Županija

UZ BROJNA IZVJEŠĆA, PRIHVAĆEN REBALANS PRORAČUNA

Održana 11. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije

Datum objave: 26.11.2010.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

Aktualni sat Županijske skupštine

 BOLNICE, PROJEKTI, PLINOFIKACIJA…

STJEPAN SAMARDŽIJA (HDZ):

- Budući da je vrijeme tradicionalnih slavonskih svinjokolja te zbog činjenice da su zabilježene i prve zaraze trihinelozom, pitam župana Marušića što Brodsko-posavska županija poduzima i koje mjere provodi kako bi zaštitila zdravlje ljudi.

- Prije 15-ak dana smo potpisali ugovor o sufinanciranju s tri ovlaštene klaonice pri čemu mi sufinanciramo pregled na trihinelu i jedina smo županija koja to još uvijek čini. Ove smo godine izdvojili 100.000 kuna, a dosad je ukupno pregledano više 19.000 tovljenika za što je potrošeno oko 850.000 kuna, odgovorio je župan Danijel Marušić.

DUBRAVKA HORVAT (SDP):

- Hoće li Brodsko-posavska županija ostati bez policijske uprave iako je Grad Slavonski Brod poklonio zemljište za gradnju nove zgrade? Bude li tako, hoće li i koliko ljudi ostati bez posla, što će se učiniti za njih i hoće li poklonjeno zemljište biti vraćeno Gradu? U Hrvatskom saboru se usvaja proračun za 2011. godinu pa me zanima koje je projekte Brodsko-posavska županija kandidirala, u kojoj vrijednosti te što je od toga prihvaćeno. Treće pitanje se odnosi na kategorizaciju bolnica za koju je preostalo još samo šest mjeseci pa me zanima sudjelujemo li i mi u tom procesu.

- Osobno sam se susreo s ministrom Karamarkom koji mi je potvrdio da će biti promjena u policijskom ustroju, ali i da još uvijek ništa nije definitivno usvojeno. Uskoro ću se s njim ponovno sresti i naravno da nam je svima cilj da što više službi ostane u Brodsko-posavskoj županiji. Na drugo pitanje vezano za državni proračun trebaju odgovoriti saborski zastupnici s naše županije, a ja mogu reći da imamo puno gotovih projekata koje smo kandidirali. Što se tiče bolnica, brodska treba biti regionalna, odnosno u 2. kategoriji i u tom smjeru je upravo opremamo. Bolnica u Novoj Gradiški će biti u 4. kategoriji, odnosno, imat će status gradske bolnice, glasio je, ukratko prenesen, odgovor župana Marušića.

BRANKA NIKOLIĆ (HSP):

- Kome Brodsko-posavska županija plaća poslijediplomski studij i na temelju kojih kriterija je vršen odabir? Na temelju kojih pokazatelja su za lokaciju županijskog Centra za gospodaranje otpadom odabrane Šagulje pored Nove Gradiške? Je li riječ o političkoj odluci?

- U županijskom proračunu za 2010. godinu smo planirali 100.000 kuna za poslijediplomske studije. Naime, pokrenute su aktivnosti za stručno usvaršavanje kadrova na području naše županije i u suradnji s Ekonomskim fakultetom i Veleučilištem u Slavonskom Brodu organiziran je poslijediplomski stručni studij u organizaciji Menadžmenta. Iz Brodsko-posavske županije javilo se pet kandidata i za njih je za 1. semestar plaćeno po 10.000 kuna, odgovorio je pročelnik Vladimir Štefanek.

- Zašto je odabrana lokacija Šagulje? Zbog toga što se u to vrijeme kandidiralo pet jedinica lokalne samouprave, nakon čega se radio plan gospodarenja otpadom, a onda je donesen i županijski prostorni plan. Grad Slavonski Brod, ni tada, a ni danas, nije imao lokaciju iako bi studija opravdanosti rekla da je njegovo područje najpogodnije. Pregovarali smo i s ĐĐ Specijalnim vozilima da kroz njihovo «dvorište» prođemo do lokacije Crni potok u općini Podcrkavlje, ali se nismo uspjeli dogovoriti, odgovorio je na drugo pitanje pročelnik Miroslav Jarić.

O VODOVODU I FAKULTETIMA

JOSIP POLIĆ (HDZ):

- Kakvo je stanje izgrađenosti projektne dokumentacije općinskih vodovodnih sustava na području regionalnog vodovodnog sutava Istočna Slavonija te postoji li mogućnost da se njena izrada i gradnja same mreže sufinancira iz EU fondova?

- Mi smo 2005. godine potpisali ugovor o izgradnji istočnog regionalnog vodovoda i do sada je napravljeno 50 posto planiranih objekata. Za ovu je godinu na području naše županije planirana gradnja u vrijednosti 12 milijuna kuna pri čemu je trebalo spojiti općinu Donji Andrijevci na magistralni vod, ali je natječaj poništen tako da je investicija od 3,5 milijuna kuna izgubljena za ovu godinu. Za 2011. godinu predviđena su 24 milijuna za gradnju objekata na magistralnom vodu te 9,5 milijuna za cjevovod Bicko Selo - Slavonski Brod nakon čega će i grad Brod biti spojen na vodocrpilište Sikirevci. Lokalni dio mreže se financira preko Hrvatskih voda i zajma Svjetske banke dok će se neizgrađeni dio preprojektirati i kandidirati prema sredstvima EU-a. Općine Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Slavonski Šamac i Vrpolje imaju vodovod na cijelom području, mreža se gradi u naseljima Sapci, Bicko Selo, Garčin, Selna i Trnjani, dok je za ostale projektna dokumentacija u izradi. Vodovod je izgrađen u tri naselja u općini Oprisavci, a za ostala se radi dokumentacija dok je za gradnju mreže na području općine Sikirevci upravo dobivena lokacijska dozvola za lokalnu mrežu, glasio je detaljan odgovor zamjenika župana Davora Vlaovića.

JELENA ADROVIĆ (HDZ):

- U kojoj je fazi nabvaka opreme za mjerenje količine benzena u zraku na automatskoj mjernoj postaji?

- Nakon izgradnje mjerne postaje uspjeli smo dogovoriti nastavak njezinog opremanja pri čemu će biti postavljen analizator za mjerenje benzena, toulena, etilbenzena, kiselina, butadena… za što je osigurano 550.000 kuna. Raspisan je natječaj, ali je i poništen nakon čega smo od Fonda za zaštitu okoliša zatražili njegovo žurno ponavljanje, odgovorio je zamjenik župana Davor Vlaović.

MARIO PEIĆ (HSP):

- Je li istina da Županija ne ispunjava svoje financijske obeveze prema Učiteljskom fakultetu, Dislociranom studiju u Slavonskom Brodu? Koji je stav Županije o onečišćenju zraka iz Rafinerije Bosanski Brod s obzirom na to da se na rspisivanje natječaja za nadogradnju mjerne stanice čekalo tri mjeseca te da u vrijeme najjačeg onečišćenja rezultati nisu bili na displeju. I treće, jesu li izmjene županijskog prostornog plana rađene za potrebe Rafinerije Bosanski Brod?

- Jučer smo bili u Osijeku na sastanku s rektoricom, a ako netko ne ispunjava obveze to je onda Grad Brod čije je obveze preuzimala Županija. Ona ispunjava svoje obveze i to u skladu s punjenjem proračuna i nikada neće dovesti u pitanje Učiteljski fakultet. Što se tiče drugog pitanja, vi znate koliko smo se borili za gradnju mjerne postaje i već se tu vidi naš stav o onečišćenju. No, naše mogućnosti djelovanja su ograničene i na rafineriju se može djelovati međudržavnim dijalogom tako da mi idemo na one institucije koje mogu reagirati. Na kraju, izmjene prostornog plana se rade zbog ceste koja ide iz Požege i još nekoliko stvari, no, o tome više pod jednom od točaka dnevnog reda, rekao je župan Danijel Marušić.

IVAN SUDIĆ (HSS):

- Industrijski kolosjek za Bjeliš je u jako lošem stanju i prijeti mu zatvaranje nakon čega bi moglo biti velikih problema. I drugo, iako ne znam tko bi mi sada mogao nešto odgovoriti, moram reći da se je u programu Radio Slavonije zaboravljena Slavonija i da se izgubila tamburica pa bi tu trebalo nešto promijeniti.

- Svima je intereres da industrijski kolosjek bude u funkciji i pokrenut ćemo inicijativu da se ovaj problem, zajedno s HŽ-om, riješi, kratko je odgovorio zamjenik župana Davor Vlaović.

ANITA KLADARIĆ (HDZ):

- Nedavno su dodijeljene potpore po IPA programu pa me zanima je li i Brodsko-posavska županija bila među onima koje su ih dobile.

- Potpisivanje ugovora je bilo 16. studenoga, a Brodsko-posaavska županija je potporu dobila za projekt «Budi žena, budi poslovna» koji je potkomponenta IPA programa Žene na tržištu rada. U jakoj konkurenciji od 55 projekata, prihvaćeno ih je samo 18, među njima i ovaj naš za kojeg smo dobili više od 70.000 eura, rekao je u svom odgovoru župan Marušić.

RATIMIR SANTIĆ (SDP):

- Kakva je situacija s Veleučilištem u Slavonskom Brodu, koliko su stabilna postojeća tri studija te planira li se uvođenje novih? Je li točno da je Grad Brod za potrebe Veleučilišta dao zgradu u Gupčevoj ulici i koliko će to pomoći u stvaranju preduvjeta za normalan rad?

- Veleučilište ima privremenu dopusnicu, a za dobivanje trajne, Županija se obvezala financirati kadrovsko pojačanje za tri djelatnika. Aktivno radimo i na uvođenju novih programa, a što se tiče spomenute zgrade, točno je da ju je Veleučilište dobilo. No, ona će pretežno služiti za upravni dio, tako da i dalje ostaje pitanje učioničkog prostora, odgovorio je pročelnik Štefanek.

ULAGANJA IZ EU I VAGONI

DUBRAVKO KOLUNDŽIĆ (HDSSB):

- Nedavno je počeo raditi kontejnerski terminal pa me zanima postoji li volja za suradnjom između županijskog Upravnog odjela za gospodarstvo i Terminala kojeg bi trebalo medijski promovirati budući da njegove usluge uglavnom koriste tvrtke izvan Broda. Drugo, što je sa silaskom s autoceste kod Oriovca i Donjih Andrijevaca i treće, ima li šanse da tvrtke ĐĐ-a dobio dio poslova za JANAF?

- Naravno da postoji volja za suradnjom čiji je cilj promocija mogućnosti korištenja kontejnerskog terminala tako da prihvaćam i ovu sugestiju, bio je kratak i jasan pročelnik Stjepan Bošnjaković u odgovoru na prvo pitanje.

- Priključci na autocestu na spomenutim lokacijama već se nalaze u županijskom prostornom planu, jednako kratak je bio i odgovor ravnatelja Zavoda za prostorno planiranje Igora Čižmeka.

ZVONIMIR MARKOTIĆ (HDZ):

- Svjedoci smo najvećeg ulaganja iz EU u Brodsko-posavsku županiju pri čemu se oko 30 milijuna eura iz IPA projekta ulaže u vodoopskrbu i odvodnju u grad Slavonski Brod i prsten oko njega. Je li i koliko je Brodsko-posavska županija sudsjelovala u pripremi ovog projekta?

- Županija je od samog začetka sudjelovala u ovom projektu i našim lobiranjem u Ministarstvu regionalnog razvoja uspjeli smo ishoditi povoljne uvjete za Grad Brod koji u financiranju sudjeluje sa samo 7 posto. Osim toga, budući da nisu bili riješeni svi imovinsko-pravni odnosi i da sve čestice nisu bile usklađene, naša su dva pravnika, zajedno s pravnom službom Vodovoda i Grada, više od dva mjeseca radila na otklanjanju ovih problema, odgovorio je zamjenik župana Davor Vlaović uz napomenu da projekt, uz Slavonski Brod, obuhvaća i opće Gornja Vrba, Bukovlje, Podcrkavlje te Klakar.

ZLATKA ČIČIĆ (SDP):

- Koliko je u Brodsko-posavskoj županiji zaposlenih na temelju ugovora o djelu, za koje poslove i s kolikim naknadama?

Vijećnici će biti odgovoreno u pisanom obliku.

PONOVNO O MANJKU VAGONA NA JUTARNJOJ LINIJI

MARTIN MILOLOŽA (HSP - AS):

- Učenici iz Slatinika, pogotovo iz Sibinja ne mogu ući u jutarnji vlak pa me znaima može li se nešto učiniti kako bi HŽ «ubacio» još jedan vagon. I drugo, može li se na županijskoj cesti u Sibinju, na mjestu skretanja za Odvorce, zbog velikog prometa obilježiti pješački prijelaz?

- O problemu prijevoza već smo pisali HŽ-u koji je priznao da ima poteškoća u formiranju kompozicije na spomenutoj liniji koju, kako su rekli, ne mogu povećati zbog manjka vagona. No, mi ne odustajemo od naših zahtjeva, odgovorio je župan Danijel Marušić.

NIVES ROMANJEK (HSP - AS):

- Već sam pitala o rekonstrukciji vrlo prometnog raskrižja u Brodskom vinogorju koje se nalazi ispred škole i na kojem se križaju županijska i gradska cesta. Sada pitam ŽUC zbog čega gradonačelnik Duspara, kako je odgovorio na pitanje gradskog vijećnika Golubičića, još uvijek čeka njihov odgovor. Tko je koga i što pitao, tko je i što odgovorio, ja ne znam pa me zanima zna li ravnatelj Dukić je li gradonačelnik ikada poslao zamolbu ŽUC-u za rješavanje ovog problema. Molim župana da bude inicijator susreta kako bi rekonstrukcija ušla u proračun za sljedeću godinu.

- Ja nemam nikakvih saznanja o tome da je bilo ikakvog kontakta s gradonačelnikom, niti o ovome problemu, niti o bilo kojem drugom, kratko je odgovorio ravnatelj ŽUC-a Antun Dukić.

INTERVENTNI OTKUP VIŠKA TOVLJENIKA

TOMISLAV VLAJNIĆ (HSP - AS):

- Kolika je proizvodnja tovljenika u individualnom sektoru u Brodsko-posavskoj županiji? Imate li informaciju o tome hoće li biti tržnih viškova i jesu li poduzete kakve mjere kojima bi se pospješila njihova prodaja? Na koncu, postoji li kod nas nekakvo savjetodavno tijelo koje bi pomoglo našim proizvođačima da dobiju certifikat o ekološkoj proizvodnji u individualnom sektoru?

- Na području naše županije je šest velikih, europskih farmi svinja i oni rade za poznate kupce, pod dogovorenim uvjetima. Na nešto malo lošije organiziranom seljačkom sektoru se zaista pojavio stanoviti tržišni višak tovljenika i tu je Ministarstvo poljoprivrede unaprijed reagiralo i organiziralo interventni otkup s regresiranom cijenom od dvije kune po kilogramu. Županija skrbi o ekološkoj proizvodnji i podupire ju kroz edukaciju, nadzor i certifikaciju. Dakako da postoje institucije koje se tome bave i prate ekološku proizvodnju, kazao je pročelnik Željko Burazović.

JOSIP ŽELINSKI (nezavisni vijećnik):

- U društvenom domu u Kaniži, u nešto više od 100 m2, djeluje nekoliko KUD-ova, društava i udruga pri čemu tjedno kroz njega prođe barem 200 ljudi. Problem je što dom uopće nema sanitarni čvor iako već nekoliko godina čekamo da Ministarstvo regionalnog razvoja raspiše natječaj pa me zanima kada će se to konačno dogoditi.

- Još prije 2 godine potpisan je ugovor o uređenju i dogradnji doma o čemu sam, između ostalog, nedavno govorio i na sastanku u spomenutom ministrstvu. Tražio sam da ugovor bude realiziran što prije i vjerujem da će za ovaj dom natječaj uskoro biti raspisan, rekao je u svom odgovoru zamjenik Vlaović.

KADA ĆE PLIN DOĆI U ORIOVAC?

DARIO PAVIĆ (HSP - AS):

- Nezadovoljna sam odgovorima HŽ-a na pitanje o jutarnjoj liniji za Slavonski Brod gdje su, istina, dodali jedan vagon, ali i dalje manjka još jedan. Još je gora situacija u 19,35 sati kad se učenici vraćaju kući, a voze samo tri vagona. Zbog čega u HŽ-u ne naprave preraspodjelu vagona i ne prebace ih s drugih, manje prometnih linija. Drugo pitanje - plinofikacija općine Oriovac trebala je biti završena još 2008. godine, a krajni je rok veljača 2011. pitam za daljnju proceduru te tko će snositi posljedice zbog nedostatka plina. U slučaju plinofikacije, tražim da se kod priključka prepolovi njegova cijena, a tražim i očitovanje gradske uprave o tome zbog čega nisu odobrili jamstva Brod-plinu da na vrijeme provede plinofikaciju. Ovo očitovanje neka se objavi u novinama kako bi građani općina Oriovac, Brodski Stupnik i Bebrina znali tko je krivac. I treće, zanima me mogu li se saborski zastupnici izboriti za neki projekt ili barem malo doprinijeti razvoju naše županije. Posebno me smeta što se neki od njih ne javljaju ni za rasprave, a kamo li za prijedloge, ali bih pohvalio Boru Grubišića koji može biti primjer ostalima.

- Mi smo s Brod-plinom još 2005. godine potpisali ugovor o koncesiji za ovo distributivno područje koja je uključivala i plinofikaciju. No, za sada je plinska mreža izgrađena samo u općini Sibinj, a za Stupnik i Oriovac je izrađena sva dokumentacija. Da bi mogao graditi, Brod-plin je tražio odobrenje Grada za kreditno zaduženje, ali su Gradsko vijeće i gradonačelnik odbili prihvatiti plan investicija, odnosno odbili su dati potrebno odobrenje. Ostane li tako, mi ćemo, sukladno odgovoru zatražiti raskid koncesije i raspisati novi natječaj, no još ćemo jednom zatražiti sastanak s Gradom i Brod-plinom, odgovorio je, ukrtako preneseno, zamjenik župana Vlaović.

MIRKO ĐANIĆ (HSS):

- Tijekom poplava, voda je izbacila veliku količinu ambalaže od sredstava za zaštitu bilja pa me zanima što Županija poduzima kako bi sačuvala okoliš i zdravlje svojih stanovnika, ali i budućih generacija.

- Prema zakonu, ovaj otpad spada u kategoriju opasnog i apeliramo na sve da ga zbrinjavaju na legalan način o čemu smo nedavno održali i prezentaciju. Kod nas se ova ambalaža, za sada, organizirano skuplja samo na lokaciji PPK Nova Gradiška odakle ide u spalionicu. No, s PZ Prvča smo dogovorili da u njihovim dvorištima u Sibinju i Sikirevcima bude kontejner za ovaj otpad, obavijestio je zamjenik župana Davor Vlaović sve korisnike sredstava za zaštitu bilja i još jednom apelirao da ga ne bacaju u prirodu.

MARIO VUČINIĆ (SDP):

- Jesu li župan i predsjednik Županijske skupštine razgovarali s direktorom JANAF-a te je li bilo riječi o tome da naftovod ide preko vodozaštitnog područja? Drugo, hoće li Županija, kao osnivač Muzeja koji izvodi arheološka iskapanja, osloboditi Grad Brod od plaćanja 400.000 kuna naknade za radove na području industrijske zone Bjeliš? Ovo pitam zbog toga što je Grad znao osloboditi Županiju od plaćanja komunalne naknade kod gradnje srednje škole.

- S direktorom JANAF-a nismo razgovarali o temi o kojoj nas vijećnik sada pita, a na drugo pitanje mogu odgovoriti da smo dobili zahtjev gradonačelnika Duspare i proslijedili ga Muzeju. Naime, prihodi od arheloških iskapanja nisu prihodi županijskog proračun pa ga se Županija niti ne može odreći, to može samo Muzej čiji je to prihod, odgovorio je župan Danijel Marušić.

NOVOGRADIŠKA BOLNICA, AKTIVIRANJE ZADUŽNICE BROD-PLINA…

DAMIR JAPUNDŽIĆ (HDSSB

- U kategorizaciji bolnica, za bolnicu u Novoj Gradiški je bitno da ima hemodijalizu i molim da napravite sve da ovaj odjel, za kojeg ravnatelj kaže da nije upitan, što prije profunkcionira. Drugo, kada i na koji način će krenuti s radom bolnica na Šumetlici čija je obnova najveća investicija u novogradiškom kraju? I treće, s obzirom na to da su s radom ponovno krenuli drvoprerađivački pogoni u Novoj Gradiški te na iznenađujuće veliku sječu šuma, čude me problemi koje imaju sa sirovinom. Kako je to moguće?

- Mi smo za bolnicu tražili prostor vojarne i ako ju dobijemo, moći ćemo prerasporediti odjele i službe i tako dobiti dovoljno prostora za sve. U svakom slučaju, odjel hemodijalize ima svu našu potporu. Projekt bolnice na Šumetlici ide, iako ima određenih poteškoća u čijem će rješavanju pomoći i Županija, o čemu ćemo uskoro detaljno razgovarati na skorašnjem sastanku, rekao je župan Marušić.

DARKO GRIVIČIĆ (HSS):

- Mještani općina Oriovac, Bebrina i Brodski Stupnik su politikanstvom brodskog gradonačelnika ostali bez plina, no, sada bih upozorio da je Brod-plin dao zadužnicu u visini od 3,5 milijuna kuna da će posao za koji je sa županijom potpisao ugovor i izvršiti. To znači da će Grad Brod izgubiti 3,5 milijuna kuna pa od vas zahtijevam da te novce i uzmete i potrošite ih na rješavanje plinofikacije ove tri općine.

- Županija može pokrenuti raskid koncesijskog ugovora s Brod-plinom i naplatiti zadužnice početkom 2011. godine. Tada može postati i vlasnik plinske mreže u općinama Sibinj i Podcrkavlje koje su izgrađene po istom koncesijskom ugovoru, glasio je, ukratko rečeno, odgovor pročenika Miroslava Jarića.

Vijećnici donijeli odluku od koje se nije moglo pobjeći ni ove godine

USVOJEN REBALANS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Da je rebalans proračuna i ove godine neizbježan bilo je jasno još na na prošloj sjednici Županijske skupštine održanoj krajem rujna kad se pred vijećnicima našlo izvješće o planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima za prvih šest mjeseci ove godine. U izvješću je, naime, bilo jasno navedeno da je proračun izvršen sa 73,6 posto od polugodišnjeg plana, odnosno oko 30 posto u odnosu na godišnji plan. Financijski rezultat (odnos prihoda i primitaka) u tom je razdoblju bio u plusu za više od 8,5 milijuna kuna, no kad se u obzir uzme 10 milijuna kuna prenesenog manjka iz prethodne godine, županijski je proračun u prvih šest mjeseci ove godine bio u minusu za oko 1,4 milijuna kuna. Prihodi od poreza, kako je obrazložio u svom uvodnom izlaganju pročelnik Ivo Lukić, ne slijede planiranu dinamiku, dok je, s druge strane, u odnosu na prethodnu godinu nekoliko puta porastao iznos za povrat poreza.

Prihodovna strana proračuna u prvih devet mjeseci ove godine dobrim dijelom je zakazala zbog toga što je iz državnog Fonda za izravnanje iz kojeg se (su)financiraju decentralizirane funkcije umjesto planiranih 53,3, uplaćeno 40,1 milijun kuna. Da je iz Fonda uplaćen sav potrebni iznos, devetomjesečna realizacija bi iznosila 64 posto godišnjeg plana. Pomoći iz državnog proračuna realizirane su sa zadovoljavajućih 71 posto s tim što je u okviru kapitalnih proračunskih potpora dodatno uplanirano još 3 milijuna kuna za rekonstrukciju bolničke kotlovnice. Vrlo negativan efekt imao je i povrat poreza i prireza po godišnjim prijavama, čak nešto više od 6,4 milijuna kuna te vrlo slaba realizacija prihoda od prodaje nefinancijske imovine koji su od planiranih 4,5 milijuna, nakon rebalansa svedeni na samo pola milijuna.

Nakon objektivne procjene planiranih prihoda i primitaka, Upravni odjel za financije i župan Danijel Marušić, izradili su i utvrdili prijedlog rebalansa kojim je proračun sveden na 155,16 milijuna kuna što predstavlja smanjivanje za gotovo 7,8 milijuna kuna ili za 4,78 posto u odnosu na prvotni plan. U rashodovnom dijelu, raspoloživi proračunski prihodi korisnicima će biti raspoređeni u iznosu od 145,1 milijun kuna, s tim što su rashodi poslovanja od prvotnog plana manji za gotovo 11,3 milijuna, odnosno za 8,9 posto. S druge strane, planirani prihodi poslovanja su za čak 30,5 milijuna kuna veći od planiranih rashoda poslovanja što je, ekonomski gledano, vrlo pozitivno budući da stupanj pokrivenosti rashoda prihodima iznosi 1,27. Sve u svemu,

iako je malo tko ostao pošteđen restrikcija, najviše su «rezane» stavke u razdjelima upravnih odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i infrastrukturu, nije pošteđena ni kultura, ali su sredstva namijenjena socijalnoj skrbi ostala ista.

- Ovaj je rebalans korektan i izraz trenutnog stanja. Zbog manjih prihoda i prenesenog manjka morali smo napraviti jedan ozbiljan potez i čestitam županu i njegovim stručnim službama koje su imale hrabrosti za njega. To je posebno važno u svjetlu činjenice da se 2012. godine ide u reorganizaciju lokalne uprave i samouprave što je još jedan od razloga da proračun za sljedeću godinu bude realan čime ćemo pokazati svoju ozbiljnost i odgovornost. Dok je HDZ bio oporba u ovoj skupštini, uvijek je imao hrabrosti dići ruku za predloženi proračun pa apeliram na SDP i HDSSB da i oni ovaj put pokažu veći stupanj zrelosti i podrže hrabri potez koji je poduzeo župan predlažući ovakav rebalans, rekao je predsjednik Županijske skupštine Zdravko Sočković.

- Da ste nas uključili u izradu proračuna ili da ste uvažili naše primjedbe kod njegovog donošenja, danas smo mogli imati razumijevanja i za rebalans i podržati ga. Ovako ne, rekali su Zlatka Ćičić i Dubravko Kolundžić uime klubova SDP-a i HDSS-a i, zajedno s vijećnicima HNS-a i HSP-a, s 14 uzdignutih ruku, glasali protiv prijedloga rebalansa. Ipak, 33 glasa HDZ-a, HSS-a, HSLS-a, HSU-a, HSP-AS-a i nezavisnih vijećnika bila su više nego dovoljna da ga vladajući izglasaju komotnom većinom.

Odluke o osnivanju županijskih ustanova - Centra za gospodarenje otpadom i Zavoda za hitnu medicinu

PRIVREMENI RAVNATELJI ZDRAVKO SAUERBORN I JELENA ADROVIĆ

Županijska skupština napokon je donijela dugoočekivanu odluku o osnivanju trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije. Odmah potom, Skupština je prihvatila i rješenje po kojem se župan Danijel Marušić određuje kao predstavnik Brodsko-posavske županije, ujedno i jedini član, skupštine društva. Na koncu, većinom glasova je prihvaćen i prijedlog da privremeni direktor Centra bude Zdravko Sauerborn, diplomirani pravnik čija je zadaća registrirati i ustrojiti trgovačko društvo na zakonit način. Isto tako, vijećnici su prihvatili prijedlog odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije kao samostalne zdravstvene ustanove, što je, temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, obveza Županije. Za privremenu ravnateljicu Zavoda imenovana je Jelena Adrović, diplomirana pravnica čija je zadaća pripremiti sve potrebno za početak rada ustanove.

Marija Ravlić

Ostale novosti

6.5.2017.Kandidacijske liste za Lokalne izbore 2017.

8.7.2016.Za obnovu pet škola 9,3 milijuna kuna

1.7.2016.Diplomski studij sestrinstva

27.5.2016.Imamo što pokazati

6.5.2016.Uvijek na ponos, nikad u zaborav

29.4.2016.U prodaji tek po 1 ili 2 hektara

1.4.2016.Bolje nego prije

4.3.2016.Slavonski namještaj u Splitu

26.2.2016.Razminirana i posljednja njiva

19.2.2016.Potpora poduzetnicima

29.1.2016.Obljetnice iz Domovinskog rata

15.1.2016.Stipendije - tko, kako i koliko?

25.9.2015.Sjednica u roku

11.9.2015.Pomoć djeci, roditeljima i sustavu

3.7.2015.Osam sati, bez tenzija

5.6.2015.Master plan razvoja prometa

29.5.2015.Zelena i plava Hrvatska na jednom mjestu

29.5.2015.Izvršenje proračuna i izvješća

30.4.2015.Prvi smo ušli u Okučane!

30.4.2015.Pomoćnici u nastavi olakšanje su i učiteljima

10.4.2015.Mnoštvo tema, dobro odrađeno

6.3.2015.Dan Civilne zaštite

27.2.2015.Tko opstruira izgradnju termoelektrane?

13.2.2015.Žurne službe aktivno

19.12.2014.Usvojen županijski proračun za 2015. godinu

26.9.2014.O kadrovskim pitanjima, reviziji, proračunu, zdravstvu...

18.7.2014.Izvješća o prošlogodišnjem proračunu te o stanju gospodarstva i poljoprivrede

13.6.2014.Kraći dnevni red - kvalitetniji rad

30.5.2014.Elementarna nepogoda na području cijele županije

16.5.2014.Vladina politika na štetu Slavonije

9.5.2014.Mogućnosti u novoj - europskoj obitelji

2.5.2014.Hvala braniteljima!

18.4.2014.Kreće realizacija velikih projekata

11.4.2014.Jedna ostavka i puno izvješća

21.2.2014.Općinski sudovi moraju ostati u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški

31.1.2014.Šezdesetak izlagača, predstavljanje programa ruralnog razvoja i predavanja

20.12.2013.Kupljena oprema za ronioce i radioamatere

29.11.2013.Projekt za budućnost

22.11.2013.Novi Centar za biotehnološka istraživanja

31.10.2013.Prihvaćen srednjoročni program razvoja malog i srednjeg poduzetništva

27.9.2013.Policijska uprava brodsko-posavska među najboljima

13.9.2013.Sedam i pol sati o šest točaka

10.5.2013.Prikazana najljepša grla konja i krava u Slavoniji

19.4.2013. Dan Brodsko-posavske županije

12.4.2013.Sjednica prekinuta, nastavak će odraditi vijećnici novog saziva

5.4.2013.Mine!

29.3.2013.Sanirana odluka o sanaciji

8.3.2013.Suvremena tehnologija nadohvat slavonskih poljoprivrednika

1.3.2013.Bolnice, ipak, idu u sanaciju

1.2.2013.Stotinjak izlagača te niz predavanja i predstavljanja zakona

14.12.2012.Maratonski dnevni red

9.11.2012.U rekonstrukciju i gradnju cesta uloženo 17,5 milijuna kuna

12.10.2012.Županija sufinancira program uzgoja svinja

21.9.2012.Prvo zasjedanje nakon ljetne stanke

7.9.2012.Županije imaju i agencije i projekte, ali trebamo suradnju s državom

20.7.2012.Najbolje orali Kadić i Vučković

13.7.2012.O zdravstvu, školstvu, poljoprivredi i gospodarstvu

29.6.2012.Volio bih novo znanje primijeniti i kod nas

20.4.2012.Sačuvati cjelovitost i ovlasti

6.4.2012.Poznati dobitnici županijskih priznanja u 2012. godini

30.3.2012.Županijsko izaslanstvo u Poljskoj

16.3.2012.Budmo - živjeli!

16.3.2012.Prihvaćena izvješća za prošlu i odobreni planovi za ovu godinu

3.2.2012.VIŠE OD STOTINU IZLAGAČA I NIZ KORISNIH PREDAVANJA

22.12.2011.REBALANS OVOGODIŠNJEG I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU

21.10.2011.ZVONIMIR MARKOTIĆ NOVI JE PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

22.7.2011.DESET TOČAKA U REKORDNOM ROKU

24.6.2011.U BORBI ZA KONKURENTNOST

3.6.2011.MANIFESTACIJA U SLUŽBI RAZVOJA SELA I POLJOPRIVREDE

13.5.2011.EUROPSKI TJEDAN U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

6.5.2011.POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA BROĐANA, ALI I OKOLIŠA U REGIJI

6.5.2011.16. OBLJETNICA BLJESKA

6.5.2011.EUROPSKI TJEDAN U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

29.4.2011.I SLAVONIJA JE DIO TURISTIČKE HRVATSKE

15.4.2011.SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1.4.2011.PRIVREMENI POSAO KAO SPAS

18.3.2011.SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

11.3.2011.STIŽE STALNA OPREMA ZA MJERENJE BENZENA

11.3.2011.POČETAK RADA UREĐAJA MAGNETSKE REZONANCE

18.2.2011.3.600 potencijalnih popisivača

4.2.2011.STOTINU IZLAGAČA IZ CIJELE HRVATSKE I NIZ KORISNIH PREDAVANJA

17.12.2010.NA DNEVNOM REDU PRORAČUN I DOKUMENTI VEZANI ZA NJEGOVO DONOŠENJE

3.12.2010.KAKO JE TO BITI ŽUPAN?

12.11.2010.OBILJEŽENE DVIJE VRIJEDNE OBLJETNICE

5.11.2010.ZA RAZVOJ TURIZMA VIŠE OD 1,5 MILIJUNA KUNA

29.10.2010.SVEČANO OTVOREN NOVI URED CTR-a

21.10.2010.PODUZETNICIMA BESPOVRATNO GOTOVO 900 TISUĆA KUNA

15.10.2010.PROBLEMATIČNI SU NASTAVAK PLINOFIKACIJE I KONCESIJE

1.10.2010.PRIHVAĆENA IZVJEŠĆA

16.7.2010.UPISI, KOMARCI, SVAČIĆEVA ULICA, ĐURO ĐAKOVIĆ…

24.6.2010.KAP PO KAP

11.6.2010.ŠTETE NESLUŽBENO PROCIJENJENE NA VIŠE STOTINA MILIJUNA KUNA

4.6.2010.MANIFESTACIJA KOJA DOPRINOSI RAZVOJU SELA I POLJOPRIVREDE

21.5.2010.OTVORENA POTPUNO OBNOVLJENA KUHINJA

7.5.2010.SVIMA ČESTITKE, A NAJZASLUŽNIJIMA PRIZNANJA I NAGRADE

23.4.2010.KOMŠIJE TRUJU, SUSJEDI TRPE

9.4.2010.STARI DOM DOBIO NOVO RUHO

19.3.2010.Počinje dogradnja OŠ "Ljudevit Gaj" u Lužanima

5.3.2010.ŽUC NAPOKON U VLASTITOM PROSTORU

26.2.2010.VIJEĆNICI ODRADILI POSAO U REKORDNO KRATKOM VREMENU

19.2.2010.JOŠ 3,3 MILIJUNA KUNA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

6.2.2010.VELIKO NESLAGANJE I NEGODOVANJE PREDLOŽENIM RJEŠENJIMA

22.1.2010.DVORANA ZA BUDUĆNOST

18.12.2009.ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

11.12.2009.U PROJEKTU SMO OKRUPNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

27.11.2009.PRVA PRAVA RADNA SJEDNICA U NOVOM MANDATU

13.11.2009.U PRVIH STO DANA NASTAVLJEN KONTINUITET IZVRŠNE VLASTI

30.10.2009.DO ISPRAVA IZ KATASTRA ZA SAMO DESET MINUTA

23.10.2009.SANACIJA ODLAGALIŠTA U TIJEKU, A GRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA NIJE DALEKO

9.10.2009.ZDRAVKO SOČKOVIĆ IZABRAN ZA NOVOG PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

2.10.2009.STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI OKUPLJENI OKO HDZ-a OSIGURALI SKUPŠTINSKU VEĆINU

18.9.2009.BRODSKA BOLNICA - OGLEDNI PRIMJER USPJEŠNE REFORME

11.9.2009.Mjerna stanica do prosinca

4.9.2009.Kako smanjiti cijene prijevoza do škole

28.8.2009.MILIJUN I POL KUNA ZA MJERENJE ZAGAĐENOSTI ZRAKA

10.7.2009.KONSTITUIRANA SKUPŠTINA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

24.4.2009.PRVI PROIZVOĐAČ TREŠANJA U PLASTENIKU U HRVATSKOJ I TREĆI U EUROPI

6.4.2009.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI?

20.3.2009.GOTOVO 140 MILIJUNA KUNA ZA PROJEKTE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

27.2.2009.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

12.12.2008.Što su pitali vijećnici

5.12.2008.DOGOVORENA SURADNJA U ZAŠTITI OKOLIŠA I KONTROLI KVALITETE VODE I ZRAKA

14.11.2008.MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVITKA NAJVEĆI JE INVESTITOR U ŽUPANIJI

31.10.2008.ŽUPANIJA PLAĆA NADZOR ISPRAVNOSTI VODE U JAVNOJ VODOOPSKRBI

24.10.2008.OKO 170 MILIJUNA KUNA DRŽAVNOG NOVCA ZA POLJOPRIVREDU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

17.10.2008.Cijela županija treba biti područje od posebne državne skrbi

10.10.2008.ŠTO SU VIJEĆNICI PITALI

3.10.2008.ŽUPANIJA I OPĆINE OSIGURAT ĆE BESPLATAN PRIJEVOZ ZA SVE SREDNJOŠKOLCE

9.5.2008.DAN ŽUPANIJE U OZRAČJU OPTIMIZMA i NADE

2.5.2008.BLJESAK JE BIO PREKRETNICA

4.4.2008.POTENCIJALI ŽUPANIJE PRED OČIMA CIJELE HRVATSKE

21.3.2008.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

1.2.2008.DANIJEL MARUŠIĆ NOVI JE ŽUPAN, A ZDRAVKO SOČKOVIĆ PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

18.1.2008.U SABORSKIM KLUPAMA I IZVAN NJIH

28.12.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

14.12.2007.Šagulje-Ivik — regionalni centar

7.12.2007.OD STOPOSTOTNE POPUNJENOSTI — DO POČETKA PLANIRANJA

23.11.2007.Aktualni sat Županijske skupštine Brodsko-posavske županije

19.10.2007.U PET GODINA BESPOVRATNIH POTPORA PET OPĆINA NIJE OSTVARILO NI KUNE

5.10.2007.Sjednica Županijske skupštine - Aktualni sat

20.7.2007.O MLIJEKU, CESTAMA, NOVCIMA, KOPANJU...

8.6.2007.MIJENJATI POSLOVNIK U DIJELU KOJI REGULIRA AKTUALNI SAT

5.5.2007.DAN ŽUPANIJE OBILJEŽEN U OZRAČJU OBEĆAVAJUĆIH GOSPODARSKIH POMAKA

13.4.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI?

2.3.2007.Tržište Kine otvoreno za hrvatsku izvoznu ofenzivu

16.2.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

8.12.2006.SLAVONIJA NIKAD NIJE IMALA VIŠE PROJEKATA

1.12.2006.PRORAČUN ZA NAREDNU GODINU GOTOVO ZA 13 POSTO VEĆI OD OVOGODIŠNJEG

24.11.2006.REALAN RAST PRORAČUNA ZA GOTOVO 16 POSTO

30.10.2006.Bandera nasred ceste! Ili, cesta nasred bandere!

29.9.2006.Veleučilište u Slavonskom Brodu

25.8.2006.Hitna pomoć na auto-cesti