Županija

U PET GODINA BESPOVRATNIH POTPORA PET OPĆINA NIJE OSTVARILO NI KUNE

Datum objave: 19.10.2007.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

U utorak su u zgradi Brodsko-posavske županije potpisani tripartitni ugovori o dodjeli bespovratnih potpora između fonda za regionalni razvoj RH, koji je davatelj potpore, Brodsko-posavske županije kao predlagatelja i općina koje su primatelji. Prema utvrđenoj rang listi 17 infrastrukturnih projekata s područja županije financirat će se bespovratnim sredstvima u iznosu od 6.881.778,00 kuna. Iako će ovom raspodjelom i ove godine mnogi biti nezadovoljni, kao i uvijek dosad, rang lista je rađena prema ustaljenim kriterijima, kako je objasnio pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Stjepan Bošnjaković.

Na prvom mjestu na ljestvici prioriteta su vodoodvodnja i vodoopskrba, zatim slijede cestogradnja, plinofikacija, gospodarska zona..., drugi kriterij je potrebna dokumentacija za ono za što se sredstva traže i treći je da lista bude uravnotežena. To znači da se vodilo računa o tome koliko je tko već dosad koristio ove potpore. Ako bismo malo proanalizirali ovih pet godina pomoći u izgradnji infrastrukture, došli bismo do sljedećih podataka: prve godine za bespovratne potpore kandidirano je svega 4 projekta - ove godine 17! Do sada je iz ovog fonda odobreno i iskorišteno oko 30 milijuna kuna za 59 projekata. Najviše je otišlo za kanalizaciju, oko 13 milijuna, za vodoopskrbu oko 8,5, za cestogradnju 3,5 milijuna kuna, za plinofikaciju tek 600 tisuća. Kandidiran je i jedan projekt poduzetničke zone za koju je iskorišteno 4 milijuna kuna. Ima i još jedna neobičnost. Za ova sredstva, koja su bespovratna, uopće se nisu kandidirale, ili nisu imale potrebnu dokumentaciju ove općine: Dragalić, Podcrkavlje, Velika Kopanica, Staro Petrovo Selo i Bebrina!

KOLIKO SMO NOVACA "POVUKLI"

GRAD NOVA GRADIŠKA - 4.000.000,00 kn (1 godina)

OPĆINA DAVOR - 3.330.000,00 KN (5 godina)

OPĆINA REŠETARI - 3.082.537,28 kn (5 godina)

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI - 2.135.907,00 kn (4 godine)

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC - 1.594.269,51 kn (4 godine)

OPĆINA OPRISAVCI - 1.420.000,00 kn (3 godine)

OPĆINA CERNIK - 1.396.995,67 kn (3 godine)

OPĆINA VRPOLJE - 1.350.000,00 kn (2 godine)

GRAD SLAVONSKI BROD - 1.200.000,00 kn (3 godine)

OPĆINA GORNJA VRBA - 1.150.000,00 kn (2 godine)

OPĆINA BRODSKI STUPNIK - 1.063.567,98 kn (3 godine)

OPĆINA NOVA KAPELA - 1.050.000,00 kn (2 godine)

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI - 970.431,56 kn (2 godine)

OPĆINA ORIOVAC - 950.000,00 kn (2 godine)

OPĆINA KLAKAR - 789.000,00 kn (2 godine)

OPĆINA SIBINJ - 768.300,00 kn (2 godine)

OPĆINA BUKOVLJE - 715.000,00 kn (2 godine)

OPĆINA GUNDINCI - 600.000,00 kn (2 godine)

OPĆINA GARČIN - 550.000,00 kn (2 godine)

OPĆINA OKUČANI - 542.449,88 kn (2 godine)

OPĆINA STARA GRADIŠKA - 500.000,00 kn (2 godine)

OPĆINA VRBJE - 400.000,00 kn (2 godine)

OPĆINA SIKIREVCI - 251.088,12 kn (1 godina)

OVOGODIŠNJI PROJEKTI

Općini Stara Gradiška odobreno je 250.000,00 kuna za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda naselja Donji Varoš, Stara Gradiška, Uskoci i Gornji Varoš; općini Okučani - 300.120,00 kuna za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Cage; općini Gornji Bogićevci - 250.000,00 kuna za odvodnju otpadnih voda naselja Gornji Bogićevci (+ 250.000,00 kuna dodatnih sredstava); općini Vrbje - 200.000,00 kuna za izgradnju vodovodne reže na području općine Vrbje; općini Oprisavci - 200.000,00 kuna za izgradnju vodoopskrbnog sustava na području naselja Oprisavci (+ 70.000,00 kuna dodatnih sredstava); općini Klakar - 200.000,00 kuna za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda općine Klakar (+ 230.000,00 kuna dodatnih sredstava); općini Vrpolje - 250.000,00 kuna za odvodnju otpadnih voda općine Vrpolje (+ 750.000,00 kuna dodatnih sredstava); općini Nova Kapela - 250.000,00 kuna za izgradnju sustava vodoopskrbe općine Nova Kapela (+ 450.000,00 kuna dodatnih sredstava); općini Gornja Vrba - 250,000,00 kuna za izgradnju sustava vodoopskrbe općine Nova Kapela (+ 600.000.00 kuna dodatnih sredstava); općini Rešetari - 200.000,00 kuna za izgradnju sustava odvodnje na području naselja Rešetari (+ 300.000,00 kuna dodatnih sredstava);

općini Bukovlje - 200.000,00 kuna za izgradnju kanalizacijskog sustava naselja Bukovlje i Vranovci (+ 290.000,00 kuna dodatnih sredstava); općini Slavonski Šamac - 181.658,00 kuna za gradnju kolnika Ulice kralja Tomislava u Kruševici (+ 60.000,00 kuna dodatnih sredstava); općini Garčin - 200.000,00 kuna za modernizaciju kolika cesta u naselju Klokočevik; općini Donji Andrijevci - 150.000,00 kuna za modernizaciju lokalnih cesta u Donjim Andrijevcima (+ 50.000,00 kuna dodatnih sredstava); općini Brodski Stupnik - 150.000,00 kuna za izgradnju nerazvrstanih cesta na poručju općine Brodski Stupnik (+ 150.000,00 kuna dodatnih sredstava);

općini Oriovac - 200.000,00 kuna za izgradnju odvodnog sustava otpadnih i oborinskih voda općine Oriovac (I. etapa) - odobreno iz dodatnih sredstava.

U razdoblju od 2003. do 2006. godine

KOJI SU PROJEKTI FINACIRANI IZ FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

 Bespovratne potpore za infrastrukturne projekte jedinica lokalne samouprave (općine i gradovi),a posredstvom Brodsko-posavske županije, odobrene su sljedećim redoslijedom:

2003.

- Grad Nova Gradiška - 4.000.000,00 kuna za Industrijski park u Novoj Gradiški

- Općina Rešetari - 1.263.316,00 kuna za izgradnju kolektora za odvodnju oborinskih i otpadnih voda naselja Rešetari

- Općina Davor - 1.130.000,00 kuna za izgradnju kolektora za odvodnju oborinskih i otpadnih voda općine Davor

- Općina Slavonski Šamac - 250.350,00 kuna za rekonstrukciju cesta u općini Slavonski Šamac

2004.

- Općina Gornji Bogićevci - 500.000,00 kuna za odvodnju otpadnih voda naselja Gornji Bogićevci

- Općina Cernik - 696.995,67 kuna za izgradnju sustava vodoopskrbe gospodarske zone

- Općina Gornji Bogićevci - 385.907,00 kuna za vodovodnu mrežu naselja Kosovac

- Općina Rešetari - 719.221,28 kuna za izgradnju sustava odvodnje na području naselja Rešetari

- Općina Davor - 800.000,00 kuna za odvodnju otpadnih i oborinskih voda naselja Davor

- Općina Slavonski Šamac - 252.261,52 kuna za izgradnju nerazvrstanih cesta na području općine Slavonski Šamac

- Općina Brodski Stupnik - 265.567,98 kuna za izgradnju vodovoda na području općine Brodski Stupnik

- Općine Sibinj - 500.000,00 kuna za izgradnju vodovodne mreže na području općine Sibinj

- Općina Donji Andrijevci - 770.431,56 kuna za modernizaciju lokalnih cesta u Donjim Andrijevcima

- Grad Slavonski Brod - 500.000,00 kuna za odvodnju naselja Veliko polje, Šestinac i Glogovica

2005.

- Općina Slavonski Šamac - 850.000,00 kuna za vodoopskrbni sustav naselja Slavonski Šamac i Kruševica

- Općina Oprisavci - 850.000,00 kuna za izgradnju vodoopskrbnog sustava na području naselja Oprisavci

- Općina Gornji Bogićevci - 500.000,00 kuna za odvodnju otpadnih voda naselja Gornji Bogićevci

- Općina Gundinci - 300.000,00 kuna za srednje tlačne plinske mreže u općini Gundinci

- Općina Davor - 500.000,00 kuna za dovršenje izgradnje sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda naselja Davor

- Općina Brodski Stupnik - 500.000,00 kuna za izgradnju vodovoda na području općine Brodski Stupnik

- Općina Rešetari - 400.000,00 kuna za sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda (II faza) Rešetari

- Općina Cernik - 400.000,00 kuna za odvodnju otpadnih i oborinskih voda naselja Cernik (nastavak)

- Općina Sibinj - 268.300,00 kuna za izgradnju vodovodne mreže na području općine Sibinj

- Općina Bukovlje - 225.000,00 kuna za rekonstrukciju i modernizaciju kolnika u Ulici svete Terezije u Bukovlju

- Grad Slavonski Brod - 400.000,00 kuna za projekt odvodnje naselja Veliko polje, Šestinac i Glogovica

- Općina Oriovac ­- 750.000,00 kuna za odvodnju i pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda slivnog područja općine Oriovac

2006.

- Općina Klakar - 350.000,00 kuna za izgradnju sustava vodoopskrbe za porebe općine Klakar

- Općina Vrbje - 200.000,00 kuna za izgradnju vodoopskrbne mreže na području općine Vrbje

- Općina Oprisavci - 300.000,00 kuna za izgradnju vodoopskrbnog sustava na području naselja Oprisavci

- Općina Stara Gradiška - 250.000,00 kuna za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda Stara Gradiška

- Općina Gornja Vrba - 350.000,00 kuna za transportno-spojni cjevovod D. Vrba - G. Vrba i distribucijsku vodovodnu mrežu naselja Donja Vrba i dio naselja Gornja Vrba

- Općina Nova Kapela - 350.000,00 kuna za izgradnju sustava vodoopskrbe za potrebe općine Nova Kapela

- Općina Gornji Bogićevci - 250.000,00 kuna za odvodnju otpadnih voda naselja Gornji Bogićevci

- Općina Cernik - 300.000,00 kuna za odvodnju otpadnih i oborinskih voda naselja Cernik

- Općina Vrpolje - 350.000,00 kuna za odvodnju otpadnih voda naselja općine Vrpolje (I. etapa)

- Grad Slavonski Brod - 300.000,00 kuna za odvodnju naselja Budainka, Tuleži i Brodski Varoš

- Općina Davor - 600.000,00 kuna za odvodnju otpadnih i oborinskih voda naselja Davor

- Općina Rešetari - 200.000,00 kuna za izgradnju sustava odvodnje na području naselja Rešetari

- Općina Gundinci - 300.000,00 kuna za srednje tlačnu plinsku mrežu u općini Gundinci

- Općina Sikirevci - 251.088,12 kuna za rekonstrukciju kolnika Male bare i odvojak ŽC 4210 prema Sikirevcima

- Općina Garčin - 350.000,00 kuna za modernizaciju kolnika cesta u naselju Klokočevik

- Općina Okučani - 242.329,88 kuna za asfaltiranje nogostupa kroz naselja Bopdegraj i Lađevac

Ana Adrović

Ostale novosti

6.5.2017.Kandidacijske liste za Lokalne izbore 2017.

8.7.2016.Za obnovu pet škola 9,3 milijuna kuna

1.7.2016.Diplomski studij sestrinstva

27.5.2016.Imamo što pokazati

6.5.2016.Uvijek na ponos, nikad u zaborav

29.4.2016.U prodaji tek po 1 ili 2 hektara

1.4.2016.Bolje nego prije

4.3.2016.Slavonski namještaj u Splitu

26.2.2016.Razminirana i posljednja njiva

19.2.2016.Potpora poduzetnicima

29.1.2016.Obljetnice iz Domovinskog rata

15.1.2016.Stipendije - tko, kako i koliko?

25.9.2015.Sjednica u roku

11.9.2015.Pomoć djeci, roditeljima i sustavu

3.7.2015.Osam sati, bez tenzija

5.6.2015.Master plan razvoja prometa

29.5.2015.Zelena i plava Hrvatska na jednom mjestu

29.5.2015.Izvršenje proračuna i izvješća

30.4.2015.Prvi smo ušli u Okučane!

30.4.2015.Pomoćnici u nastavi olakšanje su i učiteljima

10.4.2015.Mnoštvo tema, dobro odrađeno

6.3.2015.Dan Civilne zaštite

27.2.2015.Tko opstruira izgradnju termoelektrane?

13.2.2015.Žurne službe aktivno

19.12.2014.Usvojen županijski proračun za 2015. godinu

26.9.2014.O kadrovskim pitanjima, reviziji, proračunu, zdravstvu...

18.7.2014.Izvješća o prošlogodišnjem proračunu te o stanju gospodarstva i poljoprivrede

13.6.2014.Kraći dnevni red - kvalitetniji rad

30.5.2014.Elementarna nepogoda na području cijele županije

16.5.2014.Vladina politika na štetu Slavonije

9.5.2014.Mogućnosti u novoj - europskoj obitelji

2.5.2014.Hvala braniteljima!

18.4.2014.Kreće realizacija velikih projekata

11.4.2014.Jedna ostavka i puno izvješća

21.2.2014.Općinski sudovi moraju ostati u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški

31.1.2014.Šezdesetak izlagača, predstavljanje programa ruralnog razvoja i predavanja

20.12.2013.Kupljena oprema za ronioce i radioamatere

29.11.2013.Projekt za budućnost

22.11.2013.Novi Centar za biotehnološka istraživanja

31.10.2013.Prihvaćen srednjoročni program razvoja malog i srednjeg poduzetništva

27.9.2013.Policijska uprava brodsko-posavska među najboljima

13.9.2013.Sedam i pol sati o šest točaka

10.5.2013.Prikazana najljepša grla konja i krava u Slavoniji

19.4.2013. Dan Brodsko-posavske županije

12.4.2013.Sjednica prekinuta, nastavak će odraditi vijećnici novog saziva

5.4.2013.Mine!

29.3.2013.Sanirana odluka o sanaciji

8.3.2013.Suvremena tehnologija nadohvat slavonskih poljoprivrednika

1.3.2013.Bolnice, ipak, idu u sanaciju

1.2.2013.Stotinjak izlagača te niz predavanja i predstavljanja zakona

14.12.2012.Maratonski dnevni red

9.11.2012.U rekonstrukciju i gradnju cesta uloženo 17,5 milijuna kuna

12.10.2012.Županija sufinancira program uzgoja svinja

21.9.2012.Prvo zasjedanje nakon ljetne stanke

7.9.2012.Županije imaju i agencije i projekte, ali trebamo suradnju s državom

20.7.2012.Najbolje orali Kadić i Vučković

13.7.2012.O zdravstvu, školstvu, poljoprivredi i gospodarstvu

29.6.2012.Volio bih novo znanje primijeniti i kod nas

20.4.2012.Sačuvati cjelovitost i ovlasti

6.4.2012.Poznati dobitnici županijskih priznanja u 2012. godini

30.3.2012.Županijsko izaslanstvo u Poljskoj

16.3.2012.Budmo - živjeli!

16.3.2012.Prihvaćena izvješća za prošlu i odobreni planovi za ovu godinu

3.2.2012.VIŠE OD STOTINU IZLAGAČA I NIZ KORISNIH PREDAVANJA

22.12.2011.REBALANS OVOGODIŠNJEG I PRORAČUN ZA SLJEDEĆU GODINU

21.10.2011.ZVONIMIR MARKOTIĆ NOVI JE PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

22.7.2011.DESET TOČAKA U REKORDNOM ROKU

24.6.2011.U BORBI ZA KONKURENTNOST

3.6.2011.MANIFESTACIJA U SLUŽBI RAZVOJA SELA I POLJOPRIVREDE

13.5.2011.EUROPSKI TJEDAN U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

6.5.2011.POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA BROĐANA, ALI I OKOLIŠA U REGIJI

6.5.2011.16. OBLJETNICA BLJESKA

6.5.2011.EUROPSKI TJEDAN U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

29.4.2011.I SLAVONIJA JE DIO TURISTIČKE HRVATSKE

15.4.2011.SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1.4.2011.PRIVREMENI POSAO KAO SPAS

18.3.2011.SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

11.3.2011.STIŽE STALNA OPREMA ZA MJERENJE BENZENA

11.3.2011.POČETAK RADA UREĐAJA MAGNETSKE REZONANCE

18.2.2011.3.600 potencijalnih popisivača

4.2.2011.STOTINU IZLAGAČA IZ CIJELE HRVATSKE I NIZ KORISNIH PREDAVANJA

17.12.2010.NA DNEVNOM REDU PRORAČUN I DOKUMENTI VEZANI ZA NJEGOVO DONOŠENJE

3.12.2010.KAKO JE TO BITI ŽUPAN?

26.11.2010.UZ BROJNA IZVJEŠĆA, PRIHVAĆEN REBALANS PRORAČUNA

12.11.2010.OBILJEŽENE DVIJE VRIJEDNE OBLJETNICE

5.11.2010.ZA RAZVOJ TURIZMA VIŠE OD 1,5 MILIJUNA KUNA

29.10.2010.SVEČANO OTVOREN NOVI URED CTR-a

21.10.2010.PODUZETNICIMA BESPOVRATNO GOTOVO 900 TISUĆA KUNA

15.10.2010.PROBLEMATIČNI SU NASTAVAK PLINOFIKACIJE I KONCESIJE

1.10.2010.PRIHVAĆENA IZVJEŠĆA

16.7.2010.UPISI, KOMARCI, SVAČIĆEVA ULICA, ĐURO ĐAKOVIĆ…

24.6.2010.KAP PO KAP

11.6.2010.ŠTETE NESLUŽBENO PROCIJENJENE NA VIŠE STOTINA MILIJUNA KUNA

4.6.2010.MANIFESTACIJA KOJA DOPRINOSI RAZVOJU SELA I POLJOPRIVREDE

21.5.2010.OTVORENA POTPUNO OBNOVLJENA KUHINJA

7.5.2010.SVIMA ČESTITKE, A NAJZASLUŽNIJIMA PRIZNANJA I NAGRADE

23.4.2010.KOMŠIJE TRUJU, SUSJEDI TRPE

9.4.2010.STARI DOM DOBIO NOVO RUHO

19.3.2010.Počinje dogradnja OŠ "Ljudevit Gaj" u Lužanima

5.3.2010.ŽUC NAPOKON U VLASTITOM PROSTORU

26.2.2010.VIJEĆNICI ODRADILI POSAO U REKORDNO KRATKOM VREMENU

19.2.2010.JOŠ 3,3 MILIJUNA KUNA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

6.2.2010.VELIKO NESLAGANJE I NEGODOVANJE PREDLOŽENIM RJEŠENJIMA

22.1.2010.DVORANA ZA BUDUĆNOST

18.12.2009.ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

11.12.2009.U PROJEKTU SMO OKRUPNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

27.11.2009.PRVA PRAVA RADNA SJEDNICA U NOVOM MANDATU

13.11.2009.U PRVIH STO DANA NASTAVLJEN KONTINUITET IZVRŠNE VLASTI

30.10.2009.DO ISPRAVA IZ KATASTRA ZA SAMO DESET MINUTA

23.10.2009.SANACIJA ODLAGALIŠTA U TIJEKU, A GRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA NIJE DALEKO

9.10.2009.ZDRAVKO SOČKOVIĆ IZABRAN ZA NOVOG PREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

2.10.2009.STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI OKUPLJENI OKO HDZ-a OSIGURALI SKUPŠTINSKU VEĆINU

18.9.2009.BRODSKA BOLNICA - OGLEDNI PRIMJER USPJEŠNE REFORME

11.9.2009.Mjerna stanica do prosinca

4.9.2009.Kako smanjiti cijene prijevoza do škole

28.8.2009.MILIJUN I POL KUNA ZA MJERENJE ZAGAĐENOSTI ZRAKA

10.7.2009.KONSTITUIRANA SKUPŠTINA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

24.4.2009.PRVI PROIZVOĐAČ TREŠANJA U PLASTENIKU U HRVATSKOJ I TREĆI U EUROPI

6.4.2009.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI?

20.3.2009.GOTOVO 140 MILIJUNA KUNA ZA PROJEKTE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

27.2.2009.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

12.12.2008.Što su pitali vijećnici

5.12.2008.DOGOVORENA SURADNJA U ZAŠTITI OKOLIŠA I KONTROLI KVALITETE VODE I ZRAKA

14.11.2008.MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVITKA NAJVEĆI JE INVESTITOR U ŽUPANIJI

31.10.2008.ŽUPANIJA PLAĆA NADZOR ISPRAVNOSTI VODE U JAVNOJ VODOOPSKRBI

24.10.2008.OKO 170 MILIJUNA KUNA DRŽAVNOG NOVCA ZA POLJOPRIVREDU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

17.10.2008.Cijela županija treba biti područje od posebne državne skrbi

10.10.2008.ŠTO SU VIJEĆNICI PITALI

3.10.2008.ŽUPANIJA I OPĆINE OSIGURAT ĆE BESPLATAN PRIJEVOZ ZA SVE SREDNJOŠKOLCE

9.5.2008.DAN ŽUPANIJE U OZRAČJU OPTIMIZMA i NADE

2.5.2008.BLJESAK JE BIO PREKRETNICA

4.4.2008.POTENCIJALI ŽUPANIJE PRED OČIMA CIJELE HRVATSKE

21.3.2008.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

1.2.2008.DANIJEL MARUŠIĆ NOVI JE ŽUPAN, A ZDRAVKO SOČKOVIĆ PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

18.1.2008.U SABORSKIM KLUPAMA I IZVAN NJIH

28.12.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

14.12.2007.Šagulje-Ivik — regionalni centar

7.12.2007.OD STOPOSTOTNE POPUNJENOSTI — DO POČETKA PLANIRANJA

23.11.2007.Aktualni sat Županijske skupštine Brodsko-posavske županije

5.10.2007.Sjednica Županijske skupštine - Aktualni sat

20.7.2007.O MLIJEKU, CESTAMA, NOVCIMA, KOPANJU...

8.6.2007.MIJENJATI POSLOVNIK U DIJELU KOJI REGULIRA AKTUALNI SAT

5.5.2007.DAN ŽUPANIJE OBILJEŽEN U OZRAČJU OBEĆAVAJUĆIH GOSPODARSKIH POMAKA

13.4.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI?

2.3.2007.Tržište Kine otvoreno za hrvatsku izvoznu ofenzivu

16.2.2007.ŠTO SU PITALI VIJEĆNICI

8.12.2006.SLAVONIJA NIKAD NIJE IMALA VIŠE PROJEKATA

1.12.2006.PRORAČUN ZA NAREDNU GODINU GOTOVO ZA 13 POSTO VEĆI OD OVOGODIŠNJEG

24.11.2006.REALAN RAST PRORAČUNA ZA GOTOVO 16 POSTO

30.10.2006.Bandera nasred ceste! Ili, cesta nasred bandere!

29.9.2006.Veleučilište u Slavonskom Brodu

25.8.2006.Hitna pomoć na auto-cesti