Županija

Prihvaćena izvješća za prošlu i odobreni planovi za ovu godinu

Sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije

Datum objave: 16.3.2012.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

Aktualni sat Županijske skupštine

AMBULANTE, ŠKOLE, PLINOFIKACIJA, PROJEKTI...

SAŠA ŠNAJDER (SU- Stranka umirovljenika):

- Najavljeno je ukidanje isplate putnih naloga za zdravstvenu skrb za put do 50 kilometara udaljenosti do bolnice, a ja bih s tom činjenicom povezao nesigurnost ulaganja liječnika obiteljske medicine i stomatologa u ambulantama u Slavonskom Šamcu koje su u općinskim prostorijama. Što će se dogoditi ako ove i slične općine ostanu bez ambulanti, odnosno bez obiteljskih liječnika, a pacijenti, uz to, budu morali plaćati i autobusnu kartu do Slavonskog Broda? I drugo, još 2005. godine potpisan je ugovor za gradnju vodocrpilišta u Sikirevcima za kojeg su mještani i Općina ustupili zemljište. Istočni regionalni vodovod je, iako bez uporabne dozvole, pušten u rad, a nije određena ni zona sanitarne zaštite što je za tamošnje poljoprivrednike veliki problem zbog čega su mještani pokrenuli potpisivanje peticije. Ova Skupština donijela je i odluku o osnivanju poduzeća pa me zanima što se događa s tim projektom? U čemu je problem?

- Brodsko-posavska županija je 2010. godine raspisala natječaj i dodijelila koncesije za obavljanje zdravstvene zaštite opće i dentalne medicine. Liječnice koje su ju dobile, djelatnost obavljaju u ambulantama u općinskim prostorima. Općinsko vijeće donijelo je odluku da im se prostor daje na korištenje za 0 kuna i sada trebaju još samo postpisati ugovor s Općinom što će se vrlo brzo i dogoditi, odgovorila je na prvo pitanje pročelnica Klara Šćuka.

- U gradnju Istočnog regionalnog vodovoda tijekom prošle i ove godine uloženo je više od 40 milijuna kuna, a pod pristiskom javnosti i nas iz Županije, radi se i vodovod u Sikirevcima. Hrvatske vode su projektirale i sustav vodoodvodnje za općine Sikirevci i Slavonski Šamac s tim da je ova druga u svom prostornom planu predvidjela i gradnju prečistača otpadnih voda. Tražit ćemo više novca i žurni nastavak gradnje vovdoopskrbnog sustava i za ostala naselja u spomenutim općinama. Što se tiče zone sanitarne zaštite, nju moraju projektirati Hrvatske vode koje smo već više puta požurivati, a učinit ćemo to ponovno kako bi poljoprivrednici znali što i pod kojim uvjetima u tom području smiju uzgajati te koja sredstva pri tome mogu koristiti, kazao je u svom odgovoru zamjenik župana Davor Vlaović.

Može li netko uvesti red u Industrijsko-obrtničku školu u Slavonskom Brodu?

MATO KLARIĆ (nezavisni vijećnik)

-Prvo pitanje odnosi se na mjere zaštite od obiteljskog nasilja pri čemu me zanima ima li Brodsko-posavska županija licenciranog stručnjaka za obavljanje stručnog tretmana osoba koje su zbog duševne nestabilnosti opasne za obitelji pa ih treba resocijalizirati. Drugo pitanje se odnosi na Industrijsko-obrtničku školu u Slavonskom Brodu u kojoj se učenici i roditelji žale na nižu kvalitetu stručnosti nastavnog i obrazovnog kadra pa se vode i pojedinačni sporovi s nekima od njih pri čemu se spominje alkohol i fizički kontakti. No, i profesori se žale na učenike koji na nastavi puše, samovoljno napuštaju sat, a pod odmorom piju alkokohol. Hoće li stručno tijelo ove Županije pomoći toj ustanovi tako da većina ostalih dobrih učenika prođu kroz planirani nastavni program za ovu školsku godinu?

NIVES ROMANJEK (HSP AS)

- Je li, kako je zaključila ova Skupština prije godinu dana, formiran stručni odbor za praćenje alergenih biljaka? Budući da je brodska tržnica od životnog značaja za poljoprivrednike s područja cijele županije, hoće i Brodsko-posavska županija sufinancirati njezinu izgradnju?

ANTO SERDAR (HDZ)

- U općini Okučani su počeli radovi na gradnji vodovoda i kanalizacije, pa me zanima može li Županija kontrolirati tko, što i kako na tome radi. Drugo pitanje je vezano za rad inspektora rada koji kontroliraju nas koji smo uredno prijavljeni i plaćamo sve obveze. Neka rade jer to im je posao, ali zašto ne kontroliraju i ilegalne obrtnike koji ne plaćaju nikakve obveze, a javno rade. Tko kontrolira inspektore?

- Pitanje vezano za Okučane proslijedit ćemo Općini koja je investitor, a inspekcije nisu u nadležnosti Županije, odgovorio je župan Danijel Marušić.

DOMAGOJ BARTEK (HNS)

- Je li u županijskom proračunu za 2012. godinu predviđena stavka za sufinanciranje međumjesnog prijevoza srednjoškolaca? Naime, ovaj će prijevoz s 50 posto sufinancirati država, dok ostatak trebaju osigurati općine i županije.

- Brodsko-posavska županija je tri godine sufinancirala prijevoz učenika srednjih škola. Za to smo godišnje davali oko 2 milijuna, a nešto smo predvidjeli i za ovu godinu, no, tim će iznosom biti plaćen dug iz prethodnog razdoblja. Zbog najava da će prijevoz srednjoškolaca u potpunosti plaćati država, nismo planirali više novaca, odgovorila je zamjenica župana Ružica Vidaković.

Financiranje sigurne kuće, besplatan parking za pacijente kod brodske bolnice...

ZDRAVKA KRŠAN (nezavisna vijećnica)

- Još prije dvije godine pitala sam za uređenje Ulice braće Radića u Sibinju, ali osim što ste je obišli, ništa nije učinjeno. Zašto?

- Županijska uprava za ceste uvrstila ju je u ovogodišnji plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, no, još se čeka građevinska dozvola koju mora pribaviti općina. Prema posljednjim informacijama, dozvola bi trebala biti gotova za 10-ak dana, rekao je u svom odgovoru ravnatelj ŽUC-a Antun Dukić.

DUBRAVKA HORVAT (SDP)

- Moje prvi pitanje vezano je za ugovor za financiranje sigurne kuće za zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja kojeg je, uz nadležno ministarstvo i Grad Slavonski Brod potpisala i Brodsko-posavska županija, ali ga nije realizirala. Naime, uz ovaj zajednički, Grad i Županija su trebali potpisati i zasebne ugovore s Ministarstvom, ali vi to niste učinili baš kao što niste ni uplatili sav ugovoreni novac. Zašto niste potpisali? I drugo, zašto još uvijek nisam dobila odgovor na pitanje kome i za koje poslove je Županija isplatila naknade za ugovor o djelu od oko 163.000 kuna?

- Ova je županija 2010. godine potpisala ugovor s Ministarstvom, Gradom Slavonskim Brodom i Ženskom grupom Brod te smo za 2011. godinu planirali i u potpunosti isplatili 198.000 kuna. Isti smo iznos planirali i za ovu godinu i do sada uplatili dva mjesečna obroka. Kada se stvore uvjeti potpisat ćemo i spomenuti dodatni ugovor, a financijske obveze nastavljamo i dalje uredno izvršavati, odgovorila je na drugo pitanje pročelnica Klara Šćuka.

MARTIN MILOLOŽA (HSP AS)

- Najprije pohvala pročelniku Vladimiru Štefaneku za uređenje klizišta kod škole u Grižićima, a sada pitanje vezano za Srednju glazbenu školu. Naime, ova je škola poslala zahtjev za uvođenje smjera za glazbenika – tamburaša za kojeg postoji veliko zanimanje učenika i roditelja te pitam hoće li Županija pokrenuti postupak odobravanja.

- Osnivač Glazbene škole je Grad, ali je u tijeku postupak da osnivačka prava za Srednju glazbenu školu prijeđu na Županiju. Zahtjev je predan, no moramo riješiti i pitanje nastavnog kadra, glasio je, ukratko prenesen, odgovor pročelnika Vladimira Štefaneka.

JOSIP ŽELINSKI (nezavisni vijećnik)

- Kod gradnje ceste koja od Kaniže ide prema Bebrini, propale su odvodne cijevi i kanal više nije u funkciji što uzrokuje puno problema. Hoće li Hrvatske vode nešto učiniti kako bi se urušeni kanal sanirao?

- Uređenje spomenutog kanala nalazi se u planu investicija brodske Vodnogospodarske ispostave Hrvatskih voda za 2012. godinu. Plan je sada u središnjici HV-a u Zagrebu i nadamo se da će biti prihvaćen te da će i spomenuti kanal biti uređen, kazao je zamjenik župana Davor Vlaović.

DARIO PAVIĆ (HSP AS)

- Hoće li parkirališna mjesta kod brodske bolnice biti besplatna za pacijente? Kada će biti označena bijelim linijama? I drugo - iako je nedavno uređena, čini mi se da zbog nekvalitetne obnove, rok trajanja županijske ceste od Radovanja do Oriovca neće biti dug.

- Izvođač je dao jamstvo od dvije godine i pojave li se oštećenja u tom roku, popravak ide na njegov račun, kratko je odgovorio Antun Dukić, ravnatelj ŽUC-a.

Kada rješenje za distribuciju plina u općini Donji Andrijevci?

VLATKO KRZNARIĆ (HSP AS)

- U posjedu sam dva dokumenta od kojih je prvi presuda Upravnog suda RH kojom se raskida koncesija o distribuciji na plinskoj mreži u općini Donji Andrijevci dok je drugi rješenje Državnog inspektorata kojim se tvrtki Plin projekt zabranjuje distribucija na tom području. Ova Županijska skupština je donijela odluku da se raspiše natječaj za dodjelu koncesije za distribuciju plina za općine Garčin, Donji Andrijevci i Velika Kopanica. No, Plin projekt je u međuvremenu dostavio specifikaciju ulaganja koju bih ja nazvao prijetnjom, a u kojoj kažu da će, ukoliko se poštuje odluka Skupštine i raspiše natječaj, tražiti jednokratno i jednostrano obeštećenje koje će samo za općinu Donji Andrijevci iznositi pola milijuna kuna. Iz dokumentacije se ne vidi koja su to njihova ulaganja bila, a ako ih je i bilo, kako su mogla biti rađena bez suglasnosti Općine? Ako se pod ulaganjima smatra izrada kućnih priključaka, njih plaćaju isključivo pravne i fizičke osobe koje se priključuju. Točno je da je bilo nekih ulaganja u novoformirane ulice te određenih izmještanja mreže no to je plaćala Općina i za to imamo valjanu dokumentaciju tako da neplaćenih faktura nema. Ulaganje u projektnu dokumentaciju za Sredance ne može se smatrati ulaganjem u proširenje mreže jer do danas nema potvrde glavnog projekta, pa tako ni plinofaikacijeaovog naselja, iako je to bila ugovorna obveza još iz 2004. godine. Molim župana da svojim ovlastima i autoritetom utječe na to da se provede odluka ove Skupštine i da se natječaj raspiše, a ja vam predajem kompletnu dokumentaciju.

- Župan je proveo odluku Županijske skupštine i prošle godine raspisao natječaj za dodjelu koncesije za distribuciju plina, no Državna komisija ga je zbog nekih nedostataka poništila. U međuvremenu smo zatražili podatke od Plin projekta koji je vlasnik plinske mreže u općini Garčin i dobili uvjete pod kojim će oni budućim koncesionarima mrežu dati na korištenje. Iste takve podatke smo dobili i od općine Donji Andrijevci za mrežu čiji je ona vlasnik. U odgovoru za Garčin Plin projekt je kazao ovo što ste rekli, ali se ne radi o 500, nego o 50 tisuća kuna, no taj odnos ne opterećuje ovu Županijsku skupštinu jer je riječ o odnosima Plin projekta i općine. Nama u Županiji ostaje dobiti još samo jedan odgovor od Brod-plina i možemo raspisati natječaj za općine Garčin, Donji Andrijevci, Velika Kopanica i Gundinci. Hoćemo li istodobno ići s natječajem i za ostale općine ne znamo jer još nije jasno što ćemo u tom slučaju dobiti budući da će ponovno biti nedostataka u natječajnoj dokumentaciji i Državno povjerenstvo će nam ponovno poništiti natječaj za razvoj plinske mreže u općinama Oprisavci, SlavonskiŠamac i Sikirevci. Čim dobijemo odgovor Brod-plina odmah idemo na natječaj, vrlo iscrpno je odgovorio pročelnik Miroslav Jarić, nakon čega je vijećnik Krznarić zatražio da se općina Donji Andrijevci, kao jedina koja je i vlasnik mreže, izdvoji od ostalih i odmah samostalno rješava.

KRUNOSLAV HOFFER (SDP)

-Nezadovoljan dosadašnjim odgovorima ponavljam pitanje o ulaganju 4 milijarde kuna u Brodsko-posavsku županiju. Molim župana da mi kompleksno, konkretno i u pisanom obliku na njega odgovori.

ZVONIMIR LASLO (HSP AS)

-Koliko je pripremljeno, koliko ih se trenutno priprema i u kojoj su fazi izrade projekti za financiranje iz pretpristupnih fondova EU te kolika je njihova ukupna vrijednost? Drugo, kada će početi povrat dijela sredstava županijskog proračuna lovozakupcima namijenjena za obnovu matičnog fonda divljači? I posljednje - budući da su u prošloj godini procesuirana samo tri kaznena djela utaje poreza zanima me koji su uvjeti potrebni da bi se predmet iz Porezne proslijedio u Policijsku upravu.

- Do sada su na Brodsko-posavskoj županiji ukupno ostvarena 74 projekta vrijednosti 400 milijuna kuna. Od toga je 29 projekata izravno vezano na EU fondove od kojih je većina donacija dok se ostatak mora sufinancirati i tu je riječ o 309 milijuna kuna. U posljednje vrijeme je odobreno 18 projekata ukupne vrijednosti 56 milijuna kuna, 11 projekata je predano i čeka se njihova evaluacija, a pripremljeno ih je još 22 u vrijednosti od oko 70 milijuna kuna, precizno je na postavljeno pitanje odgovorio pročelnik Marijan Štefanac.

- Vezano za lovozakupninu, ovih smo dana imali niz sastanaka s predstavnicima Županijskog lovačkog saveza kako bismo pronašli najbolji model za plasiranje sredstava prikupljen od zakupaca, a namijenjenih razvoju lovstva. Sljedećih dana očekuje se objava javnog poziva i pozivam sve lovačke udruge da se jave nakon čega im povjerenstvo odobriti sredstva, kratko je odgovorio zamjenik župana Davor Vlaović.

Plinofikacija Oriovca, stare škole u Beravcima i odjeli u bolnici u Novoj Gradiški

DUBRAVKO KOLUNDŽIĆ (HDSSB)

- Ima li šanse da Brod-plin ove godine krene u plinofikaciju općine Oriovac? Drugo pitanje se odnosi na industrijsku zonu Bjeliš koja je u nadleštvu Grada, ali kako sam ja u Županijskoj skupštini, postavljam ga ovdje i vjerujem da će ga župan proslijediti dalje. Naime, razgovarajući s jednim poduzetnikom koji je otvorio tvrtku saznao sam da u Katastru nije mogao dobiti kućni broj na toj lokaciji budući da Industrijska zona Bjeliš u policijskoj aplikaciji kao takva više ne postoji te je, na vlastito traženje, morao uzeti kućni broj na ulicu Ferde Filipovića koja je od njegovog objekta udaljena oko kilometra. To je veliki problem ne samo za njega nego i sve koji su tamo ili misle ući u neki od tamošnjih objekata. Koliko sam saznao, Grad je od mjesnog odbora tražio da odredi i imenuje nove ulice, ali on to od svibnja prošle godine još nije napravio. Treće, ponavljam pitanje o tome na što je Nezavisna lista potrošila 5.000 kuna koje je dobila iz proračuna? Možda za kampanju kod izbora načelnika u općini Sibinj?

- Imali smo puno sastanaka s Brod-plinom i brodskim gradonačelnikom i tada nam je obećano da će još prošle godine krenuti plinofikacija općine Brodski Stupnik što se i dogodilo. S plinofikacijom općine Oriovac bi, prema tadašnjem dogovoru, trebalo krenuti ove godine, kazao je pročelnik Jarić.

MARIO VUČINIĆ (SDP)

- U ime stanovnika Beravaca pitam u čijem su vlasništvu dvije stare školske zgrade koje predstavljaju ruglo u središtu sela i dalje se devastiraju? Drugo, zašto se nastava za djecu predškolske dobi u Beravcima odvija u društvenom domu u kojem nema minimuma higijenskih uvjeta s tim što se u njemu održavaju i karmine, različite večere i zabave? Pitam to stoga što je u selu i nova škola pa me zanima zašto djeca u njoj ne mogu imati predškolsku nastavu.

- Upravni odjel je razgovarao s ravnateljem škole i predložili smo da školski odbor donese odluku o namjeni spomenutih objekata. Kad odluka bude donesena, doći će i na ovu Skupštinu koja mora dati suglasnost, a mi smatramo da oni školi više ne trebaju. Što se tiče predškolskog programa, prihvaćam prijedlog vijećnika da se izvodi u novoj školi i tražit ćemo objašnjenje zašto već sad nije tako, odgovorio je pročelnik Štefanek.

DAMIR JAPUNDŽIĆ (HDSSB)

- Zašto još uvijek nisu imenovani odjeli u bolnici u Novoj Gradiški? Svi bi konačno trebali shvatiti da mora prestati petljanje politike u ovu zdravstvenu ustanovu. Drugo, poznato je da je predsjednik Županijskog saveza sportova koji je to postao kao predsjednik Županijskog nogometnog saveza, odakle je suspendiran, i dalje na tom mjestu. O tome sam često govorio i na više mjesta pitao kako je to moguće, ali odgovor nisam dobio. Nije li logično da na mjesto predsjednika Županijskog saveza sportova dođe novi predsjednik ŽNS-a?

Škola u Garčinu, nadvožnjak u Osječkoj, vodovod u Odvorcima...

BORO GRUBIŠIĆ (HDSSB)

- Za 18 dana trebali bi završiti radovi na školi u Garčinu pa me zanima hoće li ugovoreni rok biti ispoštivan. Drugo pitanje se odnosi na projekte koje je ova županija aplicirala u državni proračun. Osobno sam dao 15 amandmana koji su odbijeni uz obrazloženja koja će morati dati Brodsko-posavska županija. U pitanju je podvožnjak u Osječkoj gdje je nadležno ministarstvo odgovorilo kako izvedbeni projekt nije gotov te da je u državnom proračunu za njegovo dovršenje za ovu godinu predviđeno samo 468.000 kuna. Bilo je tvrdnji da je izvedbeni projekt gotov i da radovi kreću u svibnju te da sve ovisi samo od države, ali od njih stiže drugačiji odgovor. Jednak odgovor sam dobio i na amandmane za pročistač u Novoj Gradiški te za vodoodvodnju u općinama Rešetari i Cernik za koje se, također, tvrdilo da je projekt gotov. Treće pitanje, također postavljeno u Saboru kao amandman, odnosi se na rekonstrukciju vodoopskrbe u odvoračkim selima. Je li ovaj zahvat koji košta 4,5 milijuna uključen u 20 milijuna kuna koje je Vlada izdvojila za gradnju regionalni vodovod Istočna Slavonija?

-Škola u Garčinu, nažalost, neće biti dovršena do 1. travnja, a ja bih volio da bude gotova barem do kraja lipnja ove godine, kratko je odgovorio pročelnik Vladimir Štefanek.

- Kompletnu dokumentaciju za prečistač su radile Hrvatske vode i prema posljednjim razgovorima i informacijama koje smo od njih dobili, projekt je bio u posljednjoj fazi pa ćemo sada pokušati inicirati njegovo ponovno pokretanje. Što se tiče vodovoda u Odvorcima, izdvojena su sredstva iz Hrvatskih voda i dio radova je izveden dok za ostalo treba izraditi projektnu dokumentaciju i to smo na posljednjem sastanku od njih i tražili, glasio je odgovor zamjenika župana Davora Vlaovića.

IVAN MARČEVIĆ

-Kani li Brodsko-posavska županija učiniti nešto kako bi naši mladi, školovani ljudi mogli odraditi pripravnički staž i stekli uvjete za daljnje zapošljavanje?

- U pripremi je plan prijema pripravnika u naše službe i podržavam ovu akciju, kratko i jasno je odgovorio župan Danijel Marušić.

IVAN SUDIĆ (HSS)

-Svi smo svjedoci stalnog uništavanja i krađe signalnih znakova na cestama, a sve više i na željezničkoj pruzi gdje se otuđuje i materijal. Sve to ugrožava sigurnost prometa i apeliram da se nešto učini kako bi se ova pojava suzbila.

Županijska skupština Brodsko-posavske županije odlučila o nastavku gradnje poliklinike

BOLNICA MOŽE UZETI KREDIT – ŽUPANIJA JAMAC

Vijećnici Županijske skupštine dali su suglasnost Brodsko-posavskoj županiji da bude jamac Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" iz Slavonskog Broda za kreditno zaduženje koje će omogućiti nastavak započetih radova na gradnji poliklinike. Nastavak radova u skladu je s planom kapitalnih ulaganja te s ugovorom kojeg su međusobno potpisali Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi, Brodsko-posavska županija i Opća bolnica iz Slavonskog Broda.

- Ovaj kapitalni projekt podići će razinu zdravstvene skrbi ne samo stanovnicima Brodsko-posavske županije, nego i ovog dijela Slavonije. S realizacijom se krenulo prošle godine kad je Ministarstvo kroz decentralizirana sredstva osiguralo 6 milijuna kuna. Za ovu je godinu planirano 8 milijuna kuna od Ministarstva, a za sljedeću dodatno još dva milijuna. Naravno, to nije dovoljno za završetak projekta pa je nužno kreditno se zadužiti što će učiniti Opća bolnica sukladno potpisanom sporazumu kojim je definirano da će otplata ići iz decentraliziranih sredstava. No, da bi se bolnica mogla kreditno zadužiti, mora ishoditi suglasnost Županijske skupštine, ali i Ministarstva financija i to je razlog zbog kojeg se ova točka našla pred vama, kazala je pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Klara Šćuka. Glavnica kredita, prema njezinim riječima, trebala bi biti u iznosu od 18,6 milijuna kuna, a s pripadajućom kamatom i troškovima kredita koji iznose 2,7 milijuna kuna, vraćat će se u razdoblju od šest godina u tromjesečnim obrocima.

Dodatno obrazloženje zahtjeva za kredit dao je ravnatelj brodske bolnice Milan Bitunjac koji je podsjetio da je na javnom natječaju izabran izvođač građevinskih radova koji je ponudio najnižu cijenu u iznosu od 33,5 milijuna kuna. Isti postupak je ponovljen i za odabir banke kod koje će se bolnica kreditno zadužiti pri čemu je najpovoljniju ponudu dala Hypo Alpe Adria banka. Da bi razriješio sve nedoumice oko toga hoće li novo kreditno zaduženje ugroziti redovito poslovanje, ravnatelj Bitunjac je ponovio kako je 8 milijuna kuna iz decentraliziranih sredstava koje je u 2011. godini Ministarstvo dalo za polikliniku i adaptaciju hitnog prijema odobreno povrh redovitih sredstava.

O zdravstvenim ustanovama riječi je bilo i u sljedećoj točki dnevnog reda pod kojom su vijećnici donijeli odluku da Županijska skupština, kao osnivač brodskog Doma zdravlja i Ljekarni Slavonski Brod daje suglasnost za nastavak rješavanja imovinsko-pravnih pitanja. Konkretno, riječ je o suglasnosti za prijenos prava vlasništva poslovnog prostora u kojem Ljekarne obavljaju djelatnost, s Doma Zdravlja na Ljekarne. Ove prostore desetljećima zajednički koriste ambulante Doma zdravlja i Ljekarne, a sada se na "svoj" dio končano mogu uknjižiti i Ljekarne koje će, ujedno, provesti i platiti postupak etažiranja.

Županijska skupština usvojila program rada za 2012. godinu

Prihvaćen plan investicija u školstvu

Kao i uvijek do sada, i ovaj se put, uz ostale točke dnevnog reda, na prvoj radnoj sjednici u tekućoj godini pred vijećnicima našao program rada Županijske skupštine kojeg je u uvodnoj riječi predstavio njezin predsjednik Zvonimir Markotić. U programu se našlo čak 66 tema i podtema koje su obuhvatile sve segmente što ih razmatra, usvaja i o kojima odlučuje ovo predstavničko tijelo. No, klubovi vijećnika SDP-a i HDSSB-a te vijećnici HNS-a i samostalno Krunoslav Hoffer iznijeli su i svoje amandmane tražeći uvrštavanje novih tema. Dok su HDSSB-ovci tražili samo raniju raspravu o provođenju projekata energetske učinkovitosti i jednu skupnu raspravu o svim temama vezanim za EU fondove, Vijećnik Hoffer je podnio tri, a SDP i HNS čak sedam amandmana naglasivši kako bez prihvaćanja svih, neće glasati za predloženi plan. Nakon stanke dio HDSSB-ovih i SDP-ovih amandmana je prihvaćen, ali to nije bilo dovoljno da ovi drugi dignu ruku i glasuju "ZA". No, i bez njih program je većinom glasova usvojen.

Pročelnik Vladimir Štefanek je, obrazlažući planove investicijskog i kapitalnog ulaganja u osnovne i srednje škole potvrdio da se u 2012. godini nastavljaju radovi na školama u Garčinu i Novoj Kapeli. Oko 1,1 milijuna kuna planirano je za SŠ Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda u kojoj se europskim novcem gradi Centar izvrsnosti, ali osnivač mora osigurati 10 posto investicije. Za Gimnaziju Nova Gradiška ide 400.000 kuna, a nešto novca dobit će i industrijsko-obrtničke škole iz Slavonskog Broda i Nove Gradiške.

Od ostalih točaka koje su se našle na dnevnom redu treba spomenuti informaciju o stanju sigurnosti u prošloj godini koju je podnio načelnik PU brodsko-posavske Darko Petek i to stoga što su podaci u najbitnijim elementima vrlo povoljni. Postotak rješenosti kaznenih dijela je u pravilu znatno veći od hrvatskog prosjeka, a prema broju stanovnika i kaznenih dijela, četvrta smo županiji na ljestvici najsigurnijih. Kad je riječ o prometu, broj nezgoda je bio u padu, ali je, nažalost, povećan broj poginulih i teško ozljeđenih, a jedan od uzroka je i više od sto kilometara autoceste koliko je prolazi Brodsko-posavskom županijom.

Marija Ravlić

Ostale novosti

6.5.2017.Kandidacijske liste za Lokalne izbore 2017.

8.7.2016.Za obnovu pet škola 9,3 milijuna kuna

1.7.2016.Diplomski studij sestrinstva

27.5.2016.Imamo što pokazati

6.5.2016.Uvijek na ponos, nikad u zaborav

29.4.2016.U prodaji tek po 1 ili 2 hektara

1.4.2016.Bolje nego prije

4.3.2016.Slavonski namještaj u Splitu

26.2.2016.Razminirana i posljednja njiva

19.2.2016.Potpora poduzetnicima

29.1.2016.Obljetnice iz Domovinskog rata

15.1.2016.Stipendije - tko, kako i koliko?

25.9.2015.Sjednica u roku

11.9.2015.Pomoć djeci, roditeljima i sustavu

3.7.2015.Osam sati, bez tenzija

5.6.2015.Master plan razvoja prometa

29.5.2015.Zelena i plava Hrvatska na jednom mjestu

29.5.2015.Izvršenje proračuna i izvješća

30.4.2015.Prvi smo ušli u Okučane!

30.4.2015.Pomoćnici u nastavi olakšanje su i učiteljima

10.4.2015.Mnoštvo tema, dobro odrađeno

6.3.2015.Dan Civilne zaštite

27.2.2015.Tko opstruira izgradnju termoelektrane?

13.2.2015.Žurne službe aktivno

19.12.2014.Usvojen županijski proračun za 2015. godinu

26.9.2014.O kadrovskim pitanjima, reviziji, proračunu, zdravstvu...

18.7.2014.Izvješća o prošlogodišnjem proračunu te o stanju gospodarstva i poljoprivrede

13.6.2014.Kraći dnevni red - kvalitetniji rad

30.5.2014.Elementarna nepogoda na području cijele županije

16.5.2014.Vladina politika na štetu Slavonije

9.5.2014.Mogućnosti u novoj - europskoj obitelji

2.5.2014.Hvala braniteljima!

18.4.2014.Kreće realizacija velikih projekata

11.4.2014.Jedna ostavka i puno izvješća

21.2.2014.Općinski sudovi moraju ostati u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški

31.1.2014.Šezdesetak izlagača, predstavljanje programa ruralnog razvoja i predavanja

20.12.2013.Kupljena oprema za ronioce i radioamatere

29.11.2013.Projekt za budućnost

22.11.2013.Novi Centar za biotehnološka istraživanja

31.10.2013.Prihvaćen srednjoročni program razvoja malog i srednjeg poduzetništva

27.9.2013.Policijska uprava brodsko-posavska među najboljima

13.9.2013.Sedam i pol sati o šest točaka

10.5.2013.Prikazana najljepša grla konja i krava u Slavoniji

19.4.2013. Dan Brodsko-posavske županije

12.4.2013.Sjednica prekinuta, nastavak će odraditi vijećnici novog saziva

5.4.2013.Mine!

29.3.2013.Sanirana odluka o sanaciji

8.3.2013.Suvremena tehnologija nadohvat slavonskih poljoprivrednika

1.3.2013.Bolnice, ipak, idu u sanaciju

1.2.2013.Stotinjak izlagača te niz predavanja i predstavljanja zakona

14.12.2012.Maratonski dnevni red

9.11.2012.U rekonstrukciju i gradnju cesta uloženo 17,5 milijuna kuna

12.10.2012.Županija sufinancira program uzgoja svinja

21.9.2012.Prvo zasjedanje nakon ljetne stanke

7.9.2012.Županije imaju i agencije i projekte, ali trebamo suradnju s državom

20.7.2012.Najbolje orali Kadić i Vučković

13.7.2012.O zdravstvu, školstvu, poljoprivredi i gospodarstvu

29.6.2012.Volio bih novo znanje primijeniti i kod nas

20.4.2012.Sačuvati cjelovitost i ovlasti

6.4.2012.Poznati dobitnici županijskih priznanja u 2012. godini

30.3.2012.Županijsko izaslanstvo u Poljskoj

16.3.2012.Budmo - živjeli!

3.2.2012.VIŠE OD STOTINU IZLAGAČA I NIZ KORISNIH PREDAVANJA

22.12.2011.REBALANS OVOGODIŠNJEG I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU

21.10.2011.ZVONIMIR MARKOTIĆ NOVI JE PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

22.7.2011.DESET TOČAKA U REKORDNOM ROKU

24.6.2011.U BORBI ZA KONKURENTNOST

3.6.2011.MANIFESTACIJA U SLUŽBI RAZVOJA SELA I POLJOPRIVREDE

13.5.2011.EUROPSKI TJEDAN U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

6.5.2011.POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA BROĐANA, ALI I OKOLIŠA U REGIJI

6.5.2011.16. OBLJETNICA BLJESKA

6.5.2011.EUROPSKI TJEDAN U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

29.4.2011.I SLAVONIJA JE DIO TURISTIČKE HRVATSKE

15.4.2011.SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1.4.2011.PRIVREMENI POSAO KAO SPAS

18.3.2011.SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

11.3.2011.POČETAK RADA UREĐAJA MAGNETSKE REZONANCE

11.3.2011.STIŽE STALNA OPREMA ZA MJERENJE BENZENA

18.2.2011.3.600 potencijalnih popisivača

4.2.2011.STOTINU IZLAGAČA IZ CIJELE HRVATSKE I NIZ KORISNIH PREDAVANJA

17.12.2010.NA DNEVNOM REDU PRORAČUN I DOKUMENTI VEZANI ZA NJEGOVO DONOŠENJE

3.12.2010.KAKO JE TO BITI ŽUPAN?

26.11.2010.UZ BROJNA IZVJEŠĆA, PRIHVAĆEN REBALANS PRORAČUNA

12.11.2010.OBILJEŽENE DVIJE VRIJEDNE OBLJETNICE

5.11.2010.ZA RAZVOJ TURIZMA VIŠE OD 1,5 MILIJUNA KUNA

29.10.2010.SVEČANO OTVOREN NOVI URED CTR-a

21.10.2010.PODUZETNICIMA BESPOVRATNO GOTOVO 900 TISUĆA KUNA

15.10.2010.PROBLEMATIČNI SU NASTAVAK PLINOFIKACIJE I KONCESIJE

1.10.2010.PRIHVAĆENA IZVJEŠĆA

16.7.2010.UPISI, KOMARCI, SVAČIĆEVA ULICA, ĐURO ĐAKOVIĆ…

24.6.2010.KAP PO KAP

11.6.2010.ŠTETE NESLUŽBENO PROCIJENJENE NA VIŠE STOTINA MILIJUNA KUNA

4.6.2010.MANIFESTACIJA KOJA DOPRINOSI RAZVOJU SELA I POLJOPRIVREDE

21.5.2010.OTVORENA POTPUNO OBNOVLJENA KUHINJA

7.5.2010.SVIMA ČESTITKE, A NAJZASLUŽNIJIMA PRIZNANJA I NAGRADE

23.4.2010.KOMŠIJE TRUJU, SUSJEDI TRPE

9.4.2010.STARI DOM DOBIO NOVO RUHO

19.3.2010.Počinje dogradnja OŠ "Ljudevit Gaj" u Lužanima

5.3.2010.ŽUC NAPOKON U VLASTITOM PROSTORU

26.2.2010.VIJEĆNICI ODRADILI POSAO U REKORDNO KRATKOM VREMENU

19.2.2010.JOŠ 3,3 MILIJUNA KUNA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

6.2.2010.VELIKO NESLAGANJE I NEGODOVANJE PREDLOŽENIM RJEŠENJIMA

22.1.2010.DVORANA ZA BUDUĆNOST

18.12.2009.ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

11.12.2009.U PROJEKTU SMO OKRUPNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

27.11.2009.PRVA PRAVA RADNA SJEDNICA U NOVOM MANDATU

13.11.2009.U PRVIH STO DANA NASTAVLJEN KONTINUITET IZVRŠNE VLASTI

30.10.2009.DO ISPRAVA IZ KATASTRA ZA SAMO DESET MINUTA

23.10.2009.SANACIJA ODLAGALIŠTA U TIJEKU, A GRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA NIJE DALEKO

9.10.2009.ZDRAVKO SOČKOVIĆ IZABRAN ZA NOVOG PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

2.10.2009.STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI OKUPLJENI OKO HDZ-a OSIGURALI SKUPŠTINSKU VEĆINU

18.9.2009.BRODSKA BOLNICA - OGLEDNI PRIMJER USPJEŠNE REFORME

11.9.2009.Mjerna stanica do prosinca

4.9.2009.Kako smanjiti cijene prijevoza do škole

28.8.2009.MILIJUN I POL KUNA ZA MJERENJE ZAGAĐENOSTI ZRAKA

10.7.2009.KONSTITUIRANA SKUPŠTINA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

24.4.2009.PRVI PROIZVOĐAČ TREŠANJA U PLASTENIKU U HRVATSKOJ I TREĆI U EUROPI

6.4.2009.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI?

20.3.2009.GOTOVO 140 MILIJUNA KUNA ZA PROJEKTE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

27.2.2009.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

12.12.2008.Što su pitali vijećnici

5.12.2008.DOGOVORENA SURADNJA U ZAŠTITI OKOLIŠA I KONTROLI KVALITETE VODE I ZRAKA

14.11.2008.MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVITKA NAJVEĆI JE INVESTITOR U ŽUPANIJI

31.10.2008.ŽUPANIJA PLAĆA NADZOR ISPRAVNOSTI VODE U JAVNOJ VODOOPSKRBI

24.10.2008.OKO 170 MILIJUNA KUNA DRŽAVNOG NOVCA ZA POLJOPRIVREDU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

17.10.2008.Cijela županija treba biti područje od posebne državne skrbi

10.10.2008.ŠTO SU VIJEĆNICI PITALI

3.10.2008.ŽUPANIJA I OPĆINE OSIGURAT ĆE BESPLATAN PRIJEVOZ ZA SVE SREDNJOŠKOLCE

9.5.2008.DAN ŽUPANIJE U OZRAČJU OPTIMIZMA i NADE

2.5.2008.BLJESAK JE BIO PREKRETNICA

4.4.2008.POTENCIJALI ŽUPANIJE PRED OČIMA CIJELE HRVATSKE

21.3.2008.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

1.2.2008.DANIJEL MARUŠIĆ NOVI JE ŽUPAN, A ZDRAVKO SOČKOVIĆ PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

18.1.2008.U SABORSKIM KLUPAMA I IZVAN NJIH

28.12.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

14.12.2007.Šagulje-Ivik — regionalni centar

7.12.2007.OD STOPOSTOTNE POPUNJENOSTI — DO POČETKA PLANIRANJA

23.11.2007.Aktualni sat Županijske skupštine Brodsko-posavske županije

19.10.2007.U PET GODINA BESPOVRATNIH POTPORA PET OPĆINA NIJE OSTVARILO NI KUNE

5.10.2007.Sjednica Županijske skupštine - Aktualni sat

20.7.2007.O MLIJEKU, CESTAMA, NOVCIMA, KOPANJU...

8.6.2007.MIJENJATI POSLOVNIK U DIJELU KOJI REGULIRA AKTUALNI SAT

5.5.2007.DAN ŽUPANIJE OBILJEŽEN U OZRAČJU OBEĆAVAJUĆIH GOSPODARSKIH POMAKA

13.4.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI?

2.3.2007.Tržište Kine otvoreno za hrvatsku izvoznu ofenzivu

16.2.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

8.12.2006.SLAVONIJA NIKAD NIJE IMALA VIŠE PROJEKATA

1.12.2006.PRORAČUN ZA NAREDNU GODINU GOTOVO ZA 13 POSTO VEĆI OD OVOGODIŠNJEG

24.11.2006.REALAN RAST PRORAČUNA ZA GOTOVO 16 POSTO

30.10.2006.Bandera nasred ceste! Ili, cesta nasred bandere!

29.9.2006.Veleučilište u Slavonskom Brodu

25.8.2006.Hitna pomoć na auto-cesti