Nova Gradiška

Nema više zaobilaženja problema

Gradnja južne novogradiške obilaznice

Datum objave: 11.4.2014.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

Ovoga utorka novogradiško podru čje posjetio je ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina , u pratnji generalnog direktora Hrvatskih voda Ivice Plišića , direktora VGO-a za srednju i donju Savu Milana Mateše i člana uprave Hrvatskih cesta Nenada Maljkovića . Dočekali su ih župan Danijel Marušić i zamjenik Davor Vlaović , gradonačelnik Željko Bigović i zamjenik Dario Ban , predsjednik Gradskog vijeća Josip Mikšić , načelnici općina Cernik, Rešetari i Staro Petrovo Selo Nikola Jugović, Zlatko Aga i Željko Kočijašević te brojni drugi uglednici predstavnici lokalne uprave i samouprave te izvođača radova. Povod je bilo otvaranje radova na gradnji južne gradske obilaznice i obilazak lokaliteta budućeg sustava aglomeracije Nova Gradiška-Cernik-Rešetari (biološki pročistač s dodatnim uređajima) te obilazak tvornice Clarum u Industrijskom parku. Spomenuta dva projekta vrijedna su oko 156 milijuna kuna i izuzetno su značajna za gospodarski napredak i razvoj novogradiškog kraja. Kako je istaknuo m inistar Tihomir Jakovina, Vlada je osigurala sredstva za izgradnju obilaznice te ju prepoznala kao važn projekat za razvoj ne samo novogradiškog Industrijskog parka ve ć i zone Općine Rešetari. - Obilaznica će ne samo rasteretiti promet u Novoj Gradiški već i privući nove gospodarske subjekte. Kada je riječ o projektu na sustavu aglomeracije i on nije značajan samo za grad već i za susjedne općine. Važno je što 70 posto tog projekta financiramo sredstvima europskih fondova - rekao je Jakovina dok je župan Danijel Maruši ć naglasio: – Obilaznica će utjecati na unapređenje gospodarstva cijelog novogradiškog kraja te znatno poboljšava uvjete života zapadno od Nove Gradiške. Radovima na aglomeraciji riješit će se pitanje opskrbe vodom i pročišćavanje otpadnih voda. Hvala svima koji su godinama marljivo radili na ovim projektima i omogućili njihovu realizaciju.

Zadovoljstvo novi projektima nije krio ni gradonačelnik istaknuvši kako dva nova proizvodna pogona trebaju biti do kraja ove godine izgrađena u Industrijskom parku, a u sljedećoj godini tu započinje probna proizvodnjom i zapošljavanje. - Južnom obilaznicom rasterećujemo gradski promet i to će za postojeće i buduće gospodarske kapacitete novogradiškog kraja značiti jako puno kao i izvrstan projekt na aglomeraciji koji kvalitetu vodoopskrbe i vodoodvodnje diže na daleko višu razinu - kazao je gradonačelnik dok je Milan Mateša zaključio: - U sljede će tri godine rješavamo veliki problem otpadnih voda i osiguravamo kvalitetnu opskrbu vodom grada i okolice. Ovaj projekt je proglašen od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku što bitno ubrzava razne procedure. Projekt ušao u financiranje EU fondova. Radovi bi trebali početi sljedeće godine.

Južna obilaznica

Južnu obilaznicu Nove Gradiške, nakon dugog razdoblja pripreme, po čeli su graditi u ožujku ove godine, a prema predviđenim rokovima trebala bi biti završena za 15 mjeseci, odnosno u lipnju 2015. godine. Ugovorena vrijednost radova je 15.847.279,78 kuna bez PDV-a, a izvođač je Osijek koteks, dok nadzor obavlja IGH. Glavni razlog zašto se uopće gradi obilaznica je taj što postojeća prometna mreža državnih i županijskih cesta na području Nove Gradiške prolazi većim dijelom kroz sam grad i okolna naselja i čini mjesnu mrežu ulica s gustom stambenom izgrađenošću, a ta mreža nije u stanju zadovoljiti potrebe suvremenog prometa kako bi se uz ostalo ostvarila i funkcija regionalnog povezivanja. Jedan od osnovnih prioriteta je povezivanje Industrijskog parka s državnom cestom D51 odnosno spoj s autocestom A3. Izgradnja obilaznice realizirat će se kroz tri osnovna dijela i to dva čvorišta u obliku kružnog toka i izgradnjom trase između njih.

P ro čistač otpadnih voda

Stru čni naziv projekta je „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Nova Gradiška“. Riječ je o zaštiti vodnih resursa kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje te integriranog upravljanja vodno-komunalnom infrastrukturom. Realizacija projekta potrajala bi od 2015.do 2017. godine, a obuhvatila bi područje koje zahvaća Novu Gradišku te dijelove općina Cernik i Rešetari. Vrijednost radova je 136.621.382 kune, a naručitelj je Gradsko komunalno poduzeće Slavča. Tim projektom se želi postići proširenje sustava odvodnje, osigurati pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima EU, smanjiti direktno ispuštanje netretiranih otpadnih voda u površinske vode, zaštitila bi se prirodna raznolikost i biološki sustav te osigurala kvalitetna voda za piće. Izgradio bi se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, 30 km kolektora i tračnih cjevovoda te 10 crpnih stanica, rekonstruiralo bi se sedam retencijskih bazena, retencijski kolektor i crpna stanica, te uređaj za kondicioniranje vode. Ujedno, izgradila bi se vodosprema i 2,8 km magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda te nabavila oprema za održavanje sustava.Antin Toni Brađašević

Ostale novosti

22.4.2016.Klizište prijeti

11.12.2015.Impresivna dinamika razvoja

27.11.2015.Obnovljen vrtić Radost

24.4.2015.Novi uspjeh mažoretkinja

30.1.2015.Vrijedna manifestacija

19.12.2014.I „tsunami“ ali i žestoka bura

12.12.2014.Budućnost ovisna o razvoju gospodarstva

28.11.2014.Slijedi teška godina za proračunske korisnike

29.8.2014. Za svakoga ponešto

20.6.2014.Tko je sljedeći?

25.4.2014.Prijem za mažoretkinje

21.3.2014.Što će biti s novogradiškom bolnicom?

14.3.2014.„Zebre“ osvojile nove hektare zapuštenog zemljišta

10.1.2014. Novogradiški projekt prvi na redu

13.12.2013.Najveća želja - izaći iz krize i pokrenuti razvoj

25.10.2013.U gradu se gradi i obnavlja

4.10.2013.Novi ustroj upravnih tijela Grada Nove Gradiške

27.9.2013.Trasiranje puta bijega od bankrota

20.9.2013.EU-projekt za nova znanja

14.6.2013.Pijavica poharala dio Opatovca i Banićevca

7.6.2013.Konačno projekt južne gradske obilaznice

10.12.2010.Dan grada Nove Gradiške

15.10.2010.NOVOGRADIŠKE MAŽORETKINJE - IZNENAĐENJE PRVENSTVA

27.8.2010.Jubilarno 15. novogradiško glazbeno ljeto

18.6.2010.30. OBLJETNICA PRIJATELJSTVA NOVE GRADIŠKE I HERZOGENAURACHA

28.5.2010.10. OLIMPIJADA DJEČJIH VRTIĆA

11.12.2009.DAN GRADA NOVE GRADIŠKE

27.3.2009.Puna potpora Vlade!

2.1.2009.Nova 2009. uz "Ružu hrvatsku"

31.10.2008."Mali grad za velika ulaganja"

2.10.2008.Sankcije za neozbiljnost u politici

26.9.2008.Gradsko poglavarstvo - Aktualni sat

25.4.2008.HPV - problem s obrisima pandemije

4.4.2008.ZAKUP JE "ZATVORIO" VRATA LJEKARNE

20.7.2007."Bajkeri" u velikoj humanitarnoj akciji

21.6.2007.RAŠOMON LOVACA "ŠLJUKE"

5.4.2007.Prioritet br. 1 - zapošljavanje

2.2.2007.VELIKI USPJEH 9. POLJOPRIVREDNO-PODUZETNIČKIH IDEJA 2007.

8.12.2006.NOVA GRADIŠKA

7.12.2006.Obrazovanje je ključni element

7.12.2006.Radnih mjesta će biti, ovo je tek početak

23.11.2006.Proračun za drugo čitanje, informativni razgovori...

16.11.2006.Za kapitalne investicije - 43 posto!

25.8.2006.BOLNICA ZA PSIHIČKE BOLESNIKE