Županija

SANACIJA ODLAGALIŠTA U TIJEKU, A GRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA NIJE DALEKO

Učinjeni prvi konkretni pomaci u saniranju deponija i gospodarenju otpadom

Datum objave: 23.10.2009.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

Da je problem sakupljanja i odlaganja otpada na području županije vrlo velik te da su divljih odlagališta koja ne zadovoljavaju niti osnovne uvjete svima je dobro poznato pa je ovom konstatacijom i Upravi odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša u Planu gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije otvorio istoimeno poglavlje. O težini stanja govori i podatak da je u 2005. godini na području Brodsko-posavske županije «proizvedeno» 54.818 tona komunalnog otpada što iznosi čak 0,85 kilograma po stanovniku dnevno. Iako je u prikupljanju i odvozu komunalnog otpada učinjen veliki korak kad su sve općine Brodsko-posavske županije organizirale ovu djelatnost i odabrale koncesionare, o stanju na samim odlagalištima dugo se samo pričalo jer su za njihovu sanaciju potrebna ogromna sredstva kojeg nemaju ni gradovi, a kamo li općine.

S prihvaćanjem nove politike po kojoj otpad ne treba samo skupljati nego njime i gospodariti, prvi konkretan potez je povučen početkom 2005. godine kad je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio novac za sufinanciranje sanacije sva četiri službena odlagališta na području Brodsko-posavske županije – Vijuša u Slavonskom Brodu, Alabarice u općini Donji Andrijevci, Baćanska u općini Davor i Šagulje-Ivik u Novoj Gradiški. Ukupna vrijednost radova na sanaciji svih odlagališta procijenjena je na 158,6 milijuna kuna od kojih bi Fond trebao dati oko 88,5 milijuna, a ostatak same općine i gradovi.

U srpnju 2007. godine slijedi potpisivanje novih ugovora s Fondom što je učinilo devet općina u kojima bi trebalo provesti sanaciju odlagališta. Riječ je o općinama Bukovlje, Gornja Vrba, Gornji Bogićevci, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Rešetari, Vrbje i Oriovac na čije se području trebaju sanirati čak tri odlagališta i to na području naselja Radovanje, Malini i Kobaš. Ukupna vrijednost svih ovih sanacija procjenjuje se na oko 42,4 milijuna kuna od kojih Fond daje nešto više od 24,1 milijuna i to za općine Vrba, Bukovlje i Rešetari 40 posto investicije, a za sve ostale, budući da se nalaze na područjima od posebne državne skrbi čak 80 posto potrebnih sredstava.

Koncem studenog 2007. godine s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan je i treći ugovor za sanaciju službenih odlagališta, ovaj put s općinama Staro Petrovo Selo (odlagalište Štivica) i Velika Kopanica (odlagalište Divoševci) te s Općinom Davor kojoj su na prvotno odobrena sredstva dodana i nova koja su, tako, pokrila cijelu investiciju. Novac su, ali samo za nabavku komunalne opreme dobile i općine Cernik, Dragalić, Vrbje i Rešetari.

Da novac država daje na sanaciju odlagališta ne bi bio uzaludno potrošen što bi se, zapravo, dogodilo kad bi se komunalni otpad nastavio skupljati na isti način kao do sada, pokrenuta je promocija koncepta uspostave regionalnih centara za gospodarenje otpadom. Da je jedan ovakav centar Brodsko-posavskoj županiji potreban složili su se svi, ali je problem nastao kad je, između nekoliko mogućih i u županijskom prostornom planu predviđenih lokacija, trebalo odrediti onu u kojoj će se ovaj centar i izgraditi. Iako su po svom smještaju uz najvećeg proizvođača otpada grad Slavonski Brod, lokacije u Gornjoj Vrbi i Podcrkavlju bile idealne prva je otpala jer je nema u općinskom prostornom planu, a i stanovnici su bili protiv, do druge je lokacije zbog poligona Specijalnih vozila ĐĐ nemoguće doći. Spominjalo se i Vrpolje, no, lokacija na krajnjem istoku županije nije zadovoljavajuća dok je Davor koji je u svom općinskom prostornom planu predvidio mogućnost gradnje ŽCGO-a otpada zbog gradnje vodocrpilišta i postavljanja vodozaštitnog pojasa. Tako je prihvaćena opcija da županijski centar za gospodarenje otpadom bude izgrađen na lokaciji Šagulje na području grada Nove Gradiške. Na tom je mjestu i do sada bilo novogradiško službeno odlagalište koje će se biti sanirano, dok će se novi objekti i infrastruktura Centra graditi etapno i u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša i maksimalnim recikliranjem otpada mehaničkom i biološkom obradom. Riječ je o skupom, dugotrajanom i kompliciranom projektu čija će realizacija trajati godinama, a o tome svjedoče iskustva nekoliko županija koje su puno prije odredile lokaciju i krenule u izradu dokumentacije. U svakom slučaju, od građevinskih radova na Šaguljama neće biti ništa dok se pozitivno ne riješi zahtjev Brodsko-posavske županije prije desetak dana upućen Središnjem državnom uredu za gospodarenje imovinom za darivanjem zemljišta na kojem bi trebao biti postavljen Centar. Kad je riječ o sanaciji divljih ili barem nelegalnih deponija tu je već puno više posla napravljeno – odlagališta u Davoru, Klakaru i Vrbi su sanirana, u radovi na slavonskobrodskom Vijušu idu u kontinuitetu dok je Općina Velika Kopanica ljetos dobila suglasnost na elaborat o sanaciji, a još nekoliko ih čeka na ocjenu.

UČINJEN PRVI KORAK U REALIZACIJI ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Brodsko-posavska županija je prije desetak dana u Središnji državni ured za gospodarenje imovinom poslala zahtjev da joj se daruje zemljište u Šaguljama na kojem bi centar trebao biti izgrađen

Neka od postojećih odlagališta nakon sanacije bit će pretvorena u pretovarne stanice kojih bi, prema usvojenom planu, trebalo biti tri i to na području Oriovca ili Nove Kapele, Slavonskog Broda i Velike Kopanice, dok bi svaka jedinica lokalne samouprave treba osigurati lokaciju za reciklažno dvorište i zelene otoke

Prije nešto više od godinu dana Županijsko poglavarstvo prihvatilo je Plan gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije za razdoblje od 2008. do 2015. godine, dokument koji je usklađen s nadležnim zakonima, nacionalnim strategijama i županijskim planovima poput prostornog plana županije i općina. Cjeloviti sustav gospodarenja čini odvojeno prikupljanje i odvoz otpada, njegovo skladištenje, obrada i razdvajanje, a osnovna infrastruktura cijelog plana je Županijski centar za gospodarenje otpadom koji će, odlukom Županijskog poglavarstva, biti smješten u Novoj Gradiški i to na lokaciji Šagulje koja je, zbog izuzetno zahtjevnih prostorno-planskih i ostalih uvjeta za jedan ovakav pogon, ostala jedina moguća lokacija od šest prvotno naznačenih. Lokacija u Šaguljama, ukupne površine od 263.000 m2, prošla je i usvajanjem Županijskog prostornog plana na Županijskoj skupštini tako da je, barem kad je o ovom riječ, stvar definitivno riješena. Županija će, u dogovoru s gradovima i općinama uključenima u sustav osnovati županijsku komunalnu tvrtku u javnom vlasništvu koja će zajedničkim sredstvima financirati gradnju ŽCGO-a, a u daljnje financiranje uključit će se i privatni partner.

Ovaj centar trebao bi biti mjesto na kojem će se prihvaćati sortirani i nesortirani otpad, raditi njegova mehaničko-biološka obrada u posebnim postrojenjima, obavljati energetsko iskorištavanje pojedinih dijelova otpada, a tu će biti i sabirno mjesto za opasni otpad, ali i odlagalište komunalnog i neopasnog otpada koji se više ne može reciklirati. Prvi, ali i najzahtjevniji objekt u sklopu centra bit će uređeno odlagalište za komunalni i neopasni otpad, a onda će slijediti i ostali. Uspostava ŽCGO-a planira se u više faza koje uključuju zatvaranje i sanaciju postojećih odlagališta koja ne zadovoljavaju uvjete, ali će ih po potrebi biti moguće prenamijeniti u pretovarne stanice. U pretovarne stanice će se moći prenamijeniti i ona odlagališta koja će uz manja ulaganja moći primati otpad sve do trenutka otvaranja novog deponija na prostoru ŽCGO-a. Planom gospodarenja otpadom na području Brodsko-posavske županije planirane su tri ovakve stanice i to na potezu od Nove Kapele do Vrpolja. Uz to, sve općine i gradovi moraju osigurati lokaciju za reciklažno dvorište u kojem će se obavljati razvrstavanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada. Na koncu, tu su i zeleni otoci, odnosno kontejneri u koje se mogu zasebno odlagati pojedine komponente otpada poput stakla, papira, metala ili PET ambalaže.

Cjeloviti plan gospodarenja je naveo i mjere postupanja sa svakom pojedinom vrstom otpada - od komunalnog i građevinskog do onog opasnog, medicinskog, životinjskog ili poljoprivrednog, a sve su one usklađene s obvezama iz Zakona o otpadu.

Na koncu, Županija će, u dogovoru s gradovima i općinama uključenima u sustav osnovati županijsku komunalnu tvrtku u javnom vlasništvu koja će zajedničkim sredstvima financirati gradnju ŽCGO-a. Ova će tvrtka, kako stoji u planu, s privatnim partnerom sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu o ulaganju u ŽGCO i upravljanju, s tim što će Županija provoditi nadzor nad provedbom ugovora. Privatni partner bi trebao financirati gradnju postrojenja za obradu otpada i nakon gradnje upravljati ŽCGO-om ugovorom regulirano razdoblje, a obveza će mu biti i daljnje financiranje gradnje Centra. Prema najnovijim informacija dobivenim od pročelnika za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Miroslava Jarića, zainteresiranih privatnih partnera ima i neki od njih su se već javljali, među ostalima i jedna tvrtka s područja Europske unije koja se već bavi prikupljanjem i gospodarenjem otpadom.

M. Ravlić

Ostale novosti

6.5.2017.Kandidacijske liste za Lokalne izbore 2017.

8.7.2016.Za obnovu pet škola 9,3 milijuna kuna

1.7.2016.Diplomski studij sestrinstva

27.5.2016.Imamo što pokazati

6.5.2016.Uvijek na ponos, nikad u zaborav

29.4.2016.U prodaji tek po 1 ili 2 hektara

1.4.2016.Bolje nego prije

4.3.2016.Slavonski namještaj u Splitu

26.2.2016.Razminirana i posljednja njiva

19.2.2016.Potpora poduzetnicima

29.1.2016.Obljetnice iz Domovinskog rata

15.1.2016.Stipendije - tko, kako i koliko?

25.9.2015.Sjednica u roku

11.9.2015.Pomoć djeci, roditeljima i sustavu

3.7.2015.Osam sati, bez tenzija

5.6.2015.Master plan razvoja prometa

29.5.2015.Zelena i plava Hrvatska na jednom mjestu

29.5.2015.Izvršenje proračuna i izvješća

30.4.2015.Prvi smo ušli u Okučane!

30.4.2015.Pomoćnici u nastavi olakšanje su i učiteljima

10.4.2015.Mnoštvo tema, dobro odrađeno

6.3.2015.Dan Civilne zaštite

27.2.2015.Tko opstruira izgradnju termoelektrane?

13.2.2015.Žurne službe aktivno

19.12.2014.Usvojen županijski proračun za 2015. godinu

26.9.2014.O kadrovskim pitanjima, reviziji, proračunu, zdravstvu...

18.7.2014.Izvješća o prošlogodišnjem proračunu te o stanju gospodarstva i poljoprivrede

13.6.2014.Kraći dnevni red - kvalitetniji rad

30.5.2014.Elementarna nepogoda na području cijele županije

16.5.2014.Vladina politika na štetu Slavonije

9.5.2014.Mogućnosti u novoj - europskoj obitelji

2.5.2014.Hvala braniteljima!

18.4.2014.Kreće realizacija velikih projekata

11.4.2014.Jedna ostavka i puno izvješća

21.2.2014.Općinski sudovi moraju ostati u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški

31.1.2014.Šezdesetak izlagača, predstavljanje programa ruralnog razvoja i predavanja

20.12.2013.Kupljena oprema za ronioce i radioamatere

29.11.2013.Projekt za budućnost

22.11.2013.Novi Centar za biotehnološka istraživanja

31.10.2013.Prihvaćen srednjoročni program razvoja malog i srednjeg poduzetništva

27.9.2013.Policijska uprava brodsko-posavska među najboljima

13.9.2013.Sedam i pol sati o šest točaka

10.5.2013.Prikazana najljepša grla konja i krava u Slavoniji

19.4.2013. Dan Brodsko-posavske županije

12.4.2013.Sjednica prekinuta, nastavak će odraditi vijećnici novog saziva

5.4.2013.Mine!

29.3.2013.Sanirana odluka o sanaciji

8.3.2013.Suvremena tehnologija nadohvat slavonskih poljoprivrednika

1.3.2013.Bolnice, ipak, idu u sanaciju

1.2.2013.Stotinjak izlagača te niz predavanja i predstavljanja zakona

14.12.2012.Maratonski dnevni red

9.11.2012.U rekonstrukciju i gradnju cesta uloženo 17,5 milijuna kuna

12.10.2012.Županija sufinancira program uzgoja svinja

21.9.2012.Prvo zasjedanje nakon ljetne stanke

7.9.2012.Županije imaju i agencije i projekte, ali trebamo suradnju s državom

20.7.2012.Najbolje orali Kadić i Vučković

13.7.2012.O zdravstvu, školstvu, poljoprivredi i gospodarstvu

29.6.2012.Volio bih novo znanje primijeniti i kod nas

20.4.2012.Sačuvati cjelovitost i ovlasti

6.4.2012.Poznati dobitnici županijskih priznanja u 2012. godini

30.3.2012.Županijsko izaslanstvo u Poljskoj

16.3.2012.Budmo - živjeli!

16.3.2012.Prihvaćena izvješća za prošlu i odobreni planovi za ovu godinu

3.2.2012.VIŠE OD STOTINU IZLAGAČA I NIZ KORISNIH PREDAVANJA

22.12.2011.REBALANS OVOGODIŠNJEG I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU

21.10.2011.ZVONIMIR MARKOTIĆ NOVI JE PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

22.7.2011.DESET TOČAKA U REKORDNOM ROKU

24.6.2011.U BORBI ZA KONKURENTNOST

3.6.2011.MANIFESTACIJA U SLUŽBI RAZVOJA SELA I POLJOPRIVREDE

13.5.2011.EUROPSKI TJEDAN U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

6.5.2011.POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA BROĐANA, ALI I OKOLIŠA U REGIJI

6.5.2011.16. OBLJETNICA BLJESKA

6.5.2011.EUROPSKI TJEDAN U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

29.4.2011.I SLAVONIJA JE DIO TURISTIČKE HRVATSKE

15.4.2011.SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1.4.2011.PRIVREMENI POSAO KAO SPAS

18.3.2011.SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

11.3.2011.STIŽE STALNA OPREMA ZA MJERENJE BENZENA

11.3.2011.POČETAK RADA UREĐAJA MAGNETSKE REZONANCE

18.2.2011.3.600 potencijalnih popisivača

4.2.2011.STOTINU IZLAGAČA IZ CIJELE HRVATSKE I NIZ KORISNIH PREDAVANJA

17.12.2010.NA DNEVNOM REDU PRORAČUN I DOKUMENTI VEZANI ZA NJEGOVO DONOŠENJE

3.12.2010.KAKO JE TO BITI ŽUPAN?

26.11.2010.UZ BROJNA IZVJEŠĆA, PRIHVAĆEN REBALANS PRORAČUNA

12.11.2010.OBILJEŽENE DVIJE VRIJEDNE OBLJETNICE

5.11.2010.ZA RAZVOJ TURIZMA VIŠE OD 1,5 MILIJUNA KUNA

29.10.2010.SVEČANO OTVOREN NOVI URED CTR-a

21.10.2010.PODUZETNICIMA BESPOVRATNO GOTOVO 900 TISUĆA KUNA

15.10.2010.PROBLEMATIČNI SU NASTAVAK PLINOFIKACIJE I KONCESIJE

1.10.2010.PRIHVAĆENA IZVJEŠĆA

16.7.2010.UPISI, KOMARCI, SVAČIĆEVA ULICA, ĐURO ĐAKOVIĆ…

24.6.2010.KAP PO KAP

11.6.2010.ŠTETE NESLUŽBENO PROCIJENJENE NA VIŠE STOTINA MILIJUNA KUNA

4.6.2010.MANIFESTACIJA KOJA DOPRINOSI RAZVOJU SELA I POLJOPRIVREDE

21.5.2010.OTVORENA POTPUNO OBNOVLJENA KUHINJA

7.5.2010.SVIMA ČESTITKE, A NAJZASLUŽNIJIMA PRIZNANJA I NAGRADE

23.4.2010.KOMŠIJE TRUJU, SUSJEDI TRPE

9.4.2010.STARI DOM DOBIO NOVO RUHO

19.3.2010.Počinje dogradnja OŠ "Ljudevit Gaj" u Lužanima

5.3.2010.ŽUC NAPOKON U VLASTITOM PROSTORU

26.2.2010.VIJEĆNICI ODRADILI POSAO U REKORDNO KRATKOM VREMENU

19.2.2010.JOŠ 3,3 MILIJUNA KUNA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

6.2.2010.VELIKO NESLAGANJE I NEGODOVANJE PREDLOŽENIM RJEŠENJIMA

22.1.2010.DVORANA ZA BUDUĆNOST

18.12.2009.ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

11.12.2009.U PROJEKTU SMO OKRUPNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

27.11.2009.PRVA PRAVA RADNA SJEDNICA U NOVOM MANDATU

13.11.2009.U PRVIH STO DANA NASTAVLJEN KONTINUITET IZVRŠNE VLASTI

30.10.2009.DO ISPRAVA IZ KATASTRA ZA SAMO DESET MINUTA

9.10.2009.ZDRAVKO SOČKOVIĆ IZABRAN ZA NOVOG PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

2.10.2009.STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI OKUPLJENI OKO HDZ-a OSIGURALI SKUPŠTINSKU VEĆINU

18.9.2009.BRODSKA BOLNICA - OGLEDNI PRIMJER USPJEŠNE REFORME

11.9.2009.Mjerna stanica do prosinca

4.9.2009.Kako smanjiti cijene prijevoza do škole

28.8.2009.MILIJUN I POL KUNA ZA MJERENJE ZAGAĐENOSTI ZRAKA

10.7.2009.KONSTITUIRANA SKUPŠTINA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

24.4.2009.PRVI PROIZVOĐAČ TREŠANJA U PLASTENIKU U HRVATSKOJ I TREĆI U EUROPI

6.4.2009.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI?

20.3.2009.GOTOVO 140 MILIJUNA KUNA ZA PROJEKTE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

27.2.2009.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

12.12.2008.Što su pitali vijećnici

5.12.2008.DOGOVORENA SURADNJA U ZAŠTITI OKOLIŠA I KONTROLI KVALITETE VODE I ZRAKA

14.11.2008.MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVITKA NAJVEĆI JE INVESTITOR U ŽUPANIJI

31.10.2008.ŽUPANIJA PLAĆA NADZOR ISPRAVNOSTI VODE U JAVNOJ VODOOPSKRBI

24.10.2008.OKO 170 MILIJUNA KUNA DRŽAVNOG NOVCA ZA POLJOPRIVREDU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

17.10.2008.Cijela županija treba biti područje od posebne državne skrbi

10.10.2008.ŠTO SU VIJEĆNICI PITALI

3.10.2008.ŽUPANIJA I OPĆINE OSIGURAT ĆE BESPLATAN PRIJEVOZ ZA SVE SREDNJOŠKOLCE

9.5.2008.DAN ŽUPANIJE U OZRAČJU OPTIMIZMA i NADE

2.5.2008.BLJESAK JE BIO PREKRETNICA

4.4.2008.POTENCIJALI ŽUPANIJE PRED OČIMA CIJELE HRVATSKE

21.3.2008.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

1.2.2008.DANIJEL MARUŠIĆ NOVI JE ŽUPAN, A ZDRAVKO SOČKOVIĆ PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

18.1.2008.U SABORSKIM KLUPAMA I IZVAN NJIH

28.12.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

14.12.2007.Šagulje-Ivik — regionalni centar

7.12.2007.OD STOPOSTOTNE POPUNJENOSTI — DO POČETKA PLANIRANJA

23.11.2007.Aktualni sat Županijske skupštine Brodsko-posavske županije

19.10.2007.U PET GODINA BESPOVRATNIH POTPORA PET OPĆINA NIJE OSTVARILO NI KUNE

5.10.2007.Sjednica Županijske skupštine - Aktualni sat

20.7.2007.O MLIJEKU, CESTAMA, NOVCIMA, KOPANJU...

8.6.2007.MIJENJATI POSLOVNIK U DIJELU KOJI REGULIRA AKTUALNI SAT

5.5.2007.DAN ŽUPANIJE OBILJEŽEN U OZRAČJU OBEĆAVAJUĆIH GOSPODARSKIH POMAKA

13.4.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI?

2.3.2007.Tržište Kine otvoreno za hrvatsku izvoznu ofenzivu

16.2.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

8.12.2006.SLAVONIJA NIKAD NIJE IMALA VIŠE PROJEKATA

1.12.2006.PRORAČUN ZA NAREDNU GODINU GOTOVO ZA 13 POSTO VEĆI OD OVOGODIŠNJEG

24.11.2006.REALAN RAST PRORAČUNA ZA GOTOVO 16 POSTO

30.10.2006.Bandera nasred ceste! Ili, cesta nasred bandere!

29.9.2006.Veleučilište u Slavonskom Brodu

25.8.2006.Hitna pomoć na auto-cesti