Marketing

NIŽA CIJENA OD 1. LISTOPADA 2013.

Nove tarife Hrvatske elektroprivrede

Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

www.hep.hr/ods


NIŽA CIJENA OD 1. LISTOPADA 2013.

Poštovani kupci !

U skladu sa Zakonom o tržištu elektri čne energije (NN 22/2013), Hrvatska energetska regulatorna agencija, donijela je 13. rujna 2013. Metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge⃰ (NN 116/2013).

Na temelju Metodologije, Vaš opskrbljiva č, HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS), odredio je iznose tarifnih stavki (cijene) za opskrbu električnom energijom kupaca u okviru univerzalne usluge, odnosno kupaca kategorije kućanstvo .

Tarifne stavke za kupce kategorije ku ćanstvo - u primjeni od 1. listopada 2013. godine


Tarifni model

Radna energija

Naknada za opskrbu


JT

VT

NT[kn/kWh]

[kn/kWh]

[kn/kWh]

[kn/mj]

Plavi

0,47

(0,59)

-

-

7,40

(9,25)

Bijeli

-

0,50

(0,63)

0,25

(0,31)

7,40

(9,25)

Naran časti

0,54

(0,68)

-

-

-

Crni

0,20

(0,25)

-

-

0,40

(0,50)

U zagradama su iznosi s PDV-om.

Prosje čna cijena za radnu energiju kupcima kategorije kućanstvo smanjuje se za 10,7 posto . Prosječno smanjenje mjesečne novčane obveze za kupce kategorije kućanstvo (ukupno, za električnu energiju i za naknadu za korištenje mreže) iznosit će 6 do 7 posto , ovisno o tarifnom modelu koji kupac koristi.

Novi, niži iznosi tarifnih stavki primjenjivat će se za obračun Vaše potrošnje od 1. listopada 2013. godine.

UTVR ĐIVANJE STVARNE POTROŠNJE

S obzirom da je u tijeku redovan obra čun električne energije za kupce kategorije kućanstvo na području Elektre Slavonski Brod, u drugoj polovici rujna obavili smo očitanje brojila temeljem kojih ćemo kupcima dostaviti obračun. Za razgraničenje potrošnje na dan primjene novih cijena koristit će se dostavljena očitanja brojila ili procjena stanja brojila na dan primjene novih cijena, koju HEP ODS provodi na način propisan Općim uvjetima za opskrbu.

Kako bismo nove cijene primijenili na Vašu stvarnu potrošnju, poslije 1. listopada 2013. godine, HEP ODS Vas pozivamo Vas da o čitate i dostavite nam stanje Vašeg brojila. Stanje možete dostaviti putem:

  1. besplatnog telefona 0800-0555

  2. web stranice: www.hep.hr , odnosno putem aplikacije „Moj ra čun“ ili

  3. besplatnog potroša čkog telefona: (ELEKTRA Slavonski Brod 0800 300 410).

ROK ZA DOSTAVU O ČITANJA

O čitanja brojila za potrebe razgraničenja potrošnje na dan 1. listopada mogu se dostavljati do 10. listopada 2013. Svim kupcima će, uz sljedeći redovni obračun u travnju 2014., biti odvojeno iskazana potrošnja u razdoblju do i nakon 1. listopada 2013.

TKO DOBIVA ZAMJENSKE UPLATNICE?

Obzirom da su svi kupci na podru čju Elektre Slavonski Brod, u sklopu redovnog obračuna koji je u tijeku, već dobili, ili će ovih dana dobiti, uplatnice čiji je iznos utvrđen primjenom novih tarifnih stavki, izdavanja zamjenskih uplatnica neće biti.

KUPCI HEP ODS-a I DALJE DOBIVAJU JEDAN RA ČUN

Kupci kojima je HEP ODS opskrbljiva č, i nadalje će dobivati jedinstveni račun, koji uključuje sastavnicu koja se odnosi na opskrbu (električna energija) te sastavnicu koja se odnosi na korištenje mreže, a prema zbirnim tarifnim stavkama u slijedećoj tabeli:


Tarifni model

Radna energija

Naknada za mjernu uslugu i opskrbu


JT

VT

NT[kn/kWh]

[kn/kWh]

[kn/kWh]

[kn/mj]

Plavi

0,78

(0,98)

-

-

17,40

(21,75)

Bijeli

-

0,85

(1,06)

0,42

(0,53)

17,40

(21,75)

Naran časti

1,09

(1,36)

-

-

-

Crni

0,38

(0,48)

-

-

6,20

(7,75)

  1. U zagradama su iznosi s PDV-om.

  2. Uz tarifne stavke svi kupci pla ćaju i posebnu naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u iznosu od 0,005 kn/kWh.

KUPCI DRUGIH OPSKRBLJIVA ČA DOBIVAJU DVA RAČUNA

Kupci koji su izabrali ili će izabrati drugog opskrbljivača na tržištu električne energije, dobivat će dva računa i to:

  1. ra čun od izabranog opskrbljivača - za potrošenu električnu energiju, prema ugovoru o opskrbi s cijenama koje će ugovoriti i

  2. ra čun od HEP ODS-a - za korištenje mreže, na temelju ugovora o korištenju mreže s iznosima tarifnih stavki u tabeli.


Tarifni model

Radna energija

Naknada za mjernu uslugu


JT

VT

NT[kn/kWh]

[kn/kWh]

[kn/kWh]

[kn/mj]

Plavi

0,31

-

-

10,00

Bijeli

-

0,35

0,17

10,00

Naran časti

0,55

-

-

-

Crni

0,18

-

-

5,80


I RIJE Č O NAMA

Dulje od jednog stolje ća HEP izgrađuje svoje elektroprivredno znanje i iskustvo. Mi poznajemo svaki dio sustava, svaki dio Hrvatske, uvjereni smo i kako poznajemo potrebe naših kupaca. Vjerujemo i kako kupci prepoznaju nas kao sigurnog i pouzdanog, ne varljivog partnera, kao njihovog opskrbljivača električnom energijom po prihvatljivim cijenama, kako do jučer, tako danas i sutra, u tržišnim uvjetima.

Vaš opskrbljiva č

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.


Univerzalna usluga je jedinstveni na čin prodaje električne energije u okviru opskrbe električnom energijom koja se obavlja kao javna usluga, kojom se osigurava pravo kupca iz kategorije kućanstvo na javnu uslugu opskrbe električnom energijom propisane kvalitete na cijelom području Republike Hrvatske po realnim, jasno usporedivim i razvidnim cijenama.
MARKETING «POSAVSKE HRVATSKE»

MARKETING «POSAVSKE HRVATSKE»

Trg Josipa Stadlera br. 2

35000 Slavonski Brod

Tel. 035/443-510, 446-477

FAX. 035/449-641

e-mail adresa:

marketingposavska@gmail.com

Direktor marketinga Vinko Adrović

Referent marketinga Sanja Mađarac, e-mail:

sanja_madjarac@net.hr

CJENIK OGLASNOG PROSTORA:

- 1/1 stranice: crno-bijeli 3.500,00 kn, color 4.200,00 – dimenzije oglasa su 278x385 mm

- 1/2 stranice: crno-bijeli 1.800,00 kn, color 2.160,00 – dimenzije oglasa su 278x190 mm

- 1/4 stranice: crno-bijeli 920,00 kn, color 1.100,00 kn – dimenzije oglasa 137x190 mm

- 1/8 stranice: crno-bijeli 465,00 kn, color 560,00 kn

- - dimenzije oglasa su 137x95 mm

U cijenu nije uračunat PDV.

POPUSTI NA OGLAŠAVANJE:

- ODOBRAVAMO KOLIČINSKI RABAT OVISNO O VREMENU OGLAŠAVANJA

- AGENCIJSKI RABAT JE 20%

- AVANSNO PLAĆANJE 10% RABAT

ROK PLAĆANJA – 7 DANA OD DANA ISPOSTAVLJANJA FAKTURE

ROK ZA PREDAJU OGLASA – SRIJEDA DO 12 SATI

- CIJENA MALOG OGLASA JE DO 10 RIJEČI 30,00 kn, SVAKA DALJNJA RIJEČ 3,00 kn

- CIJENA SJEĆANJA, ZAHVALE I POSLJEDNJEG POZDRAVA JE: BEZ FOTOGRAFIJE 115,00 kn

S FOTOGRAFIJOM 150,00 kn

Veličina stupca: širina 4,5 cm x 7 cm visina

PRETPLATA NA NAŠ TJEDNIK IZNOSI:

- 6 mjeseci 247,20 kn (180,00 + 67,20 poštarina)

- 12 mjeseci 505,60 kn (360,00 + 145,60 poštarina)

PRETPLATA ZA EUROPU:

- 6 mjeseci 715,00 kn (195,00 + 520,00 poštarina)

- 12 mjeseci 1.430,00 (390,00 + 1.040,00 poštarina)

PRETPLATA AMERIKA I OSTALI IZVAN EUROPE

- 12 MJESECI 1.600,00 kn