Kultura

Zlatni jubilej Državnog arhiva Slavonski Brod

Intervju: Ivan MEDVED, prof., ravnatelj Državnog arhiva u Slavonskom Brodu

Datum objave: 13.3.2009.
Posavska hrvatska, Slavonski Brod

- Ustanova je osnovana 16. ožujka 1959. odlukom Narodnog odbora Kotara Slavonski Brod i to za područje kotara Slavonski Brod, Nova Gradiška i Slavonska Požega, no to ne znači da tragova arhivskoj službi na ovome području nema i prije. Začetke arhivske djelatnosti nalazimo u crkvenim krugovima, pa je tako 1305. godine u požeškom Kaptolu kao Locus credibilis, dakle Vjerodostojno mjesto, bilo mjesto za izdavanje isprava, radi čega je tamo bila pohranjena i škrinja za isprave. Zatim, postoji jedna inicijativa popisa arhivske građe 1764./65., kada je Ugarski sabor donio odredbu o uvađanju i popisivanju arhiva svih vjerodostojnih mjesta te arhiva županija i gradova, što je nastavila Vlada Hrvatskog kraljevskog vijeća. Cilj je akcije bio popisati odnosno sistematizirati arhivsko gradivo i utvrditi u kojem se stanju nalazi. Organizirana sustavnija skrb o gradivu u Požegi se pokreće 1902. kad je Zemaljski arhiv u Zagrebu imenovao za svog povjerenika Julija Kempfa koji je trebao popisati arhiv Požeške županije. Sustavnije bavljenje našom djelatnošću i razvoj službe počinje osnivanjem Muzeja u Požegi 1924. U Slavonskom Brodu prve tragove arhivistike nalazimo u Statutu iz 1883. godine, u kojem se predviđa da će poslove spisovodstva, pisarnice, pismare voditi konkretna osoba s opisom poslova. I u Brodu će su stavnija skrb početi osnivanjem Muzeja brodskog Posavlja 1934. godine. Dakle, to je pretpovijest službe.

* Kako je uopće došlo do osnivanja Arhiva u Slavonskom Brodu?

- Inicijativa za osnivanje arhiva je krenula od prof. Zdravka Krnića, koji je jedno vrijeme bio i direktor Gimnazije. On je zaslužan i za kasnije osnivanje Muzeja radničkog i NOP-a (1960.) te Historijskog instituta Slavonije i Baranje tj. Centra za izučavanja radničkog i NOP-a a kasnije Instituta za društvena istraživanja (1961., čiji je slijednik današnji Institut ta povijest) koji su proistekli iz naše ustanove. Krnić je udario temelj.

* Tko su u ovih 50 godina bili ravnatelji ustanove?

- Prvi je bio Zdravko Krnić od 1959. do 1962., potom prof. Gojko Drača od 1962. do 1991., nakon njega mr. Mladen Stanković od 1991. do 1992., a u posljednjih 17 godina sam ja.

* U pola stoljeća samo četiri ravnatelja.

- Ovo je očito mjesto za koje se nitko baš ne otima, nije atraktivno, jer to je mjesto tihog rada. A s druge strane, i te kako izazovno i odgovorno. Čovjek nije ni svjestan koliko je to odgovorno dok na to mjesto ne dođe, jer kao i svaki posao, ako ga čovjek savjesno i odgovorno obavlja, traži puno. U trenutku osnivanja arhiva najveći dio građe ovog povijesnog sjećanja hrvatskog naroda, se nalazio u Muzeju brodskog Posavlja. Mislim na Vojni komunitet Brod, Magistrat, Gradsko poglavarstvo i još neke manje fondove. Dakako da to tada nije bilo sređeno, jer Muzej nije imao vremena baviti se arhivističkom službom u okviru svoje djelatnosti. Zapravo se 1959. počelo raditi od početka. Tih prvih pet ljudi su gotovo morali gotovo lopatama tovariti građu u prijevozna sredstva i slagati fondove, kronološki, tematski. to je bio mukotrpan rad. U međuvremenu je usustavljena i arhivska služba u Hrvatskoj, stvarani su neki standardi i njih se naša ustanova držala jednako kao i danas. Kroz ovih 50 godina u ustanovi je bilo zaposleno 68 djelatnika (tu mislim i na one koji su otišli, umirovljeni, umrli), a zahvaljujući njihovom entuzijazmu kao i građi koje, hvala bogu, na ovom području ima dosta sačuvane (i to u vremenskom razdoblju od 1725. do 1991./94.), puno je posla napravljeno. A sve što se radilo bilo je sukladno pravilima i standardima službe.

* U međuvremenu su se mijenjala i pravila struke, dolazile su nove tehnologije ali i nove potrebe.

- Temeljna se načela zapravo nisu mijenjala. Od 1959. do danas osnovno načelo kojim se rukovodi naša služba je princip provenijencije, odnosno da se gradivo uvijek nađe tamo gdje je stvarano. Imali smo nemali problem vezan za bivši Institut odnosno Centar za izučavanje radničkog i NOP-a, jer se paralelno stvarao arhiv u tom Institutu odnosno Centru. To znači da je iz našeg Arhiva bilo pokupljeno sve ono gradivo koje je bilo interesantno istraživačima iz NOP-a, radničkog pokreta i sl., a tu su i fondovi Gradskog poglavarstva i sl. I onda smo, nakon što je Centar ukinut 1991., poštujući načelo provenijencije, imali mukotrpan posao vratiti te odnesene izvatke iz pojedinih fondova pripadajućim fondovima, jer je načelo stvaranja fondova u Centru bio sasvim drugačije. To je bio mukotrpan posao, no uspjeli smo ga ostvariti i čak napraviti određene pomake u odnosu na stanje koje je bilo prije toga.

* No, rad DASB uvijek je pozitivno ocjenjivan.

- Naša je ustanova pod stručnim nadzorom Hrvatskog državnog arhiva, naše krovne ustanove i, bez imalo samohvale, mogu reći da su uvijek te ocjene bile pozitivne, a sve što je trebalo ispraviti i bilo je ispravljeno. S te smo strane zadovoljni i ponosni, a to je rezultat tihog rada tih 68 ljudi koji možda nisu ni bili svjesni u što ulaze kad su se zapošljavali, ali su taj posao zavoljeli i s puno ljubavi i odgovornosti su ga obavljali. Od prvog direktora Zdravka Krnića do nedavno preminuloga profesora Martina Kaminskog, koji je ovdje također radio kao arhivist od 1959. do 1961. ili, sjetimo se samo preminulih - tehničarke Anice Pokopčić ili arhivista Marija Zorca, pa Rude Helija u Požegi... Ova je ustanova možda nedovoljno prezentirana u javnosti, a za što smo možda i sami krivi jer vrijeme je kada se moraš sam nametnuti, ali i na temelju vlastitog iskustva ovdje. Mogu reći da je osnovni moto svih zaposlenih ovdje stvarno ljubav prema poslu, a prije svega fondovima i zbirkama koje se čuvaju u Slavonskom Brodu, Požegi i Novoj Gradiški. Da nema te ljubavi, rezultati bi sigurno bili slabiji.

* Koliko građe ustanova čuva?

- U Slavonskom Brodu, gdje nam je sjedište, te Požegi i Novoj Gradiški, dakle na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije, što je naše područje djelovanja, trenutno imamo 959 fondova i zbirki odnosno 3.231,73 dužni metar arhivske građe. Osim toga u ovom trenutku bi trebalo preuzeti još 300-400 metara zrelog arhivskog gradiva, no prostorni problem nam to ne dopušta ni u Gradiški ni u Požegi. U Slavonskom Brodu smo u situaciji da ne možemo preuzeti baš ništa. Našli smo kompromisno rješenje sa Gradom, jer prostor za našu djelatnost - uključujući i spremišta - dužna je osigurati jedinica lokalne samouprave, dakle u ovom slučaju Slavonski Brod. Budući da mi nismo mogli preuzeti gradivo nekih ukinutih tvrtki, to je preuzeo Grad i on o tome skrbi, a mi imamo obvezu stručnog nadzora.

* Dakle, uz ono o čemu Arhiv skrbi unutar vlastitoga prostora, ima i puno građe koja se nalazi na drugim mjestima, kod drugih vlasnika.

- Naša vanjska služba, koja obavlja nadzor nad pismohranama, odnosno stvarateljima arhivskog gradiva jao je značajna. Na području Brodsko-posavske županije Arhiv obavlja nadzor nad 314 evidentiranih i kategoriziranih stvaratelja i imatelja kategoriziranog registraturnog i arhivskog gradiva. Registraturno je ono koje će se, sukladno zakonskim propisima, tijekom vremena i izlučiti, izuzeti. A toga je gradiva na području naše županije trenutno 11.127 dužnih metara. Jedanaest kilometara! I to će gradivo biti jednog dana preuzeto, iako ne baš u ovom obimu. Također na području Požeško-slavonske županije vršimo nadzor nad 140 stvaratelja odnosno 135 imatelja arhivskog i registraturnog gradiva (oko 5000 dužnih metara).

* Iako će se to vidjeti na izložbi, ali i u katalogu izložbe koji pripremate uz jubilej, recite koje vremensko razdoblje obuhvaća građa koju čuvate?

- Gradivo se vremenski odnosni na razdoblje od 1725. do 1991. godine. To su uglavnom fondovi uprave i školstva ali skrbimo i o osobnim odnosno obiteljskim fondovima. Na izložbi smo napravili odabir najrelevantnijeg gradiva, koliko nam je moglo stati u naš izložbeni prostor, a htjeli smo i skrenuti pozornost na ono što služba radi u cilju zaštite i saniranja oštećenja na gradivu zapisanom na papiru. Dakle, predstavljamo i dokumente koji su prošli postupak restauracije, ako i na one koji su snimljeni na mikrofilm odnosno danas u digitalnom obliku, pa su time jpš dostupniji istraživačima. Svi su naši fondovi registrirani kao kulturna dobra, a na naš prijedlog određeni će fondovi ovih dana biti proglašeni od posebnog nacionalnog značaja, kao Arhiv obitelji Brlić.

* Ipak, još 11 kilometara građe čeka na ulaz u DASB, kako s prostorom?

- Taj sam problem apostrofirao kad smo obilježavali 35. godišnjicu, pa 40. sada opet. Radni su nam uvjeti su još kako-tako, ali spremišni nismo uspjeli riješiti. U Brodu nas čekaju kilometri građe iz bivšeg Đure Đakovića, Jasinja i svih onih poduzeća koja su likvidirana. Slično je i u Požegi. To je vruć kesten, ali to će morati riješiti gradovi Brod i Požega. U Gradiški smo na putu rješenja jer smo napokon dobili 1100 m2 u okviru bivše vojarne. Međutim, ove godine nismo dobili sredstva za adaptaciju i nadam se da će to biti dogodine, a tu će biti dovoljno skladišnog i radnog prostora za nekoliko godina. No, uvjeren sam da ćemo i to riješiti.

* Arhiv je jako važan izvor povijesnih podataka, ali niste na usluzi samo istraživačima, povjesničarima, nego i svim drugim građanima

- Mi smo prije svega povijesna memorija jednog naroda, ali itekako smo značajni za korisnike kojima konkretno nešto treba, bilo da se radi o građevinskoj dozvoli ili dokaz o završenoj školi ustanova koje su ugašene. Dakle, tu smo iz zbog prošlosti i zbog sadašnjosti, ali najviše zbog budućnosti. Bez obzira što će biti, samo narod koji je ponosan na svoju tradiciju imat će i svoju budućnost. Zato tako pozorno čuvamo ovo što imamo, a sretan sam da na našem području te građe ima dosta.

Dunja Vanić

Ostale novosti

24.6.2016.Crkveno pučko pjevanje

17.6.2016.52. Brodsko kolo

3.6.2016.Igra kolo maleno

29.4.2016.Kad zapjeva srce Slavonije

22.4.2016.U svijetu bajki...

1.4.2016.Novi uspjeh mlade glazbenice

25.3.2016.Svjetlo je tu!

26.2.2016.Kulturno središte Hrvatske

12.2.2016.O jednom vremenu

5.2.2016.Gotovo pet tisuća posjetitelja

5.2.2016.Stripovi uvijek žive

18.12.2015.Kad zasvira mala samica

27.11.2015.Od klasike do disca

13.11.2015.Najbolji na svijetu

30.10.2015.Najljepše pjevaju Anita i Josip

2.10.2015.Obnovimo baštinu

18.9.2015."Ad astra" na nebu

3.7.2015.Staroslatiničko ljeto

19.6.2015.Šokadijo, sve ti je na glasu!

12.6.2015.Kad zapjevam i malo zagudim

30.4.2015.Mi smo Šokci, mi volimo tako...

13.2.2015.101 brodska priča - knjiga treća

11.2.2015.Životna priča Mije Čorak

6.2.2015.Tisuće posjetitelja na 13 lokacija

16.1.2015.Osadesetogodišnjak čeka obnovu

19.12.2014.Srcu mi je prirasla samica...

28.11.2014.Grand prix u Poreč, Brođanima "Sjećanje"

7.11.2014.Tadija ponovno okupio prijatelje

31.10.2014.Vesela "Nota" puna života

31.10.2014.Najljepše pjevaju Željko Norac i Monika Matijević

10.10.2014.Mladi tamburaši - sigurna budućnost

3.10.2014.Obnavljamo baštinu

5.9.2014.Pod hrvatskim stijegom

4.7.2014.Raspjevano ljeto

27.6.2014."O, mila Majko nebeska!"

20.6.2014.Najljepša je Anđelina

13.6.2014.To je zemlja Hrvatska!

6.6.2014.Kad zapjevam i malo zagudim

2.5.2014.Zapivajte, moja usta mala...

25.4.2014.Neprolazna vrijednost izvire iz knjiga

11.4.2014.140 Ivaninih ljeta

4.4.2014.Dragocjena kulturno-povijesna promotivna izdanja

28.3.2014."Sakupljači gelera" dr. Drage Prgometa

28.2.2014.Plesne svečanosti dostojne velike balerine

17.1.2014.Razigrana pučka dramaturgija

13.12.2013.... PA ZASVIRAM U SAMICU MALU...

29.11.2013.Novosađani zadržali Veliku nagradu

29.11.2013.Svi baš vole Toldijeve knjige

8.11.2013.Susret veličina

12.7.2013.„Zahvalimo Njoj…“ i velikom Meštroviću

14.6.2013.Središnji programi 49. "Brodskog kola"

7.6.2013.Jesu mali, al' veliko kolo razigrali

22.3.2013."Bosna i Hercegovina od Daytona do Bruxellesa"

1.3.2013.Otkrivajući Zvonimira Podkovca

1.2.2013.Rekordnih tri i pol tisuće posjetitelja!

18.1.2013.Jubilarna smotra igrokaza u Sikirevcima

4.1.2013.101 brodska priča

14.12.2012.U Andrivci svirale samice

30.11.2012.3. međunarodni festival harmonike "Bela pl. Panthy"

26.10.2012. Svečano proslavljena stogodišnjica

12.10.2012.Kobašani ponovno sjajni domaćini

28.9.2012.Nova brodska glazbena zvijezda

11.5.2012.Kolo igra tamburica svira

10.2.2012.Najzvonkija grla Slavonije

3.2.2012.Programi raznovrsni, posjetitelji brojni

20.1.2012.Izvrsni pučki glumci u originalnim predstavama

13.1.2012. Sto je tamburaša Filipu kapela

30.12.2011.Diversi na vrhunskoj razini

22.12.2011."Svim na zemlji mir, veselje!"

16.12.2011.Nikad bolja smotra samičara

11.11.2011."Hrvatski tamburaški brevijar" Mihaela Ferića

7.10.2011.U KOBAŠU ZA PAMĆENJE

26.8.2011.VLADIMIR REM

22.7.2011.Bećarci i tamburica na ulicama Istanbula

10.6.2011.TO JE ZEMLJA HRVATSKA

27.5.2011.Stanislav Geza Milošić

29.4.2011.Gdje talenti i želja dobivaju vještinu

11.2.2011."Alaj pjevam i pjevati znadem"

4.2.2011.U Lužani čijalo se perje...

31.12.2010.Djeva sina porodi!

31.12.2010.Za Božić – humanitarni nastup u dječjem domu Brezovica

17.12.2010.Nikad mlađi samičari

3.12.2010.I BECI BI BIO SRETAN...

26.11.2010.Povelja uspješnosti "Julije Benešić" Dunji Vanić

5.11.2010.Sjećanje na Dragutina Tadijanovića

29.10.2010.U znaku biološke raznolikosti i očuvanja okoliša

27.8.2010.Na FAK-u se i dalje traži stolica više

20.8.2010.JOŠ O BRODSKOJ METROPOLI MLAĐEG KAMENOG DOBA

18.6.2010.Šokadijo, sve ti je na glasu

11.6.2010.TO JE ZEMLJA HRVATSKA!

4.6.2010.Igra kolo maleno

30.4.2010.Pjevaj diko, nek' sva sela znaju…

23.12.2009.TKO PJEVA, DVOSTRUKO MOLI

23.12.2009.Svim na zemlji mir, veselje...

18.12.2009.Kako je pala bosanska Posavina

4.12.2009.Obnova orgulja crkve Presvetoga Trojstva

6.11.2009.Tadija opet stanuje u Brodu

16.10.2009.VUKOJEVIĆU SVJETSKA NAGRADA

3.7.2009.Pred publikom 49. međunarodnog dječjeg festivala

26.6.2009.VOLIM MORE, VOLIM KAMEN

30.4.2009.Doviđenja, s Ivanom u 2010.!

24.4.2009. Oni i njihovo djelo temelj su i istina Hrvatske

20.2.2009.Tradicija vrijedna čuvanja

13.2.2009.Ponajbolji imali su zgodu zapjevati u Slavonskom Brodu

6.2.2009.Noć muzeja u Slavonskom Brodu

7.11.2008.Živ je naš Tadija

16.5.2008.Šezdeset godina FAB-a

16.5.2008.UZ SAMICU NA PLEMIĆA STANU

9.5.2008.Meštrović u Brodu

25.4.2008.Zgrada primjerena muzejskoj djelatnosti

18.4.2008.Veselo, razigrano, raznovrsno... kao dječja mašta i Ivanine priče

11.4.2008.Tadijin dom i dalje u kutijama

4.4.2008.Što to Ogulin ima a mi nemamo?

28.3.2008.Kultura i struka i dalje protiv skulptura

7.3.2008.BARUNI TRENK I MARIJA TEREZIJA STIGLI U TVRĐAVU BROD

1.2.2008.Noć muzeja

23.11.2007."Vizualna rapsodija" Ranka Šiljega

23.11.2007.DANI TEHNIČKE KULTURE

20.9.2007.Hrvatskom glazbom, plesom i nošnjama oduševili u Italiji i Turskoj

7.9.2007.Sjajni Festung fest

31.8.2007.Chorwazja, bardzo dobze - Hrvatska, jako dobro!

6.7.2007.Zbogom, Tadija

30.6.2007.IN MEMORIAM

29.6.2007.LJETO NAM SE VRATILO...

21.6.2007.Na početku izvrsni "Metropolis"

1.6.2007."Markice" blokirale obnovu i investiciju

11.5.2007.Naša Mia i dalje nadahnjuje

20.4.2007.Djeca ponovno vladaju Brodom

13.4.2007.12. "Uskrsni ponedjeljak"

2.4.2007.Stribor Uzelac Schwendemann postao član P.E.N.-a

16.11.2006.Još o likovima iz bajke

16.11.2006.Tadijin novi dom

12.10.2006.Lipa moja Slavonija

1.9.2006.Ostavštine velikana - teret ili bogatstvo

18.8.2006.GLORIA FESTUNG BROD! SLAVA TVRĐAVE BROD!

26.6.2006.NEMA HEROJSKIJEGA GRADA OD BRODA