaganje poljoprivrednim zemljištem vrati jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kao i da se ojačaju stručne službe za praćenje poljoprivrede, te daljnje osnaživanje Hrvatske poljoprivredne komore. Traže i da se na razini županija osnuje posebna institucija koja će se baviti organiziranjem plasmana poljoprivrednih roba, odnosno tržišnih viškova.

Polugodišnje izvršenje proračuna

Riznica povećala prihode

Proračun Brodsko-posavske županije za 2013. godinu planiran je u iznosu od 195.052.598 kuna, a u prvih šest mjeseci ostavreni su prihodi od 84.475.170 kuna, što je za 20,3 milijuna kuna ili 31,63 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi su raspoređeni u svoti od 74.964.448 kuna te je stvoren višak prihoda nad rashodima od 9,5 milijuna kuna. Razlog povećanja prihoda, kako stoji u obrazloženju, je u tome što je 2012. godine ustrojena županijska riznica. Polugodišnje izvješće proračuna usvojeno je većinom glasova, 21 vijećnik je bio za. Klubovi HDSSB-a, SDP-HNS-a, kao i nezavisnih vijećnika, te vijećnica HSLS-a nisu podržali izvješće. Razlog tome je što "nisu podržali ni prijedlog proračuna koji su smatrali nerealnim" (HDSSB, SDP-HNS), kao i zbog toga jer se "ne radi o racionalnoj potrošnji nego je višak prihoda posljedica transfera novca iz državnog proračuna" (nezavisni vijećnici).

Aktualni sat

Dvadeset vijećnika postavilo je pitanja tijekom aktualnog sata, koji je trajao malo duže od sat vremena, a Krunoslav Hoffer (SDP) je predložio da vijećnici pitanja na aktualnom satu postavljaju s mjesta kako se ne bi gubilo vrijeme, te da se govornica koristi samo kada predstavnici klubova vijećnika diskutiraju ili iznose stavove.

Što je s Centrom za gospodarenje otpadom?

Mirko Duspara (nezavisni):

- Što je s Centrom za gospodarenje otpadom, jesu li razriješeni imovinsko-pravni odnosi, koliko ima zaposlenih, tko osigurava plaće i koliki je to trošak za građane županije? Što je Županija poduzela da vodocrpilište u Sikirevcima i pravno pripadne Vodovodu na području Brodsko-posavske županije? Pitao je i kada kreću radovi na podvožnjaku u Osječkoj ulici, Gimnaziji 2 na Hebrangu, na Svačićevoj ulici.

Pročelnik Miroslav Jarić odgovorio je da je u Centru zaposlena jedna osoba, direktor, te da se radi na potpisivanju sporazuma s jedinicama lokalne samouprave s kojima još nije potpisan za cjelovito gospodarenje otpadom na području županije. Rekao je i da je Agenciji za upravljanje državnom imovinom upućeno nekoliko dopisa za odobrenjem prava građenja centra na lokaciji u Šaguljama. Zamjenik župana Davor Vlaović odgovorio je da sustavom vodocrpilišta u Sikirevcima gospodare Hrvatske vode jer još nije postignut dogovor o osnivanju zajedničkog poduzeća. Župan Danijel Marušić napomenuo je da je izgradnja podvožnjaka u Osječkoj ulici u nadležnosti države, te da će uputiti pitanje državnim institucijama u kojoj je fazi taj projekt. Pročelnik Vladimir Štefanek odgovorio je da je za Gimnaziju 2 izrađeno idejno rješenje, te je taj objekt kandidiran pretpristupnim fondovima.

Mario Pejić (nezavisni):

- Sve vlade do sada, posebno one koje su provele privatizaciju poljoprivrednog dobra, osiromašile su selo i seljaka. Koliko ste sredstava izdvojili za poljoprivredu u prvih šest mjeseci 2012. godine i koliki je to udio u ukupnom proračunu za isto razdoblje? Zbog čega se pri projektiranju osnovne škole u Ruščici nije projektirala i sportska dvorana? Hoće li se sanirati oštećenja na novoj školi koja još nije stavljena u funkciju, kakav je status škole i kada će prva djeca ući u školu?

Pročelnik Željko Burazović odgovorio je da je na razdjelu poljoprivrede u proračunu za 2013. godinu planirano 3 milijuna kuna, a realizacija za prvih pola godine je 40 posto, odnosno 1,2 milijuna kuna. Župan je rekao da Županija nije ni osnivač, ni investitor škole u Ruščici, nego Ministarstvo regionalnog razvoja, te da je odmah projektirana i dvorana, koja će biti građena u drugoj fazi kao i kotlovnica. Dodao je da će mreža škola, koju donosi Ministarstvo, odrediti gdje će pripadati ta škola. Vijećnik Pejić zatražio je od župana da organizira obilazak škole, na što je župan pristao.

O legalnosti prve sjednice

Josip Marunica (nezavisni):

- Je li normalno da pokraj toliko nezaposlenih Županija zadržava ljude starije od 65 godina ? Je li istina da Ministarstvo uprave provodi nadzor nad legalnosti prve sjednice Županijske skupštine?

Župan je odgovorio da je sam procijenio da je produljenje ugovora za dva djelatnika prije godinu bilo potrebno i da nije prekršio zakon. Predsjednik Skupštine Pero Ćosić potvrdio je da je predsjednica ŽV HSLS-a Ružica Vidaković podnijela zahtjev Ministarstvu uprave o legalnosti prve sjednice, za što su stručne službe pripremile i poslale dokumentaciju Ministarstvu, ali još nisu dobili odgovor.

Zrinka Kodžoman (nezavisna):

- Općina Klakar je na području Industrijske zone Bjeliš Brodsko-posavskoj županiji darovala zemljište uz obećanje izgradnje ceste koja će povezivati sela općine Klakar s industrijskom zonom. Kada možemo očekivati početak izgradnje te ceste? Između sela Ruščice i Gornje Bebrine korito Save se približilo nasipu i svake godine se obala sve više urušava. Mogu li se poduzeti odgovarajuće mjere za sanaciju obale?

- Pisane će odgovore vijećnica dobiti nakon što kontaktiramo nadležne službe, ali nije Županiji Općina darovala zemljište, možda Luci Brod koja je pod državnom nadležnosti, odgovorio je župan, te dodao da će drugo pitanje proslijediti Hrvatskim vodama.

Josip Mijatović (nezavisni):

- Postoji li mogućnost spajanja naselja Cernička Šagovina na vodovodnu mrežu na vrhu naselja Trnava. Mještani sela Cernička Šagovina zadnjih nekoliko godina ostaju bez vode u bunarima i snalaze se na razne načine, pa bi im se spajanjem na taj hidrant znatno pomoglo.

Na ovo pitanje vijećnik će dobiti pisani odgovor.

Damir Klaić (nezavisni):

- Već mjesec i pol dana na kućnu adresu svakog petka dobivam Posavsku Hrvatsku. Tko sve dobiva Posavsku Hrvatsku, tko financira dostavu novina, koliko to košta godišnje i, uz pretpostavku da Županija financira, zanima me je li Skupština donijela kada takvu odluku? Je li nakon takve odluke raspisana javna nabava za tu uslugu?

I na ovo pitanje slijedi pisani odgovor.

Ružica Vidaković (HSLS):

- Društvene djelatnosti imaju dva odjela, jedan za obrazovanje, sport i kulturu i drugi za socijalnu skrb. Moje je pitanje ujedno i prijedlog - razmišlja li Županija, budući da je bolnica sada u državnoj nadležnosti, da se ta dva odjela spoje zbog racionalizacije i manjeg opsega posla, kao i zbog evidentnog stanja da pročelnik odlazi u mirovinu, a pripravnici jako dobro rade svoj posao? Je li Ministarstvo dalo suglasnost za osamostaljenje škole u Ruščici i na koji način će biti imenovan ravnatelj, odnosno tko ga bira?

Vijećnica će dobiti pisani odgovor.

Odvjetničke usluge slavonskobrodskoj bolnici

Joža Bišćanić (HDSSB):

- U orubičkim selima divljač sustavno radi štetu na poljoprivrednim usjevima. Može li se organizirati radni sastanak u koji bi se uključile odgovorne osobe na razini županije? Zašto se ukida poštanski ured u Vrpolju i što Županija može učiniti da se to ne dogodi?

Odgovoreno je da se sastanak može organizirati, te da je ukinuto nekoliko poštanskih ureda i u drugim mjestima županije. Županija je, kako je naveo župan, slala dopise Poštama, ali je dobila negativan odgovor, te je rekao da će opet poslati dopis.

Božidar Bosančić (HDSSB):

- Kolektiv OŠ "Vjekoslav Klaić" iz Garčina želi znati zašto ni nakon dvije i pol godine izbivanja iz matične škole i rada u neprimjerenim uvjetima nisu dobili završenu školu koja je bila obećana. Ponovio je dva pitanja postavljena i na prošloj sjednici. Koji su odvjetnički uredi bili angažirani za zastupanje Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod u 2012. godini, koliko su imali sporova i koliko su pojedinačno isplaćene odvjetničke usluge tim uredima? Radi li se o paušalnim iznosima, mjesečnim ili po izvršenim fakturama za pojedine slučajeve? S obzirom na to da su riješeni imovinsko-pravni problemi, kada će biti asfaltirana županijska cesta Klokočevik-Surevica- Novo Topolje?

Pročelnik Vladimir Štefanek odgovorio je da je najveći dio posla na školi u Garčinu završen, te ostaje još poslije nove godine, nakon što osiguraju 400 do 450 tisuća kuna, završiti preostali dio učionica i urediti okoliš. Direktor ŽUC-a Antun Dukić odgovorio je da je sukladno Zakonu o javnoj nabavi javno otvaranje ponuda 19. rujna kada svi mogu biti nazočni u ŽUC-u.

Mihajla Šunić (HDZ):

- Posljednjih mjeseci u tijeku su bili natječaji kojima Brodsko-posavska županija dodjeljuje financijska sredstva kućanstvima za ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Koliko je do sada prijavljeno kućanstava i koliko je sredstava dodijeljeno?

Odgovoreno je da su do sada bila dva natječaja, te da je u tijeku treći krug natječaja. Od Fonda je Županija za sufinanciranje 100 kućanstava dobila 1,2 milijuna kuna, a Županija daje 300.000 kuna, te se kućanstva sufinanciraju 50 posto. U prvom krugu natječaja ugovore je potpisalo 28 kućanstava, a u drugom 19 kućanstva i ukupan iznos potpisanih ugovora za sufinanciranje je 660.000 kuna.

Damir Princip (HDZ):

- U posljednje vrijeme puno se govori o projektu plinske termoelektrane, provedena je i javna rasprava. U kojoj je fazi taj projekt?

Odgovoreno je da je termoelektrana-toplana planirana na području Luke Brod, te je javna rasprava trajala mjesec dana, primljene su primjedbe. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša je koordinator studije utjecaja na okoliš za tu termoelektranu-toplanu i kad se završi studija utjecaja na okoliš slijedi projektiranje i izgradnja.

Melita Milenković (HNS):

- Koliki je dug Brodsko-posavske županije prema Hrvatskim vodama i što se čini za njegovo rješavanje, kao i uređenje kanalske mreže i ostalih projekata?

Na ovo pitanje vijećnica će dobiti pisani odgovor.

Pomoći općinama - kojima i koliko?

Krunoslav Hoffer (SDP):

- Kolika su ulaganja Brodsko-posavske županije lokalnim zajednicama na pomoći u izradi projektne dokumentacije i pripremi za EU fondove? Koje su općine dobile pomoći i u kojem iznosu? Zakonom su propisana ograničenja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ostvaruju pomoći iz državnog proračuna, ograničenja se odnose i na određivanje koeficijenata na osnovu plaće njihovih službenika i namještenika, a osnovica ne smije biti veća od osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika i koeficijent ne smije biti veći od koeficijenta radnih mjesta u državnoj službi za istu složenost posla i odgovarajući naziv radnog mjesta. Što mislite poduzeti u smislu ove nivelacije plaća?

- Županija ne prima pomoći i nije nadležna za plaće načelnika to je u ingerenciji općinskih vijeća, odgovorio je župan Marušić.

Miroslav Brblić (SDP):

- U planu Županijske uprave za ceste za 2013. godinu je predviđena izgradnja kružnog toka u naselju Bukovlje na križanju dvije županijske ceste. Budući da je već rujan, zanima nas hoće li početi radovi i kada, te kada će biti završeni? U Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije objavljena je odluka župana o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa komunalne infrastrukture u 2012. godini i to za potrebe vodoopskrbe, vodoodvodnje, cestogradnje i rasvjete, a ni 2012., ni 2013. godine, kada je podijeljeno po 9.320.000 kuna, nije objavljena tablica s podacima koje su općine i koliko sredstava dobile. Koji su bili kriteriji za dodjelu pomoći i zašto ti podaci nisu objavljeni?

Odgovoreno je da za kružni tok nije dobivena lokacijska dozvola, te ako se ne dobije ni u drugom pokušaju za sljedeću će godinu biti predloženo neko drugo rješenje za to križanje. I pročelnik Jarić je potvrdio da tablica s iznosom kapitalnih pomoći i imenima općina kojima su one dodijeljene nije bila objavljena, što je naknadno ispravljeno.

Borislav Kovačević (SDP ):

- Dok se mjesečne ili kvartalne obveze prema nekim proračunskim korisnicima plaćaju s velikim zakašnjenjem, na primjer Zajednici sportskih udruga, istovremeno se iznosi za doktorske studije plaćaju osam i više dana prije nego li je ispostavljen račun i to već nekoliko puta zaredom u ovoj godini. Tko je to odobrio i zašto se svi polaznici ovog studija voze službenim automobilima u Osijek? Nisu li mogli barem to mogli pokriti o svom trošku kad im je već Županija pokrila troškove studija u iznosima većim od 100.000 kuna, svakom polazniku ponaosob? Pitao je i kada će biti raspisan natječaj za direktora Centra za biotehnološka istraživanja, na koji će se način opremiti laboratorij, tko će financirati zaposlenike.

Župan je rekao kako je o doktorskim studijima bilo već puno pitanja, na što su odgovarali u nekoliko navrata, te da nema potrebu višena to trošiti vrijeme. Potvrdio je da neka plaćanja kasne, ali je naglasio da su primanja od države smanjena i 50 posto. Pročelnik Marijan Štefanac odgovorio je da je u prvom dijelu u Centru predviđeno zapošljavanje četiri osobe i ako u prve dvije godine ne ostvare dobit sufinancirat će ih Županija.

Tko su članovi školskih i nadzornih odbora i upranvih vijeća?

Martin Miloloža (HSP AS):

- Općina Sibinj u idućoj godini ima u planu izgradnju kompletne vodovodne mreže. Je li Županija spremna i hoće li pomoći u izradi projektne dokumentacije kao i kod same izgradnje vodovodne mreže? Pitao je i je li župan imenovao školski odbor u OŠ "Ivan Mažuranić" u Sibinju.

Župan je obećao pomoć Općini Sibinj u projektu vodovodne mreže, a rekao je i da je imenovao članove školskog odbora koji i trebaju raditi za dobrobit škole, u suprotnom bit će smijenjeni.

Šerif Isaković (HSLS):

- Hrvatska se pridružila Europskoj uniji, pa me interesira koje su aktualnosti po pitanju prekogranične suradnje s Bosnom i Hercegovinom? Što je s problemom zagađenja zraka iz Rafinerije?

Odgovoreno je da su dosadašnji rezultati na pitanju prekogranične suradnje dobri. Nedavno je u Šapcu uspješno završen projekt koji je donio značajna sredstva i za Brodsko-posavsku županiju i za Šabac. Za program IPA II, posebice s BiH, Županija ima otprije pripremljene projekte koji su bili visokopozicionirani, ali je nedostajalo nekoliko bodova da prođu, pa se sada korigiraju. Na pitanje o zagađenju zraka odgovoreno je da je Ministarstvo formiralo povjerenstvo u kojem je i predstavnica Županije, te da će na području Slavonskog Broda biti postavljena još jedna mjerna postaja, ali ona neće spriječiti zagađenje zraka.

Igor Safundžić (SDP):

- Kako prema zakonu župan imenuje članove nadzornih odbora, upravnih vijeća i školskih odbora u vlasništvu ili djelomičnom vlasništu Županije, zanima me jeste li imenovali te odbore i vijeća, koji su to ljudi i jesu li članovi stranaka i kojih?

Odgovoreno je da su imenovani samo članovi školskih odbora o čemu će vijećnici Županijske skupštine biti informirani.

Dubravko Kolundžić (HDSSB):

- U dopisu načelnika Općine Sikirevci stoji da je još 2007. godine izrađena projektna dokumentacija i ishodovana potvrda glavnog projekta školske sportske dvorane, za što je Općina platila 176.290 kuna. Kako do izgradnje nije došlo, isteklo je važenje potvrde glavnog projekta, te je Općina usklađivanje s novim propisima i dobivanje novih dozvola platila dodatnih 80.000 kuna. Župan i pročelnik za obrazovanje, kulturu i sport obećali su načelniku da će ta sredstva platiti Općini, ali nisu. Kroz općinu Brodski Stupnik prošla je mreža zemnog plina, ali je vod išao samo jednom stranom ulice, pa je ogroman nesrazmjer u cijeni priključka kućanstava. Može li Županija učiniti nešt na izjednačavanju prava stanovnika? Pitao je i što je s osnivanjem udruge korisnika vode za područje Orubice, najavljenim još u ožujku, a ukazao je i na problem pasa lutalica.

Odgovoreno je da je izgradnja dvorane u Sikirevcima bila planirana kroz program EIB III, ali kako je cijeli program, zbog nedostatka sredstava, reduciran, dvorana nije prošla. Zahtjev Općine za sredstvima za dokumentaciju kasno je stigao, te će se osigurati u županijskom proračuna za sljedeću godinu, rečeno je na sjednici. Odgovoreno je i da će se organizirati sastanak za stanovnike općine Brodski Stupnik. Rečeno je i da je u Orubici riješeno pravo građenja na parceli u državnom vlasništvu za projekt javnog sustava navodnjavanja, te da je osnivačka skupština posao koji je pod kontrolom. Problem pasa lutalica mora riješiti svaka jedinica lokalne samouprave.

Marko Šimić (HDZ):

- Poduzeću Remont i proizvodnja željezničkih vozila u Slavonskom Brodu prijeti opasnost daljnjeg opstanka zbog namjere vlasnika HŽ Cargo iz Zagreba da mu pripoji tvrtku iz Zagreba, velikog gubitaša. Može li se učiniti što da se to spriječi?

Župan je odgovorio kako je o ovome problemu saznao iz dopisa sindikata, kojemu su dali potporu, te uputili zahtjev Ministarstvu.

Marija Kovačević

Ostale novosti

6.5.2017.Kandidacijske liste za Lokalne izbore 2017.

8.7.2016.Za obnovu pet škola 9,3 milijuna kuna

1.7.2016.Diplomski studij sestrinstva

27.5.2016.Imamo što pokazati

6.5.2016.Uvijek na ponos, nikad u zaborav

29.4.2016.U prodaji tek po 1 ili 2 hektara

1.4.2016.Bolje nego prije

4.3.2016.Slavonski namještaj u Splitu

26.2.2016.Razminirana i posljednja njiva

19.2.2016.Potpora poduzetnicima

29.1.2016.Obljetnice iz Domovinskog rata

15.1.2016.Stipendije - tko, kako i koliko?

25.9.2015.Sjednica u roku

11.9.2015.Pomoć djeci, roditeljima i sustavu

3.7.2015.Osam sati, bez tenzija

5.6.2015.Master plan razvoja prometa

29.5.2015.Zelena i plava Hrvatska na jednom mjestu

29.5.2015.Izvršenje proračuna i izvješća

30.4.2015.Prvi smo ušli u Okučane!

30.4.2015.Pomoćnici u nastavi olakšanje su i učiteljima

10.4.2015.Mnoštvo tema, dobro odrađeno

6.3.2015.Dan Civilne zaštite

27.2.2015.Tko opstruira izgradnju termoelektrane?

13.2.2015.Žurne službe aktivno

19.12.2014.Usvojen županijski proračun za 2015. godinu

26.9.2014.O kadrovskim pitanjima, reviziji, proračunu, zdravstvu...

18.7.2014.Izvješća o prošlogodišnjem proračunu te o stanju gospodarstva i poljoprivrede

13.6.2014.Kraći dnevni red - kvalitetniji rad

30.5.2014.Elementarna nepogoda na području cijele županije

16.5.2014.Vladina politika na štetu Slavonije

9.5.2014.Mogućnosti u novoj - europskoj obitelji

2.5.2014.Hvala braniteljima!

18.4.2014.Kreće realizacija velikih projekata

11.4.2014.Jedna ostavka i puno izvješća

21.2.2014.Općinski sudovi moraju ostati u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški

31.1.2014.Šezdesetak izlagača, predstavljanje programa ruralnog razvoja i predavanja

20.12.2013.Kupljena oprema za ronioce i radioamatere

29.11.2013.Projekt za budućnost

22.11.2013.Novi Centar za biotehnološka istraživanja

31.10.2013.Prihvaćen srednjoročni program razvoja malog i srednjeg poduzetništva

27.9.2013.Policijska uprava brodsko-posavska među najboljima

10.5.2013.Prikazana najljepša grla konja i krava u Slavoniji

19.4.2013. Dan Brodsko-posavske županije

12.4.2013.Sjednica prekinuta, nastavak će odraditi vijećnici novog saziva

5.4.2013.Mine!

29.3.2013.Sanirana odluka o sanaciji

8.3.2013.Suvremena tehnologija nadohvat slavonskih poljoprivrednika

1.3.2013.Bolnice, ipak, idu u sanaciju

1.2.2013.Stotinjak izlagača te niz predavanja i predstavljanja zakona

14.12.2012.Maratonski dnevni red

9.11.2012.U rekonstrukciju i gradnju cesta uloženo 17,5 milijuna kuna

12.10.2012.Županija sufinancira program uzgoja svinja

21.9.2012.Prvo zasjedanje nakon ljetne stanke

7.9.2012.Županije imaju i agencije i projekte, ali trebamo suradnju s državom

20.7.2012.Najbolje orali Kadić i Vučković

13.7.2012.O zdravstvu, školstvu, poljoprivredi i gospodarstvu

29.6.2012.Volio bih novo znanje primijeniti i kod nas

20.4.2012.Sačuvati cjelovitost i ovlasti

6.4.2012.Poznati dobitnici županijskih priznanja u 2012. godini

30.3.2012.Županijsko izaslanstvo u Poljskoj

16.3.2012.Budmo - živjeli!

16.3.2012.Prihvaćena izvješća za prošlu i odobreni planovi za ovu godinu

3.2.2012.VIŠE OD STOTINU IZLAGAČA I NIZ KORISNIH PREDAVANJA

22.12.2011.REBALANS OVOGODIŠNJEG I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU

21.10.2011.ZVONIMIR MARKOTIĆ NOVI JE PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

22.7.2011.DESET TOČAKA U REKORDNOM ROKU

24.6.2011.U BORBI ZA KONKURENTNOST

3.6.2011.MANIFESTACIJA U SLUŽBI RAZVOJA SELA I POLJOPRIVREDE

13.5.2011.EUROPSKI TJEDAN U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

6.5.2011.POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA BROĐANA, ALI I OKOLIŠA U REGIJI

6.5.2011.16. OBLJETNICA BLJESKA

6.5.2011.EUROPSKI TJEDAN U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

29.4.2011.I SLAVONIJA JE DIO TURISTIČKE HRVATSKE

15.4.2011.SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1.4.2011.PRIVREMENI POSAO KAO SPAS

18.3.2011.SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

11.3.2011.POČETAK RADA UREĐAJA MAGNETSKE REZONANCE

11.3.2011.STIŽE STALNA OPREMA ZA MJERENJE BENZENA

18.2.2011.3.600 potencijalnih popisivača

4.2.2011.STOTINU IZLAGAČA IZ CIJELE HRVATSKE I NIZ KORISNIH PREDAVANJA

17.12.2010.NA DNEVNOM REDU PRORAČUN I DOKUMENTI VEZANI ZA NJEGOVO DONOŠENJE

3.12.2010.KAKO JE TO BITI ŽUPAN?

26.11.2010.UZ BROJNA IZVJEŠĆA, PRIHVAĆEN REBALANS PRORAČUNA

12.11.2010.OBILJEŽENE DVIJE VRIJEDNE OBLJETNICE

5.11.2010.ZA RAZVOJ TURIZMA VIŠE OD 1,5 MILIJUNA KUNA

29.10.2010.SVEČANO OTVOREN NOVI URED CTR-a

21.10.2010.PODUZETNICIMA BESPOVRATNO GOTOVO 900 TISUĆA KUNA

15.10.2010.PROBLEMATIČNI SU NASTAVAK PLINOFIKACIJE I KONCESIJE

1.10.2010.PRIHVAĆENA IZVJEŠĆA

16.7.2010.UPISI, KOMARCI, SVAČIĆEVA ULICA, ĐURO ĐAKOVIĆ…

24.6.2010.KAP PO KAP

11.6.2010.ŠTETE NESLUŽBENO PROCIJENJENE NA VIŠE STOTINA MILIJUNA KUNA

4.6.2010.MANIFESTACIJA KOJA DOPRINOSI RAZVOJU SELA I POLJOPRIVREDE

21.5.2010.OTVORENA POTPUNO OBNOVLJENA KUHINJA

7.5.2010.SVIMA ČESTITKE, A NAJZASLUŽNIJIMA PRIZNANJA I NAGRADE

23.4.2010.KOMŠIJE TRUJU, SUSJEDI TRPE

9.4.2010.STARI DOM DOBIO NOVO RUHO

19.3.2010.Počinje dogradnja OŠ "Ljudevit Gaj" u Lužanima

5.3.2010.ŽUC NAPOKON U VLASTITOM PROSTORU

26.2.2010.VIJEĆNICI ODRADILI POSAO U REKORDNO KRATKOM VREMENU

19.2.2010.JOŠ 3,3 MILIJUNA KUNA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

6.2.2010.VELIKO NESLAGANJE I NEGODOVANJE PREDLOŽENIM RJEŠENJIMA

22.1.2010.DVORANA ZA BUDUĆNOST

18.12.2009.ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

11.12.2009.U PROJEKTU SMO OKRUPNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

27.11.2009.PRVA PRAVA RADNA SJEDNICA U NOVOM MANDATU

13.11.2009.U PRVIH STO DANA NASTAVLJEN KONTINUITET IZVRŠNE VLASTI

30.10.2009.DO ISPRAVA IZ KATASTRA ZA SAMO DESET MINUTA

23.10.2009.SANACIJA ODLAGALIŠTA U TIJEKU, A GRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA NIJE DALEKO

9.10.2009.ZDRAVKO SOČKOVIĆ IZABRAN ZA NOVOG PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

2.10.2009.STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI OKUPLJENI OKO HDZ-a OSIGURALI SKUPŠTINSKU VEĆINU

18.9.2009.BRODSKA BOLNICA - OGLEDNI PRIMJER USPJEŠNE REFORME

11.9.2009.Mjerna stanica do prosinca

4.9.2009.Kako smanjiti cijene prijevoza do škole

28.8.2009.MILIJUN I POL KUNA ZA MJERENJE ZAGAĐENOSTI ZRAKA

10.7.2009.KONSTITUIRANA SKUPŠTINA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

24.4.2009.PRVI PROIZVOĐAČ TREŠANJA U PLASTENIKU U HRVATSKOJ I TREĆI U EUROPI

6.4.2009.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI?

20.3.2009.GOTOVO 140 MILIJUNA KUNA ZA PROJEKTE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

27.2.2009.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

12.12.2008.Što su pitali vijećnici

5.12.2008.DOGOVORENA SURADNJA U ZAŠTITI OKOLIŠA I KONTROLI KVALITETE VODE I ZRAKA

14.11.2008.MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVITKA NAJVEĆI JE INVESTITOR U ŽUPANIJI

31.10.2008.ŽUPANIJA PLAĆA NADZOR ISPRAVNOSTI VODE U JAVNOJ VODOOPSKRBI

24.10.2008.OKO 170 MILIJUNA KUNA DRŽAVNOG NOVCA ZA POLJOPRIVREDU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

17.10.2008.Cijela županija treba biti područje od posebne državne skrbi

10.10.2008.ŠTO SU VIJEĆNICI PITALI

3.10.2008.ŽUPANIJA I OPĆINE OSIGURAT ĆE BESPLATAN PRIJEVOZ ZA SVE SREDNJOŠKOLCE

9.5.2008.DAN ŽUPANIJE U OZRAČJU OPTIMIZMA i NADE

2.5.2008.BLJESAK JE BIO PREKRETNICA

4.4.2008.POTENCIJALI ŽUPANIJE PRED OČIMA CIJELE HRVATSKE

21.3.2008.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

1.2.2008.DANIJEL MARUŠIĆ NOVI JE ŽUPAN, A ZDRAVKO SOČKOVIĆ PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

18.1.2008.U SABORSKIM KLUPAMA I IZVAN NJIH

28.12.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

14.12.2007.Šagulje-Ivik — regionalni centar

7.12.2007.OD STOPOSTOTNE POPUNJENOSTI — DO POČETKA PLANIRANJA

23.11.2007.Aktualni sat Županijske skupštine Brodsko-posavske županije

19.10.2007.U PET GODINA BESPOVRATNIH POTPORA PET OPĆINA NIJE OSTVARILO NI KUNE

5.10.2007.Sjednica Županijske skupštine - Aktualni sat

20.7.2007.O MLIJEKU, CESTAMA, NOVCIMA, KOPANJU...

8.6.2007.MIJENJATI POSLOVNIK U DIJELU KOJI REGULIRA AKTUALNI SAT

5.5.2007.DAN ŽUPANIJE OBILJEŽEN U OZRAČJU OBEĆAVAJUĆIH GOSPODARSKIH POMAKA

13.4.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI?

2.3.2007.Tržište Kine otvoreno za hrvatsku izvoznu ofenzivu

16.2.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

8.12.2006.SLAVONIJA NIKAD NIJE IMALA VIŠE PROJEKATA

1.12.2006.PRORAČUN ZA NAREDNU GODINU GOTOVO ZA 13 POSTO VEĆI OD OVOGODIŠNJEG

24.11.2006.REALAN RAST PRORAČUNA ZA GOTOVO 16 POSTO

30.10.2006.Bandera nasred ceste! Ili, cesta nasred bandere!

29.9.2006.Veleučilište u Slavonskom Brodu

25.8.2006.Hitna pomoć na auto-cesti