Komentari

Strategije bez strategije

OKOLIŠNE VIBRACIJE RAVNICE

Datum objave: 18.8.2011.

U nekom od prošlih brojeva Posavske pročitao sam žučnu raspravu gradskih vijećnika oko predložene Strategije gospodarskoga razvoja Grada Slavonskog Broda 2011.-2020. pa odlučih i ja pročitati taj tekst. U proteklih nekoliko godina angažirali su me Europska komisija, UNDP (razvojna agencija Ujedinjenih nacija) , WWF (Svjetski fond za zaštitu divljine), te Vlada Bosne i Hercegovine na izradi i recenziji cjeloga niza strateških i planskih dokumenata, akcijskih i master planova tako da se osjećam dovoljno stručnim dati jednu opservaciju na ovaj dokument koji može, ako se pravilno i kvalitetno izradi, biti ključan za daljni razvoj našega lijepoga grada.

Strategija ima 53, a s nepotrebnim dodatcima ukupno 94 stranice. Do 40. strane pisac Strategije nas zabavlja podacima koje možemo naći i na lošim stranicama naših službenih institucija. Poslije ovih nepotrebnih elaboriranja o provali Turaka, sastavu timova u bolnici, klimatskim nepogodama, nepoznavanju razlike u pojmovima između okoliša i ekologije do strukture općinske uprave na samo 13 stranica smještena je SWOT analiza, vizija, ciljevi i mjere. Za naše čiatelje - SWOT analiza (skraćenica od engleskih riječi za S - Strenghts snaga,W - Weaknesses slabosti,O - Opportunities prilike, T - Threats prijetnje) je jedna od analitičkih metoda kojom se analizira stanje u nekoj zadanoj sredini, a koriste je menadžeri za izradu različitih strategija. Ova metoda je vrlo popularna, ali po meni je puno bolja kombinacija s DPSIR metodom pogotovo za ocjene stanja okoliša.

Zaključak koji slijedi iz analitičke metode je vizija koja odražava stanje u zajednici koja se analizira. Naši konsultanti iz SWOT analize izvlače zaključak kako glavni cilj broj 1 gospodarskoga razvoja grada treba biti razvoj obrazovanja na što metoda niti jednim svojim kriterijem ne upućuje??? Valjda je razvoj obrazovanja cilj neke druge strategije dok glavni cilj Strategije gospodarskoga razvoja treba biti gospodarski razvoj. Glavni cilj pisac Strategije izvlači iz obrazloženja u uvodu o obrazovnoj strukturi stanovništva pa nam autori o problemu u uvodu kažu sljedeće:

Obrazovani dio stanovništva najviše čini ono koje završava osnovne i srednje škole, a manjim dijelom više škole i fakultete. No taj se trend u zadnje vrijeme počinje značajno mijenjati, zbog sve viših zahtjeva, što ih postavlja tržište rada po pitanju odgovarajuće naobrazbe pojedinaca“.

Gradonačelniče, vi ste se zbunili. Obrazovanje, pogotovo visokoškolsko i njegov razvoj u nadležnosti je nekih drugih institucija, a ne grada. U konačnici i da sve ovo zanemarite i postavite kao glavni cilj razvoj obrazovanja, morate nam ponuditi obrazovnu strukturu građana, pa reći koliko mi to imamo inženjera, pravnika, ekonomista, profesora, liječnika veterinara i drugih, a do 2020. će nam nedostajati 290 pravnika, 530 profesora, 454 inženjera, 270 učitelja, 720 liječnika pa ćemo ih mi stipendirati, ili na različite načine stimulirati kako bi baš to studirali.

Međutim, ono čim se treba baviti ova strategija vi ne radite. Struktura, tržišna konukurentnost i tehnološka razvijenost gospodarstva je i ključ njenoga jačanja. Mogu se složiti da kratkoročno metalna industrija treba biti okosnica i nositelj gospodarskoga razvoja. Dugoročno se moramo preorijentirati na industrije koje svoju sirovinsku bazu imaju u neposrednoj blizini grada Slavonskoga Broda, a to su drvna i prehrambeno-poljoprivredna. O razvoju Luke Brod i turizma ima jako puno prijepornih momenta pa ću pisati cijele kolumne i ovoga puta ih neću niti spominjati. Slavonski Brod ima stogodišnju tradiciju prerade drveta. Zbog tehnološkoga zastoja u razvoju i preorijentacije na primarnu preradu drveta, te velike recesijske krize ta industrija je zapala u probleme. Poznavajući prilagodljivost strukture kao što je slučaj u susjednoj Požegi drvna se industrija može lako sofisticirati i tehnološki unaprijediti proizvodnju te vrlo brzo postati najveći brodski izvoznik. Mi se nalazimo u neposrednoj blizini velikih šumskih kompleksa kojima se održivo gospodari, tako da nema bojazni od prekomjerne sječe ili gubitka staništa. Drugi sirovinski resurs je poljoprivreda i prerada poljoprivrednih proizvoda. Nekada je Slavonski Brod imao svoju vinariju, veliku pekaru, hladnjače s primarnom obradom voća, klaonice s primarnom preradom mesa. Zar u dugoročnoj viziji ne trebamo razvijati onu industriju za koju imamo nepresušne izvore sirovina. U proteklih dvadesetak godina u našem gradu se razvila snažna građevna industrija s visoko tehnološki opremljenom operativom i prerasla u respektabilan gospodarski čimbenik. Nekoliko većih tvrtki upošljavalo je (i danas upošljava) tisuće građevnih djelatnika na poslovima diljem Lijepe naše ali i šire. Oni se tako stidljivo spominju u Strategiji. Pa kako i ne bi? Sve značajnije građevinske poslove (najsvježije bazeni) kojima grad kroz javnu potrošnju stimulira razvoj ove gospodarske djelatnosti dodjeljene su tvrtkama koje ne upošljavaju Brođane i čije je sjedište izvan našega grada. Ovo gradonačelnik licemjerno u svojoj Strategiji zove stvaranje „poduzetničkoga duha“ u gradu.

Sudjelovanje nevladinih organizacija u izradi Strategije je marginalno iako nam pisac tvrdi kako u gradu imamo 574 udruge. U raspravama oko Strategije, suprotno Aarhuskoj konvenciji, uopće nisu sudjelovali. Uostalom, Strategija je urađena u ilegali, tj. nikada ništa o njoj nije objavljeno u sredstvima javnoga informiranja (radio, TV, tisak). Prijedlog Strategije je objavljan samo na web stranici Agencije za razvoj grada što nikako nije dovoljno.

Strategiji nedostaje najvažniji dio, a on se zove akcijski plan s Gantovim dijagramom u kojem treba anlizirati, razraditi i planirati dinamiku provedbe, odgovornost, količinu sredstava, način osiguravanja sredstava i druge parametre.Zbog ovoga se i prave strategije. Bilo bi lijepo predvidjeti ili projicirati iznos novaca koji treba Slavonskom Brodu do 2020. godine kako bi nam osigurali kvalitetne uvjete života o kojima nam naš gradonačelnik u svom nepotrebnom uvodnom obraćanju govori. U tom istom uvodnom obraćanju na stranici 3 gradonačelnik nas građane proglašava prvim odgovornim za neprovođenje ovoga neprovodivoga dokumenta. U stvari, ova Strategija i ne sadrži nešto što bi se trebalo provoditi. A kada smo već kod odgovornosti, zaista jesmo odgovorni kada na izborima glasujemo za ovakve i njima slične.

Mogao bih napraviti pravu recenziju ovoga dokumenta, ali smatram kako je to nepotrebno jer ću na kraju dati prijedloge gradonačelniku i njegovim suradnicima.

1. Pod hitno povući ovaj nepotpuni, nedefinirani, nedovoljno stručni dokument iz procedure jer se on ne može doraditi,

2. Do kraja godine izraditi projektni zadatak za izradu prave Strategije gospodarskoga razvoja s akcijskim planom,

3. Strategija gospodarskoga razvoja grada mora se utemeljiti na stvarnim pokazateljima stanja i usvojiti konsenzusom te mora zadovoljiti potrebe svih građana Slavonska Broda

4. Predvidjeti za izradu Strategije cijelu 2012. godinu s aktivnim sudjelovanjem javnosti kroz segmentarno predstavljanje kvalitetno određenih ciljeva.

Krajnje je vrijeme da prestanete ovakvim dokumentima podcjenjivati 65.000 građana.


Tomislav Lukić, prof.

Ostale novosti

27.10.2011.Entropija Broda

20.10.2011.Educiranost političara

13.10.2011.Hrvatski seljaci ili Radićevci

6.10.2011.Okolišno pravo i pravaši

22.9.2011.Politički kameleoni

15.9.2011.Prozori u svije(s)t

8.9.2011.Kada otpad nije smeće

1.9.2011.Brodski jal ili kal

26.8.2011.Kada Sava krene prema Brodu

12.8.2011.Sa čokanjem u Hrvatski sabor

4.8.2011.Izvana gladac, unutra jadac

29.7.2011.Čuvajte se senjske ruke

22.7.2011.Kukuriku kokoši jedna

15.7.2011.Kada slova i riječi bole

8.7.2011.Kada lijevo i nije lijevo

30.6.2011.OKOLIŠNE VIBRACIJE RAVNICE

23.6.2011.Politika kao sudbina življenja

17.11.2006.STRAHOTE SAMOOBMANJIVANJA

13.10.2006.MUŠKI BUNAR

13.10.2006.LEDENA BERBA - U RUJNU!

1.9.2006.ILI HB ILI NOVI IZBORI

1.9.2006.Bez rukavica

19.5.2006.DOMOVINA JE TAMO GDJE TI JE DOBRO!?

12.5.2006.INCIDENTI I AKCIDENTI

12.5.2006.OPTUŽUJEM!

3.4.2006.U KOM GRMU LEŽI ZEC?

3.4.2006.OTROVI U FUNKCIJI ZAŠTITE

27.3.2006.Eko slika našeg kraja (46)

27.3.2006.Pod povećalom

10.3.2006.Eko slika našeg kraja (44) BEUZ

10.3.2006.Pod povećalom

3.3.2006.ZAŠTITA OKOLIŠA U KLOPCI???

3.3.2006.PRESVLAČENJA